Javni bilježnik : Ovršni zakon RH je izopačen, neustavni zakon

OVRŠNI ZAKON JE NEUSTAVNI -UPOZORAVA JAVNI BILJEŽNIK

Objavljujemo cijeli tekst / pismo / koje je predsjednici Hrvatske Kolindi Grabar Kitarović uputila Vedrana Bilan javni bilježnik iz Splita

Vedrana je po profesiji javni bilježnik pa je njezina tvrdnja da je Ovršni zakon neustavni još zanimljivija jer sa aspekta struke!

Vedrana je upozoravala na nakaradnost Ovršnog zakona još 2012. no nitko od institucija nije ni odgovor ponudio!

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
VEDRANA BILAN
21000 SPLIT
Kneza Ljudevita Posavskog 17
tel: 021- 347-800, fax: 021 321-505
mobitel: 098-264-822
e-mail: notarybilan@gmail.com

Split, 15. 01. 2015. godine.

Poštovana

izabrana Predsjednice Republike Hrvatske KOLINDA GRABAR KITAROVIĆ

Danas, 15. siječnja 2014. godine, na dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske Vam želim čestitati na izbornoj pobjedi.

I čestitam Vama s iskrenom željom da u vremenu koje slijedi ostanete čvrsti i svoji….
Jer muška snaga je veličanstvena, ali ženska snaga koje uz to ima i mušku snagu je božanstvena.

Stoga njegujte taj dar božji i nemojte dopustiti da drugi tumače ono što ste htjeli ili ono što niste htjeli, te da Vam drugi drže uvodne ili završne govore…Jer više niste ničija kandidatkinja…

Izabrana ste Predsjednica Republike Hrvatske i vjerujem da će te se ustrajno boriti protiv politike i zakona koji su u službi dnevnopolitičkih ciljeva, te takvim radom odgovoriti na sva pitanja koja su Vam postavljena kao predsjedničkom kandidatu…

A kako bi prepoznali protiv čega se sve trebate boriti i kako bi shvatili svu dimenziju ŠUTNJE u hrvatskom društvu, u prilogu dostavljam podneske iz 2012. godine koje sam u vrijeme donošenja Novele Ovršnog zakona iz 2012. godine dostavila svim nadležnim institucijama, te svim čelnim i odgovornim osobama najviše državne vlasti kako bi ih potakla da svojim aktivnostima zaustave donošenje još jednog izopačenog Ovršnog zakona, kao zakona podešenog malobrojnim partikularnim interesima, te kao zakona koji je već godinama u funkciji manipulacije s temeljnim ustavnim pravima i to na štetu javnog interesa, na štetu općeg dobra, te na štetu građana, u čemu se godinama ustraje uz bahato ignoriranje vjerodostojne pravne struke, te uz najgrublje kršenje načela ustavnosti, zakonitosti i vladavine prava.

Od tada, 2012. godine, pa do danas 2015. godine po pitanju Ovršnog zakona se ništa nije promijenilo, osim što su se neki građani zbog tako izopačenog zakona veoma obogatili, a neki se čak i ubili…….

U prilogu dostavljam:

– Podnesak od 20. 09. 2012. godine,

– Podnesak od 24. 09. 2012. godine,

– Podnesak od 26. 09. 2012. godine,

– Podnesak od 28. 09. 2012. godine.

Poštovana KOLINDA GRABAR KITAROVIĆ, izabrana Predsjednice Republike Hrvatske, želim Vam mnogo snage i mnogo uspjeha u Vašem budućem radu.

U Splitu, 15. 01. 2015. godine.

Uz iskazano poštovanje,

primite moje srdačne pozdrave,

JAVNI BILJEŽNIK

Vedrana Bilan, v. r.
_________________________________________________________

Podnesak br. 1 od 2012.

JAVNI BILJEŽNIK
VEDRANA BILAN
21000 SPLIT
Kneza Ljudevita Posavskog 17
U Splitu, 20. 09. 2012. godine.

POŠTOVANE ČELNE I ODGOVORNE OSOBE
NAJVIŠE DRŽAVNE VLASTI REPUBLIKE HRVATSKE,
TE
POŠTOVANI SUCI NAJVIŠE SUDBENE VLASTI
REPUBLIKE HRVATSKE

PREDMET:
Prigovor na neustavne i koruptivne odredbe
konačnog prijedloga novog OVRŠNOG ZAKONA,
Zagreb, kolovoz, 2012. godine

Radi razmatranja, te moguće revizije konačnog prijedloga novog OVRŠNOG ZAKONA, u prilogu dostavljam Prigovor od 07. 09. 2012. godine na konačni prijedlog Ovršnog zakona, koji sam uputila čelnim i odgovornim osobama najviše nadzorne državne vlasti u RH i Podnesak od 19. 09. 2012. godine upućen Ministru pravosuđa RH, koji također sadrži prigovore na konačni prijedlog Ovršnog zakona, jer smatram da se radi o veoma opasnom konačnom prijedlogu zakona koji sadrži neustavne i koruptivne odredbe, koje su veoma štetne za pravni poredak i vladavinu prava u Republici Hrvatskoj, a posebno za opće dobro, općedruštvene interese i temeljna ljudska i ustavna prava građana, te prava zaštićena EUROPSKOM KONVENCIJOM O LJUDSKIM PRAVIMA I PRAVIMA ČOVJEKA.
STOGA POSTUPAM U KRAJNJOJ NUŽDI, KAKO BIH OTKLONILA ISTOVREMENU NEISKRIVLJENU OPASNOST KOJA PRIJETI.
U navedenim podnescima sam posebno ukazala da su u postupku pripremanja novog Ovršnog zakona već u samom startu odbijeni i u potpunosti ignorirani dugogodišnje prijedlozi da se u novi Ovršni zakon ugradi MAĐARSKI MODEL RASPOREDA OVRŠNIH PREDMETA, koji bi kao uravnotežen i pravedan model u potpunosti isključio postojeće neustavne i koruptivne odredbe, te neustavne ovlasti ovrhovoditelja, koje omogućavaju slobodan izbor određenog javnog bilježnika, koji će postupati, a time i pogodovani, te povezani rad koji se na takvim neustavnim ovlastima temelji, a čije su neposredne posljedice neučinkovita ovrha, te nepravilan i nezakoniti rad u navedenim ovršnim predmetima.
Jer prema MAĐARSKOM MODELU UČINKOVITE OVRHE sve ovrhe bi se zaprimale u HRVATSKOJ JAVNOBILJEŽNIČKOJ KOMORI, koja bi ih kao objektivno i nepristrano tijelo dijelila svim javnim bilježnicima i to po redu kako su zaprimljene, uz poštivanje odredbi zakona o mjesnoj nadležnosti prema prebivalištu ili sjedištu ovršenika.
No navedeni prijedlog u postupku pripreme zakona nije uopće razmatran iako je HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA ISKAZALA SPREMNOST da preuzme takve rasporede, te se očitovala da ima informatizacijski sustav koji bi u potpunosti podržao i osigurao takve objektivne i nepristrane rasporede, bez pogodovanog i povezanog rada u ovršnim predmetima na temelju vjerodostojnih isprava.
S druge strane istim prijedlogom Ovršnog zakona se istovremeno ustrojava REGISTAR ZADUŽICA, za koji će se koristiti informacijski sustav Hrvatske javnobilježničke komore, jer u tom smislu već teku brojne pripreme, koji registar se ustrojava s obrazloženjem i pravnim motivima koji bi prvenstveno tražili ustrojavanje REGISTARA OVRŠNIH RJEŠENJA O OVRSI, koji se odnose na dospjele i ovršne tražbine vjerovnika, koje se također naplaćivati kod FIN-e, umjesto ustrojavanja registra zadužnica.
No takav REGISTAR OVRŠNIH RJEŠENJA O OVRSI, koje također donose javni bilježnici i koji se također naplaćuju kod FIN-e, se ne ustrojava.
A navedeno se u uvjetima osnivanja REGISTRA ZADUŽNICA, koje uopće ne znače da je tražbina koja će se naplaćivati kod FIN-e, nastala i da postoji, za razliku od ovršnog rješenja, jer se zadužnice često daju samo kao instrument osiguranja tražbine, nikako ne može pravno, logično i razumno objasniti, osim ako se takav REGISTAR ne osniva kako bi se koristio za provjere tko s kim i kako posluje, bilo radi interesa i koristi jakog kapitala, bilo za pribavljanja dokaza na nedopušteni način, no to bi već nosilo obilježje nekih nedopuštenih evidencija iz ranijih olovnih vremena.
Radi svega navedenog se i stvara takav dojam, jer činjenica je da se Ovršnim zakonom ipak ustrojava REGISTAR ZADUŽNICA, ali se istovremeno ne ustrojava i REGISTAR OVRŠNIH RJEŠENJA OVRSI, koja se također donose u javnobilježničkim uredima i to u predmetima ovrha na temelju vjerodostojne isprave, te koja se također naplaćuju kod FIN-e.
Na taj način danas u Republici Hrvatskoj uopće ne postoji evidencija i registar OVRŠNIH RJEŠENJA OVRSI, a niti se takav REGISTAR želi ustrojiti, jer to nekome radi zaštite opisanih malobrojnih pogodovanih i povezanih privatnih interesa, očito ne odgovara.
Stoga je rad na ovrhama u javnobilježničkoj službi u potpunosti netransparentan, jer se sva važna pitanja koja se odnose na rad s ovrhama u javnobilježničkim uredima u HJK i takvim uredima, a isto tako i od strane Ministarstva pravosuđa RH prešućuju i to ne samo od ČLANOVA Hrvatske javnobilježničke komore, već i njenih ZBOROVA, pored ostalog i a način da im se onemogućava ostvarenje prava na pristup informacijama takvim podacima i radu na ovrhama,, pa i običnim anonimiziranim brojčanim podacima o rasporedima ovrha po pojedinim javnobilježničkim uredima, koji podaci se ne prešućuju ni na sudu.
POŠTOVANI,
RADI SVEGA NAVEDENOG VAS MOLIM DA DJELUJETE HITNO I PREVENTIVNO TE DA PODUZMETE SVE POTREBNE AKTIVNOSTI KAKO BI ZAUSTAVILI DONOŠENJE TAKVOG OPASNOG OVRŠNOG ZAKONA S NEUSTAVNIM I KORUPTIVNIM ODREDBAMA, JER JE REPUBLIKA HRVATSKA PREUZELA OBVEZU DA ĆE SVOJE PROPISE USKLADITI S PRAVNOM STEČEVINOM I TUMAČITI IH U SVJETLU I U SKLADU S NAČELIMA PRAVA EUROPSKE UNIJE.
A TAKAV OVRŠNI ZAKON S NEUSTAVNIM OVLASTIM OVRHOVODITELJA, TE NEUSTAVNIM I KORUPTIVNIM ODREBAMA NA KOJIMA SE TAKVE NEUSTAVNE OVLASTI OVRHOVODITELJA TEMELJE NIKAKO NE MOŽE BITI USKLAĐEN S PRAVNOM STEČEVINOM I TUMAČENJEM U SKLADU S NAČELIMA EUROPSKE UNIJE.
JER TAKAVIM SE OVRŠNIM ZAKONOM U REPUBLICI HRVATSKOJ NA NAJGRUBLJI MOGUĆI NAČIN I TO POZIVOM NA SAM ZAKON KRŠE TEMELJNA PRAVA GRAĐANA, A UZ TO SE ŠIROKO OTVARA VRATA ZA KORUPTIVNU I KRMINALNU DJELATNOST, KOJA SE LEGALNO PROVODI UZ POMOĆ JEDNE JAVNE SLUŽBE, I TO POZIVOM NA SAM ZAKON, TE NJEGOVE NEUSTAVNE I KORUPTIVNE ODREBE.
STOGA VAS MOLIM I POZIVAM DA NA TEMELJU VAŠIH OVLASTI ZA PRAĆENJE OSTVARIVANJA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI, TE OVLASTI DA IZVJEŠTAVATE HRVATSKI SABOR O UOČENIM POJAVAMA NEUSTAVNOSTI I NEZAKONITOSTI HITNO PODUZMETE SVE POTREBNE AKTIVNOSTI KAKO BI S EONEMOGUĆILO DONOŠENJE JOŠ JEDNOG OPSANOG I NEUSTAVNOG OVRŠNOG ZAKONA.
OPISANA PREVENTIVNA DJELATNOST JE U ODNOSU NA USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE IZRIČITO PROPISANO ČL. 129. ALINEJA 5. VAŽEĆEG USTAVA RH.
MOLIM VAS STOGA DA SUKLADNO NAVEDENIM OVLASTIMA, DUŽNOSTIMA I ODGOVORNOSTIMA HITNO DJELUJETE I ZAŠTITITE PRAVNI POREDAK I VLADAVINU PRAVA REPUBLIKE HRVATSKE, KAO SUVREMENE, DEMOKRATSKA I USTAVNE DRŽAVE, TE ZAUSTAVITE DONOŠENJE JOŠ JEDNOG NEUSTAVNOG OVRŠNOG ZAKONA, KOJI ŠTETU UGLEDU I DOBROM GLASU REPUBLIKE HRVATSKE, JER ĆE I UBUDUĆE OMOGUĆITI NASTAVAK SVIH OPISANIH NEZAKONITIH DOGAĐANJA KOJI U SVOJOJ UKUPNOSTI STVARAJU OZBILJAN DOJAM KRIMINALNE I KORUPTIVNE DJELATNOSTI.
NAIME MOLIM VAS DA SUKLADNO SVEMU NAVEDENOM DJELUJETE PREVENTIVNO I UPOZORITE HRVATSKI SABOR NA OPISANE NEUSTAVNE OVLASTI OVRHOVODITELJA, TE NEUSTAVNE I KORUPTIVNE ODREDBE KONAČNOG PRIJEDLOGA OVRŠNOG ZAKONA KOJI JE U HRVATSKI SABOR UPUĆEN S OZNAKOM: ZAGREB, KOLOVOZ, 2012. GODINE .
JER ČITAV SLIJED DOGAĐANJA UKAZUJE DA SE TAKAV ZAKON DONOSI UNATOČ SVIH AKTUALNIH I PRAVNO ARGUMENTIRANIH PRIGOVORA PRAVNE ZNANOSTI, PRAVNE STRUKE, UDRUGA, JAVNOSTI I MEDIJA, ŠTO STVARA DOJAM DA SE RADI O DIREKTNIM UMIŠLJAJEM KOJIM S EŽELI POD SVAKU CIJENU DONIJETI UPRAVO TAKAV ZAKON, PA I POD CIJENU KRŠENJA USTAVNIH PRAVA GRAĐANA, JER JE UPRAVO TAKAV KONAČNI PRIJEDLOG NOVOG OVRŠNOG ZAKONA S OZNAKOM: ZAGREB, KOLOVOZ 2012. GODINE, UPUĆEN U HRVATSKI SABOR, NA DRUGO ČITANJE, P.Z.BR. 128, TAKO DA JE NA DNEVNOM REDU U POSTUPKU USVAJANJA.
POŠTOVANI,

