Svi ljudi su rođeni slobodni, sa jednakim dostojanstvom i pravima

PRIOPĆENJE  UDRUGE BLOKIRANI POVODOM MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA

“Svi ljudi rođeni su slobodni, s jednakim dostojanstvom i pravima” kaže prvi član Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.
poveznica na objavu HINA

Dominantni negativni stereotipi oblikovani kroz set ovršnih zakona o osiromašenim te posljedično blokiranim osobama te raširena negativna percepcija njihove sposobnosti i osobina nisu nimalo prirodni, već društveno ( politički, pravno) uvjetovani i smatram da ih na današnji dan treba preispitivati.

Međunarodni je dan ljudskih prava!

Opća deklaracija o ljudskim pravima proglašena je 10. prosinca 1948. godine na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda kao ‘opće postignuti standard za sve pojedince i narode.

U Republici Hrvatskoj Blokirani nisu jednaki u svojim pravima pred zakonom.

Time Hrvatska krši univerzalne pravne norme kojim svi javni akti uvijek moraju biti predmetom sudskog nadzora, obrane, načela ravnopravne pravne sigurnosti i ovršenika i ovrhovoditelja, načela dobrog odvijanja pravnog postupka.

Hrvatski postupak blokade svih računa , u slučaju ovrhe , karakterizira činjenica da čim je pokrenut postupak ovrhe, svaki postupak koji bi potrošač mogao pokrenuti, uključujući onaj u vezi izvršenja, dospijeća, sigurnosti, ispunjenja ili iznosa duga, ne može za posljedicu imati odgodu ili obustavu ovršnog postupka što je i dovelo do pravno opasnog hrvatskog eksperimenta od 33 00 00 blokiranih građana ( i/ili bivših obrtnika.)

Krši se univerzalno pravno načelo o jednakosti stranaka u postupku, načelo postupovne jednakosti i djelotvorne sudske zaštite koje stranke imaju temeljem Ustava RH, čl.3, Direktiva 93/13 EEZ, članak 7; Povelje Europske unije o temeljnim pravima, čl. 47 Povelje Unije.

U području poštovanja propisa EU po pitanjima zaštite potrošača sadržanih u Direktivi 93/13 ukoliko je nacionalni ovršni zakon protivan načelu djelotvorne sudske zaštite ravnopravnosti stranaka u postupku, zakon treba proglasiti neprimjenjivim.

Pravo Unije, Deveta uvodna izjava Direktive 93/13 propisuje :
„ (…) onoga koji stječe robu i usluge treba zaštititi od zlouporabe moći koji imaju prodavatelji roba ili pružatelji usluga (…)“.

Valja ustvrditi da hrvatski ovršni postupak, hrvatskim građanima ne jamči ravnopravnost pri ostvarivanju ciljeva iz Direktive 93/13 što ukazuje na neravnotežu postupovnih sredstava koja su na raspolaganju ovršeniku s jedne strane i ovrhovoditelju s druge strane te pravnu diskriminaciju koju provodi državna agencija FINA.

Krši se i EU Direktiva kojom se ne dozvoljava prodaja, konfiskacija imovine ispod njezine stvarne –pune- vrijednosti.

Udruga Blokirani, kao središnja udruga za Hrvatsku, nadležna za suzbijanje pravne diskriminacije prema blokiranima i prezaduženima, ukazujemo na daljnji negativni razvoj društvenog zakonodavnog trenda kroz neprihvatljiv način pravne diskriminacije i neprimjerenog kažnjavanja prezaduženog stanovništva,
kroz apsolutni rast duga i blokade prezaduženih hrvatskih obitelji i osoba slabijeg imovinskog statusa, dok se paralelno u periodu od 2010. do danas, poslovnim subjektima brišu milijarde duga i omogućuje novi poslovni uzlet.

Takav način odnosa zakonodavca doprinosi općem usvajanju negativnih stavova što dovodi do diskriminacije, koja je Zakonom zabranjena.

Svjesni kako ključnu ulogu u poboljšanju položaja prezaduženih i blokiranih osoba /obitelji Hrvatske ima upravo država, u izvješćima Hrvatskom saboru, Vladi RH, Predsjednici RH već godinama ukazujemo na različite poteškoće s kojima se blokirani susreću u Republici Hrvatskoj.

Stoga i povodom ovog Međunarodnog dana ljudskih prava želimo istaknuti kako je nužno što brže uspostaviti kvalitetniji sustav pravne i socijalne skrbi o insolventnim obiteljima Hrvatske, koji su blokirani još od samih početaka svjetske ekonomske krize, davne 2008. godine, te im osigurati dostupnost i pravo na pristojan život, uz dostupnost roba i usluga u privatnom i javnom sektoru, a svakako i poštovanje i zaštitu dostojanstva unutar zakonodavstva RH.

Svim našim blokiranim sugrađanima i sugrađankama čestitamo Međunarodni dan ljudskih prava te ih pozivamo da nam se obrate ako smatraju da su im povrijeđena prava, da su diskriminirani ili kada procijene kako bi im naš savjeti mogli pomoći.

 

Udruga Blokirani
Miriam Kervatin, predsjednica

10.12.2017.

Related Posts

Leave a reply