Komentar Udruge Blokirani na prijedlog novog Ovršnog zakona (E savjetovanje, 2019)


1/4 Komentar Udruge Blokirani na prijedlog novog Ovršnog zakona ( E savjetovanje, 2019.)

Udruga Blokirani smatra da Prijedlog novog Ovršnog zakona ne doprinosi znatnom rješavanju temeljnih problema vezano uz provedbu Ovršnog zakona na “hrvatski način”, te predlažemo prije puštanja u saborsku proceduru, prijedlog Ovršnog zakona proći kroz checks and balances (sustav provjere i ravnoteže) Ustava RH te Europske konvencije o ljudskim pravima te tek potom izglasati novi Prijedlog.

Nesporna je činjenica, a za koju postoji osnova kako u Ustav-u RH, zakonskim aktima RH, kao i usvojenim /prihvaćenim pravnim temeljima i pravnim izvorima EU, a sve ima podlogu i osnovu iz Europske Konvencije o ljudskim pravima (EKLJP), da se u svim postupcima mora uvijek i svugdje štititi načelo, a samim time i pravo na :
pošteno suđenje, pravnu sigurnost, zaštitu privatne imovine što podrazumijeva i zaštitu privatnih računa građana, nepovredivosti doma (životne sredina u kojem obitava prebiva i boravi čovjek, građanin) i to tako da niti jedan zakonski članak , zakon, podzakonski akt ne smije biti zasnovan ili usmjeren na povredu načela ugroze ljudskih i temeljnih prava čovjeka i građanina.

Predmetnu činjenicu sadržavali su i sve dotadašnje temeljne odredbe ovršnog zakona kao i sam Ustav RH i samim time i međunarodne konvencije koje su uređivale predmetnu materiju.

Svako postupanje suprotno prije navedenom uzrokuje protuustavnost i suprotnost tekovinama EU prava , konvencijama EU kao i baznim postulatima postojanja i svrhe načela slobode i nepovredivosti doma i samim time ljudskog dostojanstva a na kojima počiva EU i kao zajednica ravnopravnih građana .

Prihvaćanjem zakonskog utkanja kršenja osnovnih građanskih i ljudskih prava blokade privatne imovine bez odgovarajućih olakotnih okolnosti gdje RH ne pravi razliku “zločina i kazne”, istom mjerom kažnjava kriminalca koji je “oprao” par milijardi prljavog novca i bakicu koja nije platila TV pretplatu, uz ugrozu nepovredivosti doma i općenitih ljudskih prava ovakve zakonske odredbe su protivne pravnim stupovima EU i mogu proizvesti zakonsku i moralnu osudu i protivnost obvezama koje proizlaze kako iz preuzetih pravnih tekovina EU i naposljetku postupanja suprotno Ustavu RH (budući da je EU pravo i europski pravni izvori kao i odluke sudišta EU i drugih međunarodnih institucija iznad pravo i obveza poštivanja na području RH).

 

Stoga je ovakvo zakonsko rješenje protivno svemu prihvaćenog i utkanog u pravni sustav ( zakonski sustav ) RH i EU pa bi inzistiranje na ovakvom zakonskom rješavanju predstavljalo vandalsko (Džingis kanovo) “silovanje i ubojstvo” civilizacijske tekovine zaštite građanskih i ljudskih prava građana RH, načela postojanja građansko pravne države, urušavanja sustava ustavnih i zakonskih načela , Ustava RH, zakonskih i podzakonskih akata RH i preuzete građansko pravne stečevine EU-a s jasnom naznakom i posljedicom “samoubojstva” temeljnih građanskih, ljudskih, ustavnih, i zakonskih prava , načela i stečevina .

2/ 4 LOŠ PRIMJER IZ PRIJEDLOGA OVRŠNOG ZAKONA:
OVRHA NA NEKRETNINI (jedini krov nad glavom osumnjičenog za dug)

Izdvajamo iz prijedloga novog Ovršnog zakona :

Razgledanje nekretnine , Članak 98.

(2) Iz opravdanih razloga sud će osobi zainteresiranoj za kupnju nekretnine dati, na njezin zahtjev, odobrenje da nekretninu razgleda i izvan vremena iz stavka 1. ovoga članka, po potrebi i uz sudjelovanje sudskoga ovršitelja. Troškove izvanrednoga razgledavanja nekretnine snosi ta osoba.

!!!
Dakle, što to znači? Što Ministarstvo pokušava legalizirati?