molim Vas stoga da osigurate donošenje ISPRAVNOG I USTAVNOG NOVOG OVRŠNOG ZAKONA, bez neustavnih ovlasti ovrhovoditelja i neustavnih, te koruptivnih odredbi, koje ovrhovoditeljima omogućavaju da slobodno biraju ODREĐENOG JAVNOG BILJEŽNIKA, koji će povodom njihovog zahtjeva za određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave postupati u njihovoj pravnoj stvari i donijeti sve odluke u odnosu na ovršenika i njegovu imovinu, kao drugu stranku istog postupka.

JER NAVEDENO JE JEDNAKO NEUSTAVNIM I NEDOPUŠTENIM OVLASTIMA STRANKE, DA POVODOM SVOJEG ZAHTJEVA BIRA SUCA KOJI ĆE POSTUPATI I DONOSITI SVE ODLUKE POVODOM NJENOG ZAHTJEVA I U NJENOJ PRAVNOJ STVARI.

Takva neustavne ovlasti su skandalozne za jednu demokratsku i pravno uređenu ustavnu državu, kao što je Republike Hrvatska, te ruše njen ugled i dobar glas u zemlji, ali isto tako i u Europskoj uniji i svijetu.

Jer opisanim neustavnim i koruptivnim odredbama, konkretno odredbama iz čl. 278. i 279. konačnog prijedloga NOVOG OVRŠNOG ZAKONA, u Republici Hrvatskoj se omogućava LEGALNA KORUPTIVNA I KRIMINALNA DJELATNOST, koja se temelji na pogodovanom i povezanom radu između ovrhovoditelja kojima je opisanim neustavnim ovlastima zajamčeno pravo da slobodno biraju određenog javnog bilježnika u ovršnim predmetima određivanja ovrhe na temelju vjerodostojne isprave, koji će postupati povodom njegovog zahtjeva, tako da se rad na ovrhama uz pomoć takvih neustavnih ovlasti, koje su ovrhovoditeljima dane isključivo radi ostvarenja imovinskih interesa i koristi jakog kapitala odvija:

– U UVJETIMA SUKOBA INTERESA VISOKOG STUPNJA, KOJI NE MOŽE JAMČITI OBJEKTIVNO I NEPRISTRANO POSTUPANJE, BEZ DISKRIMINACIJE I NERAVNOPRAVNOG POLOŽAJA JEDNE STRANKE POSTUPKA U ODNOSU NA DRUGU STRANKU POSTUPKA, VEĆ NAPROTIV TAKAV RAD SE ODVIJA NA ŠTETU TEMELJNIH LJUDSKIH I USTAVNIH PRAVA OVRŠENIKA, KAO DRUGE STRANKE POSTUPKA I GRAĐANA, TE NA ŠTETU OPĆEG DOBRA.

Uz sve navedeno opisani neslobodan i ovisan, te pogodovani i povezani rad na štetu temeljnih prava građana, koji se u navedenim ovršnim predmetima na opisani način već provodi već godinama i to pozivom na sama zakon s neustavnim odredbama, koje ga godinama štite i omogućavaju, jer su takve odredbe imali i stari Ovršni zakon, a ima ih i važeći Ovršni zakoni, kao i konačni prijedlog NOVOG OVRŠNOG ZAKONA, radi čega bi takvim neustavnim ovlastima ovrhovoditelja, te takvim neustavnim i koruptivnim odredbama, trebalo kazati: „DOSTA“.

Jer takav način rada na ovrhama, je već odavno poprimio sramotan oblik i sva trgovačka obilježja, što je već odavno općepoznato tako da se i ne treba dokazivati, a svaki protudokaz je nemoguć.

Naime već odavno je općepoznato da takav rad na ovrhama više i nije u službi ostvarenja i zaštite prava vjerovnika i dužnika, te učinkovite, pravilne i zakonite ovrhe, već isključivo u službi jakog kapitala i neprimjerenog bogaćenja pojedinaca, zbog čije koristi se već godinama i tako uporno, te bezobzirno donosi takav i uvijek isti Ovršni zakon s neustavnim ovlastima ovrhovoditelja, koje izviru iz neustavnih i koruptivnih odredbi samog zakona, koje su i uvedene nakon što su ovršni predmeti kao dio sudske nadležnosti prenesene u nadležnost javnih bilježnika, kao što su preneseni i ostavinski predmeti.

No kod OSTAVINA su zadržani ravnomjerni i uravnoteženi rasporedi poslova i predmeta, jer se ne radi o predmetima koji bi se na opisani način mogli komercijalizirati, radi legalnog ostvarenja opisanih malobrojnih privatnih interesa, i to pod svaku cijenu, pa i na štetu općeg dobra i temeljnih prava građana.

Sve navedeno dokazuje i činjenica da se NOVI OVRŠNI ZAKON donosi na isti način kao i onaj iz 2010. godine, a to je uz onemogućavanje ostvarenja prava na pristup bilo kakvim informacijama o radu na ovrhama, pa i običnim i to anonimiziranim podacima o brojčanim rasporedima ovrha po pojedinim javnobilježničkim uredima, kako ne bi bili transparentni SKANDALOZNI PODACI o brojčanima rasporedima ovrha po pojedinim pogodovanim i izabranim javnobilježničkim uredima, te kako ne bi bili transparentni SKANDALOZNI PODACI o lako ostvarenim enormnim i višemilijunskim zaradama od opisnog pogodovanog i povezanog rada, koji se provodi u okviru javnobilježničke službe, kao javne službe i dijelu javne administracije Republike Hrvatske, koja koristi njen grb i službeni pečat, a uz to se provodi u vrijeme teške gospodarske krize i velike nezaposlenosti građana, čija temeljna prava se na najgrublji način krše u takvim ovršnim predmetima i postupcima, jer se krše pozivom na sam zakon.

Dakle temeljan ustavna prava građana se na najgrublji način krše LEGALNO i na temelju NEUSTAVNIH i KORUPTIVNIH odredbi Ovršnog zakona, koji ne štiti njihova temeljna osobna prava i imovinske interese, jer je na štetu takvih njihovih prava i interesa upravo sam zakon najbolji odvjetnik koristi i interesa isključivo jakog kapitala.

