Projekt Deblokade ( Blokirani-Deblokirajmo Hrvatsku)

UVOD:

Miriam Kervatin, PR senior manager , u lipnju 2013. , pokrenula je sistematski projekt Deblokade Blokiranih.

Cilj – deblokada potencijala rasta i razvoja Hrvatske.

MJERE RJEŠENJA BLOKADA

NOVI OVRŠNI ZAKON; OČITOVANJE UDRUGE BLOKIRANI

Osnovna aktivnost neformalnog projekta Deblokade Hrvatske  jest javno zagovaranje (advocacy).

Podrazumijeva sustavni i strateški utjecaj kojim se:
– potiče pravo na znanje (pravo na točnu informaciju); širenjem “krugova” neformalno se uključuje sve veći broj utjecajnih čimbenika koji zagovaraju za one koji to ne mogu.


ADVOCACY

Javno zagovaranje (advocacy) s jasnim ciljem deblokade blokiranih, djeluje kao glas, snaga i inicijativa 330 000 blokiranih s ciljem
prepoznati potencijal gdje ga drugi ne vide,
primijeniti check and balances te
kroz upornost discipline, pragmatičnosti, hrabrosti i kreativnosti
krenuti u potragu za rješenjima usprkos brojnim preprekama, na putu prema svijetu deblokade koji je izdašniji, sigurniji i jednako prihvaća svakog pojedinca, štiti i poštuje “slabije” u drustvenom kontekstu javnog života.

REPUBLIKA HRVATSKA I ODGOVORNOST ZA PREZADUŽENOST

Republika Hrvatska (vlast) ignorira svoj dio odgovornosti za problem pa je stoga bilo potrebno uključiti vještine javnog zagovaranja, alat koji je dokazano efikasan u promjeni javnog mnijenja.

Pitanje rješenja prezaduženosti potrošača trebalo je, još 2007. godine,
biti pitanje od velike gospodarske i društvene važnosti po Republiku Hrvatsku. No, ni 10 godina docinije to još uvijek nije prioritetno pitanje po vlast u Hrvatskoj.

Republike Hrvatska je zanemarila primijeniti Preporuku Vijeća ministara Europske unije :
-Rec (2007)8. od 06/20/2007;
-Rezoluciju No.1 (26. Konferencija EU ministara pravosuđa (2005.Helsinki) te
-Preporuku –Rec (2003)17 Vijeća ministara kojom je Vijeće upozorilo države članice na prezaduženost pojedinaca i obitelji.

Tražilo se da države članice hitno pokrenu političke, pravne i praktične mjere da bi se, na vrijeme, riješio problem prezaduženosti potrošača i ili obitelji

Vijeće je upozorilo države članice da će prezaduženost pojedinaca i/ili obitelji dovesti do značajnih društvenih i zdravstvenih poremećaja društva. Hrvatska vlast, kao ni Ustavni sud nisu reagirali i sad se plaćaju posljedice. Suci Ustavnog suda propustili su samostalno uputiti pitanje EU sudu pravde, odbili su reagirati na zahtjev Udruge Blokirani i dogodila se povreda zakonitosti, formalno i materijalno.


NEMA ADEKVATNI MODEL SOCIJALNE ZAŠTITE

Republika Hrvatska nema adekvatni model socijalne zaštite osiromašenih i prezaduženih, i stoga je neprihvatljivo što se prezadužene sustavno maltretira i ponižava kroz kamatarenje po dugu, blokadu i rasprodaju imovine;
vlast nije provela mjere sprečavanja dugotrajnih posljedice prezaduženost pojedinca i/ili obitelji ;
nema popis ni analizu prezaduženosti;
nije uključila program financijske pismenosti u nacionalni obrazovni sustav,
nije osmislila mreže socijalne,financijske,pravne pomoći pojedincima i obiteljima koje su prezaduženi,
nije osigurala pravnu zaštitu privatnih podataka prezaduženih ni spriječila neodgovornu uporabu privatnih podataka;
ne poduzima odgovorne mjere da bi se umanjile negativne posljedice prisilne naplate dugova,
ne uvažava jednako temeljna prava dužnika i vjerovnika, ljudsko dostojanstvo.

Republika Hrvatska je bila dužna osigurati jednaka temeljna prava duzniku i vjerovnika, usvojiti dobru praksu rješenja prezaduženosti koja vec postoji u nekim državama članicama, te zaštititi osnovnu imovinu dužnika:

Umjesto dobre prakse Republika Hrvatska Ovrsnim zakonom i pripadajućim zakonima unistava 330 000 prezaduzenih obitelji i/ili pojedinaca,
kroz par milijuna javno ovrsničkih rješenja ugrozava temeljno pravo na pošteno suđenje,
pravno i socijalno degradira prezadužene,
neadekvatno (prestrogo) kaznjava, pravno diskriminira u odnosu na prezadužene pravne subjekte (lex Agrokor npr.)

