Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske

PREDLAGATELJ:
Udruga „Blokirani“

Ur.br. 2/4/2014.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Trg Sv. Marka 4
10 000 Zagreb

23.4.2014

PREDMET:
Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske

Na temelju čl. 5 Ustava Republike Hrvatske (“Narodne novine” Ustav Republike Hrvatske NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 5/14 – pročišćeni tekst) te temeljem čl. 17 i čl. 38. , čl. 39, čl. 40 , čl. 56, čl. 57 Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske NN 99/99, 29/02, 49/02

Udruga „Blokirani“ zastupana po Miriam Kervatin , Darija Švob i Tanja Kovačić podnose

– Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Ovršnog zakona, NN 112/12, 25/13 kao i za sve pripadajuće pod zakonske propise uključujući Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, u saborskoj proceduri;

– Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima NN 91/10, 112/12 kao i za sve pripadajuće pod zakonske propise.

Udruga ” Blokirani “
OIB 56778784293
Sjedište u 52100 Puli, Emova 16
http://blokirani.org/
E-mail:blokiranx@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/freeblokirani
Twitter: https://twitter.com/blokiraniHR

Poštovani,

Mi, ispred udruge Blokirani, smatramo da bi usaglašavanjem svih ovršnih predmeta s Ustavom RH, svi ovršni predmeti trebali biti odbačeni kao protuustavni.

Suđenje na temelju Ustava je obveza svakog suda i svakog sudca, a u dnevnoj sudskoj ovršnoj praksi se gotovo nitko ne obazire na Ustav, što je neobjašnjivo i neprihvatljivo u svakom smislu.

Zbog očitog i nekontroliranog rasta duga po neustavnim ovršnim rješenjima što u krajnjem cilju ne vodi do rješenja duga (vidi iznos duga iz 2010. i iznos ukupnog duga iz 2014. ) dužnici traže hitno očitovanje, mišljenje i ocjenu Ustavnog suda.

Budući da je priznanje urođenog dostojanstva te jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske obitelji temelj slobode, pravde i mira. Budući da je nepoštivanje i zanemarivanje ljudskih prava rezultiralo barbarskim ovršnim postupcima koji vrijeđaju savjest čovječanstva i da je izgradnja svijeta u kojemu će ljudska bića uživati slobodu govora i uvjerenja te biti pošteđena straha i neimaštine, proglašena najvećom težnjom svih ljudi. Budući da je ljudska prava prijeko potrebno zaštititi vladavinom prava, kako čovjek ne bi morao pribjeći, kao krajnjem sredstvu, pobuni protiv tiranije i ugnjetavanja. Budući da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima.
Budući da su sva ljudska bića obdarena razumom i sviješću, a budući da su paketom ovršnih zakona u Hrvatskoj krši:

– univerzalno pravno načelo jednakosti svih ljudi pred zakonom;
– univerzalno pravno načelo presumpcije nevinosti i pravo na pravomoćnu sudsku presudu;
– univerzalno pravno načelo zaštite siromašnih i nemoćnih pred moćnima;
– univerzalno pravno načelo pravednosti prema svima;
– univerzalno ljudsko pravo na dostojan život socijalno isključenih i apsolutno siromašnih;
– univerzalno ljudsko pravo na dom;
– univerzalno pravno načelo na pravično i pošteno suđenje;
– univerzalno ljudsko načelo da smo svi pred zakonom jednaki i da svi imaju pravo na jednaku pravnu zaštitu, bez ikakve diskriminacije zbog djela kojima su povrijeđena njegova temeljna prava zajamčena ustavom ili zakonom.

U ime 315 000 blokiranih građana Republike Hrvatske kao i članova njihove obitelji obraćamo se časnom naslovu USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE

I. UVOD

„Ustav je sredstvo zaštite siromašnih i nemoćnih protiv bogatih i moćnih!“ – čime nam koautor Ustava RH poručuje da se uvijek i u svakoj prilici treba pozvati na Ustav!
(dr.) Smerdel B., profesor pravnog fakulteta Katedre za Ustavno pravo u Zagrebu; „Danas“, 2014.)

Ukoliko postignemo razumijevanje počevši od idejne vrijednosti da je Ustav sredstvo zaštite siromašnih, nezaštićenih i nemoćnih protiv bogatih, nemilosrdnih i moćnih onda je „paket“ hrvatskih ovršnih zakona savršena prilika da Ustavni sud potvrdi svoj osnovni zadatak promociju pravednosti unutar Republike Hrvatske!

Poštovani!

Obraćamo vam se u ime Udruge „Blokirani“, u ime 315 000 blokiranih građana Republike Hrvatske kao i u ime članova njihovih obitelji koji su žrtve „paketa“ ovršnih zakona u Hrvatskoj.

Udruga Blokirani je osnovana radi promicanja, unaprjeđenja i ostvarivanja prava građana kojima je blokiran dohodak, imovina, bankovni računi ili mirovina, koji žive u uvjetima ugroze siromaštva, socijalne nejednakosti, nezaposlenosti, a obzirom na blokadu računa, ovrhu i deložaciju imaju slabe stambene uvjete ili nemaju stambenih uvjeta.

