Ovršni sudac od momenta kada zaprimi zahtjev za svrsishodnu delegaciju prekida provođenje bilo koje ovršne radnje.

Podnaslov: Ukoliko se nad Vama, kao ovršenikom, provodi ovrha na Vašu štetu,a Vi držite ( s pravom) da nadležni sud nije zaštitio Vaša ustavna prava -ostaje vam mjera Svrsishodne delegacije suda.

PRAVNA PRIRODA SVRSISHODNE DELEGACIJE
Institut procesnog prava delegacije suda može se definirati samo kao izvanredni put pravne zaštite.
Ovo stoga što nije uvrštena niti u redovne niti u izvanredne pravne lijekove.

Jača je od redovnih i izvanrednih pravnih lijekova. Tako se po žalbi može doseći samo do županijskog suda, a po uloženoj
delegaciji direktno se ide na Vrhovni sud, bez ikakvih ograda i prepreka.

Osim toga, u ovršnom postupku žalba je nesuspenzivna, a delegacija suda, ma koliko to bilo apsurdno dovodi do suspenzije postupka, paralizira postupak sve do odluke Vrhovnog suda.
Delegacija suda se može shvatiti i kao zahtjev za diskvalifikaciju suda. Proizvodi stanje kad sud prestaje biti suveren u obavljanju svoje funkcije. Prijedlogom delegacije blokirara se rad suda, njome ovršenik “kupuje vrijeme”

U svim predmetima koje sam isčitavao i analizirao došao sam do sljede
ćeg zaključka:
1.
u svim ovršnim predmetima su svrsishodnu delegaciju zatražili ovršenici i nikada ni u jednom zahtjevu nije podnio punomoć nik – odvjetnik nego stranka sama. Moje je zapažanje da se odvjetnici ne žele eksponirati;
2.u nizu predmeta zatražena je delegacija brzojavom pa se i po takvom postupalo;
3. u svim prijedlozima ovršenici kao razlog navode pristranost sudaca na njihovu štetu. ”

Itd….

Click to access Vilusic_Ima_li_mjesta_svrsishodnoj_delegaciji_suda_u_ovrsnom_postupku.pdf


Leave a reply