Tužba Udruge Blokirani vs AZOP ( šutnja uprave )

NE ODUSTAJEMO!

Udruga Blokirani danas je, ispred blokiranih građana RH, predala upravnu tužbu
05.11.2018.

UPRAVNI SUD
REPUBLIKE HRVATSKE
Avenija Dubrovnik, 6
10 020 Zagreb

TUŽITELJ: UDRUGA BLOKIRANI, OIB 56778784293 Hrvatska – zastupana po Miriam Kervatin, predsjednica Udruge Blokirani

TUŽENIK: AZOP, Agencija za zaštitu osobnih podataka, Fra Grge Martića 14 10000 ZAGREB, MBS 01837907, OIB 28454963989- zastupana po ravnatelju Ante Rajkovača

RADI: šutnje uprave

 

Udruga Blokirani temeljem članka član 101. i članak 102. Zakona o upravnom postupku, podnosi sljedeću

T U Ž B U radi nezaprimanja odgovora na pritužbu od 25.05.2018. godine.

Pritužbu je Udruga Blokirani kao Tužitelj ( u daljnjem tekstu Tužitelj), dostavila AZOP-u, Agencija za zaštitu osobnih podataka ( u daljnjem tekstu Tuženik) na dan 25.05.2018. godine.

Tužitelj , dana 05.11.2018.godine, pokreće tužbom pri Upravnom sudu RH, upravni spor, zato što Tuženik, prvostupanjsko tijelo, nije postupilo prema zahtjevu Tužitelja i donijelo odluku po pritužbi Tužitelja, niti nakon što je Tužitelj dvaput upozorio Tuženika na ozbiljnost razloga Pritužbe te požurivao rješenje.

Kao što je iz sadržaja tužbe vidljivo, Tužitelj tužbom protiv Tuženika, pokreće upravni spor zbog šutnje administracije kojom Tuženik krši Tužitelju pravo na pravično suđenje (pošteno)kao najvažnije procesno ljudsko pravo; razumni rok za konačni odgovor.

1¸.Kompletan tekst upravne tužbe možete pročitati ovdje: UPRAVNA TUZBA UPRAVNI SUD-1

2. Podsjetnik na PRITUŽBA UDRUGE OD 25.05.2018.

3.UPDATE ( 28.12.2018)
Podnesak tuženika (3 foto)

Related Posts

1 comment

Čestitam, pravi ste!

Leave a reply