U travnju, 2014. blokirano je preko 315 000 tisuća hrvatskih građana čiji je ukupan dug dosegao 24.5 milijardi kn (04/2014.), a ovrhe svih računa u Hrvatskoj i dalje se šire poput epidemije.

Od prosinca 2010. do travnja 2014., broj blokiranih narastao je od 25 000 građana na 315 000 blokiranih građana, što uzdiže alarm na crvenu razinu kontinuiranog rasta novih ovršnih rješenja na rok od 10 godina, rast od 5 000 blokiranih građana na mjesec, 70 000 godišnje uz beskonačni rast duga koji, obzirom na legalizirano kamatarenje, ostaje čak i nakon što se dužnicima oduzme sva imovina i obrnuto ih transmutira u robove duga , u blokirane bez posla, beskućnike, isključene socijalne slučajeve bez budućnosti.

Blokirani su ljudi koji pripadaju određenoj društvenoj skupini u Hrvatskoj koji će uskoro postati organizacija sa najvećim brojem članstva. 315 000 ljudi su aktivni nositelji posljedice blokade, a 600 000 pasivni nositelji posljedice blokade, članovi njihovih obitelji.

Blokirani su relativno nova društvena skupina u Hrvatskoj, nastali u siječnju 2011. godine. Do tog datuma Hrvati su bili vrijedni radnici koji su uredno plaćali sve svoje račune, Hrvatska je bila zajednica gdje su banke zaračunavale najviše kamate u EU, isto kao i telekomunikacijske tvrtke, gdje je uplata kredita i računa bila uobičajena kulturna norma.

Početkom siječnja, 2011. godine u Hrvatskoj je, a da bi se zadovoljili monopolistički interes jagme za profitom uže interesne skupine, usvojen paket ovršnih zakona kroz besmislen model blokade svih bankovnih računa što je u roku od samo 3 godine dovelo do alarmantnog povećanja broja blokiranih kao i beskonačnog rasta ukupnog iznosa dugovanja što će, ako se nastavi ovim tempom, do sredine ove godine (05/2014.) prestići ukupan dug hrvatske privrede.

U međuvremenu, paketi ovršnih zakona i pripadajućih podzakonskih akta prošli su bezbroj ispravki i izmjena zakona što dodatno ukazuje na potrebu rušenja ovog autohtono hrvatskog zakona o ovrhama i izgradnju novog modela sukladno europskoj pravnoj praksi.
Od 1996. do 2012. godine dogodila se šesta velika promjena zakona od ukupno njih dvanaest, a najdulje razdoblje bez izmjena taj je “zakon” izdržao od 1999. do 2003. godine.
Ovršni zakon iz 2010. pripremljen je internim dogovorom u Ministarstvu pravosuđa i onda bio prezentiran neovisnim stručnjacima koji nisu imali nikakve mogućnosti na njega utjecati.
Dopis prijedloga povodom javne rasprave oko najnovijeg seta izmjena zakona o ovrhama ( 10/ 2013.) kojeg je Udruga „Blokirani“ u listopadu 2013. uputila Ministarstvu pravosuđa u cijelosti je odbijen.

Izvorni zakon izmijenjen je s ukupno 352 odredbe s tim da po numeraciji ima ukupno 311 odredbi. Bilo je slučajeva da je zakon nadopunjen s novim rješenjima, od kojih se nakon dvije, tri godine odustalo. Bilo je tu i pukih terminoloških izmjena pa je pojam “pismeno” zamijenjen s pojmom “pisani sastav” da bi se nakon nekoliko godina opet u upotrebu vratilo “pismeno”. Zbog brisanja nekih odredbi zakon je ostao bez deset rednih brojeva, dok je dopunjen s čak 77 članaka koji uz iste brojke nose i slovčane oznake. K tomu, još se od 1. prosinca 2010. i 1. siječnja 2011. koriste i ukupno 32 odredbe iz Ovršnog zakona iz 2010. godine.
Da je sačinjen pročišćeni Ovršni zakon imao bi ukupno 410 članaka, a ovako se teško snalaziti u toj nomotehničkoj papazjaniji koja se dorađuje od 1996. godine. S tim da politika zapravo nikad nije dala pravu priliku struci. Na to je početkom godine, prije nego je imenovan voditeljem radne skupine, upozoravao i prof. dr. Dika kad je za portal Poslovni.hr, rekao: „Na temelju 40 godina rada na fakultetu i bavljenja procesom mogu posvjedočiti da država u Hrvatskoj nije ništa učinila da bi pametno organizirala ovršno pravosuđe.“

Ukoliko uzmemo u obzir da su blokirani prije blokade svih računa hranili jednog do dva člana obitelji jasno nam je da u Hrvatskoj danas govorimo o milijun ljudi čija su životna egzistencija i osnovna ljudska prava direktno ugrožena provedbom blokade njihovih privatnih računa što u trajanju dužem od godinu, dvije postaje smrtna kazna po život pojedinaca kao i članova njihovih obitelji,A U KONAČNICI I Hrvatske u cjelini.

