Ovrha nad vašim stvarima; ovrhovoditelj ima pravo provaliti( Ovršni zakon RH)

Pitanje:

Molim vas za savjet..ja sam podstanar u tudjoj kuci i uskoro ce doci sudski ovrsitelj s policijom pa i bravarom ako nas nebude doma zbog ovrhe..kako da to sprijecim??

Odgovor:

Ukoliko niste dopustili da sudski ovršitelj popiše stvari u vašem stanu ili kući sud vas mora obavijestiti pismeno o idućem uredovanju tj. popisu stvari na vašoj adresi s datumom i satom dolaska sudskog ovršitelja u pratnji policijskih službenika i bravara. Ukoliko tada ne budete zatečeni na vašoj adresi treči puta bez najave mogu doči sa bravarom nasilno vam ući u stan sastaviti o svemu tome zapisnik i popisati nađene stvari. Uglavnom su stvari koje imamo svi mi u stanovima za ovrhovoditelje bezvrijedne i beznačajene vrijednosti ali nije ugodno kada se popisuju.

Ovrha na pokretninama provodi se njihovom zapljenom, procjenom, oduzimanjem od ovršenika i povjeravanjem na čuvanje ovrhovoditelju, trećoj osobi ili javnom komisionaru, njihovom prodajom i namirenjem ovrhovoditelja iz iznosa dobivenog prodajom. Pokretnine se prodaju na javnoj dražbi ili neposrednom pogodbom, a njihova prodaja se može povjeriti i javnom komisionaru ovlaštenom za prodaju pokretnina.

Ne mogu biti predmet pljenidbe: odjeća, cipele, rublje i drugi predmeti za osobnu uporabu, posteljina, posuđe, pokućstvo, štednjak, hladnjak, televizor, radio prijemnik i druge stvari za kućanstva ako ih ovršenik i članovi njegova kućanstva trebaju za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba; hrana i ogrjev za potrebe ovršenika i članove njegova kućanstva; radna i rasplodna stoka, poljoprivredni strojevi i drugo radno oruđe koje ovršenik kao poljoprivrednik treba za rad na svom gospodarstvu, te sjeme za uporabu i hranu za stoku potrebnu do sljedećeg razdoblja prinosa žetve, kosidbe i sl.; knjige i druge stvari koje ovršenik treba za obavljanje svoje znanstvene, umjetničke ili druge djelatnosti; alat, oruđe, strojevi i drugi predmeti koji su ovršeniku ili fizičkoj osobi koja samostalno obavlja djelatnost nužni za obavljanje njegove upisane djelatnosti, te sirovine i pogonsko gorivo za tri mjeseca.

Ako ovršenik izjavi da su popisane pokretnine vlasništvo treće osobe, a za to ne pruže dokaze ni on ni treća osoba, ovrhovoditelj može popisati i te predmete, ali je tu treću osobu dužan uputiti da podnese tužbu sudu u roku od osam dana od dana dostave obavijesti o popisu, radi dokazivanja svoga prava vlasništva. Ako u tom roku ne podnese dokaz da je tužba podnijeta sudu, ovrha će se nastaviti kao da nije bilo prigovora. Podnošenjem tužbe sudu u roku određenom zakonom, obustavlja se prodaja popisanih stvari do okončanja sudskog postupka.

U slučaju da ovršenik nije nazočan popisu ili ako odbije potpisati zapisnik i razlog odbijanja, mora se zapisnički utvrditi.
apisnik o popisu potpisuju ovrhovoditelj, ovršenik, odnosno punoljetni član njegova kućanstva, nazočni svjedoci i druge službene osobe koje su bile nazočne popisivanju.

Zaplijenjene se pokretnine javno prodaju. Ako je zaplijenjena lako kvarljiva roba, ovrhovoditelj će dopustiti da tu robu u njegovoj nazočnosti proda ovršenik.

Troškove ovrhe snosi ovršenik. Ako ima više ovršenika, oni su solidarni dužnici. Troškovi koji nisu utvrđeni ovršnim rješenjem utvrđuju se posebnim rješenjem u roku od osam dana od nastanka. Najmanji iznos troškova ovrhe iznosi 200,00 kuna i naplaćuju se u postupku ovrhe.

http://sudovi.pravosudje.hr/tsos/index.php?linkID=31

1 comment

Živim u stanu a pokretnine su u tuđem vlasništvu i ovjerite kod javnog bilježnika i u Poreskoj upravi.Dali Važe ti dokumenti da nisam vlasnik.
Unaprijed hvala Tomislav Kruhonja

Leave a reply