Kriteriji, mjerila i postupak za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

Na temelju članka 68. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/2008 i 136/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. srpnja 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPKU ZA ODGODU PLAĆANJA, OBROČNU OTPLATU DUGA TE PRODAJU, OTPIS ILI DJELOMIČAN OTPIS POTRAŽIVANJA

Poveznica: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_94_1887.html

Leave a reply