Budući da i sudovi i sudci, da odvjetnici i javni bilježnici, da FINA i osiguravajuće kuće moraju donositi rješenja, ovršne prijedloge, blokade računa prvo na temelju Ustava, a potom i zakona, tako i temeljem profesionalne etike te osobito sutci temeljem sudačke etike moraju suditi prvo na temelju Ustava, a potom i zakona, a to ne čine, isto čini povredu čl. 118. st. 3, jer bi sravnjenjem svih ovršnih predmeta s Ustavom RH, svi ovršni predmeti po opisanom scenariju bili odbačeni kao protuustavni.

II. NEUSTAVNOST OVRŠNIH ZAKONA

Poštivanje Ustava preduvjet je da se na dostojanstveni organiziran način realizira svrhovit život u Hrvatskoj za sve stanovnike, jednako uz posebnu važnost i smisao u zaštiti i promoviranju Ustavnog reda i pravednosti.

U svakom pravnom postupku se građani trebaju i moraju pozivati na Ustav, jer se Ustavnim odredbama, zakonu najvišeg pravnog reda, u bilo kojem upravnom ili sudskom procesu ne može suprotstavljati zakonima pravilnicima ili bilo kojem drugom obliku pravnih propisa nižeg pravnog reda.

Za neustavno djelovanje po bilo kojoj osnovi, ne može postojati nikakvo racionalno opravdanje, ali zato trebaju postojati i provoditi se sankcije, a građane treba zaštititi i oštećene obeštetiti.

Polazimo od načela da je kompletan paket zakona o ovrhama loš zakon, što je realnost potvrđena brojem blokiranih koji alarmantno i kontinuirano raste kao i iznosom duga koji radi netransparentnih troškova postupka postaje beskonačan i nerješiv.
Paket zakona čiji je osnovni koncept da se većini oduzme sva imovina ,a manjini osigura profit, dok dug ostaje i prenosi se na nove generacije, unesrećujući većinu, kako pojedince, tako i obitelji i cijelu društvenu zajednicu Hrvatsku.

I ako usporedimo upozoravajuću brojku siromašnih u Hrvatskoj, kao posljedica blokade svih računa, s brojem malobrojnih, a bogatih pojedinaca, neminovno se nameće pitanje: Može li bilo koji pojedinac vrijediti toliko puno? A može li toliko naroda vrijediti tako malo?

To je moguće samo u Hrvatskoj! Europa zna: Samo otvoren račun znači podmirenje duga. Ideja da se blokiraju svi račun dok se ne podmiri dug na psihološkoj je razini jednako mučenju,a na ekonomskoj ravno besmislu.
Europska civilizacija odavna je to shvatila, hrvatsko društvo još nije.

NEUSTAVNO
Većina građana ove zemlje, žrtve ovršnih postupaka, ne poznaje svoja Ustavna prava, čemu je kriva nedostupnost obrazovanja suprotno čl.66. Ustava RH. Ovu činjenicu državna administracija zloupotrebljava na štetu građana u mnogim svakodnevnim situacijama.

Osobito su ugrožena socijalna i osnovna ljudska Ustavna prava, posebno siromašnim građanima.

NEUSTAVNO
Teško se može očekivati da se, ionako osiromašeni, građani individualno bore protiv neustavnih pojava u državi, jer državna administracija no isto tako i administracija iz sektora banaka, FINE, računovodstva privatnih poduzeća… prema dužniku nastupa bahato s pozicije sile i moći, čime zastrašuje građane, a već je tu povrijeđen Ustav čl.23.o zabrani svakog oblika zlostavljanja.

Građani nemaju potrebitu pravnu pismenost, niti financijsku snagu za takve bitke, a zakonodavac nije osigurao besplatnu pravnu pomoć.

NEUSTAVNO
Ovrha se obavlja isključivo nad imovinom, odnosno nad ovršenikom kojeg je odabrao ovrhovoditelj čime je prekršeno ustavno načelo o jednakosti pred zakonom.

Ovrhovoditelj automatizmom provodi ovrhu na novčanim tražbinama po svim ovršenikovim kunskim i deviznim računima kod svih banaka kod kojih ovršenik ima račune bez pravomoćne sudske presude. Ovrhovoditelj, trećim licima, u ovom slučaju bankama nalaže da banka koja je primila rješenje o ovrsi, utvrđuje broj novog glavnog računa ovršenikovog računa i dostavlja rješenje o ovrsi banci koja vodi taj račun, koja je dužna po njemu postupiti kao da ga je dobila izravno od suda čime se krši univerzalno pravno načelo zaštite privatnosti.

NEUSTAVNO
Ovrha temeljem ovršne isprave provodi se bez obzira na podnesenu žalbu čime se krši univerzalno pravno načelo pretpostavke nevinosti i in dubio pro reo.