Zbog onemogućavanja ostvarenja prava na pristup bilo kakvim informacijama o radu na ovrhama, rad u navedenim ovršnim predmetima se odvija u potpuno netransparentnim i nedemokratskim uvjetima, te je izvan svakog sustava nadzora i kontrole .

Sve navedeno i omogućava svakodnevna skandalozna događanja da se iznos glavnog duga od primjerice 80,00 kuna uz pomoć opisanih neustavnih odredbi, te pogodovanog i povezanog rada nadogradi s pripadajućim, ali isto tako i s ne pripadajućim nagradama i troškovima, koje ni sud ni sudska praksa ne priznaju, na način da od 80,00 kuna dug ovršeniku naraste do iznosa od 1.500,00 kuna.

Na opisan skandalozna događanja svakodnevno upozorava javnost, građani, razne udruge, ali i pravna znanost i pravna struka, te već godinama pišu mediji, no unatoč svega navedenog …… NIŠTA.

JER OVRŠNI ZAKON S NEUSTAVNIM OVLASTIMA OVRHOVODITELJA I NEUSTAVNIM, TE KORUPTIVNIM ODREDBAMA KOJIMA SE KRŠE TEMELJNA PRAVA GRAĐANA, JE OPET TU MEĐU NAMA.

Naime on je opet tu među nama, jer je već upućen u Hrvatski sabor, te je već na dnevnom redu radi usvajanja, iako pravna struka zna da se njegovim neustavnim ovlastima ovrhovoditelja, koje omogućavaju neustavne i koruptivne odredbe iz čl. 278. i 279. konačnog prijedloga NOVOG OVRŠNOG ZAKONA, koje su tako općenito i dvosmisleno formulirane da se na prvi pogled i ne može prepoznati njihov opasan domašaj i bit, na kojoj se i temelje svi problemi rada u ovršnim predmetima, te neučinkovita, nepravilna i nezakonita ovrha, a uz to na najgrublji način krše temeljna osobna i imovinskih prava ovršenika i građana, i to isključivo radi koristi malobrojnih pogodovanih i izabranih, odnosno radi koristi jakog kapitala.

Jer takve štetne posljedice se zbog tako općenitih i dvosmislenih formulacija navedenih odredbi čl. 278. i 279. konačnog prijedloga novog Ovršnog zakona, koje ni građani, ni najšira javnost na prvi pogled uopće ne mogu prepoznati, jer iste su rezultat preciznih razmišljanja i studija, kako bi se ostvarilo ono što se htjelo, PREPOZNAJU TEK U PROVEDBI TAKO DONESENOG ZAKONA.

A TADA JE VEĆ KASNO ZA BILO KAKAV PRAVI I PRAVEDAN MANEVAR.

Jer svaki zakon se u pravno uređenoj državi mora poštivati, pa tako i u Republici Hrvatskoj, što znači da se moraju poštivati sve njegove odredbe, što podrazumijeva poštivanje i njegovih neustavnih i koruptivnih odredbi, kojima se na najgrublji način krše temeljna i ustavna prava građana, jer i takve odredbe se moraju poštivati sve dok se ne ponište, do tada će se svi oni malobrojni pogodovani i izabrani, zbog kojih su takve odredbe i zadržane u konačnom prijedlogu OVRŠNOG ZAKONA i nadalje bogatiti, te još više obogatiti na štetu temeljnih osobnih i imovinskih prava ovršenika i građana, koji se neće moći braniti i obraniti od takvog zakona, jer opsanost za njih ne izvire izvan zakona, već je postala sastavni dio samog zakona.

NAIME GRAĐANI NE ZNAJU I NE MORAJU ZNATI, DA SU MALOBROJNI, POGODOVANI I ODABRANI, KROZ ČITAVO PROŠLO I SADAŠNJE VRIJEME RAČUNALI, ALI I U BUDUĆE RAČUNAJU UPRAVO NA TU SNAGU ZAKONA.

POŠTOVANI,

SVE NAVEDENO JE OZBILJAN, PRAVEDAN I ZAKONIT RAZLOG DA GRAĐANE I NAROD REPUBLIKE HRVATSKE KONAČNO ZAŠTITIMO OD TAKVIH ZAKONA.
U Splitu, 20. 09. 2012. godine.
_____________________________________

podnesak br.2
JAVNI BILJEŽNIK
VEDRANA BILAN
21000 SPLIT
Kneza Ljudevita Posavskog 17
U Splitu, 24. 09. 2012. godine.

POŠTOVANE ČELNE I ODGOVORNE OSOBE
NAJVIŠE DRŽAVNE VLASTI REPUBLIKE HRVATSKE,
TE
POŠTOVANI SUCI NAJVIŠE SUDBENE VLASTI
REPUBLIKE HRVATSKE
A POSEBNO
POŠTOVANI SVI SUCI USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE
KOJI STE PO ČL. 129. ST. 5. USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
ZADUŽENI PRATITI OSTVARIVANJE USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI,
TE OBVEZNI DA O UOČENIM POJAVAMA NEUSTAVNOSTI I ZAKONITSTI IZVJEŠĆUJETE HRVATSKI SABOR

—————————————————————————————————————–
PREDMET:

ONEMOGUĆAVANJE PRISTUPA INFORMACIJAMA,
o rasporedu ovrha po pojedinim javnobilježničkim uredima,
bez kojih ne može biti javne rasprave o novom OVRŠNOM ZAKONU
koja bi omogućila donošenje ustavnog i ispravnog Ovršnog zakona
koji će ubuduće omogućiti UČINKOVITU, PRAVILNU i ZAKONITU OVRHU

—————————————————————————————————————–
POŠTOVANI,
svi ste osobe pod prisegom, kojom ste se obvezali štititi interese Republike Hrvatske i njenih građana, te štititi ustavnost i zakonitost, te pravni poredak i vladavinu prava, radi čega legitimno i očekujem da ćete tako postupiti, te Vam se stoga i obraćam i to kao javni bilježnik Republike Hrvatske, koji je na isti način prisegnuo, radi čega polazim od istih legitimnih pozicija.

S tim da istovremeno polazim i od važnosti Ovršnog zakona, kao jednog od najvažnijih zakona u Republici Hrvatskoj, jer se s njim neposredno dira i prava i imovinu građana.

A polazim i od javnobilježničke službe na koju je prenesen i dio sudske nadležnosti, pa tako i postupanje u ovršnim premetima na temelju vjerodostojnih isprava, te ostavinskim predmetima, što znači da je javnobilježnička služba u širem smislu i dio pravosuđa.

Stoga se kroz ustavan i ispravan Ovršni zakon, koji ne sadrži neustavne i koruptivne odredbe, koje nemaju ustavnu osnovu i kojima se legalno, pozivom na takav neustavan zakon krše temeljna ustavna prava građana, mora zaštititi i osigurati samostalan i neovisan, te pravilan i zakoniti rad javnobilježničke službe,
bez pogodovanog i povezanog rada i nedopuštenog miješanja u njen rad od strane raznih privatnih interesa sa strane.

A navedeno se nikako ne može ostvariti s konačnim prijedlogom NOVOG OVRŠNOG ZAKONA koji je upućen u Hrvatski sabor radi usvajanja, jer njegove odredbe iz čl. 278. i 279. koje se odnose na ovršne predmete na temelju vjerodostojne isprave su upravo opisane opasne odredbe zakona, bez ustavne osnove, koje omogućavaju najgrublje kršenje ustavnih prava građana.

POŠTOVANI,

stoga Vas obavještavam da mi još uvijek nisu dostavljene zatražene informacija, koje sam zatražila od Hrvatske javnobilježničke komore (HJK) i Ministarstva pravosuđa RH (Ministarstvo), tako da mi još uvijek nije omogućeno pravo na pristup informacijama o brojčanim rasporedima ovršnih predmeta po pojedinim javnobilježničkim uredima, što sam zatražila niže navedenim zahtjevima, koji su uredno zaprimljeni, a bez kojih se uopće ne može raspravljati o pravilnoj i zakonitoj, te učinkovitoj ovrsi, a niti o NOVOM OVRŠNOM ZAKONU, koji je već na dnevnom redu Hrvatskog sabora.

Jer bez omogućavanja pristupa takvim informacijama, koje se prešućuju, tako da nikome nisu dostupne iako se radi o informacijama koje su potpuno transparentne čak i na SUDU, uopće se ne može objektivno i nepristrano raspravljati, te odlučivati o NOVOM OVRŠNOM ZAKONU.
Naime dana 20. 09. 2012. godine sam Vam putem E-mail-a dostavila PRIGOVOR od 07. 09. 2012. godine na konačni prijedlog Ovršnog zakona, koji sam uputila čelnim i odgovornim osobama najviše nadzorne državne vlasti u RH i PODNESAK od 19. 09. 2012. godine upućen Ministru pravosuđa RH, koji također sadrži prigovore na konačni prijedlog Ovršnog zakona, jer smatram da se radi o veoma opasnom konačnom prijedlogu zakona koji sadrži neustavne i koruptivne odredbe, koje su veoma štetne za pravni poredak i vladavinu prava u Republici Hrvatskoj, a posebno za opće dobro, općedruštvene interese i temeljna ljudska i ustavna prava građana, te prava zaštićena EUROPSKOM KONVENCIJOM O LJUDSKIM PRAVIMA I PRAVIMA ČOVJEKA.
Pri tom sam Vam ukazala da postupam u krajnjoj nuždi, kako bih otklonila istovremenu neiskrivljenu opasnost koja prijeti za navedene sustave vrijednosti.
Ovim podneskom Vam ukazujem da bez ostvarenog prava na informaciju o vjerodostojnom stanju brojčanih rasporeda ovrha na temelju vjerodostojne isprave po pojedinim javnobilježničkim uredima, pa makar i anonimiziranih podataka, koji su i na SUDOVIMA dostupni svima, pa i trećim osobama, ne može biti učinkovite javne rasprave o konačnom prijedlogu Ovršnog zakona, koja bi omogućila donošenje ISPRAVNOG I USTAVNOG OVRŠNOG ZAKONA, koji će jamčiti i omogućiti UČINKOVITU, PRAVILNU I ZAKONITU OVRHU.

JER TAKVA UČINKOVITA, PRAVILNA I ZAKONITA OVRHA, BEZ KRŠENJA IMOVINSKIH PRAVA I INTERESA, ALI ISTO TAKO I BEZ KRŠENJA OSOBNIH PRAVA, KAO ŠTO SU TEMELJNA LJUDSKA I USTAVNA PRAVA GRAĐANA, TE PRAVA ZAŠTIĆENIH EUROPSKOM KONVENCIJOM O LJUDSKIM RAVIMA NE MOŽE BITI OSIGURANA UZ KRŠENJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA O RADU NA OVRHAMA.

