Ukupan iznos duga Blokiranih i dalje bilježi konstantu rasta duga za pola miljarde na mjesec ! U Hrvatskoj su ljudi dužniji od ukupne privrede ( jer je tako odlučila Vlada RH)

Na kraju travnja 2015., broj blokiranih građana Hrvatske , nakon kraćeg smanjenja broja uzrokovanog brisanjem umrlih blokiranih te brisanjem broja bankovnih računa trajno nezaposlenih kod kojih nema prometa iz mase blokiranih računa u evidenciji kod FINE , broj Blokiranih
se opet približio KATASTROFALNOM maximumu blokiranih građana iz studenog 2014. kad je iznosio 322 500 Blokiranih!

Travanj, 2015 ( evidencija FINE) bilježi katastrofalnu sudbinu 322 329 blokirane duše, plus članove njihovih obitelji, koji žive u apsolutnom siromaštvu duže od godinu dana i kao takvi predstavljaju (statistiku) onih koji se iz siromaštva više nikada neće oporaviti!

Ukupan iznos njihovog duga, usprkos blokadi svh računa i dalje raste , usprkos činjenica da je davno prešao ukupan iznos glavnica.

Dug raste, ne zato jer su se dužni ljudi više zaduživali, nego kao ogledalo odluka Vlade RH, koji bilježe propast kampanje “oprosta duga”,a rast dugova pravdaju ispravkom lošeg prijevoda ( Naime, visoke kamate, troškovi kojim državna agencija i banke opterećuju ukupan iznos duga vladajući pravdaju krivim prijevodom kojim je još 2005. u Hrvatskoj uvedena “greškom” najveći mogući iznos zateznih kamata. O LUDILA!

Tako ukupan broj dužnika u Hvatskoj nema šanse izaći iz duga ikad osim ak ne preda svu svoju imovinu u ruke “državi” i sebe osudi na gubitak poslovne i financijske autonimije na rok od 5 godina prilikom koje mu “politika” odredila iznos od 800 kn za preživljavanje.
NOTA BENE da su porezi u Hrvatskoj među najvišima u EU, a da građanin zauzvrat od države ne dobije ništa.
800 kn nije dovoljno niti za tjedan dana života ( porez na hranu iznosi 25 %)

I tako, uz odsutstvo svake reakcije vladajućih , graađani su u Hrvatskoj i dalje DUŽNIJI od kompletne privrede što predstavlja činjenicu nezabilježenu u suvremenoj svjetskoj povijesti i oko čega bi se trebala tresti pozicija Premijera, Predsjednika, Sabora no u Hrvatskoj, trpeljv narod naviknuo glumit ulogu magarca nad kojim politika maše čas mrkvicom,a čas batinom.

U samo četiri mjeseca ove godine dug blokiranih građana povećao se za čak 1,75 milijarda kuna, pokazuju podaci Fine. Na kraju travnja u blokadi je bilo 322.329 građana a njihov je ukupan dug zbog kojeg im je Fina blokirala račune iznosio 32,81 milijardu kuna, dok je na kraju prosinca prošle godine u blokadi bilo 169 građana više, ali je njihov dug bio 31,06 milijardi kuna.

Podaci Fine kažu da blokiran račun ima 7,81 posto ukupnog broja hrvatskih građana, a čak 11,51 posto radno sposobnih stanovnika.Pri tome je važno naglasiti da se broj “radno sposobnih” računa od 15.- 65. godine života, i ne znači zaposlenost!

U Hrvatskoj je BLOKIRAN svaki 4. zaposleni stanovnik . Ta brojka zapanjuje svakog ovlaš zainteresiranog za sudbnu Hrvatske, no politika se ne voli opterećivati negativnostima pa nije sklona brojci pridavati važnos naslovnice.

Po tom je pitanju najgora situacija u Križevcima gdje je u blokadi 12,14 posto stanovnika, odnosno svaki osmi, dok svaki peti radno sposobni stanovnik tog grada ima blokirani račun. Iza Križevaca slijedi Sisak sa 10,56 posto blokiranih građana i s 12,69 posto udjela blokiranih u radno sposobnom stanovništvu.

Blokiran su najavili svoje političko samoorganiziranje u političku stranku koja se nada osvojiti dovoljan broj mandata da u Hrvatskoj provede kvalitetnu reformu pravosuđa kojom bi se jednom zauvijek stalo na kraj legaliziranoj diskriminaciji i osjećaju latentne nesigurnosti građana koji žive stvarnu opasnost da ako nisu “poslušni” gube posao, radno mjesto, sigurnost, mogužnost napredovanja…

BLOKIRANI- DEBLOKIRAJMO HRVATSKU!
Sudjeluj i Ti!

