Udruga Blokirani traži da Ustavni sud odmah stavi Ovršni zakon izvan snage

Tražimo da Ustavni sud zabrani daljnju primjenu navedenih odredaba Ovršnog zakona, a kako one čini bitnu srž zakona, da cijeli zakon odmah stavi izvan snage s izričitom zabranom daljnjeg postupanja po njemu i donošenja rješenja po istom, te da trenutno poništi i sva Rješenja o ovrsi koja su donešena na temelju svih dosadašnjih Ovršnih zakona, budući da se oni u svojoj suštini nisu razlikovali jedan od drugog, odnosno da su sve njihove bitne odredbe koje se tiču poštovanja prava na nepovredivost doma, dostojanstvo osobe i prava na žalbu bile u suprotnosti s Ustavom RH, te provedbu takvih rješenja treba zaustaviti.

Tri dana pred Božić iz Ustavnog suda na adresu udruge Blokirani stigao je dopis kojim Ustavni sud traži da se očitujemo vezano uz Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (09/2014.) u kontekstu našeg Prijedloga za pokretanja postupka ocjene ustavnosti OZ sa Ustavom RH iz svibnja,2014.

Dopis iz Ustavnog suda :
ustavni sud upit ovrsni prosinac 2014 001-1

Slijedi kompletan odgovor udruge Blokirani Ustavnom sudu:

ponedjeljak, 29. prosinac 2014.
Udruga Blokirani
Pula, Hrvatska
br. 4/12/2014
———————————————————————————————————————–

Udruga Blokirani daje odgovor, očitovanje na upit iz Ustavnog suda RH, Br. U-I-2018/2014) od 08.12.2014., vezan uz prethodnu nadopunu prijedloga Udruge Blokirani za pokretanje postupka ocjene suglasnosti s Ustavom više članaka Ovršnog zakona RH, NN br.112/12., i 25/13., kao i pripadajućih zakona i propisa , Ur.br 3/5/2014. od 26.05.2014.

1. UVOD

Poštovani,
zahvaljujemo na upitu i dostavljamo odgovor. Ostajemo pri podnesenom prijedlogu za pokretanje postupka ocjene ustavnosti s Ustavom Ovršnog zakona RH. Podsjećamo da smo u međuvremenu Ustavnom sudu RH dostavilI dvije požurnice i zamolili za žurnost.

– Četvrtina građana Hrvatske ( N.B. : 320 000 ljudi; svaki 4. radno aktivni stanovnik Hrvatske i uzdržavani članovi obitelji ) blokirano je već 4. godinu;
-Blokirani su obični ljudi iz susjedstva, a ne kriminalci ;
-Svaki deveti građanin Hrvatske je socijalno isključen;
-Blokirani već 4 godine trpe oštru diskriminaciju;
-Polako ali sigurno tonu u apsolutno siromaštvo kao posljedicu blokade svih računa kod svih banaka odn. drakonsku posljedicu legaliziranog kamatarenja;
– N.B.: ukupan iznos duga hrvatskih građana raste za cca milijardu kuna na mjesec ,
BDP tone već 12 kvartala uzastopno, broj zauvijek ugašenih radnih mjesta i nezaposlenih raste, broj siromašnih i prezaduženih raste,a Vlada ne nudi adekvatne socijalne mehanizme zaštite ugroženih i diskriminiranih te uporno ignorira Ustav RH ;
-Ukupan iznos duga blokiranih obitelji je svakim danom sve veći , a ne sve manji;
– Dug građana raste kroz legalizirano kamatarenje i prijeti da kroz mjesec, dva preraste ukupan iznos duga hrvatske privrede, označi tako kraj tržišne ekonomije u Hrvatskoj i naruši stabilnost Hrvatske države);
– A sve navedeno kao direktna posljedica lošeg ( i po našoj ocjeni neustavnog OZ-a ) kao i pripadajućih mu propisa, podzakonskih akata i zakona koji su usvojeni na korist manjine, a na štetu većine.