Udruga provodi utjecaj metodom i alatima strateškog javnog zagovaranja, PR-a, lobiranja, građanskog zalaganja, umrežavanja istomišljenika u zemlji i inozemstvu.

 

 

POVIJESNA TABLICA BLOKIRANIH

Od 2010. do 2017.

12/2010. godine
– 25.606 građana u blokadi (obrtnici, samozaposleni)

01/2011.
– 77.911 građana u blokadi. Dug iznosi 6,019 milijardi kn

06/2011.
-166 000 građana u blokadi

12/2011.
– 219 421 građana u blokadi

03/2012.
-212 317 građana u blokadi. Dug iznosi 13 milijardi kn

12/2013.
– 299.795 građana, u blokadi.Dug iznosi 23,82 milijardi kn

01/2014.
307.406 građana u blokadi.Dug iznosi 24,45 milijardi kn

11/2014.
322 500 građana u blokadi. Dug iznosi 31,06 milijarde kuna i prerastao je iznos duga hrvatske privrede!
47.828 blokiranih poslovna subjekta s 28,9 milijardi kn duga.

05/2015.
-320 214 građana u blokadi. Dug iznosi33,61 milijardi kn.

09/2015.
-320.952 građana. Dug građana iznosi 35,61 milijardi kn.

01/2016. -324.424 građana u blokadi . Dug iznosi 36,99 milijardi kuna

-29. veljače u blokadi je bilo 327.616 građana. Dug građana iznosio je 37,32 milijarde kuna

-31. ožujka u blokadi su bila 328.532 građana. Dug građana iz osnova iznosio je 37,87 milijardi kuna, što je za 1,5% više u odnosu na prethodni mjesec.

30. lipnja u blokadi je bilo 328.788 građana.
Dug građana iz osnova iznosio je 39,93 milijarde kuna, što je za 1,9% više u odnosu na prethodni mjesec.

30. studenoga u blokadi je bilo 330.297 građana. Dug građana iz osnova iznosio je 41,08 milijardi kuna

2017. godina

Ožujak, 2017. – krajem ožujka u blokadi su bila 330.762 građana, a njihov je dug iznosio 41,99 milijardi kuna.

Srpanj, 2017. – krajem srpnja u blokadi je bilo 323.120 građana, što je za 1889 građana (0,6 %) manje nego u lipnju. Dug građana iz osnova iznosio je 42,22 milijarde kuna, što je za 45,27 milijuna kuna (0,1 %) više u odnosu na prethodni mjesec (dug kroz kamatarenje sustavno raste)

Od 1. siječnja 2011. do 31. srpnja 2017. godine zaprimljeno je 7 974 496 osnova, od čega se 27,0 % odnosi na poslovne subjekte, a 73,0 % na građane. U istom razdoblju ukupno je izvršeno 130,6 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 40,4 milijarde kuna po osnovama koje se odnose na građane (što znači da je od građana već naplaćeno preko 40 milijarde, a da su duzni jos 42 milijarde)

Osobni stečaj (koji u Hrvatskoj reguliran kao velika kompletna ovrha) ne funkcionira.
Ovaj je zakon usvojen tek 2016. kad je u zemlji već bilo preko 300 000 iskamatarenih, prezaduzenih, a pokretanje osobnog bankrota od 2016. do 2018. provelo je tek 18 osoba.

Napomena: Čak i ljudi koji su već 5 godina bili blokirani, i nemaju dostatna primanja, i nemaju imovine “Vlada” kroz osobni bankrot nudi tek novih 5 godina kamatarenja pa i ne čudi da nema većeg odziva.

I tako je Hrvatska postala zemlja u kojoj se Vlade aktivno uključile u proizvodnju duga (što i ne čudi, ako se vidi da neinventivni, konzervativni političari uglavnom i koriste FINU za punjenje praznog državnog proračuna i time uništavaju osnovni potencijal razvoja, i građane RH.)
PODACI OD 2010. DO 2018. GODINE

 

BLOKIRANA HRVATSKA

Danas u zemlji gdje cca ima tek 1 200 000 zaposleno, 1 200 000 umirovljenika, 300 000 nezaposleno i 330 000 blokirano zauvijek- situacija je neodrživa i Vlade se nisu dokazale sposobnima problem riješiti.

Građani danas duguju više od privrede (vidi tablicu) što je politički ,socijalni, ljudski i ekonomski apsurd

Diskriminatornim i korupcijskim zakonima u režiji Ministarstva pravosuđa, privredi se dugovi brišu, a građanima zauvijek rastu.

