Osnovana radna skupina za izradu nacrta novog ovršnog zakona

1/ 5 NOVI OVRŠNI ZAKON. RADNA SKUPINA ODRŽALA PRVI RADNI SASTANAK

Ministar pravosuđa RH, Dražen Bošnjaković, s danom 02. studeni, 2017. donosi rješenje o osnivanju Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga ovršnog zakona.

Radna skupina održala je svoj prvi radni sastanak, na dan 22.11.2017. u Zagrebu, Ministarstvo pravosuđa.

Miriam Kervatin, članica Radne skupine i inicijatorica Projekta Deblokade već u svom prvom Radnom danu ponudila je model promptnog  modela RJEŠENJE BLOKADA  za svih dosadašnjih 300 000 doživotno blokiranih obitelji!

Po istom modelu izmjene zakona, kao kad se novelom Ovršnog izmjeni dozvoljena granica o zaplijeni u 1/4 umjesto dosadašnjih 1/3, tako bi se u novi Ovršni trebala uvrstiti klauzula o ZABRANI provedbe ovrhe nad mjesečnim primanjima ovršenika koji su ispod iznosa bruto minimalne plaće za kalendarsku godinu- čime bi odmah cca 300 000 insolventnih obitelji bilo promptno deblokirano.)

Cilj i zadaci radne skupine  ( iz materijala Min.pravosuđa):
” izraditi Nacrt prijedloga Ovršnog zakona kojim će se, uvažavajući najviše europske standarde i postojeće vrijednosti hrvatskog pravnog sustava,a nastavno i sukladno usvojenim poboljšanjima ovršnog zakonskog okvira, urediti postupci prisilnog ostvarenja i osiguranja tražbina u skladu s općim ciljevima da se postupak provodi brzo, učinkovito i ekonomično te da se štiti dostojanstvo ovršenika i osigura da provedba za njega bude što manje nepovoljna.
Radi ostvarenja cilja Radna skupina će analizirati važeći zakonski okvir i u najvećoj mogućoj mjeri pokušati ostvariti posebne ciljeve, a osobito:

-urediti ulogu svih sudionika u postupku (suda, javnih bilježnika, FINE, poslodavca) s ciljem pojednostavljenja postupka, njegove koncentracije,
transparentnosti i jedinstvene strukture te smanjenja troškova postupka;

-urediti postupak ovrhe na temelju vjerodostojne isprave s ciljem da se odluka može izravno provesti u državama članicama Europske unije na temelju donesenih EU uredbi;

-cjelovito urediti postupak ovrhe radi ostvarenja novčane tražbine na novčanoj tražbini ovršenika

-modernizirati postupak uvođenjem elektroničke komunikacije;


2/5 ČLANOVI RADNE SKUPINE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA

Za članove radne skupine imenuju se  ( podaci podliježu području tajnosti podataka )  :

1. xx, sudac Vrhovnog suda RH
2. xx, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika RH
3. xx, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
4. xx, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
5. xx,predsjednik Županijskog suda u Velikoj Gorici
6. xx, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu
7. xx, sutkinja Općinskog suda u Novom Zagrebu
8. xx, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu
9. xx, Sveučilište u Zagrebu-Pravni fakultet
10.xx, Pravni fakultet u Osijeku
11.xx, Ministarstvo financija
12.xx, Hrvatska odvjetnička komora
13.xx, Hrvatska javnobilježnička komora
14.xx, Nezavisni hrvatski sindikati
15.xx, Savez samostalnih sindikata Hrvatske
16.xx, Matica hrvatskih sindikata
17.xx, Hrvatska udruga poslodavaca
18.xx, Financijska agencija
19.xx, Hrvatska udruga banaka
20. Miriam Kervatin, Udruga Blokirani-Deblokirajmo Hrvatsku
21.xx, Udruga javnih ovršitelja
Plus 5 članova iz Ministarstva Pravosuđa

Članovi radne skupine dužni su redovito prisustvovati sastancima, obavljati radne zadatke;
Ministar može u svakom trenutku razriješiti pojedinog člana radne skupine, raspustiti radnu skupinu ako iz djelovanja ne proizlazi da će u zadanom roku ostvariti ciljeve i zadatke.
Sastanci radne skupine su zatvoreni za javnost.
Članovi radne skupine sudjeluju u radu skupine besplatno.

