Zašto je Hrvatska prethodnih 10 godina držala postotak zatezne kamate među najvećim u svijetu?

Vlada RH , je u četvrtak 11.06.2015., usvojila smanjenje zakonskih kamata s previsokih 12 na 8,14 % za građane, a za tvrtke bi kamate trebale pasti s 15 posto na 10,14 posto. Smanjiti će se i iznosi najvećih dopuštenih kamata, pa će se tako one za potrošačke kredite spustiti sa sadašnjih 11 na 10,14 posto.

PODSJETIMO:
-predizborno je vrijeme i dobro je da i Hrvatski građani osjete neke od predblagdanskih blagodati ( u očekivanju izborne pobjede kandidata koji se nude)

-smanjenje zateznih kamata je svakako dobrodošlo obzirom da su, u usporedbi sa zateznim kamatama većine zapadnoeuropskih zemalja, u Hrvatskoj odlukom Vlade bile izuzetno previsoke. Podsjetimo i da je u dužnost Vlade da smanjenjem kamate štiti kvalitetu života stanovnika države kojom vladaju, a podsjetimo i još jednom na činjenicu da je Hrvatska držala najviše zatezne kamate na svijetu, kao što nr. drži i stopu PDV-a među najvišima etc..

– valja još jednom podsjetiti na dugoročne posljedice nemara

– zatezne kamate se mogu regulirati! Što i jest zadaća Vlade !
Zašto su Vlade RH od 2005. do 2015., A temeljem Zakona o obveznim odnosima držale na snazi stopu najviših zateznih kamata u EU?

Činjenica je da su one, O APSURDA, u Hrvatskoj među najvišima u EU-u zbog pogrešnog prijevoda još iz 2005., 2006. kada se donosio Zakon o obveznim odnosima. Tada su “pogrešnim prijevodom” povezane ugovorne i zatezne kamate. šTO nema nijedna europska zemlja! Kako to da se prevoditelj tada nije zabunio na štetu banaka?

– dakl, od 2005.do 2015. Hrvatska je temeljem “pogrešnog prijevoda” kamatarila svoje građane i odvela ih direkt u dužničko ropstvo!

– kako će se ova odluka Vlade odnositi retroaktivno na već blokirane, iskamatarene i oštećene građane? Nikako! Odluka se ne primjenjuje retroaktivno!
Tko će odgovarati za činjenicu da je Vlada mogla još pred 3 godine smanjiti kamate ali to nisu napravili? Nitko. Osim ev. Vlade, gubitkom vlasti na izborima.

-Podsjetimo na još jedan važan socijalno-financijski element kojeg Vlada RH nije upotrijebila premda je sada, u trentku smanjenja zatezne kamate to mogla i trebala provesti.
Naime, većina EU zemalja koristi razrede zateznih kamata, koji se računaju u odnosu na visinu duga!
Pa se tako npr. za dug od 20 EUR mora koristiti zatezna kamata od 8 % ali za dug iznad 10 000 EUR, zatezna kamata od 4 posto ili manje.

Na taj način odgovorne Vlade, koje razmišljaju dugoročno, spriječavaju negativne posljedice ekonomske krize.

Hrvatska Vlada, još uvijek uzima iz EU prakse samo ono što njima odgovara pa tako npr. zateznu kamatu za tvrtke planira smanjiti sa sadašnjih 15 na 11 posto dok je npr. u Velikoj Britaniji ( za tvrtke) najviši dozvoljeni iznos zateznih kamata za tvrtke tek 8,05 %.

Pred hrvatskim građanima je još dugačak period sazrijevanja i oslobađanja od pol. anomalija. U taj proces svakako spada informacija o tome kako su slične teme, primjerice zatezne kamate, regulirane u inozemstvu,a kako u Hrvatskoj!

Ne zaboravite da su hrvatske Vlade, od 2005.- do 2015. kamatarile,a mogle su smanjiti zateznu kamatu u svakom trenutku. Mogli su ali nisu.
Najbezočnije pojašnjenje koje nam je pritom ponudio Bohaček jest da je za previsoke kamate kriv prevoditelj!

Deblokirajmo Hrvatsku. Sudjeluj i Ti!


Udruga Blokirani

Related Posts

Leave a reply