Na dražbi sve, što se može prodati, i privatni stanovi. Hrvatska poput Grčke


Grčka, 11/2017. prosvjed protiv dražbi

ČAK 50 000 DRAŽBI

Grčka u finalnoj fazi, u rukama vjerovnika

Grčka je Vlada na pritisak međunarodnih financijskih kreditora pristala na Plan štednje i sanacije koji uključuje dražbe čak 10,000 nekretnina tijekom 2018. godine te još 40 000 dražbi / godišnje, a koje se imaju održati tijekom sljedeće 3 godine, od 2019. do 2021. godine.

Kupci na dražbama prezaduženih i osiromašenih Grka – su mahom stranci – banke, privatnici, fondovi i institucije koji kupuju stanove, otoke, apartman, kuću, vilu, plažu, hotel, umjetnička djela … – po 5% od realne vrijednosti.

Dražbe pokreću tiho javni bilježnici, na webu, i time sprečavaju aktivističke grupe na organizirane akcije prosvjeda.

No dražbama za 5% vrijednosti prodaje se masa imovine bivšeg srednjeg, osiromašenog sloja. Uz strance, naveliko kupuju i imućni Grci, sve na račun osiromašene većine.

Teške emocije kod javnosti, a kao rezultat epidemije dražbi privatne imovine vlasnika kojima su to ujedno i jedini stanovi za život, ostaje kamen spoticanja mogućih daljnjih političkih ambicija Vlade Alexis-a Tsipras-a ili kamen temeljac njihovog odlaska s vlasti.

Demonstrators shout slogans in front of a Bank of Greece branch during a protest against home auctions in Thessaloniki, Greece, November 29, 2017. REUTERS/Alexandros Avramidis

DRAŽBE NA WEBU

“Europa” je predložila, a grčka Vlada prihvatila da je dražbe bolje maknuti s sudova i sve prepustiti tzv. virtualnim dražbama koje vode javni bilježnici.

Od grčke Vlade zahtijevaju da hitno usvoje zakon kojim bi se nad prosvjednicima provela represija s ciljem da se dražbe neometano provode. Postupak rasprodaje privatne i javne imovine, nužan je, inzistiraju međunarodna financijska tijela, da bi se banke “očistile” od loših kredita ( spašavanje banaka.)

SVE ŠTO SE MOŽE PRODATI

U Grčkoj na dražbama završava sve što se još može prodati. Demokracija je prva prodana, na popust, oš 2015. kad je sad već bivši ministar financija bacio svoju jaknu i rekao :”Na, uzmite pa prodajte i to!”

Na sceni globalnog upravljanja, Grčka je prvi eksperiment tzv ” razvlaštenog upravljanja.” Vlada zapravo više i ne upravlja zemljom , služi tek kao ljuštura, izgovor, forma onog što je nekad bila Grčka.

Vlada ljevice, još nedavno etiketirana ekstremističkom, uzela je ulogu tampon zone sprečavanja socijalnih nemira protiv kolonijalizacije i rasprodaje..

IMOVINA SE PRODAJE ZA 5% REALNE VRIJERDNOSTI

 

U “demokraciji” bogati sve bogatiji, a siromasi sve siromašniji.

Svaka sličnost s Hrvatskom jest, nažalost, ispravna.

Gledamo u svoju budućnost.

Izvor info:
dražbe

grčka masovne dražbe
grčka kriza

Related Posts

Leave a reply