Sporazum između Blokirani(h) i agencija! Povijesni uspjeh

                   S P O R A Z U M

foto:Stranjic Strukić, PIXELL

Udruga Blokirani i Udruga agencija za naplatu dugova “Huan” sklopili su na dan 12.03.2019., sporazum kojim usuglašavaju stavove o načinu naplate dugovanja i poštivanju etičkih normi u tom procesu.

Pročitaj (ispod) u tekstu kontakt telefone agencija; upute kako pregovarati; kome uputiti pritužbu

1. TEKST SPORAZUMA
2.KAKO KORISTITI SPORAZUM
3.UPUTE KAKO PREGOVARATI

1./ 5 TEKST SPORAZUMA

 

UDRUGA BLOKIRANI-DEBLOKIRAJMO HRVATSKU

i
HRVATSKA UDRUGA AGENCIJA ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA-HUAN
Gradišćanska 32, 10 000 Zagreb
OIB: 84158652103,
u daljnjem tekstu Udruge
Dana 12.ožujka 2019. godine

potpisuju
SPORAZUM

kojim usuglašavaju stavove po pitanju otplate dugovanja i upravljanja potraživanjima, načelima odgovornog poslovanja, poštivanja etičkih normi te komunikaciji temeljenoj na dijalogu i međusobnom uvažavanju.

Ovim Sporazumom usuglašeni su sljedeći stavovi:

1. Udruge su suglasne da ne podržavaju Prijedlog novog Ovršnog zakona u proceduri jer bi se njime građane, osobito one socijalno ugrožene, dovelo u još nepovoljniji položaj, a gospodarstvenicima uzrokovalo dodatne poteškoće.

2. Udruge se obvezuju primjenjivati pozitivne komunikacijske modele što uključuje otvoreni dijalog te međusobno uvažavanje i poštivanje svih uključenih dionika. Svi članovi bit će jasno obavješteni o važnosti primjene pozitivnih praksi komuniciranja te će se poticati njihov dijalog kao osnovno
sredstvo rješavanja budućih zajedničkih pitanja i izazova.

3. Udruge se zalažu za pristup naplati potraživanja koji, uz aktivnu legitimaciju uključenih strana, omogućuje svim zainteresiranim dionicima modalitet otplate uz reprogram duga. Isti može uključivati otpis zateznih kamata, troškova, a u iznimnim situacijama i glavnice ovisno o
okolnostima konkretnih slučajeva čije rješavanje će biti definirano individualnim pristupom svakom pojedinom slučaju i mogućnostima članova.

4. Udruge su suglasne da se u svim realnim situacijama prakticira izvansudski proces naplate, bez pokretanja ovršnog postupka sve dok se ne ugrožava zakonska osnova potraživanja s aspekta zastare ili sve dok traje dijalog dionika usmjeren na pozitivno rješavanje dugovanja.

5. Udruge su suglasne da se zainteresiranima po namirenju potraživanja i na zahtjev, ispostavi pisana potvrda o namirenju.

6. Udruge će održavati periodične sastanke na temu međusobne suradnje na kojima će razmjenjivati stavove i mišljenja članova vezano uz naplatu potraživanja u RH.

Potpisom ovog Sporazuma sve strane potvrđuju suglasnost sa svim gore navedenim načelima te će se truditi dosljedno ih primjenjivati u svakodnevnoj praksi.

ZA
Blokirani______________ HUAN_________________
Predsjednica                                Predsjednik
Miriam Kervatin                         Matija Arapović

Sporazum_Blokirani_HUAN_FINALNI_07032019


 

2/5 KAKO KORISTITI SPORAZUM

 

Pozivamo sve članove Udruge Blokirani, kao i sve Blokirane građane koji su u kontaktu s predstavnicima agencija za naplatu potraživanja da se pozivaju na potpisani Sporazum i koriste ga na svoju dobrobit!

Služite se Sporazumom!

Koristite ga aktivno i na svoju dobrobit što podrazumijeva
( aktivna legitimacija svih uključenih, pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života, uzajamni dijalog na osnovi dobre, građanske pristojnosti, osobito u javnom ophođenju, deblokada računa s obzirom na to da se kroz uzajamni dogovor neće pokretati novi ovršni postupci, individualni pristup s mogućnosti otpisa svih zateznih kamata, troškova, reprogram uz mogući otpis i dijela glavnice duga, a po otplati možete zatražiti potvrdu o namirenju svih potraživanja).