No unatoč činjenice što su takvi podaci TRANSPARENTNI I DOSTUPNI NA SVAKOM SUDU, jer rad sudova je javan, u Hrvatskoj javnobilježničkoj komori, čiji bi rad također trebao biti transparentan i javan, jer se radi o javnoj službi i tijelu s javnim ovlastima, takvi podaci se prešućuju svima, i to ne samo trećima, već i članovima HJK i zborovima HJK iako su veoma BITNI u postupku donošenja novog OVRŠNOG ZAKONA.

A prešućuju se isključivo zbog jednog razloga, jer ukazuju do kakvih skandaloznih brojčanih rasporeda ovršnih predmeta i enormnih zarada malobrojnih pogodovanih i povlaštenih, od kojih neke iznose i preko 11 milijuna kuna su dovela dosadašnja NEUSTAVNA I VEOMA OPASNA ZAKONSKA RJEŠENJA, koja je usvojio i konačni prijedlog novog Ovršnog zakona, a to su neustavne ovlasti ovrhovoditelja, te neustavne i koruptivne odredbe zakona, tako da bez pristupa takvim informacijama

Stoga u prilogu dostavljam zahtjeve za pristup informacijama koji se već godinama pokušavaju ostvariti u Hrvatskoj javnobilježničkoj komori, tako da su upravo zbog donošenja Ovršnog zakona ponovno upućeni temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama i to:

1. Zahtjev upućen Hrvatskoj javnobilježničkoj komori od 04. 09. 2012. godine,
koji je uredno zaprimljen 05. 09. 2012. godine.

2. Zahtjev upućen Ministarstvu pravosuđa RH od 30. 04. 2012. godine,
koji je uredno zaprimljen 02. 05. 2012. godine

3. Zahtjev upućen Ministarstvu pravosuđa od 01. 09. 2012. godine,
koji je uredno zaprimljen 03. 09. 2012. godine.

jer unatoč svega navedenog do današnjeg dana nije omogućeno ostvarenje prava na pristup gore navedenim informacijama.

A bez ostvarenja prava na pristup navedenim informacijama ne može se raspravljati, a niti donositi USTAVAN OVRŠNI ZAKON, kao ispravan proizvod, bez neustavnih odredbi kojima se potpuno legalno krše sve gore navedene temeljne vrijednosti i prava svakog čovjeka i građanina.

Jer polazište svih opisanih skandaloznih rasporeda rada i zarada u radu na ovršnim predmetima na temelju vjerodostojnih isprava, koji su u potpunosti razvidni iz navedenih statističkih podataka koji upravo stoga i prešućuju, je isključivo u samom Ovršnom zakonu i njegovim neustavnim odredbama, KOJE OMOGUĆAVAJU NEUSTAVNE OVLASTI OVRHOVODITELJA.
STOGA TAKVE NEUSTAVNE OVLASTI OVRHOVODITELJA TREBA HITNO UKINUTI, TE UVESTI RASPOREDE OVRŠNIH PREDMETA PREKO HRVATSKE JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE, SUKLADNO „MAĐARSKOM MODELU UČINKOVITE OVRHE“.
A NAVEDENO ZNAČI DA IZ OVRŠNOG ZAKONA TREBA ISKLJUČITI SVE NEUSTAVNE I KORUPTIVNE ODREBE, BEZ USTAVNE OSNOVE, KOJE OPISANE NEUSTAVNE OVLASTI OVRHOVODITELJA, KAO POVLAŠTENE I POGODOVANE STRANKE ISTOG POSTUPKA, OMOGUĆAVAJU U ODNOSU NA OVRŠENIKA KAO DRUGU STRANKU ISTOG POSTUPKA.
JER UPRAVO TAKVE ODREDBE ZAKONA, BEZ USTAVNE OSNOVE IMAJU ULOGU JAKOG ODVJETNIKA KOJI POZIVOM NA TAKAV ZAKON BRANI I ŠTITI OPISANE NEUSTAVNE OVLASTI I PARTIKULARNE PRIVATNE INTERESE MALOBROJNIH I POVLAŠTENIH.
A ONI SU TAKVE ODREDBE I FORMULIRALI, TE IZMISLILI S TAKO OPĆENITIM FORMULACIJAMA, NA NAČIN DA SU NA PRVI POGLED NEPREPOZNATLJIVE, KAKO PO PITANJU NEUSTAVNIH OVLASTI OVRHOVODITELJA, TAKO I PO PITANJU NJIHOVIH ŠTETNIH I VEOMA OPASNIH PRAVNIH POSLJEDICA.
TAKVI MALOBROJNI I POVLAŠTENI SU NA OPISANI NAČIN I UZ POMOĆ TAKVOG ZAKONA, TE NJEGOVIH NEUSTAVNIH ODREBI, KOJE NEMAJU USTAVNU OSNOVU, STVORILI SEBI LEGALNU ZAŠTITU ZA SVOJ DOSADAŠNJI I BUDUĆI RAD, KOJI IM OMOGUĆAVA BOGAĆANJE UZ KRŠENJE USTAVNIH PRAVA GRAĐANA.
NA OPISANI NAČIN ONI SU STVORILI LEGALNU OSNOVU NA KOJU ĆE SE TAKVI MALOBROJNI I POVLAŠTENI U SVAKOM TRENUTKU MOĆI POZIVATI I KOJA ĆE IH I UBUDUĆE ŠTITITI NA ŠTETU OPĆEG DOBRA I OPĆEDRUŠTVENIH INTERESA, KAO NJIHOV NAJBOLJI ODVJETNIK.
JER UZ POMOĆ TAKVE NEUSTAVNE, ALI LEGALNE OSNOVE, ONI ĆE SE I UBUDUĆE MOĆI NESMETANO I LEGALNO BOGATITI, I TO POD SVAKU CIJENU, PA I POD CIJENU KRŠENJA TEMELJNIH LJUDSKIH I USTAVNIH PRAVA GRAĐANA, TE KRŠENJA USTAVNOG PRAVNOG PORETKA I VLADAVINE PRAVA REPUBLIKE HRVATSKE.
UPRAVO RADI NAVEDENOG, NAKON ŠTO SE O TAKVIM NEUSTAVNIM ODREDBAMA OVRŠNOG ZAKONA OTVORENO PROGOVORILO, ŠTO SE NIKADA NIJE PRAVNO ARGUMENTIRANO NI OSPORILO, TAKVE ODREDBE SE I NADALJE TAKO ŽILAVO BORE ZA SVOJ OPSTANAK U OVRŠNOM ZAKONU.
NAVEDENO DOKAZUJE I OPISANO ONEMOGUĆAVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA.
ALI NAVEDENO DOKAZUJE I SAMA ČINJENICA DA JE UPRAVO TAKAV OPASAN OVRŠNI ZAKON, ČIJE ODREDBE S KORUPTIVNIM ELEMENTIMA NEMAJU USTAVNU OSNOVU, UNATOČ SVEGA NAVEDENOG VEĆ UPUĆEN U HRVATSKI SABOR, RADI USVAJANJA.
A ISTO TAKO DOKAZUJE I ČINJNEICA DA NISU PRIHVAĆENE USTAVNE ODREBE IZ „MODELA MAĐARSKE UČINKOVITE OVRHE“ , KOJI BI OSIGURAO DA SE OVRŠNI PREDMETI BEZ POGODOVANOG I POVEZANOG RADA IZABRANIH MALOBROJNIH I ODREĐENIH JAVNIH BILJEŽNIKA DIJELE PREKO HRVATSKE JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE NA SVE JAVNE BILJEŽNIKE.
TIM VIŠE ŠTO JE HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA JASNO ISKAZALA DA JE SPREMNA I INFORMATIZIRANA, TE DA STOGA MOŽE OSIGURATI TAKVE OBJEKTIVNE I NEPRISTRANE RASPOREDE OVRŠNIH PREDMETA, PREMA MAĐARSKOM MODELU UČINKOVITE OVRHE, KOJI RASPOREDI BI BILI URAVNOTEŽENI I KOJI BI ISKLJUČILI DOSADAŠNJE NEPRIMJERENE I SKANDALOZNE RASPORED OVRHA.
NO TAKVE RASPOREDE OČITO ONEMOGUĆAVAJU JAKI LOBIJI I INTRESI KAPITALA KOJI SU VEĆ ODAVNO ODNJELI SVE POBJEDE, KAKO U ODNOSU NA OPĆE DOBRO I OPĆEDRUŠTVENE INTERESE REPUBLIKE HRVATSKE, TAKO I U ODNOSU NA TEMELJNA LJUDSKA I USTAVNA PRAVA NJENIH GRAĐANA.
STOGA TAKAV OVRŠNI ZAKON BEZ USTAVNE OSNOVE NE SMIJE BITI DONESEN, JER NJEGOVA OPASNOST JE POTPUNO RAZVIDNA IZ SKANDALOZNIH RASPOREDA OVRHA, PREMA KOJIMA SAMO 1 (JEDAN) JAVNI BILJEŽNIK IMA PREKO 81.000,00 TISUĆU PREDMETA ILI 15% OD UKUPNOG BROJA SVIH OVRHA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE, DOK NEKI JAVNI BILJEŽNICI UZ ISTO ZNANJE I ULAGANJA IMAJU 0 (NULA) PREDMETA.
STOGA SAMO RASPOREDI OVRŠNIH PREDMETA, PREMA „MAĐARSKOM MODELU“ UČINKOVITE OVRHE, KOJI SE VEĆ ODAVNO DOKAZAO U PRAKSI, MOGU BITI JAMSTVO PRAVILNOG I ZAKONITOG RADA NA OVRHAMA, BEZ POGODOVANJA, BEZ POVEZANOG RADA, BEZ SUKOBA INTERESA, TE BEZ TRGOVAČKIH OBILJEŽJA.
NO UPRAVO JAKI LOBIJI I INTRESI KAPITALA KOJI SU VEĆ ODAVNO ODNJELI SVE POBJEDE ONEMOGUĆAVAJU TAKVE RASPOREDE OVRHA PREKO HRVATSKE JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE, TAKO DA TAKAV MODEL MAĐARSKE UČINKOVITE OVRHE NIJE NI RAZMATRAN U PRIPREMI NOVOG OVRŠNOG ZAKONA.
UPRAVO RADI SVEGA NAVEDENOG OPISANE NEUSTAVNE ODREDBE S KORUPTIVNIM ELEMENTIMA SE ŽELE POD SVAKU CIJENU I UBUDUĆE ZADRŽATI U NOVOM OVRŠNOM ZAKONU, KAKO BI SE SVI ONI KOJI SU TAKVE NEUSTAVNE ODREBE IZMISLILI I NA TEMELJU NJIH SE GODINAMA BOGATILI I UBUDUĆE MOGLI NA ISTI NAČIN BOGATITI, TE POZIVATI NA TAKVE NEUSTAVNE ODREBE ZAKONA, te istovremeno TVRDITI DA JE SVE LEGALNO I DA SE SVE RADI PO ZAKONU.
SVE NAVEDENO UKAZUJE DA JE KRAJNJE VRIJEME DA UZ ZNANJE I STRUKU UPREGNEMO I SVOJU GRAĐANSKU HRABROST, TE SAVJEST I ODGOVORNOST.
NAIME KRAJNJE JE VRIJEME DA UZ ZNANJE I STRUKU UPREGNEMO I SVOJU GRAĐANSKU HRABROST, SAVJEST I ODGOVORNOST, TE IH SVE ZAJEDNO, KAO OSOBE KOJE SMO PRISEGNULI DA ĆEMO BRANITI INTERESE REPUBLIKE HRVATSKE I NJNEIH GRAĐANA, USMJERIMO NA ONO ŠTO JE ZA TE INTERESE BITNO I POSTUPIMO U STANJU KRAJNJE NUŽDE, KAKO BI ZAUSTAVILI NEUSTAVNU, DAKLE PROTUPRAVNU OPASNOST KOJA PRIJETI, TE ZAUSTAVILI JOŠ JEDAN NEUSTAVNI OVRŠNI ZAKON S KORUPTIVNIM ELEMETIMA I TAKAV POHOD NA HRVATSKI SABOR.
JER HRVATSKI SABOR I NE MORA PREPOZNATI OPASNOST OD TAKVOG ZAKONA, A NITI MORA PREPOZNATI NJEGOVE NEUSTAVNE ODREBE, JER ON LEGITIMNO VJERUJE I OČEKUJE DA JE IZVRŠNA VLAST SVE NAPRAVILA KAKO BI MU PRIPREMILA I PREZENTIRALA ISPRAVAN OVRŠNI ZAKON KOJI ŠTITI OPĆE DOBRO, OPČEDRUŠTVENI I JAVNI INTERES, TE PRAVA GRAĐANA, A NE NEISPRAVAN PROIZVOD KOJI ĆE IH UGROŽAVATI, TE KRŠITI USTAVNA PRAVA GRAĐANA I TO POZIVOM NA SAM OVRŠNI ZAKON, ŠTO SE U KONKRETNOM SLUČAJU I DOGODILO.
KAKO JE PRVO ČITANJE TAKVOG NEUSTAVNOG KONAČNOG PRIJEDLOGA OVRŠNOG ZAKONA VEĆ PROŠLO I TO DANA 09. 07. 2012. GODINE, A U SABOR JE NA DRUGO ČITANJE UPUĆEN ZAKON S ISTIM NEUSTAVNIM I KORUPTIVNIM ODREBAMA, TO JASNO UKAZUJE DA SU SVI MEHANIZMI ZAŠTITE OD TAKVOG OPASNOG ZAKONA ZAKAZALI.
TIME SMO PREKO NOĆI SVI DOVEDENI U STANJE KRAJNJE NUŽDE, S KOJE POZICIJE MORAMO HITNO DJELOVATI, KAKO BI OTKLONILI ISTOVREMENU PROTUPRAVNU POPASNOST KOJA PRIJETI OD NEUSTAVNIH I KORUPTIVNIH ODREBI OVRŠNOG ZAKONA, KOJE NEMAJU USTAVNU OSNOVU,
NAVEDENO SE POSEBNO ODNOSI NA USTAVNI SUD RH, KOJI SUKLADNO ČL. 129. ST. 5. USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, U TAKVIM SITUACIJAMA MORA DJELOVATI PREVENTIVNO I UPOZORITI HRVATSKI SABOR O UOČENIM POJAVAMA NEUSTAVNOSTI I NEZAKONITOSTI
STOGA PRVENSTVENO MOLIM USTAVNI SUD I SVE SUCE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE DA RADI ZAŠTITE VIŠIH INTERESA POSTUPE SUKLADNO USTAVU REPUBLIKE HRVATSKE I DJELUJU PREVENTIVNO.
NAIME MOLIM IH DA KAO USTAVNI SUD RH DJELUJU PREVENTIVNO I DA UPOZORE HRVATSKI SABOR, TE NA TAJ NAČIN ZAUSTAVE OVRŠNI ZAKON S NEUSTAVNIM I ELEMENTIMA I ONEMOGUĆE MALOBROJNE, PARTIKULARNE INTERESE, JAKIH LOBIJA I KAPITALA, KOJI SE UZ POMOĆ TAKVOG OVRŠNOG ZAKONA S NEUSTAVNOM OSNOVOM BORE ZA SVOJE PRIVATNE INTERESE NA ŠTETU OPĆEG DOBRA I PRAVA GRAĐANA.