Obzirom da je riječ o jednom od najvažnijih zakona,  iznimno važnom zakonodavnom okviru, te ako uzmemo u obzir posljedice provedbe “starog” ovršnog okvira, sive zone, više zakona i njihov međuzavisni odnos, očekuje se da bi članovi radne skupine trebali raditi cca godinu dana.

3/5 NAPOMENA O TAJNOSTI:

Podaci nastali u radu Radne skupine (sadržaj rasprave, nacrti propisa i druge isprave ) su nekvalificirani podaci u smislu posebnog razloga i smiju se koristiti samo u službene svrhe.

NEKVALIFICIRANO
u smislu područja tajnosti podataka i informacijske sigurnosti.
Web stranica ( blokirani.hr) je jedino službeno glasilo stavova Udruge Blokirani (h)!

U svojstvu Predsjednice Udruge Blokirani, Miriam Kervatin, odgovaram samo za podatke objavljene na ovim, službenim stranicama udruge;   Za ev. dodatne interpretacije, dopise, komentare ostalih članova Udruge i/ili medija ne odgovaram.

4/5 PRVI RADNI PRIJEDLOG UDRUGE BLOKIRANI( h)

UVOD u prvi radni prijedlog Udruge za novi Ovrsni zakon

Poštovani Blokirani, članovi Udruge čije interese zastupam u radu Radne skupine no obraćam se i svim ostalima, pravnim i fizičkim subjektima Hrvatske čije interese zastupam u Projektu Deblokade – treba reći istinu mladima, ali i starijima.

Istina jest da ova “zemlja” nema i neće imati razvojnih mogućnosti za nas.

Izgubili smo cca 30 godina visoko tehnološkog razvojnih mogućnosti. Bez industrije i bez konkurentnih privrednih segmenata neće biti ni zanimljivih razvojnih modela.

U Hrvatskoj jednostavno nije postojao ( a ni danas ne postoji) važan privatni sektor koji bi bio tržišno konkurentan, a imamo glomazan javni sektor i samim time i ogromne porezne namete.

Hrvatska javna vlast iskazala se nemoćnom izbjeći da prelijevanje najtežih posljedica negativnih trendova na svjetskom tržištu naruši našu već nekonkurentnu ekonomiju. Početkom 2008. , svjetskom ekonomijom kao posljedica prezaduženosti poduzeća, kućanstava (a i država ) zavladala je ekonomska kriza. Kriza, recesija, rast inflacije, kamata, pad zaposlenosti, pad industrijske proizvodnje, realnih dohodaka i trgovine, pad cijena na burzi i, što je najvažnije, hrvatska ekonomija je teško stradala ( američko gospodarstvo u recesiji putem financijskoga sustava prenosi negativne posljedice na svijet, Europu odn. Hrvatsku )

Hrvatska vlast je prezadužena kućanstva i malu privredu dodatno uništila kroz izravne pljenidbe (većinom bez prava na pošteno suđenje.)

Umjesto da javne vlasti pomognu prezaduženom stanovništvu , hrvatska se vlast odlučila za drakonske mjere. Stupove srama , blokade svih računa , samo je Linić (ex ministar financija) u jednom danu, sredinom 2013. blokirao i zauvijek uništio preko 75 000 obrta, malih, samozaposlenih tvrtki!!!

Blokirani su računi svima koji su dospjeli u krizu neplaćanja obveza( PODSJETIMO DA Hrvati i danas plaćaju najskuplje kredite, kartice, usluge, poreze,internet,kamate što jest glavni razlog za prezaduženost. U Hrvatskoj traje proces već 30-tak godina rastuće socijalne i imovinske nejednakosti, smatraju stručnjaci, plaće radnika stagniraju na razini iz 1979. pa kućanstva svoje potrebe rješavaju sve većim zaduživanjem.