Članak 26.
„Svi su državljani Republike Hrvatske i stranci jednaki pred sudovima i drugim državnim i inim tijelima koja imaju javne ovlasti.“

NEUSTAVNO
Najveće povrede Ustava s konkretnim teškim posljedicama vidimo kroz aktualne masovne neustavne ovršne postupke nad obrtnicima, građanima koji su aktivno pokušali riješiti svoju nezaposlenost i prevladati ekonomsku krizu. Obrtnici su poduzetnici, a sve poduzetnika normalna država posebno cijeni, štiti i potiče. Samo vrlo malen dio populacije ima sposobnosti, znanja i hrabrosti za takav krajnje neizvjestan poduhvat samozapošljavanja, osobito u jeku najteže ekonomske krize.

Sve poduzetnike treba nagraditi za svaki pokušaj gospodarske aktivnosti, jer su oni izvor obnove gospodarstva, a ne protuustavno ih kažnjavati i obeshrabrivati. Država diskriminacijom poduzetnika vrši eutanaziju gospodarstva, a bez gospodarstva slijedi njeno samouništenje.

Članak 56. Ustava RH
„Svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i svojoj obitelji slobodan i dostojan život.”

NEUSTAVNO
Obrnuto, državna administracija, posebno Porezna uprava, zadužuje te građane neustavnim rješenjima o naplati raznih fiskalnih i parafiskalnih javnih davanja, neovisno o činjenici da mnogi od njih nisu zaradili dovoljno za vlastito preživljavanje ili su im prihodi pali ispod te razine, zbog ekonomske krize, za koju najveću krivicu snosi upravo država, odnosno njena neodgovorna gospodarska politika.

Ustav vrlo jasno štiti građane od bilo kakvih financijskih potraživanja, dok građani ne zarade prihod veći od onog koji im je potreban za dostojan život, a Porezna uprava, dakle država, uporno odbija poštivati priznavati konkretna Ustavna prava, što je potpuno neshvatljivo i ne može imati nikakvo suvislo opravdanje.

Primjerice: “Svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i svojoj obitelji slobodan i dostojan život.” čl.56.Ustava RH. Dakle, građani imaju Ustavnu garanciju zaštite ovakve nužne zarade koju im nitko, pravnom snagom Ustava čl.5, ne smije umanjivati.

NEUSTAVNO
Porezne uprave Ministarstva financija svakom obrtniku, domaćoj radinosti, poljoprivredniku, ribaru, slobodnom zanimaju i drugima automatizmom izdaju neustavna rješenja o zaduženju za doprinose, članarine i brojne druge fiskalne i parafiskalne namete, potpuno ignorirajući ovu citiranu Ustavnu odredbu i činjenično stanje, čime građanima oduzimaju ili umanjuju takvu nužnu zaštićenu zaradu.
„Svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i svojoj obitelji slobodan i dostojan život.” čl.56.Ustava RH.

Neustavna rješenja Poreznih uprava su temeljem Ustavna pravno ništavna, te se ne smiju provoditi, niti mogu imati ikakav pravni učinak, pa ipak se po takvim neustavnim rješenjima bahato vode nezakoniti ovršni postupci.

Budući da i sudovi i sudci moraju suditi prvo na temelju Ustava, a potom i zakona, tako i temeljem Sudačke etike moraju suditi prvo na temelju Ustava, a potom i zakona, a to ne čine, što je povreda čl.118.st.3, jer bi sravnjenjem ovršnih predmeta s Ustavom RH, svi ovršni predmeti po opisanom scenariju bili odbačeni kao protuustavni.

NEUSTAVNO
Suđenje na temelju Ustava je obveza svakog suda i svakog sudca, a u dnevnoj sudskoj praksi se gotovo nitko ne obazire na Ustav, što je neobjašnjivo i neprihvatljivo u svakom smislu.

Zbog straha od rasta duga po neustavnim rješenjima Poreznih uprava, građani prisilno zatvaraju obrte i gube radna mjesta, čime im je državna administracija povrijedila i čl.55.:”Svatko ima pravo na rad i slobodu rada.”

Jasnije ne može biti, nikome se ne može uvjetovati pravo na rad financijskim zaduženjima bilo koje vrste, ako građanin nije ostvario zaradu iz čl. 56. ne samo za sebe, nego i za svoju obitelj, a “Obitelj je pod osobitom zaštitom države.” čl. 62, pa se povredom i te odredbe, obitelj razara umjesto da se štiti.

NEUSTAVNO
Temeljem čl. 55. o svačijem pravu na rad i slobodu rada, apsolutno je kršenje Ustava RH pečaćenje i takvo prisilno blokiranje svih računa, zatvaranje gospodarskih objekata, zbog nebitnog viška ili manjka u blagajni ili bilo kojeg drugog knjigovodstvenog prekršaja.

