Odgodjen prvi sastanak Radne skupine

OBAVIJEST

Odgadja se prvi sastanak Radne skupine za izradu Nacrta novog Ovrsnog zakona, 2017.

Sastanak koji je zakazan za 17.10.2017. u zgradi Ministarstva Pravosudja Zagreb odgadja se zbog iznenadnih obveza ministra pravosudja RH, g. Bosnjakovic.

Udruga Blokirani

Miriam Kervatin

Related Posts

1 comment

Čemu uopće ikakav pravni mastodont kao što je OZ, kada sve može biti u primjerice Zakonu o izvanparničnom postupku?

Upirem kod davanja prijedloga osobito :

Prije svega:
Ustav (kao i nedavno očitovanje EU) – o pravima i obvezama građana može odlučivati samo utemeljeni i neovisni sud kao tijelo javne vlasti.
JB NIJE “tijelo javne vlasti”, već (u nekim slučajevima) “javna služba”, stoga je neophodno (osobito sada, kada smo dio europskog pravnog korpusa)
vratiti mandatne tužbe (platni nalog) SUDOVIMA.
Sa ovim bi se riješilo, pa gotovo sve, ali ako to ne prolazi (a moralo bi) onda:

1. Mora biti određen rok OTPREME rješenja o ovrsi za JB, kao što je određen rok od 30 dana rješavanja i otpreme u sudskoj ovrsi.
I što se tada događa? Magično, uvelike nestaje osnov pljačke – kamate.

2. Zatezna kamata je u EU EKSPLICITE ZABRANJENA za potrošače. Kao članica EU i mi moramo imati iste odredbe (pogledajte, kako bi nestala ova zločinačka rabota i udruživanje, kada bi se postupalo kao u EU: 1. nema JB u ovrsi i 2. nema zateznih kamata za potrošače (glavni plijen u ovrhama)

3. Kod nas se postupa potpuno protivno kogentnoj normi ZOO da zastara rješenja o ovrsi na temelju vjero. isp. nastupa protekom 10 godina.
Pogledajmo, dakle, relevantni članak 233. st. 1. ZOO iz kojeg se, potpuno nezakonito izvlači ova navedena zastara za rj. o ovrsi:

Tražbine utvrđene pred sudom ili drugim nadležnim tijelom

Članak 233.
(1) Sve tražbine koje su utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom ili odlukom drugoga nadležnog tijela javne vlasti, ili nagodbom pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, odnosno javnobilježničkim aktom, zastarijevaju za deset godina, pa i one za koja zakon inače predviđa kraći rok zastare.

JB NIJE “tijelo javne vlasti”, niti je ikakvo drugo “nadležno tijelo”, već samo “javna služba” (u nekim predmetima i povjerenik suda u eksplicite navedenim postupcima u Zakonu o javnom bilježništvu), rješenje o ovrsi nije “javnobilježnički akt” (već “odluka”, akti su također definirani u Zakonu o javnom bilježništvu) – stoga NEMA zastare, ova norma je kogentna, i nema te pravne gimnastike koja bi izvansudsku ovrhu po vjerodostojnoj ispravi uvrstila pod istu (o ovome namjeravam pokrenuti ustavnu tužbu)

3. NEKRETNINE mogu biti predmet ovrha SAMO ako je vjerovnik prethodno stavio osiguranje potraživanja HIPOTEKOM.

4. Mora postojati SOCIJALNI MINIMUM dohotka i mirovina ispod kojeg se na isitma nije moguće naplaćivati ovrhom blokadom računa.

5. Rok za traženje ovrhe po ovršnoj ispravi odrediti maksimalno 3 godine, to je i više nego dovoljno vrijeme za vjerovnika koji je dužan brinuti se o svojoj naplati.

6. JB su se počeli potpisivati na rješenja o ovrsi sa “v.r.” (dakle, bez potpisa) te proizlazi da strankma šalju prijepise rješenja a ne preslike. JB NISU SUD da bi tako postupali.

7. Zašto bi JB prisjednici imali pravo potpisivati i rješavati predmete JB? Isti problem (nije slučajan) u ZPP, ne može predmet čitavo vrijeme voditi sudski savjetnik pa ga kao potpisati sudac. Ovime se negira temeljno u postupku i donošenju odluka, da samo izabrani sudac može donositi odluku a odluka se donosi provođenjem postupka i neposredim uvidom preko tog vođenja, inače nam niti ne treba sud, ako sudac samo čita iz spisa što se događalo (prije je u ZPP i bila odredba da se radi o apsolutno bitnoj povredi procesnih odredaba ako bi odluku donio sudac koji nije vodio postupak).

8. Plinara, Vodovod, Čistoća, Elektra etc NE mogu za ovrhe uzimati odvjetnike, imaju svoje pravnike.

9. Dodjela prijedloga za ovrhu treba ići na isti način kao i dodjela predmeta u sudu (i to preko sudova) – da se makne sprega odvjetnika i JB.

10. Suziti “vjerodostojne isprave” na: mjenice, ček, račune, obračune kamata i ovršne isprave. Tzv. “izvod iz poslovnih knjiga” znamo dobro je sve samo ne “vjerodostojan”. Ako ipak takav izvod – samo OVJEREN PO POREZNOM ORGANU.

11. Općenito: mandati postupci samo na NESPORNE tražbine (iz trajnih ugovornih odnosa sa mjesečnim obvezama), odnosno odrediti da seprimjerice za potrživanja preko 5.000 kn NE može pokretati mandatni postupak (to je zapravo i svrha mandatnog, skraćenog postupka a ne da ovdje potraživanja iz ugovora potražuju u ne znam kakvim iznosima u ovakvom postupku, to ne postoji nigdje drugdje).

12. Rok za prigovor može biti 8 dana, ali samo bez obveze obrazloženja, te kasnije sud određuje rok koji vrijedi u parnici po dostavljanju tužbe. Pa i rok za EU platni nalog je 30 dana.

13. Kod ispunjenja prijedloga za donošenje rješenja o ovrsi na temelju vj. isprave navesti da za istinitost navoda u prijedlogu ovrhovoditelj odgovara materijalno i kazneno.

Želimir Živko

Leave a reply