Komentar uz Odluku Ustavnog suda U-II-240/2014 od 11. srpnja 2017.

ODLUKA U-II-240/2014 i dužnikova suglasnost o zaplijeni cijele plaće

Ustavni sud je odlukom broj: U-II-240/2014 od 11. srpnja 2017. ukinuo članak 26. stavak 3. Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima.

1/5 Odluke Ustavnog suda su konačne i obvezujuće

Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima se
uređuje dopuštenost ovrhe na plaći ili drugom primanju.

Ministarstvo financija propisivalo je da se ovrha može provesti isključivo na dijelu primanja sukladno članku 173. Ovršnog zakona, bez obzira na prethodno dane isprave o suglasnosti zaplijene cijele plaće (2008.)

O Pravilniku se  diskutira još negdje od 2013. godine. Ustavni sud se na traženje RBA banke očitovao i kao i svaka Odluka Ustavnog suda i ova jest  konačna i obvezujuća, ma koliko se saborski zastupnik, Goran Aleksić trudio zaraditi na populizmu da je odluka protuustavna i da jest moguće poništiti istu.
U ovoj situaciji, po dužnike obzirom da stvarno jest moguće plijeniti sve , treba nova politička odluka pa da se ev. novim krpanjem tek izmjenjenog Ovršnog zakona (08/2017) uvrsti mogućnost da se te svojevoljno potpisane izjave o zaplijeni cijele plaće ne uvaže.
Napominjem  u Zakonu o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima već ima pravomoćna klauzula kojom se štite i takvi dužnici jer ovrsne isprave potpisane prije 2013. ne podliježu automatskoj naplati preko FINE pa ih poslodavci, mirovinsko ,agencije itd ne mogu automatski provesti
( banke bi trebale pokrenuti novi ovršni postupak )

2/5 Izjave o zaplijeni su se uvijek potpisivale, samo je pitanje u kom omjeru 1/2, 1/3, 1/1 itd

Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine broj 6/13.) donio je ministar financija na temelju članka 26. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine broj 91/10 i 112/12)

3/5 OSPORAVANJE OVLASTI

Osnovno načelo za koje je jedna od većih hrvatskih banaka, u tužbi Ustavnom sudu, u bitnom, tvrdila da je ministar financija prekoračio ovlasti kad je Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ovrhe nad novčanim sredstvima propisao da se ovrha moze isključivo provesti na dijelu primanja sukladno članku 173.OZ., bez obzira na prethodne izjave.
Ustavni sud jest ustvrdio da je ministar financija prekoračio ovlasti.

4/5 DUŽNIK JE DAO SUGLASNOST

Dužnik, je prilikom potpisivanja ugovora o kreditu dao ovjerenu izjavu kojom dopušta zapljenu svoje plaće ili mirovine – svih svojih primanja u cijelosti – ovjerom kod javnog bilježnika, i kao takvoj je dužnik svojevoljno dao svojstvo ovršne isprave.

Izjava sadrži jasnu volju  dužnika da je suglasan i da pristaje da izjava ima svojstvo ovrsne isprave. Prema tome, iz navedenih odredaba OZ-a/12 proizlazi da će se na ovršne postupke (uključujući i izjave o suglasnosti), započete prije stupanja na snagu OZ-a/12, primjenjivati raniji propisi.- zaključio je Ustavni sud.

5/5 V A Ž N O
…  ovrhovoditelj bi morao pokrenuti novi ovršni postupak

Pravni elelement koji u ovoj teškoj situaciji ide u korist dužnicima jest  činjenica da je postupak izravne naplate preko FINE moguć jedino za ovršne isprave koje su postale ovršne nakon 15. listopada 2012. godine, pa ne može doći do automatizma u provedbi zaplijene cijele plaće.

Za provedbu odluke o zaplijeni uglavnom su mjerodavni činjenično stanje u vrijeme datuma potvrde te svojevoljna izjava o zaplijeni, ovjerenakod javnog bilježnika.

 

KOMENTAR: NE MOŽE SE PLATITI VIŠE NEGO ŠTO SE DOHODUJE

Zakonodavac je morao unaprijed uvažiti postulat -promijenjene okolnosti-te onemogućiti ev. nekontrolirano ponašanje dužnika, banaka i/ili javnih bilježnika.