NEUSTAVNO
Pravo na rad i slobodu rada je izvorno Ustavno pravo najvišeg pravnog nivoa svakog građanina i ne može se ni pod kakvim izgovorom, pa niti zakonima ili pravilnicima nižeg pravnog nivoa zabranjivati ili obustavljati (iznimno se to može, samo ako takav rad ugrožava zdravlje i imovinu drugih ljudi). Pečaćenje privrednih objekata i imovine (obrtnici, poljoprivrednici, ribari, sezonska zanimanja…), blokada svih njihovih računa i kamatarenje je dakle teška povreda Ustava, zbog nekoliko kuna viška ili manjka u blagajni što dovodi do novog vala ovrha.

Višak ili manjak u blagajni nije nikakav knjigovodstveni ili porezni prekršaj, jer se radi o neizbježnoj standardnoj pogrešci, koja se događa nenamjerno i neizbježno, posebno u situacijama velikog broja stavki u radu s gotovinom. O prekršaju bi se moglo govoriti samo u slučaju da se u trenutku zaključenja blagajne višak ne bi proknjižio kao višak, a manjak u blagajni je ionako šteta za samog poduzetnika i njegov džep. U slučaju da se doista radi o bilo kavom prekršaju u obavljanju djelatnosti, postupak se mora voditi redovitim putem upravnim postupkom, a pečaćenje temeljem pravne snage Ustava RH, ne dolazi u obzir! Građane koji su to morali pretrpjeti treba obeštetiti, da i ne spominjem negativne učinke na ugled države i dostojanstvo građana turističkih djelatnika u jeku turističke sezone i to u društvu koje je turizam stavilo u posebno važne djelatnosti. Sve je to ne samo neustavno, već štoviše protuustavno i van svake pameti.

NEUSTAVNO
Koliki je konkretan iznos Ustavom garantirane zarade po čl. 56. službeno računa Hrvatski statistički zavod za svaki mjesec, a prema stvarnim životnim troškovima, tzv. potrošačka košarica. Radi se o Ustavom određenoj zaradi, pa je povreda čl. 56. dosadašnja praksa Vlade da proizvoljno određuje taj garantirani neoporezivi dio dohotka, koji se ničime ne smije umanjivati, pa niti naplatom doprinosa i sl.
Već nekoliko godina se ti konkretni podatci skrivaju od javnosti, što je povreda Ustava čl. 38. st. 3. o zabrani cenzure, a bez tih podataka je nemoguće pravedno izračunati građanima poreznu obvezu iz koje slijedi ovršna isprava što je opet povreda čl.51.st.2.

NEUSTAVNO
Ustav štiti građane i kroz čl. 51.:”Svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima. Porezni se sustav temelji na načelima jednakosti i pravednosti.”

Tko nije zaradio garantiranu nužnu zaradu prema čl. 56. nema gospodarskih mogućnosti, pa pravnom snagom Ustava nije niti dužan plaćati bilo kakva fiskalna ili parafiskalna zaduženja.

NEUSTAVNO
Opisanim neustavnim financijskim nametima, povrijeđena je i Ustavna odredba čl. 49. st. 3.: “Država potiče gospodarski napredak i socijalno blagostanje građana…”.

Mnogi bi građani preživjeli ovu tešku gospodarsku krizu, da im država i ostali subjekti ovršnih postupaka neustavno ne uzimaju zaradu potrebnu za golo preživljavanje i oni bi bili jezgra gospodarske obnove, što drugim riječima znači da državna administracija vrši gospodarsku eutanaziju Hrvatske privrede što je u praksi genocid prema narodu.

Za opisane povrede Ustava državne administracije izravno je odgovorna Vlada, koja je dužna provoditi Ustav i štititi Ustavni poredak čl. 108, ali i brinuti o gospodarskom razvitku zemlje, što je i povreda čl. 113. st. 7. o dužnostima Vlade RH.

NEUSTAVNO
Ustav poznaje jedan pojam za poduzetnika, te ne pravi razliku između poduzeća i obrta. Ipak, državna administracija uporno odbija implementirati odredbu iz čl. 49. st. 2: “Država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu”, te neustavno tereti privatnu imovinu građana malog poduzetnika, obrtnika za (neustavni) trošak nastao u poslovanju, a to ne čini poduzetniku u poduzeću, što je jasna povreda ove odredbe o pravnoj jednakosti na tržištu.

NEUSTAVNO
U čemu se sastoji Ustavna pravednost poreznog sustava iz čl. 51, ako se porez neselektivno naplaćuje svim građanima?

Primjerice, PDV na hranu od enormnih 25% se naplaćuje svim blokiranim građanima, beskućnicima, nezaposlenima, siromašnim građanima, umirovljenicima, djeci, studentima i zaposlenicima s malim primanjima ili bez ikakvih primanja! Već i sama stopa od 25% djeluje genocidno.

