Kršenje ljudskih prava; Hrvatska 2017; Blokirani


LJUDSKA PRAVA U HRVATSKOJ, 2017

Svi imaju pravo na jednaku zaštitu protiv bilo kakve diskriminacije..(..)..

Član 8. Svako ima pravo da ga nadležni nacionalni sudovi efikasno štite od djela kršenja osnovnih ljudskih prava koja su mu priznata ustavom ili zakonom

Na poziv Kuće Ljudskih prava, Zagreb i Udruga Blokirani se uključila u izradu godišnjeg izvješća “Ljudska prava u Hrvatskoj, pregled za 2017. godinu”

Cilj Izvješća jest da svima koji su posvećeni izgradnji i stvaranju društva tolerancije, poštovanja ustava i uvažavanja svih ravnopravno, ukažemo na novu razinu kršenja ljudskih prava u Hrvatskoj – sve većeg jaza između “bogatih i siromašnih” odn. između malobrojnih koji drže moć i mnogobrojnih kojima je moć sudjelovanja uskraćena.

U izradi godišnjeg izvještaja o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj, koristi se suvremena istraživačka metodologija, modificirana ali utemeljena na istraživačkoj paradigmi koju koristi UN za svoj univerzalni indeks ljudskih prava u svijetu.

Odgovore, o statusu i razlozima ugroze ljudskih prava po pitanju Blokiranih, pročitati u poveznici
Upitnik, Kuca ljudskih prava

Related Posts

1 comment

Postovani,

Zar Vam cinjenica da na stranicama sudova, drzavnih i javnih tijela te pravnih osoba s javnim ovlatima, u popisu zakonske regulative nisu navedeni Zakon o pecatima i zigovima s grbom RH, Pravilnik za primjenu Zakona o pecatima i zigovima s grbom RH i Zakon o drzavnom pecatu, ne govori dovoljno o kakvom se kriminalu radi kod Ovrhopljacke?

Sudski akt bez PECATA I ZIGA S GRBOM RH je KRIVOTVORENI akt. Svaki drugi akt drzavnih i javnih tijela te pravnih osoba sa javnim ovlastima bez PECATA i ZIGA S GRBOM RH je KRIVOTVORENI akt. Zar niti jedna osoba u pravosudju ne zna za navedene Zakone? Pravnici to moraju znati! “Pravnici” sa KRIVOTVORENIM diplomama to ne znaju, kao ni mnogo drugih cinjenica temeljem kojih se moze dokazati da u Republici Hrvatskoj nije moguca zakonita ovrha vec samo Ovrhopljcka.
JZ

Leave a reply