Pozivi na razgovor iz Hrvatske ( blokirani i (sic) visoka politika )

Kako se približavaju izbori za Hrvatski Parlament sve već broj političkih stranaka zainteresirano je za temu koju zagovara udruga Blokirani ( izmjena zakona koji je blokirao HRVATSKU)

TražI se termin zaradni razgovor sa nama ( Blokirani- Deblokirajmo Hrvatsku).
Za razgovor su interes izrazili čak i visoko pozicionari članovi iz redova SDP-a ( oni koji ne podržavaju Milanovića)

Poziv na razgovor sa čelnicima udruge građana Blokirani- Deblokirajmo Hrvatsku stigao je i iz Oraha.

Čelništvo udruge Blokirani spremno je razgovarati, mudro, civilizirano i argumentirano sa svima koji imaju volju i način DEBLOKADE 320 000 ljudi u Hrvatskoj.

Sutra je na redu, drugi radni sastanak, stručne ekipe iz Blokiranih i HDZ-a, vezano uz izradu Novog Ovršnog zakona.

Related Posts

Leave a reply