Udruga Blokirani USTAVNOM sudu-nepoznavanje prava škodi

USTAVNOM SUDU
ZAGREB

Prijedlog: PRIJEDLOG ZA OCJENU ZAKONITOSTI ČL.29. ZAKONA O
OBVEZNIM ODNOSIMA O ZAKONSKOJ ZATEZNOJ KAMATI

Predlagatelji: UDRUGA BLOKIRANI(h)

Zakonodavac je odredbom čl.29.ZOO., delegirao odnosno prepustio Hrvatskoj Udruzi Banaka HUB-u da odlučuje o visini zakonske zatezne
kamatne stope, što je neprihvatljivo.

Ako je SUVEREN NAROD posrednom demokracijom delegirao prava i obveze na Sabor da većinom glasova odlučuje u ovom slučaju o
ZAKONSKOJ ZATEZNOJ KAMATNOJ STOPI, tada je protuustavno da Sabor tu obvezu i dužnost delegira na ne-državnu instituciju HUB-a, gdje
se odluke ne donose većinom glasova ( izabranih zastupnika) .
Sabor ne može to pravo i dužnost prenijeti na ne-državnu instituciju, svakako nižeg ranga nego li što je parlament.

Zakonodavac je omogućio još 1997., utvrdi zakonska zatezna kamatna stopa u iznosu od čak 24%, slijedio period obračuna kamate na kamatu,18 % godišnje, pa 15% pa 12% pa 8,8 % pa sada 7,68% pa su zainteresirani, rukovodeći se idejom o ostvarivanju maksimalnog profita
pretjerali s iscrpljivanjem domaće privrede i stanovništva.

Da, bankarski sustav je stabilan, zašto?

Zato što je uništena privreda i stanovništvo.

Pročitaj kompletan tekst ovdje :Ustavni sud, zatezna kamata

25.01.2018

Leave a reply