Privatni dug ( Blokiranih ) je najveći problem Hrvatske

Mi, ispred udruge Blokirani, smatramo da bi usaglašavanjem svih ovršnih predmeta s Ustavom RH, svi ovršni predmeti trebali biti odbačeni kao protuustavni.

Suđenje na temelju Ustava je obveza svakog suda i svakog sudca, a u dnevnoj sudskoj ovršnoj praksi se gotovo nitko ne obazire na Ustav, što je neobjašnjivo i neprihvatljivo u svakom smislu.

Zbog očitog i nekontroliranog rasta duga po neustavnim ovršnim rješenjima što u krajnjem cilju ne vodi do rješenja duga (vidi iznos duga iz 2010. i iznos ukupnog duga iz 2014. ) dužnici traže hitno očitovanje, mišljenje i ocjenu Ustavnog suda.

Budući da je priznanje urođenog dostojanstva te jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske obitelji temelj slobode, pravde i mira. Budući da je nepoštivanje i zanemarivanje ljudskih prava rezultiralo barbarskim ovršnim postupcima koji vrijeđaju savjest čovječanstva i da je izgradnja svijeta u kojemu će ljudska bića uživati slobodu govora i uvjerenja te biti pošteđena straha i neimaštine, proglašena najvećom težnjom svih ljudi. Budući da je ljudska prava prijeko potrebno zaštititi vladavinom prava, kako čovjek ne bi morao pribjeći, kao krajnjem sredstvu, pobuni protiv tiranije i ugnjetavanja. Budući da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima.
Budući da su sva ljudska bića obdarena razumom i sviješću, a budući da su paketom ovršnih zakona u Hrvatskoj krši:

– univerzalno pravno načelo jednakosti svih ljudi pred zakonom;
– univerzalno pravno načelo presumpcije nevinosti i pravo na pravomoćnu sudsku presudu;
– univerzalno pravno načelo zaštite siromašnih i nemoćnih pred moćnima;
– univerzalno pravno načelo pravednosti prema svima;
– univerzalno ljudsko pravo na dostojan život socijalno isključenih i apsolutno siromašnih;
– univerzalno ljudsko pravo na dom;
– univerzalno pravno načelo na pravično i pošteno suđenje;
– univerzalno ljudsko načelo da smo svi pred zakonom jednaki i da svi imaju pravo na jednaku pravnu zaštitu, bez ikakve diskriminacije zbog djela kojima su povrijeđena njegova temeljna prava zajamčena ustavom ili zakonom.

U ime 320 000 blokiranih građana Republike Hrvatske kao i članova njihove obitelji obraćamo se časnom naslovu USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE i predlažemo Ocjenu Ustavnosti ovršnih zakona jer…

Odredbom članka 3. Ustava Republike Hrvatske određeno je:

Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava .

U ime Opće deklaracije o pravima čovjeka čl. 7 : „Svi su pred zakonom jednaki i svi imaju pravo na jednaku pravnu zaštitu, bez ikakve diskriminacije. „

Budući da je ljudska prava prijeko potrebno zaštititi vladavinom prava, kako čovjek ne bi morao pribjeći, kao krajnjem sredstvu, pobuni protiv tiranije i ugnjetavanja

Poštovani,

Budući da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima.

Budući da su sva ljudska bića obdarena razumom i sviješću , a budući da se provedbom paketa ovršnih zakona u Hrvatskoj krši priznanje urođenog dostojanstva te jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske obitelji temelj slobode, pravde i mira.

Budući da je nepoštivanje i zanemarivanje ljudskih prava rezultiralo barbarskim ovršnim postupcima koji vrijeđaju savjest čovječanstva.

Mi, ispred udruge Blokirani, smatramo da bi usaglašavanjem svih ovršnih predmeta s Ustavom RH, svi ovršni predmeti trebali biti odbačeni kao protuustavni.