Podsjećamo, Ustavnom sudu podnijeli smo 28. svibnja, 2014. Ispravljeni prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti s Ustavom više članaka Ovršnog zakona (NN, br.112/12.,i 25/13.,
u daljnjem tekstu OZ). Poveznica ovdje:http://blokirani.org/2014/05/26/nadopuna-prijedloga-za-pokretanje-postupka-ocjene-suglasnosti-ovrsnih-zakona-s-ustavom-rh/
Naknadno je Sabor RH usvojio Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona ( NN br.93/14.,u daljnjem tekstu ZID OZ) kojim su izmjenjeni neki članci koje smo prethodno osporili prijedlogom za pokretanje postupka ocjene ustavnosti s Ustavom više članaka Ovršnog zakona ( NN, br.112/12.,i 25/13.).
Tako je članak 8 OZ-a izmijenjen je člankom 4 ZID-a OZ-a;
Članak 47 OZ-a izmijenjen je člankom 24 ZID-a OZ-a;
Članak 48 OZ-a izmijenjen je člankom 25 ZID-a OZ-a;
Članak 99 OZ-a izmijenjen je člankom 47 ZID-a OZ-a;
Članak 100 OZ-a izmijenjen je člankom 48 ZID-a OZ-a;
Članak 102 OZ-a stavci 1.i 2. OZ-a izmijenjeni su člankom 49 ZID-a OZ-a;
Članak 103 Oz-a izmijenjen je člankom 50 ZID-a OZ-a.

Još jednom ponavljamo da ostajemo pri prijedlogu za ocjenu ustavnosti te molimo za žurnost.
Slijedi obrazloženje :
2. OBRAZLOŽENJE

Ostajemo pri prijedlogu za ocjenu ustavnosti članka 8 Ovršnog zakona zbog toga što ZID OZ-a nije u bitnome otklonio neustavnost .

Članak 4. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona nije u bitnome otklonio neustavnost sadržaja rečenog članka i to zbog slijedećih razloga:
– Ako se nekoj osobi u dva pokušaja dostave ovršnog rješenje isto nije uspjelo dostaviti na adresi na kojoj je prijavljen tada zakonodavac treba predvidjeti da se posredstvom policije ustanovi prava adresa boravka ovršenika, odnosno razlozi zbog kojih ovršenik dva puta nije zatečen na adresi na kojoj je prijavljen. Naime, slijedom ustavnih odredaba o pravu na slobodu kretanja i rada u Republici Hrvatskoj, postoji sasvim opravdana pretpostavka da neki ovršenik može imati radno mjesto koje podrazumjeva terensku službu kao što je rad na naftnim bušotinama ili naftnim platformama, na kojima osobe po više mjeseci ne napuštaju radno mjesto. Ne postoji niti jedan pozitivan zakon u Republici Hrvatskoj koji radnike na naftnim platformama, vozače interkontinentalnih kamiona ili slične radnike obvezuje na odjavu s mjesta svog prebivališta ili boravka. Dapače, članak 54. Ustava RH jamči pravo i na takvu vrstu zaposlenja i to onda ne bi smjelo biti podvrgnuto posljedicama koje propisuje neki zakon, a to je u ovom slučaju Ovršni zakon. Ako se zbog toga njima dva puta ne uruči rješenje i time se smatra da je to dovoljan broj pokušaja, odnosno dovoljan način da im se pokuša uručiti rješenje, tada se narušava njihova ravnopravnost u skladu s člancima 3., 5., 14. i 16. Ustava RH.
– Neodrživa je odredba po kojoj se u slučaju dva neuspjela pokušaja dostave Ovršnog rješenja ili drugog pismena vezanog uz provođenje ovrhe isto smatra dostavljenim osmi dan nakon isticanja na mrežnoj e stranici nadležnog suda. Mnoge osobe s terenskim zaposlenjem nemaju pristup internetu, a mnogi nisu ni elektronički pismeni. Time se narušava njihova Ustavom zajamčena ravnopravnost. Također se narušava i Ustavom zajamčeno pravo na isticanje žalbe u skladu s člankom 18 Ustava RH.