Država je 2010. aktivirala FINU kao državnu agenciju koja pomaže korporacije, banke, javne bilježnike, tvrtke za utjerivanje dugova da plijene osiromašene stanovnike ( Hrvatska nije imala krizu prezaduženih do 2011.) kroz zakonodavni okvir Zakon o kamatama, obveznim odnosima, Ovršni, krenulo je masovno kamatarenje po dugu. Omogućila javnim bilježnicima, tvrtkama za utjerivanje dugova… izravnost pljenidbe..preko FINE  svih privatnih i poslovnih računa građana i …
I tu je krenula lavina masovnih blokada i privatni dug je galopirao.
Problem jest upravo u masovnosti i namjere da se što veći broj kućanstava, obrtnika…blokira i „kamatari“ DOŽIVOTNO!

TABLICA BLOKIRANIH

Dug hrvatskih kućanstava, na početku krize ( 2010) iznosio je 6 milijardi kuna.
25 000 kućanstava je bilo blokirano ( većinom obrti i male samostalne trgovačke radnje)
Od 2010. do 2017. Dug je povećan na 42,5 milijarde kn, i dalje raste apsolutnim rastom za cca pola milijarde na mjesec ( kućanstva)
A broj blokiranih raste od 25 000 do 330 000 kućanstava.

Konkretan primjer:
Osoba Ivanka Ivanović je 1998. digla kredit u iznosu od 90 000 kn za svoju malu trgovačku radnju, kao jedina zaposlena
Otplatila cca 32 000 kn.
Izgubila posao. Medicinski problemi, invalidnost u 100% omjeru.Insolventna,
Danas, 2017. Još je po tom istom dugu blokirana, dug danas iznosi 1 milijardu i 300 000 kuna i dalje raste. Uz tu ovrhu ima još desetak ovrhi.
Kome to koristi?

GRAĐANI DUŽNIJI OD PRIVREDE

Od 2014. U Hrvatskoj je dug ( upravo zbog blokada,FINE, javnih bilježnika, blokadom onih koji su u nemogućnosti plaćanja, visokih troškova i kamatarenja – zatezne kamate cca 24% i zauvijek rastu..) prešao ukupan iznos duga hrvatske privrede što jest pokazatelj dosad nezabilježen u svijetu ali hrvatska se vlast još uvijek nije „otrijeznila“
Od kućanstava je pljenidbom ( ovrha= prisilna pljenidba) „naplaćeno“ 32 milijarde, dužni su još 42. Tek 2015. nakon 5 godina kamatarenja po glavnici, Zakonodavac uvodi na mala vrata Zakon o stečaju potrošača, još jedan loš zakon, što dokazuje argument da je od 2015. do danas tek 16 ljudi od 330 000 upotrijebilo mehanizam stečaja potrošača.

5/5 PRVI RADNI PRIJEDLOG UDRUGE BLOKIRANI ZA NOVI OVRŠNI

Klikni na dokument:
prvi radni prijedlog za novi ovrsni zakon 2017

kao području od posebnog društvenog interesa, Udruga Blokirani ( Miriam Kervatin, Igor Govorčin i članovi Savjetodavnog tijela Udruge ) pripremila je PRVI RADNI prijedlog za Novi Ovrsni.
Između 25 članova, jedini smo sustavni i korektni, strateški zaštitnici osiromašenog naroda ( do daljnjeg.) Tražimo snažne i korektne saveznike.

Temeljno načelo našeg Prvog prijedloga jest
1. ispunjavanje ustavnog načela socijalne države; pravo do poštovanja osobnog dostojanstva i sigurnosti čovjeka
2. perspektiva ovršnog prava Hrvatske mora se zamijeniti europskom pravnom i socijalnom perspektivom ( pročitaj kompletan prijedlog u poveznici iznad )

KONKRETAN PRIJEDLOG

-da se u nacrt novog Ovršnog zakona uvede ZABRANA provedbe ovrhe nad mjesečnim primanjima ovršenika koji su ispod iznosa bruto minimalne plaće za kalendarsku godinu.