Suđenje na temelju Ustava je obveza svakog suda i svakog sudca, a u dnevnoj sudskoj ovršnoj praksi se gotovo nitko ne obazire na Ustav, što je neobjašnjivo i neprihvatljivo u svakom smislu i zato tražimo hitno očitovanje, mišljenje i ocjenu Ustavnog suda.

„Ustav je sredstvo zaštite siromašnih i nemoćnih protiv bogatih i moćnih!“ – čime nam koautor Ustava RH poručuje da se uvijek i u svakoj prilici treba pozvati na Ustav!
(dr.) Smerdel B., profesor pravnog fakulteta Katedre za Ustavno pravo u Zagrebu; „Danas“, 2014.)

Ukoliko postignemo razumijevanje počevši od idejne vrijednosti da je Ustav sredstvo zaštite siromašnih, nezaštićenih i nemoćnih protiv bogatih, nemilosrdnih i moćnih onda je „paket“ hrvatskih ovršnih zakona savršena prilika da Ustavni sud potvrdi svoj osnovni zadatak promociju pravednosti !

VII. UDRUGA BLOKIRANI I STANJE BLOKIRANIH U HRVATSKOJ
P.S. Blokirani su stanovnici Hrvatske ( 320 000 ) direktno oštećeni provedbom Ovršnih zakona.

Udruga Blokirani je osnovana radi promicanja, unaprjeđenja i ostvarivanja prava građana kojima je blokiran dohodak, imovina, bankovni računi ili mirovina, koji žive u uvjetima ugroze siromaštva, socijalne nejednakosti, nezaposlenosti, a obzirom na blokadu računa, ovrhu i deložaciju imaju slabe stambene uvjete ili nemaju stambenih uvjeta.

U travnju, 2014. blokirano je preko 315 000 tisuća hrvatskih građana čiji je ukupan dug dosegao 24.5 milijardi kn (04/2014.), a ovrhe svih računa u Hrvatskoj i dalje se šire poput epidemije. Broj raste za cca 5000 novih blokiranih mjesečno.

POVIJEST BLOKIRANIH KAO DIREKTNA POSLJEDICA PRIMJENE LOŠIH OVRŠNIH ZAKONA

Od prosinca 2010. do travnja 2014., broj blokiranih narastao je od 25 000 građana na 315 000 blokiranih građana, što uzdiže alarm na crvenu razinu kontinuiranog rasta novih ovršnih rješenja na rok od 10 godina, rast od 5 000 blokiranih građana na mjesec, 70 000 godišnje uz beskonačni rast duga koji, obzirom na legalizirano kamatarenje, ostaje čak i nakon što se dužnicima oduzme sva imovina i obrnuto ih transmutira u robove duga , u blokirane bez posla, beskućnike, isključene socijalne slučajeve bez budućnosti.

Blokirani su ljudi koji pripadaju određenoj društvenoj skupini u Hrvatskoj koji će uskoro postati organizacija sa najvećim brojem članstva. 315 000 ljudi su aktivni nositelji posljedice blokade, a 600 000 pasivni nositelji posljedice blokade, članovi njihovih obitelji.

Blokirani su relativno nova društvena skupina u Hrvatskoj, nastali u siječnju 2011. godine. Do tog datuma Hrvati su bili vrijedni radnici koji su uredno plaćali sve svoje račune, Hrvatska je bila zajednica gdje su banke zaračunavale najviše kamate u EU, isto kao i telekomunikacijske tvrtke, gdje je uplata kredita i računa bila uobičajena kulturna norma.

Početkom siječnja, 2011. godine u Hrvatskoj je, a da bi se zadovoljili monopolistički interes jagme za profitom uže interesne skupine, usvojen paket ovršnih zakona kroz besmislen model blokade svih bankovnih računa što je u roku od samo 3 godine dovelo do alarmantnog povećanja broja blokiranih kao i beskonačnog rasta ukupnog iznosa dugovanja što će, ako se nastavi ovim tempom, do sredine ove godine (05/2014.) prestići ukupan dug hrvatske privrede.