Kao dokaz može poslužiti već i uvid u podatke o negativnom natalitetu, emigraciji, te u opće socijalno, a sada već i zdravstveno stanje nacije. Bogate zemlje EU su odredile visinu tog poreza na ispod ili do 10%, jer njihovi stanovnici ne mogu platiti veći porez, pa je posve nelogično naplaćivati daleko siromašnijim građanima RH dva i pol puta veći, nepravedni, time i neustavni porezni namet radi kojeg se građane poduzetnike blokira na rok od 10 godina i više.

Poštovani,

OŠTEĆENICI OVRŠNIH ZAKONA SU LJUDI IZ SUSJEDSTVA, NE KRIMINALCI

NEUSTAVNO
Objava osobnih podataka na ‘stupu srama’ sporna je jer nije razmotrena činjenica da porezni dužnici imaju zakonsku mogućnost porezni dug osporavati na sudu te da postoji mogućnost da sporno porezno rješenje bude pravomoćno poništeno. Zbog objave osobnih podataka nastala je nenadoknadiva šteta. Automatskim objavljivanjem osobnih podataka poreznih dužnika, a bez pravnih jamstava zaštite, povrijeđene odredbe Ustava koje jamče zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Članak 37.
Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. Bez privole ispitanika, osobni se podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom. Zakonom se uređuje zaštita podataka te nadzor nad djelovanjem informatičkih sustava u
državi. Zabranjena je uporaba osobnih podataka suprotna utvrđenoj svrsi njihovoga prikupljanja.

Članak 39.
Zabranjeno je i kažnjivo svako pozivanje ili poticanje na rat ili uporabu nasilja, na
nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti.

NEUSTAVNO
Temeljem Ovršnog zakona, kad su sudovi, FINA, javni bilježnici u pitanju, blokada se provodi i na temelju nepravomoćne sudske presude.

NEUSTAVNO
Zakon o ovrhama koji je na pladnju FINI ponudio monopol nad blokadama svih računa u svim bankama na temelju nepravomoćnih presuda i naplatu troškova doveo je do situacije da je danas u Hrvatskoj (04/2014.) blokirano preko 315 000 građana te da ukupni dug kontinuirano raste obzirom da rješenje o ovrsi može do u nedogled biti produženo, sa svakom prekidom zastare od strane ovrhovoditelja koji nisu dužni u roku informirati osumnjičenog za dug, a niti za postupak ukidanja roka za zastaru.
Osim navedenog valja istaknuti da sud ,kao ni ovrhovoditelj ne pazi na zastaru po službenoj dužnosti čime se (opet) ide na štetu dužnika koji nemoćan pred administracijom šume propisa.

Članak 18.
Jamči se pravo na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom. Pravo na žalbu može biti iznimno isključeno u slučajevima određenima zakonom ako je osigurana druga pravna zaštita.

Članak 19.
Pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na
zakonu. Zajamčuje se sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti.

NEUSTAVNO
Dužnici ostaju bez pristupa svojim računima i kad nisu krivi za dug ili ga mogu platiti.

Članak 18.
Jamči se pravo na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom. Pravo na žalbu može biti iznimno isključeno u slučajevima određenima zakonom ako je osigurana druga pravna zaštita.

NEUSTAVNO
Mnogi od tristo tisuća blokiranih građana za ovrhe doznaju tek kada ne mogu do novca na računima i tada počinje zamorna i skupa procedura deblokade i otkrivanja tko stoji iza ovrha. Do tada, već za prvu informaciju u Fini o tome tko je predao nalog za ovrhu treba izdvojiti 50 kuna, a za konačno skidanje blokada, sa svim popratnim naknadama koje idu Fini, odvjetnicima i bilježnicima, i do 400 kuna.

Članak 18.
Jamči se pravo na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom. Pravo na žalbu može biti iznimno isključeno u slučajevima određenima zakonom ako je osigurana druga pravna zaštita.

NEUSTAVNO
Građanin je krenuo plaćati račune putem interneta i otkriva da mu je račun blokiran na zahtjev Fine! Nikakav dopis, nikakvo rješenje, nikakva opomena, ništa do njega nije došlo. U Fini otkrije da je čovjek imenom i prezimenom, sa svojim pravim podacima, iz Zagreba, krivotvorio šest obračuna plaća, krivotvorio pečat njegove tvrtke i pod izlikom neisplata plaća zatražio ovrhu. Istog trenutka ga je Fina blokirala jer FINA kao ni hrvatski sud nije/nisu zakonom obvezni poštivati (provjeravati) opravdanost prijedloga za ovrhu!

Članak 18.
Jamči se pravo na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom. Pravo na žalbu može biti iznimno isključeno u slučajevima određenima zakonom ako je osigurana druga pravna zaštita.

