analiza zaduženja sa ekonomsko sociološkog aspekta