Stižu novi izbori,a u Hrvatskoj nikad veći problem sa privatnim dugom i brojem Blokiranih

PRIOPĆENJE: ZAHTJEVI BLOKIRANIH, RJEŠENJE ZA BLOKIRANE :
Pred nama su novi izbori. Sve je izglednije da će do 28.09. 2015. biti raspušten Sabor,a nakon toga počinje rok za raspisivanja izbora.

Hrvatska je u jako teškoj situaciji, na korak do potpunog rasula. U najtežoj situaciji je nova klasa tzv. Blokirani , nas 320 000 kojima je sva imovina blokirana odlukom države,a zbog dugova. Dug je u velikom broju ovrha sporan , računi su morali davno biti odblokirani ,a zašto je to sve tako sporno te zašto su Blokirani prepušteni sebi i nezaštićeni od vlasti možete čitati na ovoj poveznici:http://blokirani.org/2015/03/17/kriminal-bijelog-ovratnika-dosje-prisilne-blokade-u-hrvatskoj/

Razlog je multikompliciran i o njima je udruga Blokirani već sve rekla. Mi smo ti koji su siuaciju sa Blokiranima analizirali, izoštrili, fokusirali, doveli do razina odlučivanja visoke politike i postepeno voimo rješenju. Mi, udruga Blokiranih.

U proteklu godinu i po dana , u Hrvatskoj se isprofilirao jasan glas 320 000 Blokiranih, koji od vlasti ( nove kao i stare) jasno zahtjeva DEBLOKADU HRVATSKE!

udruge Blokirani traži od politika koje će se takmičiti za Vlast da ispuni slijedeće zahtjeve:

Programski ciljevi :

1. Proglasiti moratorij na ovrhe do usvajanja novog Ovršnog zakona RH.

2. Blokiranje privatnih, bankovnih računa ( od prosinac, 2010. ), a u periodu dužem od 6 mjeseca proglasiti neustavnim.
Temeljem odredbi Ovršnog zakona (važećeg od 2010.- do 2014.) ovrhe obustaviti i blokade odblokirati!
Maksimalni rok zastare treba biti 2 godine.

Zatezna kamata i troškovi ne smije preći iznos glavnice duga.
Ovrha i blokada se ne može provesti bez sudskog procesa i pravomoćne sudske presude, osim kod opravdane sumnje za teška kaznena djela korupcije, pranje novca i sl.
Žalba višem sudu mora odgađati izvršenje.

Staviti odmah van snage daljnju primjenu odredaba Ovršnog zakona 2010.- 2015. , obzirom da su bitne odredbe koje se tiču poštovanja prava na dostojanstvo i privatnost osobe,
poštivanja prava na zaštitu i nepovredivost doma,
poštivanje prava na pravovremenu informaciju,
poštivanje prava na pomoć odvjetnika,
poštivanje prava na parnično suđenje,
poštivanje prava čovjeka,
poštivanje prava na pravednu kamatu,
poštivanje prava na pravednu zastaru,
poštivanje prava na pravnu i socijalnu zaštitu ,
poštivanje prava na žalbu
u suprotnosti s Ustavom RH, Deklaracijom o ljudskim pravima te provedbu treba odmah zaustaviti, proglasiti moratorij i retroaktivno primjeniti na period od prosinac, 2010.- do datuma usvajanja novog Ovršnog zakona RH.

Pojašnjenje:
Suđenje na temelju Ustava je obveza svakog suda i svakog sudca, a u dnevnoj sudskoj ovršnoj praksi se gotovo nitko ne obazire na Ustav, što je neobjašnjivo i neprihvatljivo u svakom smislu, a zbog očitog i nekontroliranog rasta duga po neustavnim ovršnim rješenjima isto ne dovodi do rješenja duga

Nitko ne smije biti dvaput suđen po istom dugu ( ovršen, blokiran), niti ga se u sudskom predmetu može prinuditi da svjedoči protiv sebe.

Nikome se ne može oduzeti sloboda ili imovina putem banke, FINE, javno bilježničkog ili odvjetničkog ureda a bez Ustavom propisanog sudskog postupka; niti će privatna imovina moći biti oduzeta bez postupka utemeljenog u Ustavu.

Navođenje određenih prava u Ustavu ne može se tumačiti kao negiranje ili umanjivanje drugih prava drugih lica.

Prezaduženost, troškovi, blokada, rok zastare , kamate ekstremno uništavaju dohodak blokiranih, kako u obiteljskom životu , tako i u poslovnom okruženju, i blokiraju Hrvatsku ekonomiju .
Posebno je zabrinjavajuće što zaposlenost postaje sve manje siguran put za izlazak iz siromaštva,a blokada računa je prečica za ekstremno siromaštvo.