Da pojasnim, kolokvijalno :
Ako potencijalni kupac vašeg stana, poželi razgledati nekretninu u nedjelju u 23,30 h – po potrebi može to učiniti i sam sa sudskim činovnikom i bravarom, a ako bas želi neka pozove službenika suda!

Karikirano, opis situacije:

Obitelj sjedi u dnevnom boravku, pije čaj i gleda crtiće. Nedjelja, suton.
Mir.
Poštujemo obitelj i odjednom se pojave divlji na vratima, mijenjaju bravu da bi potencijalni mogući kupac razgledao stan????

I to je po vama legalno?

A sudski postupak nije dovršen, čak se i ne zna hoće li kupiti, ništa nije platio ni 10 posto i ako obitelj, otac obitelji to bude krivo k srcu primio pa nasrne braniti djecu koja prestravljeno plaču-e onda se zakonodavac dosjetio da će ih sve izbaciti na ulicu i zabraniti im povratak u dom.

A Medo igračka ostao na podu dnevnog boravka Republike Hrvatske ,2019.

Što JE OVO – GULAG?
Upasti nekome u dom za dug od cca 40.000 kn ili manje?

(3) Ako ovršenik ili druge osobe sprječavaju ili ometaju razgledavanje nekretnine, sud će odrediti da se ovršenik i te osobe udalje s nekretnine za vrijeme razgledavanja. Rješenje o udaljenju provodi sudski ovršitelj, po potrebi uz pomoć policije.

Izbaciti ih uz policiju iz doma, da bi potencijalni kupac razgledavao u miru?

HALLO!
U zakonu stoji da udaljenje može biti trajno!
I ne piše gdje bi ta obitelj trebala otići! Ovo prelazi svaku civilizacijsku normu, i sramotno je da uopće za ovo moramo od Ministarstva tražiti brisanje necivilizacijskih čl. iz Ovršnog zakona.

 

3/ 4 ZAHTJEVI    U D R U G E

  B L O K I R A N I,  za novi OZ!

Zahtjevi Udruge Blokirani, štite svakog građanina RH, i pravni poredak RH.

Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda sastavni je dio svakog modernog i socijalnog pravnog sustava. Minimalni standardi zaštite zajamčeni su Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (dalje:EKLJP). Konvencija je sastavni dio pravnog uređenja država članica Vijeća Europe te su ju kao takvu dužni primjenjivati nacionalni sudovi zemalja potpisnica Konvencije.

1. Pravo na pošteno suđenje!
Čl. 6/1. Europske konvencije određuje, između ostaloga, da radi utvrđivanja svojih
prava i obveza građanske naravi svatko ( uvijek i svugdje) ima pravo da zakonom ustanovljeni i nepristrani sud pravično, (javno) i u razumnom roku ispita njegov slučaj.
Bez iznimke!

2. Definiranje novčanog iznosa koji ne može biti predmet ovrhe. Vrijedi i za pravne (obrtnici, honorarci, ugovor o djelu) i za fizičke osobe
( zaposlenici, umirovljenici).

Zabrana provedbe ovrhe nad svim mjesečnim primanjima ovršenika koji su ispod 80% mjesečnog iznosa proračunske osnovice, 2.660,80 kn.
Prijedlog vrijedi kako za pravne, tako i za fizičke osobe.

Proračunska osnovica utvrđuje se svake godine Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna RH. Proračunska osnovica za 2018. godinu iznosi 3.326,00 kn (kao i u prethodnoj 2018. god.)
Dohodovni cenzus (80% proračunske osnovice) iznosi 2.660,80 kn.

3. Prva i jedina stambena jedinica u kojoj dužnik boravi ne može biti predmetom ovrhe. ( samo uz pristanak vlasnika).

O potrebi zaštite prve stambene jedinice u kojoj dužnik boravi, zaštite ustavnog, relativnog prava na dom (ustavni status), postoji široki konsenzus u zakonodavnim okvirima demokratskih država zapadne demokracije ( Europski sud Pravde, pravo na zaštitu privatnog i obiteljskog života; nesrazmjer “nedjela i kazne”).

4. Privatna imovina obrtnika ne može biti predmet ovrhe, niti uzeti pod založno pravo za dugove obrta.

5. Javni bilježnik ne može odrediti, ni provoditi ovrhu jer nisu sud.

6. Izmjena redoslijeda naplate glavnice i zavisnih troškova s kamatama.

7. Visina ukupnih troškova ne smije prelaziti iznos dužne tražbine “jednaka vrijednost činidbe i protučinidbe.”

8. Prigovor mjesne nadležnosti je bitna povreda postupka i razlog za ukidanje ovršne odluke.

9. Tužba za ništetnost jamči aktivnu obustavu ovršnog postupka.

10. Namjenska primanja ( sva namjenska primanja) u cijelosti osloboditi od ovrhe ( pr: božićnica, uskrsnica, nagrada, otpremnina, povrat poreza, europski poticaji…) mora se izuzeti od ovrhe ( jer su namjenska).