POŠTOVANI,

UJEDNO KORISTIM PRILIKU DA UKAŽEM NA NUŽNOST UVAŽAVANJA I POŠTIVANJA JAVNIH SLUŽBI KOJE JE U REPUBLICI HRVATSKOJ USTROJIO ZAKONODAVAC RADI ZAŠTITE I OSTVARENJA NE SAMO PRAVA GRAĐANA, VEĆ I USTAVNOG PORETKA, A TAKVA JE I JAVNOBILJEŽNIČKA SLUŽBA.

STOGA, TEK KADA SE TO DOGODI I KADA NADZORNE SLUŽBA USTROJE UREDAN NADZOR ZAKONITOSTI RADA TAKVIH SLUŽBI, ŠTO PODRAZUMJEVA I NADZOR RADA ČELNIH I ODGOVORNI OSOBA, KAO ŠTO JE PREDSJEDNIK HJK, KAKO BI SE ONEMOGUĆILE NJIHOVE ZLOUPORABE POLOŽAJA I ZAKONSKIH OVLASTI, TE TEK KADA SE BUDE UVAŽAVAO PRAVNI POLOŽAJ TAKVIH SLUŽBI, KOJI IM JE DAO ZAKONODAVAC, ALI I TEK KADA SE BUDU UVAŽAVALI I NJIHOVI ZAHTJEVI DA SUKLADNO ČL. 46. USTAVA RH PODNOSE PREDSTAVKE I PRITUŽBE, ALI I DA TRAŽE, TE DOBIJU ODGOVOR, TE TEK KADA SE U TAKVIM SLUŽBAMA NADZOROM ZAKONITOSTI RADA BUDU JAMČILI PRAVILNI I ZAKONITI UVJETI RADA, BEZ MOGUĆIH UTJECAJA SA STRANE, TE BEZ POGODOVANOG I POVEZANOG RADA, KOJI SE ZBOG OSTVARENJA IMOVINSKIH KORISTI ODVIJA U UVJETIMA JAKOG SUKOBA INTRESA I TO VISOKOG STUPNJA, I TO NA ŠTETU OSOBNIH I IMOVINSKIH PRAVA I INTERESA GRAĐANA, TE NA ŠTETU SVIH GORE NAVEDENIH SUSTAVA VRIJEDNOSTI, PA I NA ŠTETU ENORMNIH FINANCIJSKIH INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE, ZAŠTIČENIH USTAVOM RH I VAŽEĆIM ZAKONIM,A O KOJIM DOGAĐANJIMA SAM PISALA, TEK TADA SE VIŠE NITKO NEĆE MOĆI NEAUTORIZIRANIM MIŠLJENJIMA I OKRUŽNICAMA KOJE SU DIJEMETRALNO SUPROTNE VAŽEĆIM ZAKONIMA, MIJEŠATI U NJIHOV PRAVILAN I ZAKONITI RAD.

JER TEK TAKO USPOSTAVLJENI NADZOR ZAKONITOSTI RADA ĆE ŠTITITI RAD TAKVIH SLUŽBI I TRAŽITI PAŽLJIVU I DOSLJEDNU PRIMJENU USTAVA RH, TE VAŽEĆIH ZAKONA REPUBLIKE HRVASKE, ŠTO ZNAČI DA ĆE ŠTITITI NJIHOV SAMOSTALAN I NEOVISN RAD, TE PRAVILAN I ZAKONITI RAD, KAKO GA JE DEFINIRAO ZAKONODAVAC.

A TEK U TAKVIM UVJETIMA ĆE SE MOĆI VJERODOSTOJNO TVRDITI DA SU U REPUBLICI HRVATSKOJ STVORENI OBJEKTIVNI UVJETI ZA UČINKOVITU BORBU PROTIV KORUPCIJE I KRIMINALA, TE UČINKOVITU ZAŠTITU TEMELJNIH PRAVA GRAĐANA, KAO I UVJETI ZA UČINKOVITO GOSPODSRSTVO I UČINKOVITO FUNKCIONIRANJE DRŽAVE, TE NJENIH INSTITUCIJA U OKVIRU SVIH NJENIH USTAVNIH I ZAKONSKIH NADLEŽNOSTI.

NAIME TEK U TAKVIM UVJETIMA BORBA PROTIV KORUPCIJE I KRIMINALA, TE SVE GORE NAVEDENO, KAO I MOJE UKAZIVANJE I MORALNO UPOZORAVANJE, TE PISANJE NEĆE BITI NEPODOBAN POKUŠAJ, I JOŠ JEDAN POKUŠAJ U PRAZNO.

TO JE POŠTOVANI JEDINA ISTINA, A DA BI DO TAKVE ISTINE DOŠLI MORAMO SE NAJPRIJE IZBORITI ZA USTAVNE ZAKONE, KAO ISPRAVNE PROIZVODE, BEZ NEUSTAVNIH I KORUPTIVNIH ODREBI, KOJI NEMAJU USTAVNE OSNOVE.

JER OD TAKVIH USTAVNIH I ISPRAVNIH ZAKONA, KAO ISPRAVNIH PROIZVODA SVE POČIMA, PA I BORBA PROTIV KORUPCIJE I KRIMINALA.

