Nadopuna prijedloga za pokretanje postupka ocjene suglasnosti ovršnih zakona s Ustavom RH

P R I J E D L O G   R J E Š E NJ A  K R I Z E  B L O K I R A N I H ( No 1/2014 )


PRIJEDLOG

šalje: Udruga „Blokirani“

Miriam Kervatin,predsjednica Udruge

Ur.br. 3/5/2014
DATUM: Pula, 26.05.2014.

prima: USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Br.U-I- 2018/ 2014
Br.U-I- 2029/ 2014
Trg Sv.Marka,4
10 000 Zagreb

 

Predmet: Prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti s Ustavom Ovršnog zakona (NN112/12.i 25/1.) i Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ( NN 91/19.i 112/12.) kao i za sve pripadajuće pod zakonske propise

Poštovani,

sukladno dopisu Ustavnog suda, U-I-2018/2014 I U-I 202972014 od 06. 05.2014.,
a kojim ste od Udruge „Blokirani“ zatražili nadopunu prijedloga za pokretanje postupka ocjene suglasnosti s Ustavom ( Ur.br. 2/4/2014. od 23.04.2014.
dostavljamo u roku od 15 dana traženu nadopunu prijedloga, uključivši tražene

-oznake odredbi propisa (zakonskog i podzakonskog akta ) čija se ustavnost odn. zakonitost
osporava
– oznaku odredbi Ustava ili zakona za koje se u prijedlogu tvrdi da su povrijeđena
– razlog zbog kojih se tvrdi da osporeni propis nije suglasan s Ustavom, odnosno zakonom
– potpis i pečat podnositelja

S poštovanjem,

Udruga „Blokirani“
Miriam Kervatin, predsjednica

 

Privitak: Prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti s Ustavom Ovršnog zakona , Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i pripadajućih podzakonskih propisa i zakona.

Klikni na kompletan prijedlog Udruge Blokirani ( u PDF-u )
(dokument vidljiv na zahtjev)

 

UPDATE:
Ustavni sud RH je, krajem 2016.godine,  prijedlog Udruge Blokirani odbio.
Interes političkih stranaka je opet iznad interesa zaštite Ustava. Hrvatska i dalje ostaje u zoni država u kojoj svi nisu jednaki pred zakonom.

Related Posts

Leave a reply