OTVORENO PISMO PLENKOVIĆU : HPB JE NARUŠILA NOVČANA PRAVA

Poštovani g.Plenković,

Najnoviji oblik tolerancije države do kršenja univerzalnih ljudskih prava obilježio je početak ožujka u Hrvatskoj.
Riječ je o socijalnoj diskriminaciji osiromašenih.
Situacija je tim opasnija obzirom da je riječ o Odluci banke u državnom vlasništvu.

Situacija je još ozbiljnija, obzirom da nije prošao ni tjedan, od ocjene američkog State Departmenta o negativnom stanju ocjeni ljudskih prava u Hrvatskoj za 2016. s naglaskom da su upravo socijalna diskriminacija, te korupcija najveći problemi.

Jednostranom odlukom Hrvatska je poštanska banka HPB, na dan 01.03. 2017. godine, na dan isplate mirovina, šokirala na stotine klijenata.
Banka je zatvorila njihove bankovne račune, što uključuje zatvaranje zaštićenih računa ( zatvaranje zaštićenih računa je pozitivnim propisama RH zabranjeno.)

1/3 SVAKA OSOBA IMA PRAVO NA MIRNO UŽIVANJE SVOJEG VLASNIŠTVA

Ovaj primjer diskriminacije treba preispitati u kontekstu povrede «prava na mirno uživanje svog vlasništva« odnosno članka 1. Protokola broj 1. EU Konvencije o ljudskim pravima.
Spomenuti članak propisuje da «svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na mirno uživanje svojega vlasništva. Nitko se ne smije lišiti svoga vlasništva, osim u javnom interesu i to samo uz uvjete predviđene zakonom i općim načelima međunarodnog prava.

2/3 NEMA JAVNOG INTERESA U DISKRIMINACIJI SIROMAŠNIH

Ne vidimo koji javni interes traži da na stotine blokiranih umirovljenika, mahom HRV1, ali i ostalih klijenata HPB-a diljem Hrvatske, koji su na dan 01.03. trebali na svoj zasticeni račun primiti plaću, dječji dohodak, novčanu naknadu od centra za socijalnu skrb, ostanu šokirani činjenicom da su im izbrisani svi računi, čime su zakinuti za mirno uzivanje svog vlasnistva- mirovine, plaće, dječjeg doplatka, socijalne naknade.

Napominjemo da je prošlo već 5 dana, a da diskriminirani građani nisu obeštećeni.

3/3 HPB JE BANKA U VLASNISTVU DRŽAVE

Riječ je o HPB ( banka u vlasnistvu države.)
Znamo da država ( VladaRH) uživa dosta široku slobodu procjene u uređivanju svoje socijalne politike, no smatram da bi se o ovom primjeru Vlada Republike Hrvatske, i Vi kao Premijer RH trebali pod hitno očitovati i time podržati socijalno ugrožene građane, prije negoli i ovaj primjer lošeg postupanja banaka prema građanima otvori sumnju na korupciju, obzirom da pogoduje bankama ( privatnom sektoru), a ide na štetu socijalno diskriminiranih državljana RH.

S poštovanjem,
Udruga Blokirani
Miriam Kervatin, predsjednica

06.03.2017.

P.S.
Otvoreno pismo dostavljamo i
Uredu pucke pravobraniteljice
te Predstavnistvu EU komisije u Hrvatskoj

Related Posts

Leave a reply