Pljenidba pokretnina, sudbine blokiranih, Karmen Beganović ( e-mail korespondencija na uvid)

iz email korespondecije:

Karmen Beganović, Zagreb
KV nezaposlena trgovkinja

“Ovako ukratko dignula sam dva kredita u ovim dviema bankama koji su nenamjenski u to vrijeme sam radila u drzavnoj firmi s dobrom placom itd.,ali u medzuvremenu sam ostala bez posla i uzasno mi je imam primanja od 1100,00kn s troje djece samohrana sam majka i stan mi je u najmu od grada Zagreba to je ukratko.Ja sam nazvala Privrednu banku gdje su rekli da oni to nerade  mada sam se ja opozvala na zakon 160/13 ,Zatim sam zvala erste banku koja je rskla da se moj kredit vodi u lose poslovanju i da mogu mjesecno placat kamatu mada sam im rekla da je kamata meni u par god uzasno puuno narasla ,ali njih to nije briga.Prije jedno dvie god kad sam ih bila nazvala da probamo nesto rjesimo to je bila cjela svadza gdje mi je njihov zaposlenik doslovno rekao da ce moja djeca vracat kredite itd,,,uglavnom ja sam ga pitala da li je on ucio ekonomiju i da moja djeca nemaju sto u toj vrijednosti nasljedit pa tako nece to ni vracat.Uglavnom nitko od ove dvie navedene banke ne otpisuje kredite  temeljem nemogucnosti placanja ..160/13 Zato Vas molim da probamo nac neko zajednicko rjesenje jel mi je ovog ropstva dosta ,kad se i zaposlim uzimaju mi trecinu da meni i mojoj djeci ne ostane ni za zivot ,a momentalno sam na burzi rada.Unaprijed hvala
Draga Miriam Molim Vas da mi pomognete vezano uz kredit koji je dignut u  francima 2007god. I sad iznosi vise nego kad je dignut .Molim Vas da mi pomognete i uputit jel u banci se rade bedasti a treba mi i koji je postupak za preplacene kamate isto Vas molim Vas kontakt broj Hvala Lp.Karmen

Pomozite mi sto ovo znaci da mi mogu pljenit stvari

Blokirani,
da, to znači to!

C;
Ali posto sam ja bez posla na soc .pomoci s troje djece koja su moja prava sto smiju iznjet a sto ne i drugo ja sam clan udruge blokiranih!

Udruga Blokirani

9:35 AM (35 minutes ago)

to C
Poštovana C,

Ovršni zakon, ovakav kakav je danas, nažalost ne pravi razliku da li ste Vi samohran roditelj sa malim primanjima ili tajkun koji je imovinu sakrio na Havaje.
Mi, kao udruga na to -između ostalih propusta- ukazujemo i zato je nas glavni cilj – rušenje ovakvog i pisanje novog.

No u međuvremenu ljudi stradavaju.

Idemo sada na konkretnije ,a što podrazumijeva što da Vi napravite za svoju zaštitu u ovom trenutku

PRVO:
Imatte pravo na besplatnu pravnu pomoć
Dajem Vam poveznicu na zakon o istoj:http://klinika.pravo.unizg.hr/sites/default/files/zakon-o-besplatnoj-pravnoj-pomoci-143-13.pdf

DRUGO
Savjetujem da see eza besplatnu pravu pomoć obratite pravnoj klinici
I naglasite da Vam je pomoć hitno potrebna

http://klinika.pravo.unizg.hr/node/14

TREĆE
u ovakvim okolnostima gdje ste Vi nejednaki sa ovrhovoditeljem, a što opet omogućuje Ovršni zakon, sve dok je taj zakon na snazi – izlaz za Vas nije baziran na previše šanse.
I to je realitet i za Vas kao za ostalih 300 000.
Nažalost.