Privatni dug je glavni problem Hrvatske. Nije javni dug. Nije deficit.
Socijalna prava, ljudsko su pravo i investicija u ljudski kapital a ne potrošnja.

2. Reprogram i otpis dugova
Dugove koji su nastali kao posljedica blokade duže od 6 mjeseci reprogramirati.
Kamatu otpisati, a glavnicu reprogramirati.

Hipotekarne dugove reprogramirati u skladu sa primanjima blokiranog dužnika odn. u skladu sa aktualnim cijenama na tržištu nekretnina.

Pojašnjenje:
Dugovi po hipotekarnim kreditima i dalje vode isključivo prema novim ovrhama, deložacijama ,ekstremnom siromaštvu. Blokirano je i tržište nekretnina.

Javna administracija ne smije isključivo pomagati samo jednoj strani, vjerovnicima,a osuditi na bankrot više od 320 000 Blokiranih:

Sve tri strane, vjerovnici , javna administracija i dužnici su jednakopravno odgovorni za stanje prezaduženosti u Hrvatskoj i jednakopravno se imaju postaviti do rješenja problema privatnog duga u Hrvatskoj .

Ne može se više dozvoliti da se dužniku neselektivno blokiraju svi računi i sva imovina na period od 10 godina, za vrijeme koj kamate i troškovi rastu apsolutnom brzinom čime se sve veći broj ljudi dovelo u situaciju nemogućnosti da glavnicu duga vrate.
Kamata i rok zastare moraju biti pravedni. Ljudima se treba pružiti prilika da dug vrate i nastave živjeti.

Uravnotežiti poreznu politiku u Hrvatskoj
Smanjiti poreznu represiju

Svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova, ali samo u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima.

Pojašnjenje:
Ne može se više tolerirati blokada i ovrha malog samozaposlenog poduzetnika, obrtnika, OPG-ovca, ribara, postolara, sladoledara, malog trgovca zato jer nije platio mirovinski, zdravstveni doprinos ili jedan od 600 nameta i članarina!

Ne može se tolerirati da inspekcija zatvori malog poduzetnika zato jer je u blagajni nađeno pola kune manjka ili viška.

Ne može se tolerirati da se dug malom poduzetniku ili obrtniku multiplicira čak i kad on ne privređuje ili ne zarađuje dovoljno za osnovne potrebe.

Porezni i inspekcijski susatv se treba temeljiti na načelu pravednosti i poštivanja ljudskih prava.
Ne može se tolerirati iživljavanje nad poduzetnicima, malim ili velikima.

Poduzetništvo, obrtništvo, poljoprivreda je osnovni stup razvoja države, a lošim je zakonima uništen.

Mi želimo da se na mudar i dostojanstveni način organizira i realizira smisao svrhovitog, poduzetničkog života u Hrvatskoj uz posebnu važnost i smisao u zaštiti i promoviranju Ustavnog reda i pravednosti.

3. Ustav mora biti , osnovna zaštitna kategorija, zaštita slabijih i nemoćnih od moćnika.

Ustavnim odredbama, zakonu najvišeg pravnog reda, u bilo kojem upravnom ili sudskom procesu ne može suprotstavljati zakonima, pravilnicima ili bilo kojem drugom obliku pravnih propisa nižeg pravnog reda.
Za neustavno djelovanje po bilo kojoj osnovi, ne može postojati nikakvo racionalno opravdanje, ali zato trebaju postojati i provoditi se sankcije, osobito ako Ustav krši javna administracija .

Pojašnjenje:
Građane treba zaštititi i oštećene obeštetiti.

U svim zakonskim gonjenjima, osumnjičeni dužnik kao i vjerovnik moraju imati pravo na javno i ekspeditivno suđenje pred nepristranim sudom
Dužnik ima pravo biti obaviješten o prirodi i razlogu optužnice da je dužan, treba se pred sucem suočiti se sa svjedocima i dokazima protiv sebe; imati na raspolaganju obvezujući proces u svrhu predstavljanja svjedoka i dokaza u svoju korist, te da ga u obrani pomaže odvjetnik. Jednako pravo pripada i vjerovniku.

Svi procesi u kojima navedeni pravni model nije osiguran, imaju odmah biti stavljen van snage.

Svi ovršni postupci i blokade u kojima je vjerovnik obavljao djelatnost bez poštivanja zakona ( krediti sa bandere, ilegalne zadruge i kreditni uredi bez dozvole za rad ) imaju odmah biti stavljeni van snage.

5. Odblokirati pravo, svakog čovjeka, na rad.

Svaki zaposleni ( aktivni ili umirovljenik ) mora imati pravo na rad (zaradu) kojom može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojan život tzv. temeljni dohodak.

