Okrugli stol ” na ćoše” ( novi ovršni zakon )

/Okruglo pa na ćoše kao pokušaj definiranja nečega što je besmisleno, kao i pokušaj dokazivanja istog. Ljudi kad ćete se probuditi?/

 

Danas, u srijedu, 5. rujna 2018. godine s početkom u 10.00 sati u Velikoj dvorani Hrvatskog novinarskog doma u Zagrebu, u organizaciji Ministarstva pravosuđa RH, održan je Okrugli stol na temu „Prijedlog novog Ovršnog zakona“.

Predstavnici Ministarstva pravosuđe ( gospoda Bošnjaković, Salakić, Vidra ) ustrajali su na prijedlogu “novog zakona” iz kojeg se vidi da nisu ništa naučili iz 8 godina primjene “starog” nego naprotiv ustraju da “novi” bude gori od “starog.”

Citiram :
Pitanje za Igor Vidra, Ministarstvo pravosuđa.
“Je li uvođenje javnog bilježnika uvođenje još jednog tijela (troška)u postupak? Jest! Ali to je korisno uvođenje… 😂”

Vidra, još: “Prema dvije uredbe EU rješenja javnih bilježnika ne mogu se provoditi izvan Hrvatske jer nemaju snagu sudskih odluka. Podizanjem bilježnika na razinu povjerenika ili pomoćnika suda to ćemo izbjeći, mislim da onda s tim ne bi trebalo biti problema…”

Pojašnjenje čitateljima da lakše razumiju sfingu, pardon Vidru. To mu u načelu znači da Ministarstvo pravosuđa namjerava osigurati da javni bilježnici iz Hrvatske mogu nesmetano haračiti, blokirati, plijeniti i opet blokirati račune hrvatskih građana, ne samo u Hrvatskoj nego i u inozemstvu!

Udruga Blokirani se s predloženim ne slaže i neće se nikada složiti!

Udrugu je na Okruglom stolu predstavljao dr.sc Sarajko Baksa. U nastavku popis sudionika Okruglog stola Dostavna lista

Udruga Blokirani, predstavila je svoje vrijednosne Smjernice za Okrugli stol (05-2 (05.09.2018.) na čemu ustrajemo.

UDRUGA Blokirani sustavno ukazuje na pravne, političke, ekonomske nedostatke rasta privatnog duga
u Hrvatskoj.

Jedan od težih propusta vlasti jest ustrajati na zakonodavnom modelu kojim se drakonski kažnjavaju
žrtve neuspješnih političkih modela upravljanja potencijalom razvoja Hrvatske, žrtvama globalne
ekonomske krize (2007-2018…) gašenja i gubitka privrede, osiromašivanja Hrvatske i uzročno
posljedično gašenja radnih mjesta,obrta, poljoprivrede, 10 godina recesije …

Valjalo bi načelno razriješiti, da li je “vlast” regulirajući gospodarska pitanja, povrijedila temeljna
ustavna prava (siromašne i nezaštićene) kategorije hrvatskih građana.
Udruga Blokirani je sigurna u pozitivan odgovor na pitanje.

S obzirom na to da u prijedlogu novog Ovršnog nisu usvojena naša vrijednosna načela – nismo
zadovoljni prijedlogom “novog ovršnog zakona” i nećemo podržati prijedlog.

U NOVI OVRŠNI TREBALO BI UVRSTITI ZAŠTITNE MJERE KOJE ZAGOVARA UDRUGA BLOKIRANI

1. Protiv apsolutnog siromaštva i beskućništva,
2. Prava na pošteno (pravično) suđenje i redefinirati pojam tzv. vjerodostojne isprave
3. Pravo na instituciju zastare.

Ad. 1
– Zabrana provedbe ovrhe nad svim mjesečnim primanjima ovršenika koji su ispod 80% mjesečnog
iznosa proračunske osnovice, 2.660,80 kn.
Prijedlog vrijedi kako za pravne, tako i za fizičke osobe.
Proračunska osnovica utvrđuje se svake godine Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna RH.
Proračunska osnovica za 2018. godinu iznosi 3.326,00 kn (kao i u prethodnoj 2018. god.)
Dodatno, iz Europske prakse: 1. Republika Slovenija, ZdavP-2/od 2015. Od ovrhe apsolutno zaštićeno
76% bruto minimalnog dohotka (602 EUR/mj.). Vrijedi i za pravne i za fizičke osobe.

– zabrana ovrhe nad jedinom nekretninom!

Ad. 2
Funkcija suda ne može niti jednim dijelom niti bilo kakvom akrobacijom prenijeti na nesudska tijela
kao što su javni bilježnici. Otuda ako se dio poslova suda prenese na javne bilježnike premda i kao
povjerenike sudova, što može činiti cijeli zakon protuustavnim.

– Nadalje, ključno pitanje je što se sve može smatrati vjerodostojnom ispravom (to ne može biti akt,
npr. račun ili izvadak iz poslovnih knjiga) navodnog vjerovnika.

Ad.3

Najdulji apsolutni zastarni rok od 6 godina, uz napuštanje razlikovanja između relativne i apsolutne,
kao i uvođenje službene obveze provedbe apsolutne zastare (FINA i/ili sud).

Opravdano je uvođenje jedinstvene zastare i za “ovrhu”, jer zastaru poznaje i kazneno zakonodavstvo,
a razlikovanje relativne i apsolutne zastare ne poznaju druga zakonodavstva.

 

Čl. 29 USTAV RH
… svatko ima pravo da neovisni sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama…

Related Posts

2 comments

Da li FINA može ovrhom blokirati račune u inozemstvu?

Ukoliko vam je ovrha donesena javnobiljeznickom ispravom, tada to nije moguce, dakle ne moze. Ukoliko je slucaj sudske ovrhe, tada istu ne mozete izbjeci.

Leave a reply