Related Posts

2 comments

Det totala skuldbeloppet Blockerad fortsätter att spela konstant tillväxt av skulden för halv miljard i månaden! I Kroatien, folk dužniji av den totala ekonomin (eftersom det är så beslutade att regeringen)
Blockerad Förening · 28:e 06:e 2015 · blogg · blockerad politiskt parti · Inga kommentarer

I slutet av april 2015 antalet blockerade kroatiska medborgare, efter en kort minskning av antalet dödsfall som orsakas av radering av blockerad och radera antalet bankkonton permanent arbetslös där det finns ingen trafik från massan av spärrade konton i registren på FINA, antalet blockerade
återigen närmade de katastrofala Max medborgare blockerade i november 2014 då den låg på 322 500 Blockerad!

April 2015 (poster FINE) fångar den katastrofala öde 322.329 själar blockerade, samt deras familjemedlemmar, som lever i absolut fattigdom mer än ett år och som sådan är (Statistik) av dem som är ur fattigdomen aldrig kommer att återhämta sig!

Den totala mängden av sina skulder, trots blockaden SVH konto fortsätter att växa, trots att för länge sedan passerat det totala beloppet av eget kapital.

Skulden växer, inte för att de är skyldiga människor mer skuldsatta, men som en spegel av beslut från regeringen, som redovisade en undergång av kampanjen “förlåtelse skuld” och öka skulderna motiverar korrigera dåliga översättningar (De höga räntor, vars kostnad statliga organ och banker belastas totalt den del av skulden avgörandet motiverar fel översättning som var tillbaka i 2005 i Kroatien infört “av misstag” största möjliga mängd av dröjsmålsränta. Om galenskap!

Således totala antalet gäldenärer i ecomedvetenhet det finns ingen väg ut ur skuld någonsin bortsett från den udda inte kapitulera alla sina ägodelar i händerna på “staten” och fördöma sig till förlust av affärer och finansiell autonomi under en period av fem år, under vilken hans “politik” bestämma mängden av £ 800 för överlevnad.
OBSERVERA att skatterna i Kroatien är bland de högsta i EU, och att medborgarna i gengäld av staten får ingenting.
£ 800 är inte ens tillräckligt för en levnadsveckan (skatten på mat är 25%)

Och så, med avsaknad av reaktion av den härskande, graađani i Kroatien är fortfarande DUŽNIJI av hela ekonomin, ett faktum utan motstycke i modern världshistoria och om vad som ska skaka position premiärministern, presidenten, parlamentet, i Kroatien trpeljv folk vana vid att spela oss rollen som åsnan över vilken tid politik vinka morot och piska tid.

På bara fyra månader långa blockerade medborgare ökade med så mycket som 1,75 miljarder kuna, enligt Fine. I slutet av april, blockaden var 322.329 medborgare och deras totala skulder som de Fine spärrade konton uppgick till 32.810 miljoner, medan i slutet av december förra året, blockaden var 169 personer mer, men deras skuld var 31.06 miljarder.

Data Fine säger att de spärrat konto har 7,81 procent av det totala antalet kroatiska medborgare, och så många som 11,51 procent av arbetsför ålder stanovnika.Pri det är viktigt att notera att antalet “arbetsför ålder” -konto, 15 till 65 år, och : sysselsättning!

I Kroatien har blockerat varje fjärde inhemska anställda. Denna häpnadsväckande siffra var nonchalant intresserade sudbnu kroatiska, men politiken inte vilja belasta negativa och inte benägna siffra med tanke på att betydelsen av locket.

Efter det kommer den värsta situationen i Križevci, där han blockerade 12.14 procent av befolkningen, eller en av åtta, medan befolkningen i staden var femte arbetsför ålder har spärrat konto. Efter Krizevci Sisak följer med 10,56 procent av medborgarna är blockerad 12.69 procent av aktierna blockerade befolkningen i arbetsför ålder.

Blockerad har meddelat att de politiska självorganisering i ett politiskt parti som hoppas att vinna ett tillräckligt antal mandat som Kroatien tillbringar kvalitet reform av rättsväsendet som skulle en gång för alla sätta stopp för legaliserad diskriminering och latent känsla av otrygghet bland medborgarna som lever en verklig risk, att om de inte “lyder” förlorar jobbet , säkerheten på arbetsplatsen, möjligheten att gå vidare …

BLOKIRANI- DEBLOKIRAJMO KROATIEN!
Delta och dig!
HRVATSKA = GRCKA !

