Udruga Blokirani u službeni posjet trećoj generaciji Hrvata Južne Amerike

Izaslanstvo Udruge Blokirani, pod vodstvom Miriam Kervatin, predsjednica, posjetiti će sredinom rujna 2014. Južnu Ameriku
( Čile, Argentinu i Brazil) na poziv treće i četvrte generacije iseljenika, Hrvata koji su u Južnu Ameriku izbjegli u godinama nakon Drugog Svetskog rata zbog straha od odmazde i ukidanja demokracije od strane jugoslavenskih vlasti, a dio zbog neslaganja s komunizmom.

Hrvati iz Južne Amerike pokazuju i danas veliku razinu hrvatske nacionalne svijesti i upoznati su sa problemom blokade svih računa za više od 317 000 blokiranih građana Hrvatske ( milijun ukoliko brojimo i članove obitelji) s dugom koji uskoro ima premašiti ukupni dug privrede u Republici Hrvatskoj!

Treća i četvrta generacija Hrvata iseljenika izrazila je interes da se iz prve ruke upoznaju sa razlozima i zakonima koji su milijun Hrvata, a kroz blokadu imovine te rasprodaju imovine na javnim dražbama, doveli do situacije da sve veći broj građana Hrvatske traži izlaz u novom egzodusu iz Hrvatske!

U službenom dijelu posjeta upoznati ćemo ih sa ovršnim sustavom u Hrvatskoj , sa blokadom svih računa za milijun građana Hrvatske što u takvom obliku ne pozna EU kao ni svjetska pravna praksa te mjerama koje Blokirani poduzimaju ka pozitivnoj reformi ukupnog sustava ( Zahtjev za ocjenom ustavnosti; Zahtjev za oduzimanjem statusa sigurne zemlje , pripremom kolektivne tužbe na EU sud pravde itd..) .

Udruga Blokirani uviđa potrebu i važnost međunarodne suradnje da bi kod međunarodne zajednice, osobito kod hrvatskih građana koji su iz zemlje izbjegli pred sličnim okolnostima ekonomskog odn. političkog genocida, dobili razumijevanje za brojne protuustavnosti zakona u Hrvatskoj ( osobito Ovršni zakon) koje nastaju zato što u zakonima nisu ugrađene odredbe koje uvjetuju poštivanje Ustava.

Primjerice, porezni zakoni nemaju odredbu o utvrđivanju *socijalne pravde* ili *nepovredivosti vlasništva*, premda su to najveće vrednote ustavnog poretka i temelj tumačenja Ustava. Također ovršni zakoni nemaju odredbu o obveznom utvrđivanju *gospodarskih mogućnosti* ili *poreznoj pravednosti* odn. ravnopravnosti dužnika i vjerovnika pred sudom , pa je isti zakon socijalno bogatom građanu ustavan, a socijalno siromašnom neustavan.

Mi iz Udruge Blokirani tražimo da se poništi svaki zakon koji nema odredbe o provjeri i utvrđivanju zaštite socijalnih i drugih prava iz Ustava, a prije primjene ostalih odredbi konkretnog zakona i tvrdimo da su u tom smislu gotovo svi postojeći “ovršni” zakoni neustavni.

09.10.2014.

Related Posts

Leave a reply