KOMENTAR -PRIJENOS POTRAŽIVANJA, SOLEMNIZACIJA

KOMENTAR TJEDNA vezano uz temu u poveznici

Prijenos potraživanja s HYPO banke Addiko pa prijenos na tvrtke za utjerivanje dugova-B2 kapitaldoo

POSEBNE PUNOMOĆI?!

Iz ugovora o prijenosu se iščitava da je odgovor u ime ADDIKO bank potpisan po osobama koji imaju punomoć, te očito nisu članovi uprave koji po zakonu potpisuju tvrtku, već po punomoći.

Nameće se pitanje PO KAKVOJ I PO KOJOJ VRSTI PUNOMOĆI?

Naime, postoji OPĆA PUNOMOĆ i POSEBNA PUNOMOĆ.

– OPĆOM ( GENERALNOM ) PUNOMOĆI punomoćnik za račun društva potpisuje REDOVNE PRAVNE POSLOVE … 315.2. ZOO

– POSEBNOM ( SPECIJALNOM )PUNOMOĆI punomoćnik za račun društva potpisuje pojedinačno sve OSTALE PRAVNE POSLOVE ,koje ne spadaju u REDOVNO POSLOVANJE. …315.3. ZOO .

Ako je KREDITIRANJE REDOVNI PRAVNI POSAO, PRIJENOS POTRAŽIVANJA ..I DR. , KAO I VOĐENJE OVRŠNOG ILI PARNIČNOG POSTUPKA TO NIJE, i za to je neophodna posebna punomoć.

Dakle, u ovom slučaju možda prijenos nije učinjen lege artis….

Ako za Vas neki advokat radi na dvjema parnicama s različitim strankama i drugačijeg sadržaja, Vi mu dajete DVIJE POSEBNE PUNOMOĆI s različitim POSLOVNIM BROJEVIMA SUDA.!!!

SOLEMNIZACIJA
BJANKO ZADUŽNICE, KONSENZUALNIH UGOVORA, …

SOLEMNIZACIJOM dokumenata se potvrđuje istinitost privatnih isprava, koji tako stječu stupanj svojstva ovršne isprave te skoro kao neoborivog dokaza ( quasi Praesumptio iuris et de iure.. ), iako se nažalost takve isprave primjenu i upotrebljavaju protekom i tijekom vremena, pa i više godina, i posljedično se ugrožava pozicija dužnika i /ili obveznika u takvim ispravama.
Praksa je pokazala ,kako i zašto??…

Bjanko
zadužnica, potpisana po dužniku predstavlja izraz njegove pravno relevantne volje za zaključenje pravnog posla osiguranja potraživanja u vrijeme izdavanja, i zato se nema prigovora.

PROMIJENJENE OKOLNOSTI

Međutim nakon proteka vremena uslijed otplate duga pa i djelomične ,promjene vjerovnika ustupom –cesijom potraživanja, kao i uslijed promijenjenih okolnosti itd…takva SOLEMNIZIRANA bjanko zadužnica( „carte blanche“ Hmmmm...) postaje ne tako rijetko predmetom ZLOUPOTREBE, budući da vjerovnik ili cesionar ima pravo da jednostrano bez suradnje i.e. priznanja dužnika ispuni zadužnicu na iznos koji je on izračunao ( a da ovakva isprava nije , poput mjenice, ni protestirana…).

Dobro je da je vjerovnik ipak ograničen na upis iznosa do MAKSIMALNOG iznosa,..

Stoga se predlaže da se bjanko ZADUŽNICA ne solemnizira, već jedino ovjeri potpis, kako bi dužnik mogao prigovoriti vjerovniku na naknadno unesenom iznosu, i spriječiti neopravdanu ovrhu, upravo radi izbjegavanja ZLOUPOTREBE prava iz zadužnice ….vidi čl.6.ZOO RH.
Konsenzualni dvostrano obvezujući .

Solemnizirani ugovori, upravo radi dinamičkog karaktera takvih ugovora ne bi se smjeli SOLEMNIZIRATI, već jedino ovjeriti potpis, kako bi se prilikom potpisivanja javni bilježnik uvjerio glede identiteta i uračunljivosti potpisnika……

Solemnizacijom konsenzualni se ugovor „cementira“ pa se ni ne cijeni ni ocjenjuje njegovo svojstvo ovršnosti, i u promijenjenim okolnostima ekonomske krize , ratovima,poplavama, sušama , požarima, potresima se fingira kao da takve okolnosti ne postoje…i posljedično SOLEMNIZIRANI ugovor se ZLOUPOTREBLJAVA….

 

HYPO BANKA -POTRAŽIVANJA NA – B2KAPITAL

Tako je upravo postupila HYPO ALPE ADRIA BANKA, prenijela svoja potraživanja na ABDUCO CO.LTD a ova potonja na KAPITAL B2 doo, a da nije prethodno usuglasila svoje potraživanje prema dužniku korisniku kredita, koji je potpisao ugovor i znatno prije srpnja 2008 godine.

Dakle ,HYPO ALPE ADRIA BANK kao i stjecatelj USTUPOM nije mario za načela PROMIJENJENIH OKOLNOSTI a ni za temeljno načelo da .. nitko ne može na drugog prenijeti više prava nego li što ga sam ima…. i tako je preneseno „ pravo „ ….kao ….mačak u vreći…….

POTPIS:
Igor Govorčin
Udruga Blokirani
14.12.2017

Related Posts

Leave a reply