NEUSTAVNO
FINA, sudovi, javni bilježnik po ovršnim prijedlozima… nitko nema zakonsku obvezu kontrolirati je li prijedlog za ovrhu zakonit i ne snose odgovornost ukoliko provedu nezakonitu blokadu računa.
Fina, sudovi, javni bilježnik, odvjetnik… povrh svega naplaćuju svoj trošak, iako je evidentno da ne postoji krivnja blokirane osobe.
Odvjetnički i javno bilježnički uredi koji imaju monopol na ovršne postupke odokativno zaračunavaju dodatne troškove i kamate na originalni račun te naknadno ne ispostavljaju račun za naknadno naplaćenu kamatu i troškove.
Često su takvi računi osnova za „novu“ ovrhu po istom ovršnom predmetu, a s obzirom da dužnik ne mora biti informiran o postupku ovrhe slijedi nova blokada računa i novi dug čime se dužnik kontinuirano zlostavlja.

Članak 23.
Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima.

NEUSTAVNO
Fina blokira račun temeljem nepravomoćne presude o visini sudskih troškova. Kako „osumnjičeni za dug“ nema novca na tekućem računu, Fina blokira sve račune u banci. Da neustavnost bude još veća, računi biti blokirani sve dok rješenje vezano uz spor ne postane pravomoćno. Kad su sudovi u pitanju, blokada se provodi i na temelju nepravomoćne sudske presude.

Tko ne poštuje Ustav, radi protiv demokracije tj. u suštini provodi diktaturu, jer uzurpira vlast koja proizlazi iz naroda i pripada narodu, što je i povreda čl. 1. Ustava RH.

NEUSTAVNO
Novac koji građanin posjeduje na svom računu kao i sve što ima u vlasništvu je njegova imovina, tj. njegovo privatno vlasništvo.

Članak 48. Ustava RH jamči pravo vlasništva, dakle nitko ne može oduzeti građaninu pravo da raspolaže sa svojim vlasništvom.

NEUSTAVNO
Činjenica da je 70 posto blokiranih građana bez posla sugerira da će oni teško ili gotovo nikako platiti dugove što ih imaju i zbog kojih su im računi blokirani.

NEUSTAVNO
Blokirani su ostali i računi oko 10.000 građana koji su umrli, a među njima je čak 7.700 tisuća muškaraca. Njihov dug postat će obveza nasljednika, ako prihvate preuzeti i ostalu imovinu koja je ostala iza pokojnika čime se otvara novi aspekt neustavnosti kompletnog paketa zakona o ovrhama jer ovrhovoditelj je taj koji će izabrati koga i kako i kada će nekog od nasljednika ovršiti, a kamate u međuvremenu idu i onemogućuju izlaz.

NEUSTAVNO
Preliminarna provjera hrvatskih dužnika pokazala je i to da je u blokadi i više od 17 tisuća građana koji su stariji od 65 godina, pa su gotovo nikakve šanse da oni ponovnim aktiviranjem na poslu zarade dodatni novac koji bi ih izvukao iz blokade.
Oni su kategorija koja će ili biti prisiljena da od svoje djece traže da ih se odreknu nakon smrti, ili će svojim nasljednicima prenijeti dug koji će u međuvremenu višestruko prerasti osnovni iznos duga i osigurati dobit monopolistima koji se naplatom bave na štetu većine koja obzirom žrtva loših zakona nema šansu za časni izlaz.

Članak 35.
„Svakomu se jamči štovanje i pravna zaštita njegova osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti.“

NEUSTAVNO
Ovrha (koja dovodi do blokade svi računa) provodi na novčanim sredstvima po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama prema OIB-u ovršenika bez njegove suglasnosti (dakle automatizmom).

NEUSTAVNO
Fina će vam blokirati račun i skinuti novac i kad to zatraži falsifikator!? I kada to napravi ilegalni kreditni ured, ilegalna zadruga protiv kojih je u tijeku kazneni postupak!

NEUSTAVNO
U EU nitko ne smije blokirati privatni račun građana, a u R. Hrvatskoj može. U EU nitko ne smije davati privatne informacije građana trećim poslovnim subjektima, u Hrvatskoj može.

NEUSTAVNO
U EU nitko ne smije dati privatan broj računa klijenta trećim stranama bez pravomoćne sudske presude i to samo za ozbiljan zločin poput pranje novaca i sl. U Hrvatskoj može.

NEUSTAVNO
U EU poštuje se Ustav i zakonska procedura koje svaka javna i privatna institucija mora poštivati i ni jedna druga institucija poput Fine, banaka ili ostalih posrednika, naplatnih privatnih agencija nemaju i ne smiju imati veće zakonodavno pravo od pravomoćne sudske presude u okviru Ustava (države) . U Hrvatskoj imaju.

NEUSTAVNO
Građanin u EU mora biti zaštićen, svaka institucija koja se bavi privatnim podacima građana, mora imati ”vincolo” profesionalne tajne. U EU se građanina ne smije javno sramotiti. U R Hrvatskoj može (vidi „stup srama“).

Članak 35.
„Svakomu se jamči štovanje i pravna zaštita njegova osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti.“

NEUSTAVNO
Čak 70 posto građana koji imaju blokirane račune nisu obveznici osiguranja, što znači da nisu ni zaposleni, niti primaju mirovinu. To znači da je oko 220 tisuća građana koji imaju blokirane račune nezaposleno, dok preostalih 90 tisuća ima neki oblik osiguranja.