Udruga Blokirani je potpisivanju Sporazuma pristupila zbog toga da se pomogne svim građanima RH, osobito socijalno najugroženijim te da doprinese novoj, boljoj, građanskoj Hrvatskoj.

Pozivamo da se svi građani RH, koji žive svoj život u promijenjenim okolnostima nemogućnosti plaćanja, a u komunikaciji s agencijama doživljavaju ev. neugodnosti, da iste prijavljuju Udrugama Blokirani i/ili HUAN uz datum, sat, model uznemiravanja; osobne podatke, grad…

Udruge se obvezuju razmjenjivati stavove i mišljenja naših članova te razvijati komunikaciju temeljenoj na dijalogu i međusobnom uvažavanju građana RH po osnovi poštivanja Ustava RH i EKLJP (Europske Konvencija o ljudskim pravima, osobito čl. 8 “Svatko ima pravo na poštivanje svoga privatnog i obiteljskog života, doma i dopisivanja...”)

KONTAKT:
Udrugu Blokirani možete kontaktirati na sljedeće načine ( nemamo ured ni službene telefone jer se ne financiramo iz Proračuna) :

web kontakt UDRUGA BLOKIRANI:
blokiranx@gmail.com
http://www.blokirani.hr/kontakt/
društvene mreže,
kontakt UDRUGA BLOKIRANI:
https://www.facebook.com/groups/blokirani/

https://www.facebook.com/udrugaBlokirani/

 


KONTAKTI AGENCIJE
KAKO MOŽETE KONTAKTIRATI AGENCIJE :

b2 KAPITAL

Telefon: 01-560-5540 Mail :  centar@b2kapital.hr

CEI ZAGREB-SVEAEKONOMI

Telefon: 01 6400 875 Mail: upiti@sveaekonomi.hr

APS

Mail: hr-info@aps-holding.com

KREDYT INKASO

Telefon: 015556371    Mail: office@collect.hr

RETURN TO BUSINESS

Telefon: 072600400    Mail: info@r2b.hr

McGRATH & ARTHUR

Telefon: 016454530    Mail: info@mcga.hr

DDM

Telefon: 015556371    Mail: office@collect.hr

PRIMA COLLECT (SOLVENT)

Telefon: 015556371    Mail: office@collect.hr

EOS MATRIX                                        Telefoni:

  • Otkup telekom: 01 20 16 165 Viber i WhatsApp 095 933 2744
  • Otkup banke: 01 20 16 160 Viber i WhatsApp 095 933 2744
  • Naplata potraživanja:  01 64 45 520
  • e-mail: kontakt@eos-matrix.hr

PRIGOVORI NA UDRUGA HUAN: info@huan.hr

 

 

 

 

3/ 5 IZ MEDIJA


“Nezadovoljstvo angažmanom države u rješavanju ovršne krize uspjelo je, uz brojna zla, donijeti i prvo dobro: za zajednički stol dovelo je predstavnike blokiranih i agencije za naplatu potraživanja koji su počeli sami regulirati ono što država nije!

 


4/5 UDRUGE PROTIV PRIJEDLOGA NOVOG OVRŠNOG ZAKONA


Ovo je uistinu bitan pomak u humanizaciji naplate dugovanja, no najvažnija poruka koju su uputili Vladi i ministru pravosuđa je to da se obje uključene strane, i vjerovnici i dužnici, protive nacrtu novog Ovršnog zakona koji bi, prema prethodnim najavama, u petak trebao biti upućen na Vladu. Protiv ovakvog Ovršnog zakona su i Hrvatska javnobilježnička komora, s kojom su Blokirani također otvorili pregovore, Hrvatska odvjetnička komora, ali i predstavnici ostalih vjerovnika.

 


5/5 SPORAZUM SA SVIM DIONICIMA OVRŠNO-DUŽNIČKE KRIZE


Predsjednica Blokiranih Miriam Kervatin istaknula je da su odlučili sami krenuti u dogovore sa svim dionicima dužničko-ovršne krize, nakon što razgovori s predstavnicima države o poboljšanju ovršnog postupka nisu urodili plodom. – Uvijek se završi na štetu građana. Proaktivno smo krenuli u pregovore s faktorima u zemlji koji sudjeluju u kreiranju ili održavanju dužničke krize, kako bi se ostvarila mogućnost otpisa svega što je neopravdano, pa i nezakonito i tako blokiranim građanima omogućio izlazak iz dužničke krize.