Što se tiče same pljenidbe to ide ovako:

Ovrha na pokretninama je poseban ovršni postupak koji se provodi radi naplate novčanih tražbina na pokretninama. Za tu ovrhu mjesno je nadležan u pravilu sud na čijem se području, prema naznaci u prijedlogu za ovrhu, pokretnine nalaze. Ako nije poznato gdje se pokretnine nalaze, ovrhovoditelj može predložiti da sud donese rješenje o ovrsi na pokretninama, ne naznačujući mjesto gdje se one nalaze (leteća ovrha). Ovrhu u tom slučaju određuje sud na čijem se području nalazi prebivalište ili, podredno, boravište ovršenika, fizičke osobe, odnosno sjedište ovršenika pravne osobe, a ovrhovoditelj može podnijeti rješenje o ovrsi svakom stvarno nadležnom sudu na čijem se području nalaze pokretnine ovršenika, s prijedlogom da taj sud provede ovrhu. Posebno su određene pokretnine koje su apsolutno ili relativno izuzete od ovrhe.

Ovrha se provodi zapljenom pokretnina, njihovom procjenom i prodajom te namirenjem ovrhovoditelja iz iznosa dobivenoga prodajom. Ovrhu provodi sudski ovršitelj, koji je dužan, prije nego što pristupi pljenidbi, predati ovršeniku rješenje o ovrsi i pozvati ga da plati iznos za koji je određena ovrha s kamatama i troškovima. O vremenu i mjestu pljenidbe obavještava se i ovrhovoditelj ako je to tražio.

Pljenidba se obavlja sastavljanjem pljenidbenoga popisa. Popisati se mogu pokretnine koje se nalaze u posjedu ovršenika te njegove pokretnine koje se nalaze u posjedu ovrhovoditelja. Smatra se, dok se ne dokaže protivno, da ovršeniku pripadaju pokretnine koje ima na sebi, odnosno koje se nalaze na njegovoj nekretnini ili u njoj, u stanu u kojemu stanuje, odnosno u poslovnoj prostoriji koju je zakupio. Smatra se, dok se ne dokaže protivno, da su bračni drugovi suvlasnici u jednakim dijelovima svih pokretnina koje se zateknu u njihovoj kući, stanu, poslovnoj prostoriji ili drugoj nekretnini.

Ovršenikove pokretnine koje se nalaze u posjedu treće osobe mogu se popisati samo ako ona na to pristane. Popisuje se onoliko pokretnina koliko je potrebno za namirenje tražbine ovrhovoditelja i troškova ovrhe. Prvenstveno se popisuju pokretnine u pogledu kojih nema primjedbi o postojanju prava koje bi sprečavalo ovrhu i pokretnine koje se najlakše mogu unovčiti. Popisane pokretnine sudski ovršitelj ostavlja na čuvanje ovršeniku, ako sud, na prijedlog ovrhovoditelja, ne odredi da se one predaju na čuvanje ovrhovoditelju ili trećoj osobi. Gotov novac, vrijednosni papiri i dragocjenosti predaju se u sudski, odnosno javnobilježnički polog. Ovršeniku je zabranjeno raspolagati zaplijenjenim stvarima, čak i pod prijetnjom kaznenih sankcija.

Ovrhovoditelj stječe pljenidbenim popisom založno pravo na popisanim pokretninama. Ako je popis obavljen u korist više ovrhovoditelja red, prioriteta založnoga prava stečenoga popisom ili zabilješkom u zapisniku o pljenidbenom popisu određuje se prema danu kada je popis obavljen, odnosno prema danu kada je stavljena zabilješka. Istodobno s pljenidbenim popisom obavlja se i procjena pokretnina. Procjenu obavlja sudski obršitelj, ako sud nije odredio da je obavi sudski procjenitelj ili posebni vještak. O pljenidbenom popisu i procjeni sastavlja se zapisnik. Ako se nakon pljenidbenoga popisa odredi ovrha na zaplijenjenim pokretninama radi naplate druge tražbine istoga ovrhovoditelja ili tražbine drugoga ovrhovoditelja, ne obavlja se ponovni popis i procjena tih pokretnina, već se u nastavku zapisnika samo zabilježuju podaci iz kasnijega rješenja o ovrsi.