Pojašnjenje:
Hrvatska je apatična, siromašna, neuredna i zapuštena. Treba je oplemeniti, ljudima treba dozvoliti da rade. Osloboditi tržište rada. Deblokirati potencijale.
Temeljni dohodak je iznos koji bi svaki građanin, zaposleni, umirovljenik, nezaposleni, honorarno zaposlen dobivao za osiguranje svojih temeljnih potreba.

Taj bi se dohodak trebao zaštiti kao Ustavna kategorija i ne bi mogao biti predmetom ovrhe.


6. Zabraniti deložacije iz jedine nekretnine.

Pojašnjenje:
Nepovredivost doma. Država mora jamčiti zamjenski smještaj.
Zabraniti tajni upad u dom bez suglasnosti i prisustva vlasnika .

Obzirom na dosadašnju praksu neće se ograničavati pravo građana da brane pravo vlasništtva svim zakonskim sredstvima s ciljem zaštite nepovredivosti vlastite osobe, mjesta stanovanja, dokumenata te imovine od neosnovanih pretraga i zapljena.
Zabraniti pljenidbu i dražbu pokretnina bez sudskog postupka i pravomoćne sudske presude, temeljene u Ustavu.
Ne može se prodati nečija nekretnina za manje od pune, realne vrijednosti, osim uz suglasnost vlasnika. Ni pod kojim uvjetima.

Ne može se zaplijeniti nečiji stan, jedini krov nad glavom za besmislen iznos duga za slivne vode npr.

Građanima se mora zajamčiti nepovredivost vlastite osobe, mjesta stanovanja, dokumenata te imovine od neosnovanih mučenja, pretraga i zapljena, te se nalog za pretragu, može dozvoliti samo uz prisustvo vlasnika, samo uz nalog ovjeren od nadležnog suda, temeljem Ustava, uz prisegnutu izjavu i specifičan opis mjesta koje treba pretražiti, kao i osoba ili predmeta koje treba zadržati ili zaplijeniti.

7. Antidiskriminacijski zakon.

Pravo da svi državljani Hrvatske, pred zakonom, budu izjednačeni, ravnopravni, građanin pojedinac i politička ili financijska elita. Običan građanin kao i odgovorna osoba javne ili privatne firme, službe,ustanove.

Pojašnjenje:
Ne može se više dozvoliti da se poduzećima brišu milijuni duga, a građanima pojedincama oduzima sva imovina za 1 kn duga.

Sabor ne smije donijeti nikakav zakon koji potiče diskriminaciju, a uskraćuje ravnopravnost i slobodu.

8. Odblokirati rast i razvoj Hrvatske.

Rast i razvoj Hrvatske blokiran je, i to već 20 godina.
Kriza je kao posljedicu donijela pad BDP-a i svih sastavnica potrošnje, a dugovi su rasli što je dovelo je i do blokade ekonomskoga sustava u cijelosti. Primjerice, kad država želi povećati prihode, ona povećava poreze.
Međutim, negativan efekt multiplikacije, odnosa prihoda i troškova, obara progresivno potrošnju, pa su u konačnici državni prihodi niži od prethodnih. Nastavno, dolazi do produbljivanja krize. Isto se događa i s državnim proračunom, koji unatoč prohibitivnim mjerama štednje ulazi u sve veće deficite.
Pojašnjenje:
I konačno, zbog visokih unutarnjih dugova, koji su godinama kreditno poticani, došlo je do snažna razduživanja i bježanja od kredita, što je rezultiralo nekorištenjem novca i viškom novca u bankama, koji danas doseže 12 milijardi kuna i pridonosi gubitcima financijskog sustava u cjelini.
Program fiskalne konsolidacije tijekom krize povećao je deficit državnog proračuna s oko 4 % na 6 % BDP-a, a istodobno je javni dug povećan sa 60 % na 90 % BDP-a.
Dugovi su također ekspandirali na svim razinama sustava.
Umjesto konsolidacije, došlo je do ekspanzije javnoga i privatnog duga.

Fleksibilizacija tržišta radne snage rezultirala je isključivo eksplozijom nezaposlenosti, koja je od oko 12 % porasla na 20 % i stabilizira se trenutačno na razini od 24%, kad se nezaposlenima priključe oni koji više niti ne traže posao, oni koji su emigrirali i oni koji su se preselili u zonu sivoga tržišta rada. Restrukturiranje oslonjeno na program forsirane privatizacije dovelo je do otpuštanja radne snage i značilo je masovno zatvaranje tvrtki, uništavanje obrta, poljoprivrede, ribarstva , cijelog srednjeg sloja posebice iz proizvodnih djelatnosti.

udruga 320 000 blokiranih građana
BLOKIRANI-DEBLOKIRAJMO HRVATSKU

Related Posts

Leave a reply