Podrška

Problem blokade Hrvatske je najveći hrvatski problem i traži ustrajne, hrabre, mudre ljude dobrog srca.

Aktivno smo od 2014. na putu prema Deblokadi Hrvatske.

Podržite nas na FB stranici Udruge Blokirani
Pošaljite e mail podrške na E-mail adresu: blokiranx@gmail.com