Otvoreno pismo za DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO RH

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE
PREDMET: OTVORENO PISMO GDO RH GOSP. DINKU CVITANU

Poštovani Gospodine;
Ponukan situaciji u kojoj se nalazim odlučio sam Vam poslati ovo pismo sa odgovorom od strane Opčinskog državnog odvjetništva iz Zagreba koje se nalazi u prilogu ovog pisma kako bi i drugi uvidjeli što se događa u jednoj pravnoj državi gdje svi mahom govore neka institucije rade svoj posao.
Iz dopisa u prilogu razvidno je da je Opčinsko državno odvjetništvo odbacilo moje kaznene prijave odnosno za DORH kazneno djelo nije ako netko:
1. Krivotvori poslovnu dokumentaciju na način da leasing ugovor odmah po potpisu tj. knjiženju prebaci u pravni posao kredita ili zajma iz razloga utaje PDV-a na tečajnim razlikama te navodim primjer:
Financijski leasing, iznos ugovora je 100 000 kn sa PDV-om vezan uz valutu CHF te primatelj leasinga dobije R 1 račun na početku leasinga na 100 000 kn sa PDV-om.Primatelj leasinga isplati cijeli leasing ugovor a s obzirom da je tečaj varirao primatelj leasinga isplati leasing društvu 120 000 kn glavnice, kamata je iskljčena iz navedenog.Sukladno zakonima RH davatelj leasinga treba stornirati prvotni račun te na ukupan iznos primljenog novca izdati drugi račun sa PDV-om, u navdenom primjeru to je 120 000 kn ili izdati račun za tečajne razlike sa uključenim PDV-om u iznosu od 20 000 kn.Predmetna leasing kuča cijelo vrijeme vodi posao kao da je u igri kredit iako je leasing društvima a navodim period gdje se je primjenjivao Zakon o leasingu NN 135/06 zabranjeno davanje kredita osim ako oduzmu predmet onda je leasing te prikrivaju navedeno a ako je predmet u cjelosti isplačen onda je kredit. Na navedeni način oštečeno je tisuče trgovačkih društava, obrta a ako je leasing uzela fizička osoba oštečen je direktno proračun RH.O svemu navedenom obavijestio sam DORH u 7-om mjesecu 2011 godine.Za navedeno imam mišljenje Porezne uprave kao i vodečih ekonomskih stručnjaka.Da pojednostavim u leasingu se isporučuje roba ili dobro a ne novac jer za isporuku novca nema opoezivih tečajnih razlika dok za robu ili dobro ima.
2. Dio leasing ugovora ne prijavljuju HANFI kako bi izbjegli plačanje zakonskih naknada.
3. Blokiraju moje trgovačko društvo i mene kao jamca za 3 milijuna kuna temeljem krivotvorenih otplatnih planova leasing ugovora zadužnicama iz prethodno konzumiranih poslova koje su mi trebale biti vračene te na osnovu fiktivnog duga stavljaju zabilježbu na nekretninu.
Otplatni planovi su se krivotvorili na način da ostatak po leasing ugovoru koji nema valutu dospječa prebacuju pod 6 ili 12 ratu odnosno zadnju ratu te izbacuju zadnju ratu koja je bila ugovorena te ima valutu dospječa a sve provode mjesec dana prije isteka ugovora o leasingu.Napominjem da je ostatak iznosio ca 80 % leasing ugovora.
4. Istovremeno sa blokadom nasilno mi oduzimaju 16 predmeta vrijednih 3,5 milijuna kuna te ih prodaju za ca 1 milijun kuna a od mene traže ovjeru storna PDV-a na puni iznos odnosno pod točkom 1 sam opisao tečajne razlike te navodim primjer da traže ovjeru storna PDV-a na 120 000 kn veza točka 1 iako znaju da su me blokirali a za ovjeru storna mi prijete te mi šalju „silose“.
5. Na osnovu fiktivnog duga započinju ovršni postupak na tvrtku i mene kao jamca.
6. Za prijavu DORH-u dobio sam račun od leasing društva što sam ih uznemirio na iznos od 12 000 kn te je jedina osoba koja je bila ispitana u ime i za Impuls leasing od strane Policije njihov silos koji i ne radi u Impuls leasingu.Silos= kamatar, osoba sa širokim ramenima i malim/uskim nožicama glatke kockaste glave.
7. Za leasing ugovore koje sam isplatio a radi se o 40 ugovora krivotvore moje isplate prema njima na način da i prema tim ugovorima imam otvorene obaveze iako su zatvoreni a razlog tome je da uplate po spornim ugovorima prebacuju na zatvorene ugovore retroaktivno.Do navedenog sam došao na način da sam ih nazvao sa skrivenog broja te sam se predstavio kao djelatnik neke agencije….. te sam im dao fake e mail adresu da mi pošalju konto kartice za sve ugovore radi istraživanja što su i napravili.
8. Otuđuju carinske deklaracije za predmete leasinga u dogovoru sa mojim knjigovodstvenim servisom koje su vlasništvo mojeg trgovačkog društva jer da bi imali sljed za prodaju oduzetih predmeta iste im trebaju jer se radi o sale&lease back poslu te ja sam dobavljač i kad maknu leasing posao imaju čisti sljed a s obzirom da ugovore nisu prijavili HANFI to i mogu.Također knjigovodstveni servis krivotvori poslovne knjige mog trgovačkog društa za njihovu korist.

Gospodine Cvitan razvidno je da nekolicina jodlera uz pomoč nekolicine domačina radi što god im je volja ne mareči za zakone RH jer zakoni RH vrijede za malog čovjeka dok za njih vrijede zakoni nekog plemena te se nadam da značka koju nosite na reveru Vašeg odijela je stvarna značka a ne uređaj za online vezu sa „Poglavicom“.
I na kraju navodim da sam platio više u proračun od njih odnosno ja sam plačao u proračun da bi oni imali što krasti a oni su opstali a ja sam propao te predlažem s obzirom da je u pripremi novi Ustav RH da se ubaci da zakoni RH ne vrijede za leasing društva jer kad pogledate koliko je leasing ugovora u proteklih 10 godina potpisano i plačeno u RH i koliko je PDV-a utajeno pljen je jako velik.

U Zagrebu 31.10.2014.

Sa poštovanjem,
Hrvoje Medvarić

Prilog x 1 naveden u tekstu

Related Posts

Leave a reply