Obustave ovrha na novčanim sredstvima i sluzbena duznost suca ( na snazi do listopad 2014.)

Obustave ovrha na novčanim sredstvima dužnika. Kako stvari stoje? Obustava po sluzbenoj duznosti!

1/3 OBUSTAVA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Mjera obustave ovrhe na novčanim sredstvima bila je na snazi punih sedam ( 7) godina.  Morali su je provoditi suci po sluzbenoj dužnosti. 

Na snazi od 2005. do sredine listopada 2014.
Zakonodavac je smatrao da vjerovnik na ovaj način ne može vječno u šaci držati dužnika.
Od listopada, 2014. obustave po sluzbenoj duznosti vise nema.

No ako vas danas uznemiravaju tvrtke za utjerivanje dugova, a po ovrhama koje su kupile u navedenom periodu, imate rješenje u rukama.
S terena mi javljaju brojne nepravilnosti, koje više nisu izuzetak nego postaju pravilo.  Npr. tvrtka u paketu starih dugova, od banke,  kupila i dugove po minusu pokojne osobe i sad djelatnici call centra dnevno maltretiraju supruga koji je star i boluje od demencije i kojem je nemoguće pojmiti tko je to sad B2 Kapital kojem je on “navodno” dužan novce.

2/3 POSLJEDICE NERADA SUDACA

  •  Ono važnije, sudovi to većinom nisu primjenjivali, iako su morali.Što je još važnije, čl. 180.OZ više nema, mogućnost zastare koja je postojala u prijašnjim OZ, ukinuo je ministar pravosuđa Orsat Miljanić, izmjenom Ovršnog u listopad 2014.
    I kao treće, obustava ne znači nestanak duga. Ako ovrsenik ima jamca/imovinu itd…ovrha mijenja sredstvo odn. ovrsenika.
  • Za obustavu ovrhe po pasivnim ovrhama ( prazni računi) do rujna, 2014. postojalo je zakonsko uporište – to je istek zakonskog roka u kojem se vjerovnik nije mogao namiriti prisilnom naplatom na novčanim sredstvima građana (do 2011. izravno kod banaka, a kasnije na Fini).

No dok god sudac ne bi donio rješenje o obustavi ovrhe ona je bila u tijeku,a suci je nisu donosili po službenoj dužnosti,  a ako se prisilna naplata ne može provesti jer dužnik nema novca i duže je blokiran, ovrha ipak ne može biti obustavljena sama od sebe, tj. bez sudskog rješenja.
Ab apsurdum Croata!

3/3 ROKOVI ZA OBUSTAVU OVRHE, na snazi do 2014.

Sam rok za prisilnu naplatu na ovom predmetu ovrhe regulirala su čak tri Ovršna zakona (2005., 2008. i 2012.), ali s razlikama u trajanju.

Pritom je iz svih odredbi vidljivo da su sudovi trebali obustaviti ovrhe koje se nisu provele po blokiranim računima:

1. Po zakonu iz 2005. nakon 6 mjeseci;

2. po zakonu iz 2008. nakon 12 mjeseci,

3.a po zakonu iz 2012. nakon 3 mjeseca.

U takozvanim pasivnim ovrhama na ovaj se način dužnik oslobađa starih ovrha po praznim računima.

RED U OČEVIDNIKU
Iako to može unijeti poremećaje, pa i nepravde među vjerovnicima jer prednost u naplati dobivaju mlađi vjerovnici u odnosu na starije, vruće je bilo i pitanje hoće li umjesto neučinkovite ovrhe na računima vjerovnici  prakticirati namirenje na drugoj vrsti imovine, sredstvu ovrhe ili ev. jamcu.


RJEŠENJE:
za brojne ovrhe iz navedenog perioda danas “kupljene” od Eos Matrixa,B2 Kapitala … ova  informacija može pomoći.

NAPOMENA:
Postoje procesni rokovi u kojem se neka procesna radnja ( žalba prigovor..)može poduzeti, odnosno prije čijeg se isteka ne može poduzeti.
Mnogima je rok za žalbu, ili prigovor istekao.

No postoji mogućnost da istaknete žalbu  jer ste tek sad u posjedu novih informacija  ( bilo koja druga stranka moze se uključiti u postupak i istaknuti žalbu obzirom na naknadno saznanje ( u dogovoru s vama )

U hrvatskom pravu postoje različite vrste rokova.
Postoje rokovi različite naravi (sud dužan voditi računa po službenoj dužnosti) ili zastarne rokove o kojima sud pazi na prijedlog protivne strane.

Opća pravila o procesnopravnim rokovima u hrvatskom pravu sadržana su u Zakonu o parničnom postupku Republike Hrvatske.

VAŽNO
U iznad navedenim situacijima je SUD morao paziti po sluzbenoj duznosti, a nije! Odgovorno jest Ministarstvo pravosuđa odn. Republika Hrvatska.

Oštećenik ima pravo i mogućnost pokretanja postupka, i na odštetu. I na Ustavnu tužbu. I na podizanje tužbe na E sudu za ljudska prava. I odštetu.

U Hrvatskoj svaki oštećenik ima pravo pokrenuti predstavku na rad suca na slijedeći način:
Prema odredbi članka 72. točka 6. Zakona o sudovima GRAĐANIN ima utemeljeno pravo predati predstavku na rad sudova ukoliko se iste odnose na odugovlačenje sudskog postupka, na ponašanje suca ili drugog djelatnika suda prema stranci u tijeku postupka ili obavljanja drugih službenih radnji.

U nadležnosti su Ministarstvo pravosuđa, a temeljem članka 29. i 30. istog Zakona, po predstavkama stranaka na rad suda ovlašteni su u okviru poslova sudske uprave postupati predsjednik suda, predsjednik neposredno višeg suda kao više tijelo sudske uprave te predsjednik Vrhovnog suda Republike kao najviše tijelo sudske uprave.

Citiram:”Neznanje suca ne opravdava!”
Prema sucu Vrhovnog suda Đuro Sessa, razlog što suci NISU obustavljali ovrhe po tadašnjim OZ vjerojatno leži u tome što sudovi nisu imali potrebnu informaciju.

Ab absurdum , Croata.
Ako Sessa smatra da suci nisu imali informaciju, sigurna sam da će uvažiti i da građani nisu imali informaciju (sic)

NAPOMENA: Vezano uz mogućnost da će Vlada Zorana Milanovića ukinuti mogucnost obustave , tijekom ljeta 2014., intenzivno sam nastupala i upozoravala javnost da ne pristanu na Miljanićeva izmjene Ovrsnog zakona;

Direktno upoznala s posljedicama svih koje je to moglo zanimati. Organizirala tiskovnu. Uputila pismo i na Leku tadasnjeg predsjednika Sabora, predale amandmane na javnu raspravu u Ministarstvo pravosuđa, i upoznala saborske klubove svih većih stranaka osim SDP-a koji je takve izmjene gurao; jurila po Zagrebu o svom trosku i lobirala ali uzalud izmjene su prosle, na veliki stetu ovrsenika, a na veliku korist javnih bilježnika i tzv. agencija za utjerivanje dugova)

Za tekst:
Miriam Kervatin

Related Posts

Leave a reply