Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama, stupio na snagu

 

 

OTPIS 10.000,00 kuna glavnice


” Danom stupanja na snagu ovoga ZAKONA dužniku iz članka 5. ovoga Zakona otpisuje se dospjeli dug iz članka 7. ovoga Zakona po osnovama za plaćanje vjerovnika iz grupe I. najviše do ukupnog iznosa zbroja glavnice i troška svih vjerovnika iz grupe I. od 10.000,00 kuna, a koji zbroj se uvećava za pripadajuće dospjele kamate.


VJEROVNICI 1. GRUPE


Vjerovnici iz grupe I. su Republika Hrvatska, proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna koji se nalaze u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika, trgovačka društva u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske te pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska koje se nalaze u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti koji objavljuje Ministarstvo financija, kao i vjerovnici tražbina koje se naplaćuju temeljem rješenja Porezne uprave.


POSTUPAK

 

Dužniku iz članka 5. ovoga Zakona Financijska agencija će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona prestati izvršavati osnove za plaćanje za dug iz članka 8. ovoga Zakona, kao i za naknadu za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima koja se odnosi na osnovu koja se prestala izvršavati.

Vjerovnici iz grupe I., nakon zaprimanja podataka iz stavka 2. ovoga članka, izvršit će otpis duga i podnijeti prijedlog za obustavu ovrhe odnosno poduzeti drugu odgovarajuću radnju koja dovodi do prestanka ovrhe na novčanim sredstvima radi naplate otpisanog duga.

O izvršenom otpisu dospjelog duga vjerovnici iz grupe I. će obavijestiti dužnike u roku od 60 dana od izvršenog otpisa.

DODATNA MJERA, REPROGRAM POREZNOG DUGA


Za dospjeli porezni dug koji nije u potpunosti otpisan sukladno odredbama ovoga Zakona, a za koji se i dalje provodi ovrha na novčanim sredstvima, dužnik iz članka 5. ovoga Zakona može poreznom tijelu podnijeti zahtjev za njegov reprogram.

U smislu ovoga Zakona, dospjeli porezni dug iz stavka 1. ovoga članka je dospjeli nenaplaćeni odnosno neplaćeni porezni dug nastao s osnove poreza, doprinosa i drugih javnih davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti poreznog tijela definiranog odredbama zakona koji propisuje opći porezni postupak.

Postupanje po zahtjevu Zahtjev iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona može se podnijeti do 31. prosinca 2018.

6 comments

Poštovanje
Ja sam.imala obrt gdje mi stoji porezni dug..kako ja nemam primanja dižu mi suprugu sve što mu dolazi na račun..od duga do ovrha ..financijski kolaps ..zanima me SAD kako ću dalje jer nemamo od čega živjeti jedino otići iz države

Poštovanje,

da -to su hrvatski propisi. Ako je suprug obrtnik – blokira mu se sve na računu

Upiremo prstom već 4. tu godinu na mnoge loše odredbe postojecih zakona

Zakon o otpisu predviđa također pored otpisa i reprogramiranje poreznog duga. Suprug Vam vjerojatno plaća troškove stanovanja ovrhom na primanjima. Vidite, vladajući ,poslodavci i bankari se sada žale da ljudi otvaraju svoje račune u inozemstvu blizu granice i naplaćuju rad, dnevnice kao i ostala primanja u gotovini i odnose u inozemstvo , a što je posljedica što naš sustav kamata , poreza, i ostalih davanja zahtijeva od stanovništva da plati i ono što je NEMOGUĆE OSTVARITI u vidu profita. Zakonska zatezna kamata je dvostruko veća od prosječnog profita koji prema Majetiću iznosi 3% godišnje. Umirovljenici su ,nažalost , najsigurniji ovršenici, jer primaju mirovinu u Hrvatskoj.

Poštovani, možete li saznati i objaviti barem približan popis vjerovnika grupe I.?

Poštovani,
unutar teksta na koji ste se očitovali stavljena je informacija kao i poveznica na Narodne novina i zakon za koji pitate.
Molim pročijte,
hvala

Postovani moj sin je stvorio dug poreza na svoje ime u sklopu obrta koji je imao prije par godina. Kamate mu samo rastu na glavnicu i ne znam kako da ga izvucemo a iznos samo raste. Zanima me koliko je apsolutna zastara za taj dug ukljucujuci i mirovinsko/zdravstveno a uzimajuci u obzir da sin nema nikakve imovine osim automobila na koji se porezna upisala. I sto da uradi ? Hvala unaprijed

Leave a reply