HT V ovrha nad studentima je protuustavna

Naplata tv-pristojbe studentima je protuustavna, antisocijalna i besmislena.

Prvo, zato što obični Laptopi, a posebno jeftinjare koje si studenti uopće mogu priuštiti, bez nadogradnje hardvera i softvera, te bez kvalitetnog antenskog sustava, ne posjeduju tehničku mogućnost praćenja programa.

Drugo, laptopi su postali nužni alat bez kojega je nemoguće pratiti studij, pa je naplata pristojbe na nužan alat studija, sama po sebi neubrojiva.

Treće, svaki građanin ima Ustavom garantirana osnovna ljudska prava i temeljne slobode po čl.3. i čl.14. birati što će pratiti preko prijemnika, a to je temeljem statistika većinom program neovisnih televizija. Nitko nema pravo građanima naplatom ograničavati ustavna prava i slobode slobodnog izbora programa koji se prate preko prijamnika, dakle samo zakonsko rješenje o naplati na bazi posjedovanja umjesto korištenja prijemnika je neustavno, dakle ništavo, jer očito neustavno ograničava prava i slobode građana. HRT uvijek ima na raspolaganju tehnologije zaštite od neovlaštenog gledanja programa skrembliranjem, pa neka implementira takve tehnologije, pitanje je samo tko bi gledao i plaćao tu kvalitetu programa? Za ogrješenje o temeljnim ljudskijim pravima i slobodama određena je i osobna odgovornost po čl.20. Ustava.

Četvrto, naplata posjedovanja, a ne uporaba prijamnika je povreda čl.49.st.1. i 2, jer ograničava tržišnu slobodu i jednaki pravni položaj na tržištu nezavisnim medijskim kućama, jer se bez prijamnika ne mogu pratiti ostali nezavisni programi, a istovremeno se naplatom siromašnima narušava pravo na gospodarski napredak i socijalno blagostanje suprotno st.3.

Peto, studenti ali i nezaposleni, većina umirovljenika i drugi siromašni građani ne plaćaju javne troškove u koje spada tv-pristojba, jer se javni trošak plaća isključivo temeljem čl.51. u skladu s gospodarskim mogućnostima građana. Jasno je da su studenti posebno ranjiva i socijalno osjetljiva grupa bez prihoda, kao i nezaposleni, blokirani i ostali siromašni građani. Naplata tv-pristojbe ili bilo kojeg drugog javnog davanja siromašnima je i protuustavna po čl.51. ali i po čl.56. o pravu na zaradu za dostojan život koja se javnim plaćanjima ne smije umanjivati, zatim po čl.1. o socijalnoj državi, čl.3. o socijalnoj pravdi koja je uz osnovne slobode i temelj tumačenja samog Ustava. Neselektivna naplata pristojbe siromašnima i drugih javnih davanja, suprotno gospodarskim mogućnostima, izravno ugrožava socijalnu pravdu i druge socijalne odredbe Ustava RH, te stvara socijalnu isključenost uz produbljivanje siromaštva brojnim građanima, jer je svaki četvrti siromašan, a svaki peti ispod granice siromaštva u ovoj teškoj ekonomskoj krizi, zasad bez kraja. Za takvu socijalno bešćutnost i protuustavnost, nema isprike. Svako rješenje o naplati javnog troška bez utvrđivanja gospodarske mogućnosti je ništavo.
Logično da tko nema prihode, ili ima premale prihode, nije dužan plaćati, ali i ostalim građanima se mora odrediti visina obveze upravo u skladu individualnim s gospodarskim mogućnostima. U zakonu dakle može stajati samo maksimalni iznos pristojbe ili drugog javnog davanja, jer je minimalni iznos uvijek nula temeljem citirane, ali i svih ostalih socijalnih odredbi Ustava RH. Dakle već i sam činjenica da ne postoji gradacija iznosa pristojbe prema gospodarskim mogućnostima, nego damo jedan iznos tv-pristojbe je izravni dokaz neusklađenosti zakona s Ustavom, što je povreda čl.5. i čini taj zakon neustavnim, dakle pravno ništavim. HRT je javna i komercijalna institucija obvezana, kao i svi drugi građani, Ustavom po čl.5, ali i Kodeksom ponašanja državnih službenika u skladu s načelom ustavnosti, dakle i službeno.

Šesto, biti student na teret danas osiromašenih hrvatskih obitelji, u jeku najteže ekonomske krize, u zemlji koja nema dovoljno akademski obrazovanih građana, je samo po sebi teško, a naplaćivati im bilo kakva javne troškove je ne samo socijalno bešćutno, nego i suprotno čl.66. jer siromašnima ugrožava pravo na dostupnost obrazovanja.

Sedmo, naplata javnih troškova suprotno socijalnoj pravdi je i financijsko zlostavljanje suprotno čl.23. da i ne spominjem ovrhe po neustavnim potraživanjima, itd.

IZVOR INFO :http://www.glas-slavonije.hr/261668/3/Studentima-kazne-zbog-neplacanja-RTV-pretplate-jer-posjeduju—laptop

Related Posts

Leave a reply