DAKLE, NAJPRIJE SE MORAMO IZBORITI ZA ISPRAVNE I USTAVNE ZAKONE KOJI NEĆE ŠTITITI SAMO MALOBROJNE PARTIKULARNE PRIVATNE INTERESE, TE ISTOVREMENO OSIGURAVATI LEGALNE INSTRUMENTE ZA NEDOPUŠTENO IZVLAČENJE NOVAC IZ DRŽAVNIH I JAVNIH PODUZEĆA, TE TVRTKI S DRŽAVNOM POTPOROM, SVE NA ŠTETU NAJŠIRIH SLOJEVA GRAĐANA, TE NJIHOVIH ZAJAMČENIH TEMELJNIH LJUDSKIH I USTAVNIH, KAKO OSOBNIH, TAKO I IMOVINSKIH PRAVA, KOJA PRAVA U TAKVIM UVJETIMA POSTAJU SAMO PRAVA NA PAPIRU.

NAVEDENO SE PRVENSTVENO ODNOSI NA PRIJEDLOG OVRŠNOG ZAKONA, KOJI JE NA DNEVNOM REDU HRVATSKOG SABORA I KOJI JE UZ KAZNENI ZAKON, RADI O JEDNOM OD NAJVAŽNIJIH ZAKONA REPUBLIKE HRVATSKE, KOJIM SE NEPOSREDNO DIRA U TEMELJNA PRAVA I IMOVINU GRAĐANA.

STOGA MISLIM DA U OVOM TRENUTKU SVI POLAŽEMO VAŽAN ISPIT O NOVOM OVRŠNOM ZAKONU.

A KAKO SE RADI O VAŽNOM I JEDNOM OD NAJVAŽNIJIH ZAKONA, SVI GA MORAMO VJERODOSTOJNO POLOŽITI.

JER AKO UNATOČ SVIH PRIGOVORA DONESEMO OVRŠNI ZAKON, BEZ USTAVNE OSNOVE, TAKAV ZAKON ĆE REPUBLIKA HRVATSKA, KAO I ONI KOJI SU GA OMOGUĆILI, TIME ŠTO SU GA PRIPREMILI, PRED EUROPSKOM UNIJOM I PRED SVIJETOM, VEĆ SUTRA MORATI BRANITI.

NAVEDENO TVRDIM JER JA TAKAV ISPIT O OVRŠNOM ZAKONU POLAŽEM VEĆ GODINAMA, TE MISLIM DA SAM GA SVOJIM PISANJEM I MORALNIM UKAZIVANJEM NA SVE NJEGOVE NEUSTAVNOSTI I OPASNOSTI VJERODOSTOJNO POLOŽILA.

A AKO NETKO MISLI DA GA NISAM POLOŽILA, ONDA GA MOLIM DA MI TO KAŽE PRAVNIM JEZIKOM, A TO JE PRAVNO ARGUMENTIRANI DIJALOG, TE NA TAJ NAĆIN OSPORI MOJE NAVODE, ŠTO JE U KONKRTENOM SLUČAJU U POTPUNOSTI IZOSTALO.

JER JA SAM VEĆ ODAVNO I U BROJNIM PODNESCIMA DALA SVE ODGOVORE O OVRŠNOM ZAKONU, A POSEBNO ELEBORIRALA SVE NJEGOVE OPSANOSTI I NEUSTAVNOSTI, TE SKANDALOZNA ZAKONSKA RJEŠENJA IZ ČL. 278. I ČL. 279., KOJI UREĐUJU MJESNU NADLEŽNOSTI JAVNIH BILJEŽNIKA U OVRŠNIM PREDMETIMA NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE.

NAIME NAVEDENIM ODREBAMA KOJE UREĐUJU MJESNU NADLEŽNOSTI JAVNIH BILJEŽNIKA SE OVRHOVODITELJIMA DAJU NEUSTAVNE OVLASTI DA SLOBODNO BIRAJU ODREĐENOG JAVNOG BILJEŽNIKA KOJI ĆE POSTUPATI U NJIHOVOJ PRAVNOJ STVARI I DONOSITI SVE ODLUKE.

TIME JE DEFINITIVNO NARUŠENA OBJEKTIVNOSTI I NEPRISTRANOST TAKO POGODOVANOG I IZABRANOG JAVNOG BILJEŽNIKA.

A ISTOVREMENO JE DEFINITIVNO NARUŠENA I RAVNOPRAVNOST, TE JEDNAKOST STRANAKA U POSTUPKU, BEZ POVLAŠTENOG POLOŽAJA I DISKRIMINACIJE JEDNE STRANKE POSTUPKA U ODNOSU NA DRUGU STRANU POSTUPKA, ŠTO SU TEMELJNA LJUDSKA I USTAVNA PRAVA GRAĐANA .

OSTAJE DAKLE DA I VI POŠTOVANI DATE SVOJ DOPRINOS I DATE ODGOVARAJUĆE VJERODOSTOJNE ODGOVORE, TE TIME VJERODOSTOJNO POLOŽITE ISPIT O OVRŠNOM ZAKONU.

JER O SVEMU NAVEDENOM ĆE VJERODOSTOJNO SVJEDOČITI NE SAMO NAŠE ZAJEDNIČKO, SADAŠNJE, VEĆ I BUDUĆE VRIJEME.

JER AKO SE U OVRŠNOM ZAKONU I NADALJE ZADRŽE OPISANE NEUSTAVNE I KORUPTIVNE ODREBE, BEZ USTAVNE OSNOVE, KOJIMA SE KRŠE TEMELJNA LJUDSKA I USTAVNA PRAVA GRAĐANA I TO NJIHOVA NEIMOVINSKA I IMOVINSKA PRAVA, TE UZ TO KRŠE I PRAVA ZAŠTIĆENA EUROPSKOM KONVENCIJOM O LJUDSKIM PRAVIMA, PROTIV TAKVIH NEUSTAVNIH ODREBI OVRŠNOG ZAKONA ĆE SE TREBATI I NADALJE BORITI.

JER SVI KAŽU DA JE DOŠLO NOVO VRIJEME I DA VIŠE NE TREBA ŠUTJETI, TE SE BOJATI OD MOGUĆIH SANKCIJA.

NAIME TEMELJNO LJUDSKO PRAVO JE UPRAVO SLOBODA IZRAŽAVANJA MIŠLJENJA, A POSEBNO KADA SE UKAZUJE I MORALNO UPOZORAVA NA NEZAKONITI RAD I PROPUSTU NADZORA ZAKONITOSTI, TE DONOŠENJE VEOMA VAŽNIH ZAKONA, KAO ŠTO JE OVRŠNI ZAKON, KOJI JE JEDAN OD NAJVAŽNIJIH ZAKONA ZA NAJŠIRE SLOJEVE GRAĐANA, KOJI NEMA USTAVNU OSNOVU.

JER ČINJENICA JE DA JE UNATOĆ SVEGA NAVEDENOG, JEDAN ZA NAJŠIRE SLOJEVE GRAĐANA TAKO VAŽAN ZAKON, KOJI IMA NEUSTAVNE I KORUPTIVNE ODREDBE, BEZ USTAVNE OSNOVE, KOJE OVRHOVODITELJIMA DAJU NEUSTAVNE OVLASTI, KOJE IM OMOGUĆAVAJU DA SE RADI BOGAĆENJA MALOBROJNIH, NA LEGALAN NAČIN I POZIVOM NA SAM OVRŠNI ZAKON, LEGALNO KRŠENJE TEMELJNIH OSOBNIH I IMOVINSKIH PRAVA GRAĐANA IPAK UPUĆEN U HRVATSKI SABOR RADI USVAJANJA.

RADI NAVEDENOG GRAĐANI SU UZ TAKAV ZAKON NEZAŠTIĆENI I ISKLJUČENI OD BILO KAKVE PRAVNE ZAŠTITE KOJA BI SE POZIVALA NA TAKAV OVRŠNI ZAKON, ŠTO ZNAČI DA SU TIME PREPUŠTENI POTPUNOM BEZAKONJU, KOJI SE TEMELJI NA POGODOVANOM I POVEZANOM RADU MALOBROJNIH I POVLAŠTENIH, KOJI SE ODVIJA U UVJETIMA TEŠKOG SUKOBA INTERESA VISOKOG STUPNJA, NA ŠTO SVAKODNEVNO UKAZUJU SVI: PRAVNA STRUKA, UDRUGE, GRAŽANI, TE MEDIJE, JER O TAKVOM SKANDALOZNOM RADU SVAKODNEVNO PIŠU NOVINE.

STOGA OPISANI OBESPRAVLJENI POLOŽAJ OVRŠENIKA I GRAĐANA, KOJI SU OMOGUĆILE NEUSTAVNE I KORUPTIVNE ODREDBE OVRŠNOG ZAKONA TREBA HITNO ŠTITITI I ZAŠTITITI.

JER TAKAV OVRŠNI ZAKON U POTPUNOSTI NEGIRA PRAVNI POREDAK I VLADAVINU PRAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ, BUDUĆI OPASNOST ZA GRAĐANE I DRŽAVU VIŠE NE VREBA IZVAN ZAKONA, VEĆ JE POSTALA SASTAVNI DIO SAMOG OVRŠNOG ZAKONA.

NAIME OPASNOST OD KOJE SVAKI ZAKON TREBA ŠTITITI GRAĐANE I VAŽNE INTERESE DRŽAVE, U OPISANIM OKOLNOSTIMA VIŠE NE VREBA IZVAN ZAKONA, VEĆ JE POSTALA SASTAVNI DIO SAMOG ZAKONA.

STOGA GRAĐANE I REPUBLIKU HRVATSKU ZAPRAVO TREBA ŠTITITI OD TAKVOG OVRŠNOG ZAKONA I NJEGOVIH ODREBI KOJE NEMAJU USTAVNU OSNOVU, ŠTO JA I RADIM OVAKVIM PODNESCIMA, I TO UNATOČ ČINJENICE DA S EMOJI PRIGOVORI I ZAHTJEVI BAHATO IGNORIRAJU .

POŠTOVANI,

radi svega navedenog ponovno vas molim i pozivam da djelujete PREVENTIVNO, te zaštitite narod i Republiku Hrvatsku od neustavnih i neispravnih zakona kojima se krše temeljna prava građana.

S tim da se u smislu PREVENTIVNOG DJELOVANJA posebno poziva USTAVNI SUD RH, koji je sukladno čl. 129. st. 5 USTAVA RH dužan pratiti ustavnost i zakonitost, te o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti izvijestiti Hrvatski sabor, da postupi u skladu s navedenom odredbom i HITNO IZVIJESTI HRVATSKI SABOR.

Naime poziva se da hitno postupi na opisani način, kad već do sada nije tako postupio, čime je I omogućen dosadašnji dugogodišnji pogodovan i povezan rad u ovršnim predmetima, koji se i danas neometano odvija u uvjetima teškog sukoba interesa visokog stupnja, sve na štetu ustavnih prava građana, te prava zaštićenih Europskom Konvencijom o temeljnim ljudskim pravima, koji način rada omogućavaju neustavne odredbe važećeg Ovršnog zakona.