BRUTO minimalna plaća, 2017.u RH iznosi 3.276,00 kn ( cca 430 EUR )
neto PLAĆA/ primanja/ iznosi 2. 620,00 kn

PRIJEDLOG VRIJEDI I ZA PRAVNE I ZA FIZIČKE OSOBE
Izlazi se u susret ekonomski nesposobnim, kako bi imali minimum za preživjeti. I dalje je u interesu dužnika da tražbinu ispuni uredno i na vrijeme ( objava u registar insolventnih, ukinuće korištenja usluge, zabrana zaduživanja na rok od 6 godina..)
Potiče se društveno odgovorno ponašanje banaka, FINE, javnih bilježnika, vjerovnika, države …Rast BDP-a.

PODRŽI UDRUGU BLOKIRANI – U Č L A N I  S E
POZIV STANOVNICIMA HRVATSKE U ZEMLJI I INOZEMSTVU

Da, društveni utjecaj ne može bez dramatika i teatralnosti, upravo dramatika i teatralnost su najdjelotvorniji alat utjecaja. Štogod o tome mislili, danas u eri masovnih medija, svi moramo priznati da je u politici, barem u vrijeme predizbora, prisutna vrlo uspješna dramaturška umjetnost- UTJECAJ NA ČLANOVE- BIRAČE -KORISNIKE DRŽAVE-NOVI ZAKONI .

Tu dolazim do svoje najdraže teme, teme posebnih zahtjeva odgovornosti i savjesti koja se postavlja pred svih nas( odgovornost svakog od nas, države, vjerovnika, dužnika, malog privrednika i velikih korporacija)

U ovom trenutku, imate svoju predstavnicu u Radnoj skupini, upotrijebite svoju predstavnicu, dajte joj svoje elaborirane prijedloge po uzoru na Prvi prijedlog objavljen iznad. I pomozite rad i aktivnosti Udruge Blokirani.

Udruga Blokirani se ne financira iz državnih jasli, što jest i logično.

U ovom trenutku imate veliku mogućnost, da svi zajedno izborimo za izmjenu Ovršnog zakona i spasimo preko milijun insolventnih poduzeća, obrtnika, seljaka, kućanstava od daljnje tlake bezobzirnih banaka, FINE, javnih bilježnika, tvrtki za utjerivanje dugova i nemara državne administracije i SABORA RH koji su im to, ruku na srce, velikodušno dozvolili . Njihov je interes jasan, još strože pritisnuti osiromašeni narod.

Da bismo mogli efikasno djelovati potrebno je da Udruzi pomognete članarinom.

FINI, JAVNIM BILJEŽNICIMA, MATRIXU i ostalima ste već uplatili preko 70 milijardi, i još toliko će oteti vašoj djeci i nasljednicima, pogasit će još 75 000 malih obrta i tvrtki! PRESTANITE FINANCIRATI SVOJE IZRABLJIVAČE!

POMOZITE RAD UDRUGE
Ima nas preko 300 000.

Oslobodite se okova i pomognite rad SVOJE UDRUGE da izlobiramo novi Ovršni zakon na temelju razvojne i socijalne države. Primamo vaše prijedloge na email udruge blokiranx@gmail.com
No udruzi trebaju i financijska sredstva.
Uz aktivnosti na novom Ovrsnom, udruga priprema materijale za zajedničku tužbu.
Krajnji je rok za zajedništvo.

Isplatit će vam se boljim životom u RH, jer trenutno ( u radnoj grupi)  stoji samo jedna osoba kao jedina čvrsta brana protiv interesa lobija koji su nas u proteklih 27 godina doveli ovdje gdje jesmo.

PODRŽITE RAD UDRUGE

Blokirani
IBAN HR1023400091110692826 kod PBZ (model 00 poziv na broj 2017)

Opis plaćanja: DONACIJA-  iznad 30 kn
Opis plaćanja ČLANARINA – 30 kn ( redovni član )

 

 

 

Related Posts

4 comments

Prije svega – ovršni postupak tamo gdje mu je i mjesto – SUD.
Kao što je to kod 25 članica EU, kao što to i nalaže naš Ustav (o pravima i obvezama građana može odlučivati samo izabrani neovisni sud).