Članak 22.
„Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva. Nikomu se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda, osim kada je to određeno zakonom, o čemu odlučuje sud.“

Članak 23.
„Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole,
liječničkim ili znanstvenim pokusima.“

NEUSTAVNO
Ujedno su u proteklih šest godina građani ostali bez svojih 9500 stanova i kuća koji su prodani na dražbama za cijenu nižu od jedne trećine tržne vrijednosti, a većina je tako ostala bez svog jedinog krova nad glavom, postali su beskućnici, a da dug nije riješen.

Članak 34.
„Dom je nepovrediv.“
Članak 48.
„Jamči se pravo vlasništva“

NEUSTAVNO
Neustavno je da se Ovrha izvršava dok ne postane pravomoćna. Ako postoji pravo na žalbu, sve dok rješenje ne postane pravomoćno, ne bi se smjelo dozvoljavati da Fina blokira račun, jer u suprotnom, koji je smisao žalbe?

NEUSTAVNO
sud bi automatizmom trebao proglasiti zastaru ovrhe ako za isto postoji zakonski osnova.
Osobe osuđene za teška krivična djela za zastaru saznaju preko novina , dakle postoji institucija automatizma u takvim slučajevima bez da se osuđenik pozove na zastaru.
Zašto to nije sa “Blokiranima”? Još jedan dokaz da smo građani drugog reda.

NEUSTAVNO
da se pod HITNO-svi dugovi građana vezani uz rad ilegalnih kreditnih ureda i ilegalnih zadruga proglase NIŠTETNIM, a imovina građana deblokira

NEUSTAVNO
Nezaposleni, nositelji obrta, poljoprivrednici , slobodna zanimanja, honorari itd nemaju pravo na zaštićeni račun pa s pravom treba postaviti pitanje od čega ti ljudi žive i kako žive odn. jasno je, bez duboke analize da je upravo ta skupina ciljna skupina zakona o ovrhama jer nemaju izlaz iz duga.
Najviše blokiranih građana ipak je još daleko od uvjeta za mirovinu, njih čak 239 tisuća koji su stari između 18 i 55 godina.
Među njima se vjerojatno »skriva« i najveći broj od onih 220 tisuća građana koji su u blokadi, a nisu obveznici nikakvog osiguranja, odnosno nezaposleni su. Obzirom da znamo da je u Hrvatskoj nestalo zauvijek više od 180 000 radnih mjesta.
I tu je mrtvi krug ovrsi zatvoren
Od čega svi ti ljudi žive?

Smatramo da su takvim postupcima prekršeni članci Ustava:
Čl.61. koji kaže da je obitelj pod osobitom zaštitom države,
članak 62. kojim država štiti materinstvo, djecu i mladež te stvara socijalne, kulturne, odgojne, materijalne i druge uvjete kojima se promiče ostvarivanje prava na dostojan život,
članak 64. koji kaže da je dužnost svih da štite djecu i nemoćne ljude

III. ZAKLJUČAK:

Udruga Blokirani ističe da je Zakon o ovrhama jedan od loših hrvatskih zakona kojem je cilj zadovoljiti materijalni interes uže interesne grupe koja se za ostvarenje svog cilja ne obazire na šire društvene posljedice.

Poštovani!

Odredbom članka 3. Ustava Republike Hrvatske određeno je:

Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava .

U ime Opće deklaracije o pravima čovjeka čl. 7 : „Svi su pred zakonom jednaki i svi imaju pravo na jednaku pravnu zaštitu, bez ikakve diskriminacije. „

Budući da je ljudska prava prijeko potrebno zaštititi vladavinom prava, kako čovjek ne bi morao pribjeći, kao krajnjem sredstvu, pobuni protiv tiranije i ugnjetavanja

Budući da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima.

Budući da su sva ljudska bića obdarena razumom i sviješću , a budući da se provedbom paketa ovršnih zakona u Hrvatskoj krši priznanje urođenog dostojanstva te jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske obitelji temelj slobode, pravde i mira.

Budući da je nepoštivanje i zanemarivanje ljudskih prava rezultiralo barbarskim ovršnim postupcima koji vrijeđaju savjest čovječanstva.

Mi, ispred udruge Blokirani, smatramo da bi usaglašavanjem svih ovršnih predmeta s Ustavom RH, svi ovršni predmeti trebali biti odbačeni kao protuustavni.

Suđenje na temelju Ustava je obveza svakog suda i svakog sudca, a u dnevnoj sudskoj ovršnoj praksi se gotovo nitko ne obazire na Ustav, što je neobjašnjivo i neprihvatljivo u svakom smislu i zato tražimo hitno očitovanje, mišljenje i ocjenu Ustavnog suda.

S poštovanjem,
Udruga „Blokirani“
Miriam Kervatin, predsjednica Udruge

Related Posts

Leave a reply