Lihvarske (lešinarske) kamate u RH uništile 330 000 Blokiranihobitelji

BLOKIRANI – DEBLOKIRAJMO HRVATSKU ! Sudjeluj i Ti!

—————————————————————————-
Činjenica jest da je sistemom (jednostranog) obračuna zateznih kamata Hrvatska direktno uništila 330 000 BLOKIRANIH obitelji!

Ustavni sud RH nije trepavicom mrdnuo, zahtjev Blokiranih za Ocjenom ustavnosti leže u Ustavnom sudu neodgovoren već drugu godinu!.
Zapravo jedini društveni faktor koji vec 3 godine sustavno dokazuju i traže promjenu propisa, zakona i mentaliteta odnosa koruptivne države prema najsiromašnijim građanima jesu BLOKIRANI – DEBLOKIRAJMO HRVATSKU

Činjenice .
Zatezne kamate  Hrvatska od 17 % do 10 %
hrvatske kamate

Činjenice: EU

Italija, zatezne kamate – 1,5% maximum , osim ako se stranke dogovorom ne dogovore drugačije. U slučaju da se kamate obračunaju iznad legalne stope od 1,5 % ugovor je AUTOMATSKI ništetan.

italija kamataSvi ovrsni postupci u Hrvatskoj trebali bi biti automatski proglašeni NEUSTAVNIM I PONIŠTENI ! Po službenoj dužnosti.

BLOKIRANI – DEBLOKIRAJMO HRVATSKU ! SUDJELUJ i  Ti

Izađite na izbore i dajte glas za Blokirane! Mi znamo kako DEBLOKIRATI Hrvatsku

——————
Slijedi komentar člana Blokiranih

KAMATNE STOPE/PROMJENJENE OKOLNOSTI

Od 1.kolovoza 2015.godine u članu 29 Zakona o obveznim odnosima promjenjena je  metoda izračuna stope zakonske zatezne kamate na način da se sastoji od:

Prosječne kamatne stope koju utvrđuje Hrvatska Narodna Banka uvećana za 5 posto za trgovačke ugovore i ugovore između trgovaca i javnih pravnih osoba, a za sve ostale odnose je prosječna kamatna stopa HNB uvećana za 3 posto ( fizičke osobe …). Zašto je uopće Zakonska zatezna kamatna stopa uvećana za 5% odnosno 3%?? Gosp.Milas I gosp.Šeks kažu da su to kazneni poeni/postoci.Ako je z.zatezna kamata NAKNADA ŠTETE za kašnjenje u plaćanju (u zamjenu  da se ovakva šteta ne dokazuje) onda naknada štete ne može imati svojstvo KAZNE. Osim toga nakon utvrđenja KRIVNJE izriče se KAZNA!? Za što je to dužnik osobno KRIV ??

I ovako utvrđena zakonska zatezna kamatna stopa je skoro pa dvostruko veća od prosječne profitne stope u Hrvatskoj, i stoga svi privredni subjekti koji  koriste kredit u iznosima jednakim vrijednostima imovine uz ugovornu kamatnu stopu sigurno ne mogu  nikako i nikada otplatiti kredit. I Zakonodavac i banke su i nadalje ostali u zoni lihvarenja, jer izvlače iz privrede  više nego li što objektivno takva privreda može stvoriti, i na taj način se, pored profita , ovrhama zahvaća privredi  u supstancu imovine, i tako imamo u svakom narednom ciklusu umanjeniju reprodukciju društva..Hm.. a pravnici kažu da NEMOGUĆE NE OBVEZUJE..te da ,jednako  tako,ako je protekom vremena izvršenje obveza postalo  nemoguće ,ili postalo znatno otežano da stranke imaju pravo zahtjevati izmjenu ugovora ili pak razvrgnuće (.. pacta sunt servanda, si rebus sic stantibus..)prema čl.369-372 ZOO RH. No, banke su se osigurale da  konsezualne ugovore o kreditu solemnizacijom dignu na razinu ovršne isprave, pa kao jače strane provode ovrhe ne osvrćući se na odredbe čl. 50.stav 1., točke 1., 3.,5., Ovršnog Zakona, prema kojima Sud ex offo odbija provođenje ovrhe ( jednostavno zato što predmet ni ne dolazi na Sud..) Koliko je samo tvrtki dospjelo u stečaj , a bankari su izvukli novac ovršnom prodajom imovine stečajnog dužnika ,i što je najgore, i takav profit prenijeli u svoje matične banke ( Erste, IntesaSao Paolo, Unicredit itd…)(Ovršna prodaja brodova Croatia Line i to nakon provedene sanacije PBZ-a na teret poreznih obveznika.). Zašto je kod nas NRS  1,47% ,a Libor, Euribor , te FedReserve  oko  0, 3 % godišnje.?                                                                                                                                                                                     Dvojim da li su sve ove odredbe u suglasju sa Ustavom, s kojim bi se trebala osigurati redovna i proširena reprodukcija društva.

Zato i nema investicija, nema zapošljavanja, mladi visokoobrazovani kadar nam odlazi, a mi se bavimo i hranimo prošlošću…

Sklon sam vjerovati da je i  rast BDPa posljednjih mjeseci  u većoj mjeri posljedica smanjenja kamatnih stopa uključivši i z.zateznu kamatu, pa i smanjenje opterećenja dohotka itd..( Vlada Kukuriku koalicije..) Samo to nije dovoljno, sve te kamate uključivši zateznu iznad mogućnosti stvaranja privrede  treba nazvati pravim imenom : LIHVARENJE (..slično kao u doba prvobitne akumulacije kapitala..)

Igor Govorčin,                                                                                                                                                       umirovljenik,                                                                                                                                                          kapetan duge plovidbe, dipl.pravnik

 

 

Related Posts

Leave a reply