S tim da je upravo takve odredbe važećeg Ovršnog zakona, te njegova neustavna zakonska rješenja u potpunosti preuzeo i konačni prijedlog novog Ovršnog zakona, te na taj način preuzeo i neustavne ovlasti ovrhovoditelja, koje mu na temelju neustavnih i koruptivnih odredbi omogućavaju da slobodno bira ODREĐENOG javnog bilježnika koji će postupati povodom njihovog prijedloga i donositi sve odluke u njihovoj pravnoj stvari u odnosu na ovršenika i njegovu imovinu, kao drugu stranku istog postupka.

TAKVE NEUSTAVNE OVLASTI OVRHOVODITELJA SU APSOLUTNO NEDOPUŠTENO, ŠTO JE SVIMA, PA I VAMA POŠTOVANI POZNATO, JER SU JER SU JEDNAKE NEUSTAVNIM I NEDOPUŠTENIM OVLASTIMA STRANKE DA BIRA MJESNO NADLEŽNOG SUCA KOJI ĆE POSTUPATI I ODLUČIVATI U NJENOJ PRAVNOJ STVARI.

STOGA SE TAKVE NEUSTAVNE OVLASTI NI U JEDNOM POSTUPKU NE SMIJU OMOGUĆITI I DOPUSTITI.

JER TAKVIM NEUSTAVNIM OVLASTIMA SE KRŠE TEMELJNA PRAVA SVAKE STRANKE POSTUPKA, A TO SU PRAVO NA OBJEKTIVNO I NEPRISTRANO POSTUPANJE, TE JEDNAKOST STRANAKA U POSTUPKU, BEZ DISKRIMINACIJE I NERAVNOPRAVNOG POLOŽAJA JEDNE STRANKE U ODNOSU NA DRUGU STRANKU ISTOG POSTUPKA.

Dakle opisanim neustavnim ovlastima ovrhovoditelja, koje su sastavni dio Ovršnog zakona, legalno se i na najgrublji način krše gore navedena temeljena osobna i imovinska prava zaštićena Ustavom RH i drugim Zakonima RH, te Europskom konvencijom o ljudskim pravima, jer se građani od takvog kršenja zakona, koje se poziva na sam zakon više ne mogu štititi i braniti.

POŠTOVANI,

nemojte dopustiti da moja pravedna nastojanja, te pisanje kroz proteklih 5 godina i moje sustavno ukazivanje na nezakoniti rad i propust nadzora zakonitosti, a posebno moje ukazivanje na takav opasan Ovršni zakon, kao neispravan proizvod s neustavnim i koruptivnim odredbama, bez ustavne osnove, kojim se u ovršnim predmetima na temelju vjerodostojne isprave, radi bogaćenje malobrojnih i povlaštenih, kršenje temeljnih ustavna prava građana BUDE JOŠ JEDAN NEPODOBAN POKUŠAJ I ZAHVAT U PRAZNO.
Jer ja sam se kao čovjek, građanin i javni bilježnik dobre volje borila isključivo za ostvarenje zakonitog rada i nadzora zakonitosti, te za ustavne zakone, kao ispravne proizvode, kojima se radi ostvarenja malobrojnih privatnih interesa ne krše osobna i imovinska prava, a posebno ne krše temeljna ljudska i ustavna prava građana, te prava zaštićena Europskom konvencijom o ljudskim pravima.
Upravo radi navedenog sam o brojnim ozbiljnim problemima otvoreno i vjerodostojno posvjedočila, kako bi se zaštitila ustavnost i zakonitost, te pravni poredak i vladavina prava u Republici Hrvatskoj, ali i istovremeno zaštitilo moje pravo na pravilan i zakoniti rad, radi čega su moj sigurni rad i moja služba, kao javnog bilježnika već odavno i to veoma ozbiljno ugroženi, a zbog događanja koja su u međuvremenu uslijedila bojim se da je i moj život ugrožen zbog mojeg pisanja i ukazivanja na sva opisana događanja.
Radi navedenog ću biti prisiljena dio prepiske i mojih pisanih isprava, dostaviti odabranim odvjetnicima, pozivom na Zakon o odvjetništvu i Kodeks odvjetničke etike, te profesionalnu odvjetničku tajnu koja obvezuje sve odvjetnike, uz nalog da ih mogu koristiti i upotrijebiti samo za potreba moje obrane ili ostvarenja mojih prava i interesa, a posebno ako se ne budem mogla braniti ili štititi takva prava i interese, jer se bojim da je moj život ugrožen, točnije bojim se da mi se nešto ne dogodi.
Stoga Vas ponovno molim da zaustavite donošenje novog Ovršnog zakona s neustavnim ovlastima ovrhovoditelja, koje nemaju ustavnu osnovu, te da angažirate POLITIČKU VOLJU koja će takav ovršni zakon onemogućiti i zaustaviti, kako Republika Hrvatska ne bi bila država u kojoj se uz pomoć važećih zakona legalno krše temeljna ljudska i ustavna prava građana.
MISLIM DA JE U OVOM TRENUTKU NAJPOTREBNIJA POLITIČKA VOLJA, A NE PRAVNI ARGUMENTI, JER ONI NIKADA I NISU BILI NA STRANI TAKVOG OVRŠNOG ZAKONA, BEZ USTAVNE OSNOVE.
POŠTOVANI,
Politička volja je u ovom trenutku nužno potrebna, jer bez nje je sve, pa tako i borba protiv korupcije i kriminala, ali i borba protiv Ovršnog zakona s neustavnim i koruptivnim elementima, bez ustavne osnove, koje u Republici Hrvatskoj omogućavaju legalnu koruptivnu i kriminalnu djelatnosti i to pozivom na sam zakon, a isto tako i moje ukazivanje i moralno upozoravanje, te pravedna dugogodišnja nastojanja i moje pisanje, SAMO JOŠ JEDAN NEPODOBAN POKUŠAJ I ZAHVAT U PRAZNO.

U Splitu, 24. 09. 2012. godine.

Uz iskazano poštovanje,
primite moje srdačne pozdrave,

JAVNI BILJEŽNIK
Vedrana Bilan, v. r.

___________________________

Podnesak br. 3

JAVNI BILJEŽNIK
VEDRANA BILAN
21000 SPLIT
Kneza Ljudevita Posavskog 17
U Splitu, 26. 09. 2012. godine.

POŠTOVANI,
Ustavni_sud@usud.hr
– PREDSJEDNICA USTAVNOG SUDA RH, poštovana dr. sc. JASNA OMEJEC
– ZAMJENIK PREDSJEDNICE USTAVNOG SUDA poštovanI dr. sc. ALDO RADOLOVIĆ
– SUDAC USTAVNOG SUDA, poštovani MATE ARLOVIĆ
– SUDAC USTAVNOG SUDA, poštovani MARKO BABIĆ
– SUDAC USTAVNOG SUDA, poštovana SNJEŽANA BAGIĆ
– SUDAC USTAVNOG SUDA, poštovana SLAVICA BANIĆ
– SUDAC USTAVNOG SUDA, poštovani dr. sc. MARIO JELUŠIĆ
– SUDAC USTAVNOG SUDA, poštovani dr. sc. DAVOR KRAPAC
– SUDAC USTAVNOG SUDA, poštovani IVAN MATIJA
– SUDAC USTAVNOG SUDA, poštovani ANTUN PALARIĆ
– SUDAC USTAVNOG SUDA, poštovana dr. sc. DUŠKA ŠARIN
– SUDAC USTAVNOG SUDA, poštovani MIROSLAV ŠEPAROVIĆ
Ksenija_Podgornik@usud.hr
PREDSTOJNICA UREDA PREDSJEDNICE USTAVNOG SUDA, poštovana KSENIJA PODGORNIK
____________________________________________________________________________
sabor@sabor.hr
predsjednik@sabor.hr
josip.leko@sabor.hr
– POTPREDSJEDNIK HRVATSKOG SABORA, poštovani JOSIP LEKO
potpredsjednik_MB@sabor.hr
– POTPREDSJEDNIK HRVATSKOG SABORA, poštovani MILORAD BATINIĆ
potpredsjednik_ns@sabor.hr
– POTPREDSJEDNIK HRVATSKOG SABORA, poštovani NENAD STAZIĆ
odbprav@sabor.hr
– PREDSJEDNIK ODBORA ZA PRAVOSUĐE, poštovani prof. dr. sc. JOSIP KREGAR
odbzak@sabor.hr
– PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO, poštovana INGRID ANTIČEVIĆ MARINOVIĆ
nvsuzkor@sabor.hr
– PREDSJEDNIK NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE, poštovani VLADIMIR ŠEKS
_________________________________________________________________________________
predsjednik@vlada.hr
PREDSJEDNIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, poštovani ZORAN MILANOVIĆ
___________________________________________________________________________
ministar@pravosudje.hr
– MINISTAR PRAVOSUĐA, poštovani mr. sc. ORSAT MILJENIĆ
asibaric@pravosudje.hr
– TAJNICA MINISTRA PRAVOSUĐA, poštovana ANITA ŠIBARIĆ
nacrtpzid_ovr@pravosudje.hr
– STRANICE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA GDJE SE ŠALJU PRIGOVORI NA OVRŠNI ZAKON
___________________________________________________________________________
ured@predsjednik.hr
– PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE, poštovani prof. dr. sc. IVO JOSIPOVIĆ
__________________________________________________________________________________
uskok.zg@uskok.hr
– RAVNATELJ UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALA, poštovani DINKO CVITAN
________________________________________________________________________________
tajnistvo.dorh@dorh.hr
– GLAVNI DRŽAVNI ODVJETNIK, poštovani MLADEN BAJIĆ
______________________________________________________________________
ombudsman@ombudsman.hr
– PUČKI PRAVOBRANITELJ, poštovani JURICA MALČIĆ
____________________________________________________________________________________
ministrica@mvep.hr
– MINISTRICA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, poštovana prof.dr.sc. VESNA PUSIĆ
kabinet.ministrice@mvep.hr
– TAJNIK KABINETA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA RH, poštovani TOMISLAV CAR
___________________________________________________________________________________
vsrh@vsrh.hr
– PREDSJEDNIK VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE, poštovani BRANKO HRVATIN
_______________________________________________________________________________
Ured.Predsjednika@vusrh.pravosudje.hr
– PREDSJEDNIK VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH, poštovani ANTE GALIĆ
_____________________________________________________________________
ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr
– PREDSJEDNIK VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH – poštovani MARIO VUKELIĆ
—————————————————————————————————————————–
kabinet@mfin.hr
– MINISTAR FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE, poštovani SLAVKO LINIĆ
nada.first@mfin.hr
– MINISTAR FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE, poštovani SLAVKO LINIĆ

zbog opasnosti koja prijeti, jer je konačni prijedlog novog Ovršnog zakona, čije pojedine odredbe nemaju ustavnu osnovu, već upućen u Hrvatski sabor radi usvajanja, tako da se VEĆ NALAZI NA DNEVNOM REDU SJEDNICE HRVATSKOG SABORA, ovaj podnesak Vam dostavljam na gore navedene javno objavljene e-mail adrese, kao e-mail adrese svih Vas kao čelnih i odgovornih osoba najviše državne vlasti Republike Hrvatske, te sudaca vrhovnih sudova najviše sudbene vlasti Republike Hrvatske, a isto tako predsjednice Ustavnog suda Republike Hrvatske, s tim da se proslijedi svim sucima Ustavnog suda Republike Hrvatske, koji su sukladno čl. 129. st. 5. Ustava Republike Hrvatske zaduženi da prate ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, te uz to obvezni da o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti izvješćuju Hrvatski sabor, što znači da su obvezni djelovati:

PREVENTIVNO

STOGA VAS OVIM PODNESKOM SVIH MOLIM A UJEDNO I POZIVAM DA U ODNOSU NA DONOŠENJE NOVOG OVRŠNOG ZAKONA DJELUJETE PREVENTIVNO.