Naime svijet je nepredvidljiv, mešetari izazivaju potrese na globalnom trzistu, krize , recesije ( slično kao izvanredni rizici u osiguranju..)..

Načelo promijenjenih okolnosti , inače kontinentalnog sustava prava, je u Hrvatskoj posve izbačeno iz ZOO, zato je neshvatljivo da se zakonodavac ne osvrće na prigovore i prosvjede radi promjenjenih okolnosti.

Granice kazne. Promijenjene okolnosti. Viša sila.

Naime –banke kao i javni bilježnik su STRUČNJACI –građanin to ne mora biti.
U proteklih 26 godina malo je tko mislio na gornji način.

Pogodovalo se stranim „ investitorima“ ustvari špekulantima koji su uz mahom veće kamate od prosječne profitne stope pokupovali svo bogatstvo u Hrvatskoj, i sada određuju kakav ćemo standard mi imati.

Eklatantan primjer su banke, koje naplaćuju znatno veće kamatne stope nego li u svojoj zemlji. Primjerice PBZ obaviještava korisnika kredita da je šestomjesečni Euribor minus 0,176 % godišnje,a da njihova kamata na kredit iznosi 8,48 % !

i što reći…

Ne znam da li je itko prozvan u našoj zemlji za ovolike poremećaje ….
Ne može se od stanovništva tražiti da plaća VIŠE nego što proizvodi (dohoduje!)

Pitanje provedbe ovrha u Hrvatskoj, obzirom na ogroman broj i posljedice uključenih i oštećenih jest postalo političko pitanje br.1. i hitno traži opći društveni konsenzus.

Sasvim je sigurno da su Hrvatske Vlade od 2008. do danas propustile zaštitit prezaduzeno stanovništvo od „loših odluka“ na koje su ih poticale i/ili uvjetovale banke vođene isključivim interesom golog profita, a na štetu gospodarskog razvoja Hrvatske.

Trebao je zakonodavac, na vrijeme, onemogućiti banke da ovakav zahtjev postave pred klijenta.

Hrvatsko ovršno pravno područje je u Europi p/ostalo nacionalni legislativni rezervat.

 

Related Posts

4 comments

Upravo mi je u tijeku oduzimanje cijelog iznosa zaštićene plaće.
Štedno kreditna zadruga Sunce u likvidaciji poslala mi je u radnu organizaciju prijetnju temeljem odluke ustavnog suda. Bez iznosa, vremenskog roka oduzimanja novaca… Kredit sam podigla u 1. mjeseca. 2008. Odvjetnik ŠKZ mi je poslao ponudu za uplatu 20% iznosa (6500 kn) Take IT or leave it! Ovrhe su u redu čekanja, a ja jedva preživljava o zaštićenog dijela. Nakon ovog na cestu još jedan beskućnik više i u kontejnere! Pa koga briga?!!

Poštovani,
kao prvo.
ŠKZ NE MOŽE automatizmom provoditi odluku Ustavnog suda. Nema izravne provedbe za izjave, mjenice itd potpisane prije 2012.
Oni prvo trebaju imati OVRŠNO RJEŠENJE U RUKAMA PO KOJEM IM JE TAKVA PLJENDIBA ZAKONSKI POTVRĐENA!
PRIJETNJE prijaviti policiji.

04. 11.2017.
Nažalost i ja imam takav problem.
Suglasnost je potpisana 2007. za kredit OTP banke.
Od 2014.je u redoslijedu čekanja u Fini i kod poslodavca, s tim da se kod jamca naplaćuje u Fini.
Sada sam obaviještena da će mi se ovršiti cijela plaća. Da li ispravno postupaju, i da li mogu ovršiti i prijevoz, dar za djecu?

Poštovana Laura,
molim VAS da mi se HITNO javite i priložite informaciju TKO Vas je informirao da će Vam ovršiti cijelu plaću!
HITNO da poduzmemo sve što se može da to spriječimo

HITNO na e mail blokiranx@gmail.com za Miriam Kervatin

Leave a reply