Peticija za deblokadom Blokiranih – EUROPSKA KOMISIJA

Predstavka ( peticija)  br. 1086/2015 koju je tijekom 2015. godine EU Parlamentu, Komisiji za peticije, podnijela Miriam Kervatin, hrvatska državljanka, u ime udruge Blokirani, o navodnim kršenjima  ljudskih prava od strane hrvatske Vlade u vezi s blokiranjem bankovnih računa dobila je pozitivno mišljenje EU Komisije te kao takva javno objavljena na EU Portalu

LINK: https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/en/petition/content/1086%252F2015/html/Petition-No-1086%252F2015-by-M.-K.–%2528Croatian%2529-on-behalf-of-The-Blocked-advocacy-group%252C-on-alleged-rights-violations-by-the-Croatian-government-regarding-bank-accounts-being-frozen

Sažetak predstavke

Podnositeljica predstavke navodi da hrvatska vlada blokira bankovne račune građana dužnih bankama. Prema podnositeljici, hrvatska vlada krši prava građana i nepošteno ostvaruje korist od kamata blokiranih računa. Podnositeljica tvrdi da žalbeni postupci na nacionalnoj razini nemaju učinka zato što, po njenom mišljenju, pravosudni ustroj u državi diskriminira siromašne.

Petition original text:

I kindly adress you with the request for an urgent EU reaction, considering the personal and political commitment that the EU and its respective members be bastions of democracy and freedom. I turn to you regarding the frequent, organized and systematic violations of civil rights that the Croatian government carries out against its weakest citizens, the ones that are poor and indebted.
The Croatian government blocks the citizens accounts through a state agency, without court hearings.
An appeal doesn’t postpone the perpetration. The legislator discriminates against the poor.
Anyone can block all of a citizens personal accounts through FINA, the state agency – for bills that are past the period of legislation, that have already been paid or even by the order of a creditor against whom criminal proceedings are pending.
Considering the model of blockade that the government carries out, a citizen doesn’t have the possibility to protect themselves.
The number of people that have a continuous blockade of accounts for over a thousand days reached 322 500, considering the family members we are talking about 1 000 000 people.

Please note that in December 2010, only 25 000 persons had their accounts blocked. The government introduced this Stalinist model of payment collection that resulted in 322 500 blocked accounts. Given that only 1 400 000 Croatian citizens are employed, of which 500 000 are in the public sector, the amount of blocked citizens presents a legal and political absurd. The European Union needs to react. The assets are taken in the same way the communist government did in 1945. The debtor doesn’t get instructed about his rights. A notification of the auction gets nailed on the court’s wall and the debtor doesn’t get notified.

Taking into consideration the high amounts of corruption and nepotism in Croatia, and the big gap between the politicians and the citizens, we are asking for a meeting where we could personally introduce with this distorted system of foreclosures that no other country in the world carries out.

This is a catastrophic method of exploitation of the weakest, confirmed by the fact that the Croatian citizens ended up being more indebted than the whole Croatian economy!

Every fourth employed Croat’s accounts are blocked by will of the government, for a period of over ten years.

The Croatian government makes a profit of half a billion Croatian money a month on account of interest charged on the debt. It doesn’t suspend the increase of interest rates once the debtor has all of their accounts blocked and in that way there is no exit from debt.

The limit of the blockade and usury is of ten years. This has 322 500 Croats along with the members of their families condemned to a slow death.

We are an organization of citizens, the advocacy group of The Blocked. A half and a year ago we submitted the case “Citizens against the Foreclosures Mafia” to the Constitutional Court of the Republic of Croatia, but there was no reply.

We reached out to everyone in the country, from the Parliament to all of the State authorities , without receiving any reply. The only support we got was from the President of the Republic that also wrote to the Constitutional Court seeking the repeal of that Foreclosures Act. The President understands what we meant by calling it a “communist mentality of governing and judgement without the right to a court hearing” because she lived long in the free world of the European Union and the United States of America. She understands why we claim that the Croatian government violates the basic constitutional, civic and human rights.

We don’t have whom to turn to for protection in Croatia. The Constitutional Court is a political body as well. Considering we studied the methods of foreclosures that the EU carries out, we would want it to be integrated within the Croatian state borders.

Help and assistance are needed from the EU Commission.

We kindly ask you for an urgent meeting where the representatives of your organization would bring forth the problem and advised about how to steer the Croatian political government on how to stop deceiving the EU and its own citizens.