NEUREDNA DOSTAVA: kada rješenje o ovrsi nije doneseno i dostavljeno u roku koji je naveden u zakonu (2 mjeseca), jer tu je taj glavni plijen i legaliziranje kamatarenja od strane sudova.

Temeljem činjenice da upravo kamate predstavljanu najveći dug – u EU izrijekom je ZABRANJENA zatezna kamata u transakcijama sa potrošačima –
http://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/payments/late-payment/index_hr.htm

Kašnjenje u plaćanju
U skladu sa zakonodavstvom EU-a, kada poslovni klijenti kasne u plaćanju računa, moguće je zatražiti zatezne kamate.

To se odnosi na sve poslovne transakcije s drugim društvima (uključujući trgovce pojedince, pod uvjetom da poslujuu okviru samostalne gospodarske ili profesionalne djelatnosti) i tijelima javne vlasti.

Uvjeti:

ispunjenje vaših ugovornih i zakonskih obveza
klijent je odgovoran za kašnjenje (tj. kašnjenje nije uzrokovano okolnostima izvan njegove kontrole).

Zatezna kamata ne može se zatražiti:

u transakcijama s potrošačima;
ako je račun izdan u cilju naknade za štetu (npr. u slučaju osiguravajućih društava).

Forza Miriam,
mi smo se do sada sami borili, sami se zastupamo na sudu jer nam je odvjetnik prešao na suprotnu stranu, o čemu imamo pisani dokaz. Ipak želimo se pridružiti svima koji rade na izmjeni ovršnog zakona, jer to je prevažna stvar. Jako je dobro što si izabrana u članstvo radne skupine. Neće ti biti lako, ali nisi sama. Tebi i ostalim vrijednim članovima udruge Blokirani, kapa dolje. Inače ovo što pišeš o ekonomskim kategorijama i statističkim podacima i usporedbama, radiš odlično. Mislim da na ovaj način svatko može razumjeti o čemu se radi. Naše ljude treba ohrabriti, objasniti im, jer puno njih niti razumije materiju, a još više njih se bori sa osjećajima krivnje, srama i straha. Utoliko je uloga udruge Blokirani iznimno važna u ovim sumornim vremenima.
Sad vidim da si objavila i račun na koji se može platitit članarina i donacija…
Sretno u nastavku!

Dragan Stančić

Ovaj prijedlog je ok sa socijalnog stajališta, dužniku moraš omogućiti da ima od nečega živjeti, međutim što se dešava sa dugovanjem. Dužnik nije u mogućnosti otplaćivati dugovanja, dug sa kamatama raste u nedogled, a po sadašnjem zakonu nema zastare ukoliko vjerovnik aktivno pokušava naplatiti dug i dugovanje ide u nedogled. Mora se uvesti i period zastare, što znači da ukoliko vjerovnik u nekom razumnom roku nije naplatio potraživanja to znači da ih i neće naplatiti. Vašim prijedlogom novog ovršnog zakona ne rješavate problem dužničkog ropstva. Još jedna stvar je bezobrazno rjršena u trenutnom ovršnom zakonu a to je trošak ovrhe, za dug od 100 kn će vam naplatiti 900 kuna trošak ovrhe a to je bezobzirno bezobrazno, mora se izdefinirati da trošak naplate ne može biti veći od iznosa dugovanja. Na ovakav način odvjetnici i javni bilježnici su zgrnuli bogatstvo na račun sitnih dugovanja.

————-ovo je samo jedan prijedlog. prvi.

BR. Jedan, i njime se iz dozivotnih ovrha izbacuje automatski barem 250 000 ljudi ( imamo puno sirotinje u Hrvatskoj i biti ce jos i vise)To je i osnovni cilj Udruge

Zatim ide se s ostalim poglavljima / ovrsni je jako kompleksan zakon/ pogledajte koliko stara verzija ima poglavlja

poglavlje Zastare

zastare su zaseban prijedlog. radna skupine će tek započeti s radom

Leave a reply