I dalje ćemo pregovarati s HUAN-om i eventualne incidente svesti na minimum – ističe Kervatin te, nakon otvaranja razgovora s javnim bilježnicima, najavljuje da će kontaktirati Hrvatsku udrugu banaka i Hrvatsku odvjetničku komoru.” (1)

(1)Večernji List

 

Zagreb, 22.07.2014 – Tiskovna konferencija “Udruge blokirani” sa temom “Egzistencijalna ugroženost Blokiranih i zaštita međunarodne zajednice (Hrvatska nije sigurna zemlja)” u HND-u. Na slici letak Udruge blokirani tijekom tiskovne konferencije.
foto FaH/ Damir SENČAR /ds

 

D O D A T A K : UPUTE   KAKO KORISTITI SPORAZUM

POSTUPANJE, S AGENCIJAMA

3 su generalna načina postupanja s agencijama, i svaki način je po vas dobrovoljan.

I FAZA
TELEFONSKA LEGITIMACIJA
U prvoj fazi tzv telefonske legitimacije, agencija tj. agent call centra vas obavještava da su postali vlasnici Vašeg dugovanja.

Trebali ste zaprimiti i obavijest da je banka ( telekoma ili neki drugi vjerovnik) prenio svoja prava potraživati dug na agenciju).
Ako niste, i sigurni ste da niste dužni agenciji, imate mogućnost ulaziti u parnični postupak ( ne preporučujemo bez odvjetnika i ev. novih troškova).
Jednom ako ste odlučili ući u parnični postupak, na Vas se donji savjeti ne odnose.

PREPORUKA UDRUGE BLOKIRANI :

Ne stupati u telefonske diskusije s agentima call centra.
Agenti su zaposlenici i nemaju ovlasti (nikakve) osim da vas nagovaraju na postupanje koje je dobro po agenciju.a po vas možda i nije.

Ne slati identifikaciju, dokumentaciju, NIŠTA, ne plaćati ništa dok ne postignete nagodbu, dogovor u skladu s Vašim realnim mogućnostima plaćanja.

No obavezno stupite u komunikaciju, proaktivno.
Svjesni ste da ste tom i tom dužni, želite sanirati dugove, i odlučujete stupiti u nagodbu.
Isključivo komunicirati pismenim putem (preporučeno s povratnicom). Obratiti se, poslovno, na adresu agencije koja se legitimirala kao vlasnik dugovanja.
Tražite aktivnu legitimaciju, ponudite nagodbu u skladu s realnim mogućnostima.
Pozor, kad ste pristali platiti prvi iznos extra, priznali ste dugovanje, zbog toga nastojite da to bude po Vašim realnim uvjetima.

II FAZA

Odlučite, iz nekog opravdanog razloga, ne priznati dug.
Na dopis iz suda npr. odlučite odbiti dati pristanak da se promijeni ovrhovoditelj.
Dakle, ulazite u pravne radnje protiv agencije.
Slobodni ste tako postupiti, svjesni novih troškova.
U nekim situacijama iz prakse, sud je odlučio u korist dužnika i odbio – promijeniti ovrhovoditelja na zahtjev agencije.
Dug i dalje postoji, no ovrha se obustavlja. Moguće ju je opet pokrenuti.
Nema jedinstvene prakse, svaki predmet je predmet za sebe.

Dakle, imate mogućnost pokrenuti parnični postupak i odbiti legitimitet agencije ( konzultirajte stručnjaka).

III FAZA

Kad Vi stupate u pregovore s agencijom. ima raznih razloga, uglavnom je to po namjeri da se dug plati, oslobodi sudužnika, onemogući upis na nekretninu etc…

Stupate u pregovore ,proaktivnim putem.
Pismeno s preporukom.
U prvom pismu izražavate namjeru nagodbe, dogovora, sačekate odgovor, ponudu, prihvatite ili još pregovarate.

Sporazum koji su agencije (njihova udruga) potpisale s udrugom Blokirani koristite za Vaše dobro; u tom Sporazumu su navedeni mogući pozitivni modaliteti reprograma, otpisa kamata, troškova…. U praksi imamo sporazum kojim je ispregovaran -povrat duga od 160 000 kn u roku od 5 godina, s brisanjem dodatnih troškova, kamata…oslobađanjem sudužnika, otpisom djelomice

Mi Udruga smo Sporazum potpisali s agencijama da bismo olakšali dužnicima komunikaciju s agencijama i mogući izlaz iz blokade.
Jednom kad ste potpisali nagodbu, dogovor o modalitetu otplate, nema razloga da ostajete i dalje u blokadi svih računa.

