Sloboda poslovnog nastana zaštićena pravom Unije

Kako svoju tvrtku prebaciti iz Hrvatske u neku “normalniju” državu članicu EU.

Osnovati i voditi firmu u Hrvatskoj nije jednostavno a ni jeftino. Problemi počinju već kod registracije, kada će vas administracija bespotrebno maltretirati čak i oko naziva i traju stalno, i nakon gašenja.
Kad posao krene, slijede prevelika financijska opterećenja, komplicirano administriranje, inspekcije… Ako na kraju propadnete, ni gašenje tvrtke nije besplatno, pa će vam i to naplatiti nekoliko tisuća kuna.
Stoga bi vam ova presuda E suda trebala biti zanimljiva, osobito ako razmišljate kako svoju tvrtku prebaciti u neku “normalniju” državu članicu EU.

1/3 SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Države članice Europske unije ne mogu nametati obavezu likvidacije tvrtkama koje žele prenijeti svoje registrirano sjedište u drugu državu članicu, presudio je to Sud Europske unije. Takvu presudu Sud je donio u slučaju poljske tvrtke Polbud čiji su dioničari odlučili sjedište poduzeća prenijeti u Luksemburg. Iz te odluke, kako se navodi, ne proizlazi da bi došlo i do prijenosa mjesta uprave Polbuda i mjesta stvarnog obavljanja njegove gospodarske djelatnosti u Luksemburg. Na osnovi odluke o prijenosu sjedišta tvrtke u poljski sudski registar upisano je pokretanje postupka likvidacije te je imenovan likvidator tvrtke.

Registracija te tvrtke u Luksemburgu obavljena je 2013. godine, odnosno tvrtka se pretvorila u Consoil Geotechnik Sarl, društvo uređeno luksemburškim pravom. Pritom je Polbud podnio zahtjev za brisanjem iz poljskog sudskog registra. Taj zahtjev je odbijen jer prema poljskom zakonodavstvu tvrtka ne može biti brisana iz registra ako nije provedena njena likvidacija.

2/3 PRAVO UNIJE PRIZNAJE SE SVAKOM TRGOVAČKOM DRUŠTVU UNUTAR UNIJE

U presudi Sud ističe da pravo Unije slobodu poslovnog nastana priznaje svakom trgovačkom društvu osnovanom u skladu s pravom neke države članice čije se registrirano sjedište, središnja uprava ili glavno mjesto poslovanja nalazi unutar Unije.

Ta sloboda obuhvaća i pravo takvog društva da se preoblikuje u društvo uređeno zakonodavstvom druge države članice.

Sloboda pravnog nastana Polbudu daje pravo da se preoblikuje u društvo uređeno luksemburškim pravom ako su ispunjeni uvjeti osnivanja propisani luksemburškim zakonodavstvom i, posebice, kriterij koji Luksemburg određuje za povezanost društva sa svojim nacionalnim pravnim poretkom.

Sud pritom smatra i da poljski propis, time što zahtijeva likvidaciju društva, može ometati, odnosno spriječiti prekogranično preoblikovanje društva.

Naime, likvidacija podrazumijeva dovršetak tekućih poslova tvrtke, naplatu potraživanja, prodaju imovine, namirenje ili osiguranje tražbina vjerovnika… Ograničenje koje propisuje poljsko zakonodavstvo načelno može biti opravdano, kako bi se zaštitilo vjerovnike, manjinske članove i radnike.

3/3 DOMAĆE ZAKONODAVSTVO UGROŽAVA SIGURNOST O NEVINOSTI OSNOVNE NAMJERE PODUZETNIKA

U stvarnosti je riječ o općem pravilu koje ne vodi računa o stvarnoj opasnosti od nanošenja štete, riječ je o nacionalnom ( poljskom) propisu koji predstavlja ograničenje poslovne slobode. Sud zaključuje da je takav nacionalni propis neproporcionalan, s obzirom na to da je opća obveza provedbe postupka likvidacije izjednačena s ustanovljenjem općenite presumpcije o postojanju zloporabe.
Ova odluka jednako obvezuje i druge nacionalne sudove pred kojima bi se moglo postaviti slično pitanje pa tako i Hrvatsku  (Trgovački sud, Zakon o trgovačkim društvima RH, Opći Porezni..)

NAPOMENA:

U Hrvatskoj je porez na do­hodak od kapitala 12%, a među 54 države s kojima je sklopila ugovore o izbjegavanju dvost­ru­kog oporezivanja, neke opo­rezuju sa nižom stopom od hrvatske (primjerice Slovenija i Češka – 5%; Jugoslavija, Bosna i Hercegovina, Danska, Madžar­ska, Rusija, Slovačka, Ukrajina – 10%), neke sa višom stopom (npr. Austrija, Njemačka, Šved­ska, Velika Britanija, Italija, Fran­cuska, Izrael – 15%), a neke uopće ne mogu oporezovati ta­kav dohodak rezidentu Hrvat­ske, kao npr. Katar i Kuvajt.

Leave a reply