12. Zamrzavanje, blokada i pljenidba privatne imovine, bankovnih računa zabranjeno, osim kao pravomoćno sudsko rješenje i/ili zahtjev Državnog odvjetništva i uz dozvolu suca.

13. Nasilni ulazak, provaljivanje (privatnih i/ ili javnih lica) u privatan dom, bez dozvole vlasnika čiji je dom u vlasničkom posjedu, apsolutno zabraniti.

14.U svim ovršnim sporovima ovršenika i agencija za utjerivanje dugova , cijena kupljenog duga mora biti javno poznata da bi ovrhovoditelj, prije nego što otuđi ugovore o kreditu, iste uvjete ponudio svojim dužnicima ( kao u USA..)

Cijena prodanog duga mora biti:
a) bitan sastojak ugovora o ustupu i
b) temelj za određivanje poreza pa stranke,i.e. otuđivatelj, prenositelj, itd. ne-isticanjem cijene vrši prekršaj, stoga porezna tijela imaju pravo novčano kazniti ustupitelja, prenositelja itd…
( Na tržnicama, ako prodavatelj nije istakao cijenu, biva prekršajno kažnjen od strane tržišnog inspektora..).

Stoga neizostavno treba prigovoriti ovrhovoditelju i pozvati suca da ex offo zahtijeva od protustranke da se izjasni o cijeni prijenosa jer u protivnom se podržava siva ekonomija i to od strane suda (?!).
Tako će se spriječiti iznos velikog novca iz zemlje ,poglavito protupravno otetim od sirotinje dužnika i njihove imovine.

15. Redefinirati vjerodostojnu ispravu i javnobilježnički akt!

Posebice dio gdje se Javni bilježnik ograđuje od sadržaja pismena kojeg ovjerava(čl.77.st.4. Zakona o javnom bilježništvu ).

Ne može biti vjerodostojna ovršna isprava jednostrani izvod iz poslovne knjige, fotokopija računa, fotokopija, vrijednosni papir s praznim i/ili nepreciznim ili neistinitim podacima koje se potom jednostrano koriste kao ovršna isprava (kako to od ministarstva zahtijevaju banke i cesionari).

Dužnik u svojstvu cedenta potpisuje mjenice, zadužnice , čekove s praznim rubrikama glede
iznosa i vremena dospijeća i uručuje ih bankama, na zahtjev banke što RH dozvoljava, kao instrumente osiguranja potraživanja.
Dakle mi uručujemo opasan alat koji banke protivno čl.5.ZOO „suradnja stranaka u izvršenju obveza“ koriste bilo kao vjerovnici ili cesionari, ispunjavaju po svojem nahođenju i to potom ima svojstvo „vjerodostojne isprave“?

Banke, teleoperateri i cesionari : agencije za utjerivanje dugova time
zloupotrebljavaju pravo, i posluju uz mogućnost zloporabe i kaznena djela prevare, uz n.b. diligentia-u professionalis
( povećanu profesionalnu pažnju )…
Vrijednosne papire ispunjava isključivo izdatnik- cedent na licu mjenice,čeka, zadužnice,.
Mjenica na licu može nositi klauzulu………“ per avalem“ …… (Vidi jedinstveni Zakon o
mjenici..)

15. Osobito je sporan, kod ovrhe, pojam bjanko mjenica jer navedeni pojam nije točan, budući da bjanko mjenica nije mjenica već papir koji će tek postati mjenica ako se ispuni u skladu sa zakonom.
Bjanko mjenica nije mjenica zato što ne sadrži bitne sastojke.
Bjanko mjenica postaje mjenicom tek kada ovlaštena osoba ispuni mjenični sadržaj.
Mjenica koja je samo djelomično ispunjena, a imatelj nema posebnog ovlaštenja da je ispuni, ne smatra se bjanko mjenicom već ništavom mjenicom, i ovršni postupci temeljem takve mjenice su ništavi.

16. Posebno ( u sadašnjim uvjetima) zabrinjava odredba prijedloga zakona kojom bi ovrhovoditelj mogao, za 6 godina od nastanka sumnje na dug, pokrenuti ovrhu!
Tko još čuva 6 godina dokaz da je platio račun?
ZASTARA

Udruga Blokirani predlaže uvođenje relativne zastare (3 godine ) te uvođenje apsolutne zastare , apsolutno apsolutne zastare 6 godina!

