Zagrebački Holding otpisuje 10.000 kn troškova režija

ZAGREBAČKI HOLDING ODOBRAVA OTPIS REŽIJA ( smeće, voda, plin…)

Ustrajnost i društvena korist djelovanja Udruge Blokirani daje rezultate pozitivne po zajednicu ,  izdvajamo u ovom primjeru i ustrajnost članice udruge iz Zagreba, Miljenka Ćurković, zastupnica RF pri GS Grad Zagreb

 

KOME?

– Odobrava otpis duga dužniku- fizičkoj osobi koja ne obavlja registriranu djelatnost i dužniku – fizičkoj osobi koja je registriranu djelatnost obavljala najduže do 31.12.2017. a nad kojom se na dan 31.12.2017. provodila ovrha na novčanim sredstvima po računu radi naplate dospjelog duga i koja se na dan stupanja na snagu Zakona o otpisu duga fizičkim osobama (odnosno 21.7.2018., NN 62/2018) još uvijek provodi.

 

KOLIKO?
Društva ZG Holding : Čistoća, Plin, Smeće …

Dužnicima se otpisuje dospjeli dug , i to najviše do 10.000,00 kn ukupnog iznosa zbroja glavnice i troška, a koji zbroj se uvećava za pripadajuće dospjele kamate, osim duga koji se odnosi na novčane kazne izrečene u prekršajnim postupcima, sve pod uvjetom da se ovrha na novčanim sredstvima po računu dužnika provodi na dan stupanja na snagu ove Odluke.

OTPIS PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Zagrebački holding otpisuje dug samostalno ( 18.09. 2018. danom stupanja na snagu ove Odluke), bez potrebe podnošenja zahtjeva od strane dužnika.

Zagrebački holding, će za dug otpisan temeljem Odluke poduzeti odgovarajuće radnje koje dovode do prestanka ovrhe na novčanim sredstvima po računu radi naplate otpisanog duga.

ŠTO AKO JE DUG IZNAD 10.000 KN

Ako dužnik ima dug po osnovama plaćanja koji premašuje iznos iz točke 1. ove Odluke, otpisat će se dug iz osnove za plaćanje koja je ranije upisana u Očevidniku redoslijedu osnova za plaćanje kod Financijske agencije, sve do iznosa iz točke 1. ove Odluke.

OBAVIJEST U ROKU OD 60 DANA NA KUCNU ADRESU

O izvršenom otpisu dospjelog duga Zagrebački holding će obavijestiti dužnike u roku od 60 dana od izvršenog otpisa.

UDRUGA BLOKIRANI:
P
ozivamo Blokirane, članove Udruge, da se obrate Gradskim upravama u mjestu stanovanja po cijeloj Hrvatskoj i provjere u kojoj su oni fazi do otpisa dugova za režije.

Related Posts

Leave a reply