OTVORENO PISMO -ODGODE/OBUSTAVE OVRHA

Hrvatska, Pula 20.01.2014.

P R I O P Ć E NJ E   Z A   J A V N O S T
otvoreno pismo

Ministarstvu financija R Hrvatske              Ministarstvu pravosuđa R Hrvatske
Zagreb -Ul. Grada Vukovara, 49              Zagreb -Katančićeva, 5
Kabinet ministra  financija                        kabinet ministra pravosudja
kabinet@mfin.hr                                         ministar@pravosudje.hr

1. ODGODU odn. OBUSTAVU OVRHE u svim predmetima vidi pod No.1
Držimo nedopustivim da sudovi šablonski provode ovršne postupke i
blokade dužnika  na štetu dužnika oštećenika, a za korist fizičkih i
pravnih osoba kazneno prijavljenih za ilegalne poslove lihvarenja,
poreznih prijevara itd

2. OBUSTAVU OVRHE  NAD JEDINOM NEKRETNINOM u svim predmetima
vidi pod No.2
Nedopustivim držimo rast broja  socijalno isključenih u Hrvatskoj .
Socijalna isključenost obuhvaća, slično kao neostvarena ljudska prava,
nemogućnost pojedinca da djeluje u društvu s osjećajem osobnog
dostojanstva.
Općenito govoreći, pojedinci, mogu se smatrati socijalno isključenima
ako se nalaze u nepovoljnom položaju u ekonomskom i/ili socijalnom
smislu, ako se osjećaju nemoćno ili u izvjesnoj mjeri društveno otuđeno,
a što sve proističe iz kombinacije međusobno povezanih problema kao
što su  blokiran dohodak ili blokirana mirovina,  siromaštvo, socijalna
nejednakost, nezaposlenost, nizak dohodak, slabi stambeni uvjeti ili
neimanje stambenih uvjeta

Odgodu odn. obustavu tražimo temeljem Ustavnog načela kojim je
država sredstvo za postizanje socijalnih ciljeva, a u okviru kojih
se štite prava i dostojanstvo sugrađana, posebice najugroženijih.

Zahtijevamo od vlasti R Hrvatske da se ponaša društveno odgovorno i u
skladu s najvišim moralnim i etičkim standardima, a sva suprotna
ponašanja vlasti doživljavamo izdajom vladavine prava i izdajom
građana Republike Hrvatske

O B R A Z L O Ž E NJ E    Z A H T J E V A  :

No.1. ODGODU odn. OBUSTAVU OVRHE u svim pravnim situacijama vezanih uz istragu poslovanja kreditnih ureda i kreditnih zadruga iz
Austrije ( tzv. krediti sa bandera  kao i krediti sa salveta ) ;

Odgoda/Obustava  ima trajati do završetka postupka po pravnom lijeku:

1.a  –  na prijedlog ovršenika ako je podnesena tužba za stavljanje izvan snage nagodbe ili javnobilježničke isprave na temelju koje je dopuštena ovrha ili tužba za utvrđenje njezine ništavosti

1.b –  ako je ovršenik protiv rješenja o ovrsi izjavio žalbu ili podnio tužbu radi proglašenja ovrhe nedopuštenom

1.c – ako je ovršenik izjavio žalbu protiv rješenja kojim je potvrđena ovršnost ovršne isprave, odnosno ako je podnio prijedlog za ponavljanje postupka u kojemu je to rješenje doneseno

1.d – ako ovršenik ili sudionik u postupku zahtijeva otklanjanje nepravilnosti pri provedbi ovrhe

1.e – ako je treća osoba tražila da se ovrha na određenom predmetu proglasi nedopuštenom te ako učini vjerojatnim postojanje svog prava i mogućnost trpljenja nenadoknadive ili teško nadoknadive štete

1.f – ako je ovrha odgođena zato što su ovršenik ili treća osoba izjavili žalbu ili prigovor odnosno izvanredno pravno sredstvo, tada odgoda traje do završetka postupka po tom pravnom lijeku, odnosno sredstvu.

1.g – ako je USKOK , a na prijedlog kaznene prijave oštećenika, donio nalog o provođenju istrage

2. OBUSTAVU OVRHE NAD PRVOM I JEDINOM NEKRETNINOM na temelju
univerzalnog načela  društvene odgovornosti

2.a- zahtijevamo od izvršne vlasti da osigura pravnu sigurnost dužnika na svoj prvi i jedini dom usvajanjem mjera, pravila i zakona kojima se ima
osigurati socijalna mjera zaustavljanja  rasta broja apsolutno  siromašnih, kako je to i učinjeno u zemljama koje su posegnule za tim rješenjima.

Držimo da izvršna vlast to pravo nemilosrdno gazi svojim podilaženjem bankarskom sustavu.

2.b- onemogućiti bankama da u budućnosti ostvare nove ekstra profite na temelju aktualnog gomilanja nekretnina ,bogatstva do kojeg dolaze izbacivanjem dužnika na ulicu , a što im je izvršni sektor omogućio Zakonom o ovrhama kroz podilaženje vjerovnicima lošom procjenom vrijednosti nekretnina

2.c- izvršna vlast mora osigurati ravnopravni položaj dužnika i vjerovnika pred zakonom što trenutno nije slučaj, a potvrdu gornje tvrdnje ćemo zatražiti svim legalnim mjerama čim se za isto steknu pravne pretpostavke registracije Udruge Blokiranih.

S poštovanjem,

Predsjedništvo Udruga Blokirani ( u registraciji)

za Predsjedništvo Udruge

Related Posts

Leave a reply