17. Ne slažemo se s digitalizacijom ovrhe s obzirom na relativno nisku razinu informatičke pismenosti u stanovništvu, kojom se ne jamči “jednakost oružja” kao osnovni uvjet prava na pošteno suđenje.

4/ 4 DODATNO na čitanje, kompletan tekst prijedloga zakona i komentari :

1. Prijedlog novog Ovršnog zakona na čitanje- ovdje!
Ovršni,2019 u radu-converted
Napomena: Komentari iz Udruge Blokirani na prijedlog OZ su iscrtani crvenom, žutom, zelenom bojom

2. Dodatni tekst na čitanje : Nepodnošljiva lakoća blokiranja, RH
Nepodnosljiva lakoca blokade

 

Related Posts

5 comments

Po meni potrebno je isto tako doraditi i prekid zastare…dosada su ovrhovoditelji dostavljali sudu isto pravomocno rjesenje o ovrsi na koje sud stavlja novi broj i zastara se prekida….pa tako nikad otic u zastaru…ima je a nemaje…nema logike napravljeno je zato da duznik bude do smrti duzan jer je dozvoljena ovakva manipulacija.

Poštovana,poštovani. … Ne čudi me da guverner HNB dobiva pohvale iz Bruxellesa.!! Zakonodavac nije prije ulaska u EU usuglasio naše zakonodavstvo sa pravnom stečevinom EU, i tako su protivno čl.140 .Ustava RH temeljem Rješenja Javnih bilježnika te t.zv.Zahtjevom za izravnu naplatu temeljem nazovi javnobilježnog akta, zaobiđeni sudovi i mogućnost da se cijeni ovršnost isprava( vidi.čl.77.stav.4. zakon o javnobilježništvu ), i provodi ovrha. Za provođenje ovrhe ovrhovoditelj treba uplatiti predujam, ili dati jamstvo srazmjerno iznosu ovrhe, pa se ne će događati da se za 70 kuna ovršnog iznosa multipliciraju troškovi od ukupno 740 kuna.Strane agencije za utjerivanje dugova tvrde da su Ugovorom o cesiji ( bez cijene u ugovoru)preuzele Ugovore o kreditu, i pritom tvrde da su samo preuzele potraživanja, mjenicama sa praznim rubrikama i bez suradnje korisnika kredita dužnika( vidi čl.5.ZOO ) a …gdje su ,molim Vas, obveze(?) banke iz ugovora o kreditu i iz ZOO, i molim Vas pozivaju se na čl.29.ZOO kada inzistiraju na naplati enormne (protustavne )zakonske zatezne kamate iznad prosječne profitne stope, a kada treba na zahtjev stranke kojoj je” znatno otežano “plaćanje radi “promjenjenih okolnosti “369.-372 ZOO., onda ga ignoriraju i zaobilaze taj isti Zakon.Da li možemo provesti ovrhu temeljem ugovora o kreditu na OPG-ovcem, a da nismo prethodno uvažili i izmjenili ugovor o kreditu temeljem promjenjenih okolnosti i.e.recimo poplave,požare, i štoviše bankarsko -financijske krize, a zašto su prvenstveno odgovorne same banke.

Dubravka Kovačić

Ponuditi dug dužniku a ne agenciji.
Ukinuti agencije i javne bilježnike.Zabraniti nasljeđivanje dugova,ne može moje dijete plaćati moj dug,tu nema kraja.Zatezne kamate da i ne spominjem.Odblokirati svim građanima račune i ponuditi pregovore i dogovore kako riješiti dug.Nagrade isplaćivati u gotovini ili na zaštićeni račun.
Uvesti zastaru pod obavezno!Ako ima više dugova omogućiti otplatu jedan po jedan u nekom razumnom roku ,bez nemogućih troškova izvoda ,uvoda itd..
U svakom slučaju ne praviti razliku među moćnima i nemoćnima

Dragi ljudi ima nas 300000 blokiranih i pošto naša vlada priznaje i daje blagoslov revolucijama po svjetu zašto se mi ne organiziramo te neka se neko samo prozove novim premijerom a svjet če dati blagoslov kao što je jučer Hrvatska gurnula nos u integritet tuđe zemlje (Venezuela) pa da vidimo kako plenki i ekipa ide via Burza

Dali se otpremnina ovršava

Leave a reply