Tiskovna na temu: Optužujemo vlast za zločinački pothvat, što se 8 godina organizirano provodi s Markovog Trga


Poziv na tiskovnu konferenciju

Tema tiskovne: “O P T U Ž U J E M O   VLAST za zločinački pothvat uništavanja poduzetništva, rast apsolutnog siromaštva, što se 8 godina organizirano provodi s Markovog Trga kroz koruptivni model upravljanja Hrvatskom.”

 

Organizatori tiskovne : Udruga Blokirani

Datum održavanja: 14.04.2018 u 11 h, Zagreb

Adresa na kojoj će se održati tiskovna: ul Andrije Hebranga, 5 Zagreb (prostorije BUZ-a)


Vodstvo Udruge Blokirani predočit će  podatke iz službenih izvora Vlade RH, FINE, Zavoda za statistiku, za period od 2010.-2018. , te javnosti predstaviti analizu
„UPRAVLJANJE DUGOM NA HRVATSKI“ gdje se upravo službeni podaci javnih tijela i zakonodavni okvir, kroz navedeni period, koriste za glavni argument pomoću kojega se objašnjava, potkrepljuje tvrdnja i uočava zakonitost političke volje po cilju uništavanja poduzetništva i rast apsolutnog siromaštva u Hrvatskoj:

OPTUŽUJEMO ZA

1. Alarmantan iznos izbrisanog duga i broja poslovnih subjekata, malo i srednje poduzetništvo
Prelijevanje posljedice na osiromašena kućanstva (legalizirano kamatarenje).

2. Političku volju “upravljanje privatnim i javnim dugom” kroz zatezne kamate, predstečajni, stečajni, ovršni, zakon o osobnom bankrotu, agencije za utjerivanje dugova, lex Agrokor…

3. FINA (javni bilježnici, agencije za utjerivanje dugova) represivni alat provedbe političke volje, substitut prava na pravično suđenje

4. Međusobnu povezanost privatnog i javnog duga te projekciju neodrživosti hrvatskog Proračuna;
Blokadom kućanstava, gašenjem poduzetništva nema novaca za javne potrebe obrazovanje, zdravstvo, mirovine, vojsku…

5. Poziv srodnim organizacijama na pripremu Prosvjeda

 

Udruga Blokirani

Konferenciji će nazočiti :
Mario Strinavić, glavni tajnik Udruge
Miriam Kervatin, predsjednica Udruge
Sarajko Baksa, potpredsjednik Udruge
Miljenko Škalec, povjerenik Udruge
Josip Tisovec, povjerenik Udruge

Leave a reply