U međuvremenu, paketi ovršnih zakona i pripadajućih podzakonskih akta prošli su bezbroj ispravki i izmjena zakona što dodatno ukazuje na potrebu rušenja ovog autohtono hrvatskog zakona o ovrhama i izgradnju novog modela sukladno europskoj pravnoj praksi.
Od 1996. do 2012. godine dogodila se šesta velika promjena zakona od ukupno njih dvanaest, a najdulje razdoblje bez izmjena taj je “zakon” izdržao od 1999. do 2003. godine.
Ovršni zakon iz 2010. pripremljen je internim dogovorom u Ministarstvu pravosuđa i onda bio prezentiran neovisnim stručnjacima koji nisu imali nikakve mogućnosti na njega utjecati.
Dopis prijedloga povodom javne rasprave oko najnovijeg seta izmjena zakona o ovrhama ( 10/ 2013.) kojeg je Udruga „Blokirani“ u listopadu 2013. uputila Ministarstvu pravosuđa u cijelosti je odbijen.

Izvorni zakon izmijenjen je s ukupno 352 odredbe s tim da po numeraciji ima ukupno 311 odredbi. Bilo je slučajeva da je zakon nadopunjen s novim rješenjima, od kojih se nakon dvije, tri godine odustalo. Bilo je tu i pukih terminoloških izmjena pa je pojam “pismeno” zamijenjen s pojmom “pisani sastav” da bi se nakon nekoliko godina opet u upotrebu vratilo “pismeno”. Zbog brisanja nekih odredbi zakon je ostao bez deset rednih brojeva, dok je dopunjen s čak 77 članaka koji uz iste brojke nose i slovčane oznake. K tomu, još se od 1. prosinca 2010. i 1. siječnja 2011. koriste i ukupno 32 odredbe iz Ovršnog zakona iz 2010. godine.
Da je sačinjen pročišćeni Ovršni zakon imao bi ukupno 410 članaka, a ovako se teško snalaziti u toj nomotehničkoj papazjaniji koja se dorađuje od 1996. godine. S tim da politika zapravo nikad nije dala pravu priliku struci. Na to je početkom godine, prije nego je imenovan voditeljem radne skupine, upozoravao i prof. dr. Dika kad je za portal Poslovni.hr, rekao: „Na temelju 40 godina rada na fakultetu i bavljenja procesom mogu posvjedočiti da država u Hrvatskoj nije ništa učinila da bi pametno organizirala ovršno pravosuđe.“

Ukoliko uzmemo u obzir da su blokirani prije blokade svih računa hranili jednog do dva člana obitelji jasno nam je da u Hrvatskoj danas govorimo o milijun ljudi čija su životna egzistencija i osnovna ljudska prava direktno ugrožena provedbom blokade njihovih privatnih računa što u trajanju dužem od godinu, dvije postaje smrtna kazna po život pojedinaca kao i članova njihovih obitelji,A U KONAČNICI I Hrvatske u cjelini.

Budući da i sudovi i sudci, da odvjetnici i javni bilježnici, da FINA i osiguravajuće kuće moraju donositi rješenja, ovršne prijedloge, blokade računa prvo na temelju Ustava, a potom i zakona, tako i temeljem profesionalne etike te osobito sutci temeljem sudačke etike moraju suditi prvo na temelju Ustava, a potom i zakona, a to ne čine, isto čini povredu čl. 118. st. 3, jer bi sravnjenjem svih ovršnih predmeta s Ustavom RH, svi ovršni predmeti po opisanom scenariju bili odbačeni kao protuustavni.

( Tekst prestavlja isječak iz Nadopune prijedloga za ocjenu ustavnosti Ovršnih zakona koji je udruga Blokirani tražila od Ustavnog suda još u svibnju, 2014.
Broj i iznos duga se u međuvremenu znatno povećao
Predmet je prihvaćen, i dalje u obradi , na Ustavnom sudu… )

Related Posts

Leave a reply