Reblogged this on suzynorge and commented:
Det totala skuldbeloppet Blockerad fortsätter att spela konstant tillväxt av skulden för halv miljard i månaden! I Kroatien, folk dužniji av den totala ekonomin (eftersom det är så beslutade att regeringen)
Blockerad Förening · 28:e 06:e 2015 · blogg · blockerad politiskt parti · Inga kommentarer

I slutet av april 2015 antalet blockerade kroatiska medborgare, efter en kort minskning av antalet dödsfall som orsakas av radering av blockerad och radera antalet bankkonton permanent arbetslös där det finns ingen trafik från massan av spärrade konton i registren på FINA, antalet blockerade
återigen närmade de katastrofala Max medborgare blockerade i november 2014 då den låg på 322 500 Blockerad!

April 2015 (poster FINE) fångar den katastrofala öde 322.329 själar blockerade, samt deras familjemedlemmar, som lever i absolut fattigdom mer än ett år och som sådan är (Statistik) av dem som är ur fattigdomen aldrig kommer att återhämta sig!

Den totala mängden av sina skulder, trots blockaden SVH konto fortsätter att växa, trots att för länge sedan passerat det totala beloppet av eget kapital.

Skulden växer, inte för att de är skyldiga människor mer skuldsatta, men som en spegel av beslut från regeringen, som redovisade en undergång av kampanjen “förlåtelse skuld” och öka skulderna motiverar korrigera dåliga översättningar (De höga räntor, vars kostnad statliga organ och banker belastas totalt den del av skulden avgörandet motiverar fel översättning som var tillbaka i 2005 i Kroatien infört “av misstag” största möjliga mängd av dröjsmålsränta. Om galenskap!

Således totala antalet gäldenärer i ecomedvetenhet det finns ingen väg ut ur skuld någonsin bortsett från den udda inte kapitulera alla sina ägodelar i händerna på “staten” och fördöma sig till förlust av affärer och finansiell autonomi under en period av fem år, under vilken hans “politik” bestämma mängden av £ 800 för överlevnad.
OBSERVERA att skatterna i Kroatien är bland de högsta i EU, och att medborgarna i gengäld av staten får ingenting.
£ 800 är inte ens tillräckligt för en levnadsveckan (skatten på mat är 25%)

Och så, med avsaknad av reaktion av den härskande, graađani i Kroatien är fortfarande DUŽNIJI av hela ekonomin, ett faktum utan motstycke i modern världshistoria och om vad som ska skaka position premiärministern, presidenten, parlamentet, i Kroatien trpeljv folk vana vid att spela oss rollen som åsnan över vilken tid politik vinka morot och piska tid.

På bara fyra månader långa blockerade medborgare ökade med så mycket som 1,75 miljarder kuna, enligt Fine. I slutet av april, blockaden var 322.329 medborgare och deras totala skulder som de Fine spärrade konton uppgick till 32.810 miljoner, medan i slutet av december förra året, blockaden var 169 personer mer, men deras skuld var 31.06 miljarder.

Data Fine säger att de spärrat konto har 7,81 procent av det totala antalet kroatiska medborgare, och så många som 11,51 procent av arbetsför ålder stanovnika.Pri det är viktigt att notera att antalet “arbetsför ålder” -konto, 15 till 65 år, och : sysselsättning!

I Kroatien har blockerat varje fjärde inhemska anställda. Denna häpnadsväckande siffra var nonchalant intresserade sudbnu kroatiska, men politiken inte vilja belasta negativa och inte benägna siffra med tanke på att betydelsen av locket.

Efter det kommer den värsta situationen i Križevci, där han blockerade 12.14 procent av befolkningen, eller en av åtta, medan befolkningen i staden var femte arbetsför ålder har spärrat konto. Efter Krizevci Sisak följer med 10,56 procent av medborgarna är blockerad 12.69 procent av aktierna blockerade befolkningen i arbetsför ålder.

Blockerad har meddelat att de politiska självorganisering i ett politiskt parti som hoppas att vinna ett tillräckligt antal mandat som Kroatien tillbringar kvalitet reform av rättsväsendet som skulle en gång för alla sätta stopp för legaliserad diskriminering och latent känsla av otrygghet bland medborgarna som lever en verklig risk, att om de inte “lyder” förlorar jobbet , säkerheten på arbetsplatsen, möjligheten att gå vidare …

BLOKIRANI- DEBLOKIRAJMO KROATIEN!
Delta och dig!
HRVATSKA = GRCKA !!!!!!!!!!!!!!

Leave a reply