Prema podacima koje je obradila Fina, zbog neizvršenih osnova za plaćanje , u periodu od 2011. do 2016. FINA je provela cca 7 milijuna ovrha, od čega 71 pljenidba posto nad građanima RH
FINA (početak 2016.) , državna agencija je od građana prisilnom pljenidbom na ovrsni prijedlog odvjetnika i bilježnika i banaka naplatila 27 milijardi kuna , a građani su duzni još gotovo 42 milijarde.
Zastare nema, dug zauvijek raste i prenosi se na nasljednike bez pravne obveze da ni duznik, a kamoli nasljednik bude o tome upoznat na ostavinskoj raspravi.
Dug, blokadom kod FINE, raste cca pola milijarde na mjesec.

NAPOMENA: Lihvarenje i kamatarenje

Od 1. siječnja 2011. do 30. studenoga 2016. godine zaprimljene su 7 169 834 osnove, od čega se 28,13 % odnosi na poslovne subjekte, a 71,87 % na građane. U istom periodu ukupno je izvršeno 119,5 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 35,5 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na građane.
Što, kad je riječ o građanima, znači da je od građana već naplaćeno 35,5 milijarde duga, a duguju još preko 4o milijarde.

Svaka čast, Hrvatska politička kasta u punom kamatarskom sjaju, dečki iz Chickaga bi imali od vas puno za učiti!

AGENCIJE ZA TRGOVANJE DUGOVIMA

NAPOMENA : Banke su u međuvremenu prodale veći dio nenaplativih kredita tzv. Faktoring agencijama (Agencijama za utjerivanje dugova)
Vrijednost duga se prodaje cca za 5% vrijednosti, a agencija potražuje 100% plus kamate.

Agencije će, novelom Izmjena OZ iz rujna, 2014. moći na sebe prenositi prava ovrhovoditelja čime će država, još jednom ukazati, na visok stupanj političke korupcije u Hrvatskoj, teži oblik partitokracije odn. naviku “naručenih zakona” -pogodovanje manjini na račun većine.

ANALIZA DUGOVA

Analiza duga građana po iznosu pokazuje, pak, da velik broj blokiranih građana duguje do 10 tisuća kuna. Njih je krajem siječnja bilo 119.444 ili 36,3 posto svih blokiranih. Njihova ukupna dugovanja iznose 447,7 milijuna kuna i čine tek nešto više od jedan posto ukupnih dugova svih blokiranih građana na kraju prvog ovogodišnjeg mjeseca.

Najveći udio u ukupnim dugovanjima, od gotovo 85 posto (35,1 milijarda kuna), imaju građani čiji su dugovi veći od 100 tisuća kuna, a čiji je udio u broju blokiranih istodobno najmanji i iznosi 17,3 posto (57.160 građana).

FINA

Iz Fine pritom ističu kako je u odnosu na stanje s kraja prošle godine najviše rastao broj blokiranih građana čiji je dug jednak ili manji od 2.000 kuna – njih je krajem siječnja ove godine bilo 43.698 ili 4,7 posto više nego krajem 2016. godine.

Finina analiza pokazuje i da dug 4.534 građana blokiranih za nepodmirene obveze veće od milijuna kuna iznosi 21,7 milijardi kuna, odnosno da njih 1,4 posto duguje 52,6 posto ukupno iznosa. Istodobno, njihov je ukupni dug veći od onog koji duguje preostalih 324,4 tisuće ili 98,6 posto svih blokiranih građana, a čiji je udio u ukupnim dugovima 47,4 posto (19,6 milijardi kuna).

Promatrano po ročnosti duga, najveći udio u ukupnom iznosu nepodmirenih obveza građana na kraju siječnja imala su dugovanja starija od 360 dana – 95,3 posto

Zastare nema, dug zauvijek raste i prenosi se na nasljednike bez pravne obveze da nasljednik bude na vrijeme upoznat .
Dug, blokadom kod FINE, raste cca pola milijarde na mjesec.

Početkom 2011. godine prosječno je svaki blokirani hrvatski građanin, njih 70 000 bilo dužno cca 77 255 kn, a to je tada bio problem koji se lako mogao riješiti. Danas, ne. Većina od 330 000 BLOKIRANIH nema dovoljno za život! Blokada je za njih doživotna i prelazi u slijedecu generaciju.

 


 

 

Saznajte više o ciljevima i aktivnostima projekta Deblokade …

 

Djelovanjem želimo spriječiti da navedeni građani budu socijalno isključeni.
Socijalna isključenost obuhvaća, slično kao neostvarena ljudska prava, nemogućnost pojedinca da djeluje u društvu s osjećajem osobnog dostojanstva.