– U istom članku zakona nije jasno predviđeno kad i kako ovršna rješenja i druga pismena postaju pravomoćna kad ih donosi Javni bilježnik. Ako se primjenjuju odredbe koje vrijede za sud, dakle isticanje na mrežnoj e stranici u slučaju neuspjele dostave, kako stranka može znati koju mrežnu stranicu treba gledati?! U Republici Hrvatskoj postoji nekoliko tisuća Javnih bilježnika. Ovakve odredbe nisu samo neustavne u smislu ravnopravnosti građana i mogućnosti isticanja žalbe protiv pojedinih rješenja, nego su i neozbiljne i nedostojne pravne države, a i suprotne su članku 19. Ustava RH.

Članak 47. Ovršnog zakona u tekstu kakav je donešen člankom 24. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona također je neustavan jer ne garantira zakonitost Ovršnog postupla. U članku 14 Ustava RH kaže se da su svi pred zakonom jednaki. U rečenom članku Ovršnog zakona kaže se da se ovrha u stanu osobe može provesti u prisustvu dva svjedoka, ali nema garancije ta dva svjedoka jesu zaista nepristrane osobe, da nisu u sukobu sa zakonom, da nisu u sukobu interesa prema ovršeniku ili da na bilo koji drugi način nisu pristrane, odnosno da je ovršenik pristao na njihov izbor ili da ih je imenovao sud. Da bi ovršenik bio jednak pred zakonom, ta dva svjedola moraju biti osigurana na način da su potpuno nepristrani i neovisni, da on daje pristanak na njih ili da ih imenuje sud, što zakon mora jasno definirati. Ovaj članak je posebno u suprostnosti s člankom 34. Ustava RH koji kaže da redarstvene snage mogu narušiti nepovredivost doma i bez sudskog naloga samo u slučaju potrebe uhićenja ili sprječavanja radnji koje mogu ugroziti veći broj drugih života, odnosno sigurnost većeg broja građana.

Članak 48. Ovršnog zakona u tekstu kakav je donešen člankom 25. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona također je neustavan jer narušava Ustavom zagarantiranu nepovredivost doma. Naime, u članku 48. Ovršnog zakona kaže se da policija može postupati po nalogu sudskog ovršitelja, što je suprotno Ustavu (članak 34.) koji kaže garantira nepovredovost doma i poslovnog prostora osim u slučaju sudskog naloga, odnosno rješenja. Članak 48. OZ je nedorečen jer ne propisuje izričitu potrebu postojanja sudskog rješenja o postupanju policije.

Članak 100. Ovršnog zakona u tekstu kakav je donešen člankom 48. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona također je neustavan jer narušava ravnopravnost građana budući da svi građani zbog potreba posla, bolesti ili nekih trećih razloga u određenom trenutku nemaju pristup internetu, a postoji i veliki broj elektronički nepismenih građana koji se nisu imali priliku usavršiti u tim vještinama, a za što nisu osobno krivi.

Za članak 99. Ovršnog zakona vrijedi isti prigovor kao i za članak 100.
Za članak 102. Ovršnog zakona vrijedi isti prigovor kao i za članak 100.
Za članak 103. Ovršnog zakona vrijedi isti prigovor kao i za članak 100.

Tražimo da Ustavni sud zabrani daljnju primjenu navedenih odredaba Ovršnog zakona, a kako one čini bitnu srž zakona, da cijeli zakon odmah stavi izvan snage s izričitom zabranom daljnjeg postupanja po njemu i donošenja rješenja po istom, te da trenutno poništi i sva Rješenja o ovrsi koja su donešena na temelju svih dosadašnjih Ovršnih zakona, budući da se oni u svojoj suštini nisu razlikovali jedan od drugog, odnosno da su sve njihove bitne odredbe koje se tiču poštovanja prava na nepovredivost doma, dostojanstvo osobe i prava na žalbu bile u suprotnosti s Ustavom RH, te provedbu takvih rješenja treba zaustaviti.
S poštovanjem,

Udruga Blokirani
Miriam Kervatin,
predsjednica udruge Blokirani
blokirani.org
blokiranx@gmail.com
099/4442501

Related Posts

Leave a reply