Zakon o izmjenama i dopunama OZ ( milijun petsto i treća izmjena)

Poveznica na ZID OZ , ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA OD 01.09.2014.
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1877.html

Related Posts

Leave a reply