Prodaja zaplijenjenih stvari provodi se u pravilu tek nakon pravomoćnosti rješenja o ovrsi. Prodaja se obavlja usmenom javnom dražbom ili neposrednom pogodbom. Način prodaje određuje zaključkom sud. Javnu dražbu u pravilu provodi sudski ovršitelj. Prodaja neposrednom pogodbom obavlja se između kupca, s jedne strane, i sudskoga ovršitelja ili osobe koja obavlja komisione poslove, s druge strane. Prodaja dražbom određuje se ako su u pitanju pokretnine veće vrijednosti, a može se očekivati da će se prodati po većoj cijeni od procijenjene vrijednosti. Na prvoj dražbi pokretnine se ne mogu prodati ispod dvije trećine procijenjene vrijednosti. One se ispod te cijene ne mogu prodati ni u roku koji je sud odredio za prodaju neposrednom pogodbom. Na drugoj dražbi pokretnine mogu biti prodane i ispod te cijene, ali ne ispod jedne trećine procijenjene vrijednosti. Kupac je u pravilu dužan položiti kupovninu i pokretnine uzeti odmah nakon zaključenja dražbe, odnosno prodaje neposrednom pogodbom.

Kupac u svakom slučaju postaje vlasnik kupljenih pokretnina njihovim preuzimanjem. Ako se iz prodajne cijene namiruje samo jedan ovrhovoditelj, sud je dužan, bez održavanja ročišta, rješenjem odrediti da se iz iznosa dobivenoga prodajom stvari i oduzetoga novca namire redom: troškovi postupka, troškovi određeni u ovršnoj ispravi, kamate do dana unovčenja pokretnine i glavna tražbina.

Ako se u ovršnom postupku namiruje više ovrhovoditelja, odnosno ako se, pored ovrhovoditelja, namiruju i osobe čija prava prestaju prodajom pokretnine, oni se iz prodajne cijene namiruju onim redom kojim su stekli založno ili drugo pravo koje prodajom prestaje, ako zakonom za određene tražbine nije propisano prvenstveno pravo namirenja. Na ovrhu na pokretninama primjenjuju se na odgovarajući način pravila o ovrsi na nekretnini.

ČETVRTO:
Na Vama je da pokusate dokazati da su stvari gdje stanujete vlasnistvo trece osobe.

PETO
Zabranjena je pljenidba pokretnina koje su osnova za zadovoljenje životnih potreba, odnosno potreba za redovitim obavljanjem djelatnosti poreznog dužnika
Pokretnine koje se ne može plijeniti nabrojene su u članku 145. OPZ-a, a to su: 1.odjeća, cipele, rublje i drugi predmeti za osobnu uporabu, posteljina, posuđe, pokućstvo, štednja, hladnjak, televizor, radio prijamnik i druge stvari za kućanstva ako ih ovršenik i članovi njegova kućanstva trebaju za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, 2.hrana i ogrjev za potrebe ovršenika i članove njegova kućanstva, 3.radna i rasplodna stoka, poljoprivredni strojevi i drugo radno oruđe koje ovršenik kao poljoprivrednik treba za rad na svom gospodarstvu, te sjeme za uporabu i hranu za stoku potrebnu do sljedećeg razdoblja prinosa žetve, kosidbe i sl., 4.knjige i druge stvari koje ovršenik treba za obavljanje svoje znanstvene, umjetničke ili druge djelatnosti, 5.alat, oruđe, strojevi i drugi predmeti koji su ovršeniku – fizičkoj osobi koja samostalno obavlja djelatnost nužni za obavljanje njegove upisane djelatnosti, te sirovine i pogonsko gorivo za tri mjeseca. Navedene pokretnine ne mogu se plijeniti.

________________

Puno snage Vam želim i javite se,

Miriam

Related Posts

Leave a reply