NAPOMENA:
Nikakve dokumente ne šaljete na uputu agenata koji vas zovu telefonom.
Sva komunikacija mora ići isključivo pismenim putem.
Uznemiravanje, osobito ako ste već razgovarali, i niste mijenjali brojeve telefona, će se nastaviti jer agencija ima u rukama tvrdnju da ste im dužni, i država im nije otežala takav postupak, dapače.

Zato je tu Udruga koja nastoji pomoći, u okviru i iznad naših realnih mogućnosti djelovanja.
Ako i nakon što ste postigli dogovor, agenti nastavljaju s telefonskim uznemiravanjem , svako telefonsko uznemiravanje – prijavite Udruzi Agencija HUAN. Pismenim putem. Uz osobne podatke, vrijeme poziva, grad..naziv agencije

BUDITE PROAKTIVNI, I UPRAVLJAJTE SVOJIM ŽIVOTOM

———————————————————-
PRIJEDLOG PISMA PREMA AGENCIJI

Struktura upita je sljedeća:
1. uvod,
2. bit,
3. završetak,
4. pozdrav.

1. U uvodu Vi pokazujete svoj interes za postići dogovor oko proizvoda ili usluga agencije.

Poštovani,

Obraćam Vam se u želji da postignemo mogući, uzajamno povoljan dogovor oko plaćanja po ovrhi broj ———————–

Predstavite se, navedite broj ovrhe, datum …

2. Bit je središnji dio upita u kojem Vi postavljate pitanja po temi koja Vas zanimanju.

Obraćam Vam se kao član Udruge Blokirani, vezano uz Sporazum potpisan između Udruge Blokirani i udruge Huan od 12.03.2019., te molim za povratne informacije
a oko mogućeg modaliteta plaćanja ( što uključuje nagodbu o otpisu dodatnih troškova ovrhe, otpis kamata, reprogram glavnice i deblokadu računa, ) po ovrhi broj ———————-.
Predlažem također, u smislu pozitivne poslovne komunikacije, nastavak razgovora pismenim putem do postizanja nagodbe.
Također molim da se telefonsko uznemiravanje, što uključuje poslodavca, ukućane, sa strane agencije svede na minimum

U mogućnosti sam predložiti sljedeći modalitet otplate.

Moja primanja su …. (navedite to što smatrate bitnim po sebe i po mirno rješenje spora)

Ovaj dio mora biti jasno i razumljivo sročen da ne dođe do nesporazuma .

3. U završetku Vi izražavate uvjerenje u uspješnu želju za daljnjom komunikacijom i mirnim rješenjem

4. Pozdravom se uljudno završava upit.

 

Related Posts

2 comments

Veliko hvala ,gospođi Miriam,,,veliki je ovo pomak,za nas blokirane,bar nećemo doživljavati svakodnevno “buđenje”od operatera i sl,ta agonija traje osam godina,,a moja tada maloljetna djeca,,i danas imaju strah od zvonjave telefona,,čak i njima ostavljaju poruke,,,o mom dugu,
prestanite više,,dajte da dišemo…hvala

Postovani ;
Dana 26.03.2019.g. uplatio sam cjelokupni iznos od 5.531,91 kn po PREDMETU – PISMO NAMJERE ZAZATVARANJE DUGOVANJA br.41022-08591651002, OVR-6909/2018 ,. trgovačko društvo EOS MATRIX d.o.o, ZAGREB,Horvatova 82, OIB 76674680107 ,zanimame kolikije zakonski rok da pošalju deblokadu na FINA-u, pošto to do danasnjeg dana tj.29.03.2019 nisu učinili, i tvrde da mi nikakvu potvrdu nisu dužni poslati na kućnu adresu niti mail,te da zakonski rok za deblokiranje NE POSTOJI.
U razgovoru sa agentima, Marina, Anja, voditelj pravne službe Petar,i niz drugih, svatko je tvrdio svoju priču i prebacuje se odgovornost na FINA-u., jer po njihovom mene je FINA duzna deblokirati.
molio bih Vas za pomoć,kako odblokirati račun.
hvala
lp
Ivan Klarić

Leave a reply