Prijedlog korekcije zatezne kamatne stope! Predsjednici RH

ZAŠTITA PREZADUŽENIH ( ZATEZNA KAMATNA STOPA)

Prijedlog br.1 :

 

  1. Predsjednici Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović
  2. Vladi Republike Hrvatske, Andrej Plenković
  3. Sabor RH, Gordan Jandroković
  4. I ostalima na znanje

    Pročitaj pismo Predsjednici RH :
    Zatezne kamate i kriza prezaduzenih

PROBLEM

Potreba da država arbitražom korigira suodnos kamatnih i profitnih stopa kao glavnih poluga za postizanje proklamiranih ciljeva pozitivne ekonomske politike.

RJEŠENJE

Stopu zateznih kamata, kao naknadu štete, staviti u korelaciju s prosječnom profitnom stopom.
Zatezna kamata ne smije, u vrijeme ekonomske stagnacije i krize, prijeći iznos prosječne profitne stope.

Stopa ugovorne/zatezne/ promjenjive kamate u novčanim obvezama između pravnih, te pravnih i fizičkih te fizičkih i fizičkih osoba koji stupaju u dugoročne vjerovničko-dužničke odnose ne može biti viša od najviše dopuštene ugovorne/ zatezne kamatne stope, a koju na preporuku Odbora za utvrđi­vanje kamatnih stopa uredbom, svakih 6 mjeseci, propisuje Vlada Republike Hrvat­ske, usvaja Sabor RH.

EKONOMSKI RAZLOZI

Zakonska zatezna kamatna stopa kao naknada štete ne smije prijeći iznos prosječne profitne stope u zemlji (.. jednaka vrijednost činidbi..), jer vodi u blokadu/ bankrot /stečaj prezadužene, zaustavlja proizvodnju, poslovanje, ugrožava proizvodnu i uslužnu supstancu privređivanja.

Zakonodavac traži od dužnika da plati ono što je nemoguće ostvariti jer je profitna niža,  nemoguće ne obvezuje,  u konačnici takva zatezna, sadrži kaznene poene (?!) , više od naknade štete radi zakašnjenja, a što je ratio legis. Ne dopustiti da vjerovnik na ime zatezne stječe veći priliv /dobit ,nego li iz posla prodaje usluga ili proizvodnje.
Guši se proizvodnja , rad, aktivnost stanovništva, raste prezaduženost, i posljedično koče investicije.

Da, bankarski sustav je stabilan, zašto? Zato što je uništena privreda i stanovništvo.nitko nije odgovarao za ove poremećaje.

Država bi morala arbitražom HITNO intervenirati u zakonodavni okvir ( ZOO, ZPK ) riješiti problem previsoke prezaduženosti kućanstava i privrede jer 8 milijuna ovršnih postupaka u tijeku prijeti nenadoknadivom štetom po opstojnost osnovnog potencijala Hrvatske.

UDRUGA BLOKIRANI
Miriam Kervatin
Igor Govorčin

E mail: blokiranx@gmail.c

Related Posts

Leave a reply