Općenito govoreći, pojedinci, mogu se smatrati socijalno isključenima ako se nalaze u nepovoljnom položaju u ekonomskom i/ili socijalnom smislu, ako se osjećaju nemoćno ili u izvjesnoj mjeri društveno otuđeno, a što sve proističe iz kombinacije međusobno povezanih problema kao što su blokiran dohodak ili blokirana mirovina, siromaštvo, socijalna nejednakost, nezaposlenost, nizak dohodak, slabi stambeni uvjeti ili neimanje stambenih uvjeta

Pokret blokiranih građana djeluje od veljače, 2014. kroz udrugu građana i od lipnja, 2016. i kao politička stranka Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku u skladu s pravnom regulativom Republike Hrvatske te pravnom stečevinom EU-a.

Osnovni cilj je:

– Redefinirati pravni institut blokade računa i blokade imovine u R Hrvatskoj (Zakon o ovršnom postupku i Zakon o stečaki potrošača) u skladu sa relevantnim zakonima R Hrvatske , u skladu sa suvremenim pravnim te napredno socijalnim stečevinama EU te univerzalnim načelom koja slijedi diktat Deklaracije prava čovjeka te Ustav R Hrvatske

– Zaštititi ljudsko dostojanstvo građana kojima je blokiran dohodak, imovina ili mirovina

– Zaustaviti rast broja apsolutno siromašnih u Hrvatskoj

Osnovne djelatnosti su:

JAVNO ZAGOVARANJE I PR :
– kreiranje pozitivnog identiteta Blokiranih na domaćoj i međunarodnoj sceni,
– demantiranje neistinitih informacija kojima se razni izvori koriste u propagandno-marketinškim akcijama stavljanja Blokiranih na „stup srama“
– informiranje članova javnosti o ostvarivanju ciljeva putem internetskih foruma, društvenih mreža i javnim priopćenjima,
– izdavanje publikacija i produciranje sadržaja za potrebe Internet izdavaštva,
– organizacija javnih tribina, predavanja, radionica, seminara i drugih sličnih skupova,

LOBIRANJE

– informiranje ciljne javnosti o ciljevima i djelatnostima Blokirani ,
– analiza hrvatskog i europskih (te SAD) stečajno ovršnih zakona i sličnih međunarodnih zakona te lobiranje izmjena zakona u skladu sa pozitivnim, pravnim stečevinama RH i EU
– lobirati za uvedbu pravne zabrane deložacije iz prve i jedine nekretnine
– jačanje suradnje s organizacijama civilnog društva, poslovnim sektorom i nevladinim sektorom u Republici Hrvatskoj i izvan nje koji podržavaju cilj i djelatnost Blokiranih
– zalagati ćemo se za aktivnu provedbu onog što iz Američkog sustava poznajemo kao “checks and balances“ (kontrola i ravnoteža zakona, pravila, normi i javnih stavova) odn. kontrolu i ravnotežu zakona koji se bave uređenjem života članova u odnosu na ciljeve a kako bi na vrijeme uočili te ispravili ev. greške unutar sustava

– Javno politički aktivizam : odn. djelovanje koje temelji na načelu slobodnog sudjelovanja u prostoru koji uređuje javne politike , što znači da Blokirani slobodno sudjeluje u razvoju, praćenju, provođenju, izboru i vrednovanju javnih politika, zakona kojim se uređuju pitanja po interes neformalnog pokreta blokiranih građana , kako u oblikovanju javnog mnijenja tako i u izražavanju stajališta, aktivnosti prema cilju pa poduzima inicijative o svim pitanjima od interesa po pokret blokiranih građana. Udruga se može javnopolitički organizirati s ciljem izlaska na parlamentarne,predsjedničke,lokalne izbore,izbore za europski parlament što je udruga Blokirani realizirala u lipnju ,2016. te postala politička stranka Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku

SOCIJALNA ZAŠTITA
– Boriti se za osnovno ljudsko pravo dužnika da dužnicima uz , obvezu i dogovor o obročnoj otplati duga, ostane dovoljno sredstava nužnih za osnovne troškove poput hrane, režijskih
troškova,sredstava za nastavak radnih i proizvodnih aktivnosti
– zalagati se da javne, privatne i civilne organizacije potiču i provode mjere socijalne solidarnosti i
socijalne zaštite prema potrebitima ugroženim striktnim odredbama Zakona o ovršnom postupku
– Prepoznati potencijal gdje ga drugi ne vide i primijeniti disciplinu, pragmatičnost, hrabrost i kreativnost u potrazi za rješenjima usprkos svim preprekama, na putu prema svijetu koji je izdašniji, sigurniji i jednako prihvaća svakog pojedinca.

BLOKIRANI – DEBLOKIRAJMO HRVATSKU