Sudbine blokiranih

Primljeno putem email pošte:
Gospođa ima 75 godina!
Pismo prensimo u cjelosti i bez lekture

Poštovani

ja sam Ilona Vrzić oib 48908951326 , bolirana sam već skoro pet godina. U mirovini sam imam 75 godina.
blokirana sam ne zato što sam potrošina iznos ovrhe, već zbog ne učinkovitosti rada sudova lokalnih, i korumpirani- uz blogoslov
odvjetnika kojima se plaća više. jer se na taj način dobijate spor.

pored toga zar je moguće da se nepoštiva ni ovršni zakon, od strane suda u Bujama već vam se zapleni cijala mirovina
od 2010 godine, vraćanje kamata od 2002 godine,
Na osnovu OVR br 400/2010 kamat i glavnnica izmosila je 102.863.,45 kuna, od toga sam dosada samo kmate otplaćivala.
glavnica od 48470.99, još nije na redu. ostalo mi je duga kamate 20096.70 i cijla glavnica.
dok živim nemogu ovo otplatiti,
cijelog života sam sprovidila Zakone u svom radu, meni je moralni čin da ne platim ono što nisam potrošila.
Zar je moguće da u ovoj državi nepoštiuje Zakon o računima. da po čl 15 Zakona treba da platiš samo
ono što si potrošil
Tele opreratreri treba da nam oprošte dug po ovrhi. koji dug na osnovi fiktivnog računa,koji su izdavali od 2006 godine
te veliki broj građana nakon plaćanja računa i iznosima koje primili želeli otkazati ugovore fiktivne u kojima nije bilo
naznačeno ni iznosi naknade već IG bajtove koji nisu znali ni opratrei njihovi da nam objasne.
Takon sam isto među njima dužna 15.520.55, za galvnicu od 4.990.38. troškove suda 5354.90
i kamate 4824.73.
molim vas ljepo da se izborite da se stavi monitorijum na sve ovrhe koji su putem Rješenja suda , da se izvrši REVIZIJA
na iste, ja više nemam kud, izvšen je genocid nadamnom ne želim biti bezkučnica jer živim u najmu stana neman ništa, ili ds me
dslje pojedu kukci zbog slabog imunitea, kao što sam bolesna. Neka vlada i njihovi ministri, na čelu sa Gospođom Opačić vidi i osjeti
kako jor kukci čekaju da se zabiju na leđa, u kosu da joj pojedu nožne prste. to nas čeka sutrašnjica ako se brzo ne reši
naš status.ovršenika.
molim da se moj glas čuje i svaku moju reč potrdiću činjenicama i dokumentacijo,

hvala. sa poštovanjem Ilona
Ilona info@ica.hr

Related Posts

Leave a reply