Thank You and kind regards, The 322 500 Blocked

Što javna objava peticije UDRUGE BLOKIRANI na stranicama EU komisije zapravo znači za 330 00 blokiranih?

Predstavlja znatan iskorak prema konačnom cilju- deblokadi 330 000 blokiranih obitelji.

Dobro je poznato da udruga Blokirani, Miriam Kervatin,PR Manager kao podnositeljica Peticije, već godinama uspješno vodi Projekt javnog zagovaranja Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku, kako u Hrvatskoj, a tako i u EU.

Udruga zagovara “check and balance” potrebu izmjene Ovršnih mehanizama u Hrvatskoj obzirom da aktualni zakoni ( Ovršni, ZOO, Porezni, Zakon o osobnom bankrotu, Stečajni zakon i ostali podzakoni) ukazuju na  razvijeni model korupcije na razini javna politika, država, privatni biznis na štetu osiromašenih građana!

Objava peticije na PETA web stranici zapravo znači da će tema peticije, nakon što je odobrena i dobila pozitivno mišljenje Komisije, uskoro doći na “stol” EU komisije koja će se o problemu očitovati.

Ako i kad predstavka ispunjava zahtjeve dopuštenosti, Odbor za predstavke proglasit će je dopuštenom, te će potom odlučiti koje bi mjere trebalo poduzeti u skladu s člankom 216. Poslovnika Europskog parlamenta.

Ovisno o okolnostima, Odbor za predstavke može:

  • zatražiti od Europske komisije da provede preliminarnu istragu o vašoj predstavci i prikupi informacije u vezi s poštovanjem relevantnog zakonodavstva EU-a;

  • Napomena: Već smo zaprimili dopis da će Komisija preporučiti EU Parlamentu da otvori istragu
  • proslijediti vašu predstavku drugim odborima Europskog parlamenta radi obavijesti ili poduzimanja daljnjih mjera (Odbor bi na primjer mogao predstavku uzeti u obzir tijekom svojih zakonodavnih aktivnosti):
  • u posebnim slučajevima, pripremiti i podnijeti cjelovito izvješće o kojem se treba glasovati na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta ili posjetiti dotičnu državu ili regiju u svrhu utvrđivanja činjenica te objaviti izvješće s primjedbama i preporukama;
  • poduzeti bilo kakvu drugu radnju koju smatra primjerenom za rješavanje problema ili davanja primjerenog odgovora na vašu predstavku.

Kada javno tijelo u drugoj državi članici prekrši vaša prava kao građanina ili poduzeća, Odbor za predstavke može vam preporučiti da kontaktirate SOLVIT – internetsku uslugu koju pruža nacionalna uprava svake države članice EU-a. Odbor za predstavke ne prosljeđuje predstavke izravno SOLVIT-u jer vi trebate odlučiti želite li se poslužiti tom mogućnošću.

Kakva god odluka bila, Odbor za predstavke napismeno će nas obavijestiti što je prije moguće nakon što je donese.

Dnevni red sjednica objavljuje se na internetskim stranicama Odbora. Imajte na umu da se ne raspravlja o svim predstavkama javno i da se ne uvrštavaju na dnevni red sjednica.Sjednice Odbora za predstavke su javne pa se može dobiti poziv da prisustvujemo sjednici kada se bude raspravljalo o našoj predstavci.

Odbor za predstavke pridaje veliku važnost transparentnosti svojih sjednica koje se prenose preko interneta.

Opće je pravilo da predstavke podnesene Europskom parlamentu postaju javni dokumenti.

Sažeci predstavki objavljuju se na svim službenim jezicima EU-a na portalu Europskog parlamenta za predstavke isključivo nakon što Odbor za predstavke donose odluku o dopuštenosti.

Sažeci sadrže ime podnositelja predstavke (ili inicijale ako je zatražena povjerljivost pri postupanju s predstavkom), nacionalnost, naslov predstavke i kratki pregled.

Nakon objave sažetaka na portalu Europskog parlamenta za predstavke moguće je pratiti status predstavki i dati podršku predstavkama na internetu (vidi dio „29. Kako mogu podržati predstavku? Što to znači?”).

 

UPDATE od 11.10.2016
Peticija 1086/2’015 na sjednici EU komisije održanoj 11.10.2016.
Peticija se zatvara, očekujemo odgovor
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PETI-OJ-20161010-1&format=XML&language=EN&secondRef=01

Related Posts

Leave a reply