Naime ovim podneskom, postupajući u krajnjoj nuždi, kako bi se otklonila istovremena neiskrivljena opasnost koja prijeti, Vas pozivam na preventivno djelovanje uz pomoć pravne struke i stručnjak za ovršno pravo,
Stoga Vas molim da radi ponovnog razmatranja, te moguće revizije konačnog prijedloga novog Ovršnog zakona, čije odredbe u ovršnom postupku na temelju vjerodostojne isprave nemaju ustavnu osnovu, jer su u potpunosti preuzele neustavne i koruptivne odredbe, te neustavna zakonska rješenja iz ranijih i važećeg Ovršnog zakona, na način da su ovrhovoditeljim, kao jednoj stranki postupka dane neustavne ovlasti, prema kojima u okviru propisane mjesne nadležnosti mogu slobodno birati određenog javnog bilježnika koji će postupati povodim njihovog prijedloga za ovrhu i u takvom postupku donositi sve odluke, te time zapravo postupati u njihovoj pravnoj stvari, u odnosu na ovršenika i njegovu imovinu, kao drugu stranku istog postupka, zatražite stručno i autorizirano mišljenje pravne struke i pravne prakse s potpisom u odnosu na navedene odredbe Ovršnog zakona.
Naime pozivam Vas da takvi autorizirano mišljenje pravne struke s potpisom zatražite od:
poštovanog prof. dr. sc. MIHAILO DIKE

Te da takvo autorizirano mišljenje pravne prakse s potpisom zatražite od:
poštovanog odvjetnika MARIJANA HANŽEKOVIĆA
—————————————————————————————————————
Naime u aktualnom vremenu događanja i postupku donošenja novog Ovršnog zakona su postala potpuno jasna nastojanja da se navedene neustavne odredbe s koruptivnim elementima iz važećeg Ovršnog zakona, pod svaku cijenu pa i pod cijenu kršenja temeljnih ljudskih i ustavnih prava građana, dakle direktnim umišljajem zadrže u Ovršnom zakonu, kako bi se i ubuduće omogućio nastavak dosadašnjeg načina rada s ovrhama i time zaštitili postojeći partikularni privatni interesi, na štetu općeg dobra, općedruštvenih i javnih interesa, koji su općepoznati, te ih stoga ne moram dokazivati.
Jer na temelju opisanih neustavnih ovlasti ovrhovoditelja, koje nemaju ustavnu osnovu, potpuno je razvidno da takve odredbe omogućavaju legalno bogaćenje malobrojnih i povlaštenih pojedinaca na štetu imovinskih prava i financijskih interesa građana, ali i na štetu temeljnih ljudskih i ustavnih prava građana, koja u svim demokratskim i ustavnim državama uživaju pravnu zaštitu.
A to su pravo na objektivno i nepristrano postupanje, bez pogodovanog i povezanog rada i bez sukoba interesa, te bez pogodovanja u pribavljanju poslova, što je koruptivna djelatnost, te bez neravnopravnog položaja stranaka u postupku, koji se temelji na diskriminaciji i povlaštenom položaju jedne stranke postupka u odnosu na drugu srnku postupka, konkretno ovrhovoditelja kojem sam zakon priznaje neustavne ovlasti, te ga na taj način pogoduje, u odnosu na konkretnog ovršenika, ali i sve građane, kao moguće stranke takvog ovršnog postupka.
Stoga se radi o zakonskim rješenjima koja su bez ustavne osnove, jer se temelje na neustavnim i koruptivnim odredbama, konkretno čl. 278. i 279. navedenog konačnog prijedloga Ovršnog zakona, koje odredbe su kao neustavne odredbe jednog tako važnog zakona veoma šetne za pravni poredak i vladavinu prava Republike Hrvatske, a posebno štetne za opće dobro, općedruštvene interese, kao i za temeljna ljudska i ustavna prava građana, kao i prava zaštićena Europskom konvencijom o ljudskim pravima, radi čega je potrebno djelovati preventivno, kako bi se svi navedeni sustavi vrijednosti zaštitili od budućih štetnih posljedica.
Takvo preventivno djelovanje je potrebno tim više, jer navedene neustavne i koruptivne odredbe, na kojima se temelje opisane neustavne ovlasti ovrhovoditelja omogućavaju sve ono što je u pravu bilo oduvijek nedopušteno, pa tako i pogodovanje u pribavljanju poslova, radi ostvarenja koristi i interesa, te neprimjerenog bogaćenja malobrojnih i povlaštenih, kao i povezani rad koji se odvija uz sukob interesa visokog stupnja, što u svojoj ukupnosti ima sva obilježja KVALIFICIRANOG OBLIKA KORUPTIVNE DJELATNOSTI, koja se legalno provodi pozivom na sam Ovršni zakon i njegove neustavne i koruptivne odredbe, jer na njima se i temelje sve opisane neustavne ovlasti ovrhovoditelja, koje sve navedeno omogućavaju.
S tim da se sve navedeno provodi uz istovremeno najgrublje kršenje temeljnih ljudskih i ustavih prava građana, koja u svim demokratskim i ustavnim zemljama uživaju pravnu zaštitu, tako da se zapravo radi o društveno mnogo opasnijem obliku od klasične koruptivne djelatnosti koja se odvije u sivoj zoni, i koja uz učinkovitu borbu protiv kriminala ima tendenciju sužavanja, na način da se uz takve aktivnosti može kontrolirati i suzbiti, dok se opisana koruptivna djelatnost legalno provodi na temelju neustavnih odredbi samog zakona, tako da se ne može kontrolirati, a niti se može suzbiti, jer su njeno ishodište neustavne odredbe samog zakona, tako da je ona postala sastavni dio samog zakona, koji joj takvim neustavnim i koruptivnim odredbama pruža punu zaštitu, na način da stimulira njenu tendenciju ekstenzivnog širenja, jer se učinkovitom borbom protiv korupcije ne može suziti i suzbiti.
Na taj način opisana koruptivna djelatnost je legalno omogućena i to pozivom na sam zakon i traje sve dok se ne ukinu i stave izvan snage neustavne i koruptivne odredbe Ovršnog zakona koje je omogućavaju, štite i održavaju.
POŠTOVANI,
Sve navedeno je definicija i pravni domašaj navedenih opasnih odredbi iz konačnog prijedloga novog Ovršnog zakona, koje se slobodno mogu kvalificirat ne samo kao neustavne, već i koruptivne, jer se na njima temelje neustavne ovlasti i povlašteni položaj ovrhovoditelja, koje im ovršnim predmetima na temelju vjerodostojne isprave, omogućava pogodovanje u pribavljanju poslova i povezani rad radi ostvarenja zajedničke koristi i interesa, a time i koruptivnu, te kriminalnu djelatnost, koja se neće moći zaustaviti borbom protiv korupcije, dok se iz zakona ne isključe sve navedene opasane odredbe, bez ustavne osnove, te takve neustavne ovlasti, koje omogućavaju koruptivnu i kriminalnu djelatnost.
Stoga su opisana neustavna zakonska rješenja, koja su preuzeta iz važećeg Ovršnog zakona, koja nemaju ustavnu osnovu, veoma opasna i šetna za pravni poredak i vladavinu prava, te Republiku Hrvatsku, a posebno za opće dobro i općedruštvene interese, te temeljna ljudska i ustavna prava građana, kao i prava zaštićena EUROPSKOM KONVENCIJOM O LJUDSKIM PRAVIMA.
Jer takva neustavna zakonska rješenja u samom startu pogoduju ovrhovoditelje, te mu kao jednoj stranki postupka daju ovlasti, koje nemaju ustavnu osnovu, a koje im omogućavaju, da se izborom određenog javnog bilježnika koji će postupati u njihovoj pravnoj stvari, bez suglasnosti druge stranke postupka, takvim pogodovanim radom na koji se u masovnim predmetima nužno nadograđuje i povezani rad, neprimjereno bogate na štetu prava i interesa ovršenika i njegove imovine, kao druge stranke tog istog postupka.
POŠTOVANI,
UPRAVO RADI NAVEDENOG OVIM PODNESKOM POZIVAM U POMOĆ PRIZNATU PRAVNU STRUKU I PRAVNU PRAKSU, TE VAS POŠTOVANI MOLIM DA ZATRAŽITE NJIHOVO PISMENO OBRAZLOŽENO I PRAVNO ARGUMENTIRANO I AUTORIZIRANO MIŠLJENJE.
UJEDNO VAS MOLIM ZA SAVJESNO I ODGOVORNO POSTUPANJE, TE ZA GRAĐANSKU HRABROST, JER BEZ NAVEDENOG SAMO ZANJE I STRUKA U OPISANIM OKOLNOSTIMA VIŠE NISU DOVOLJNE, JER NAS DOSADAŠNJI SLIJED DOGAĐANJ U REPUBLICI HRVATSKOJ I BROJNI POSTUPCI UPOZORAVAJU DA SU ONI ČESTO USTUKNULI ZBOG VIŠIH NALOGA I INTERESA, TE RELATIVIZACIJE SVEGA.
Stoga ovim podneskom prvenstveno pozivam priznatog pravnog stručnjaka za ovršno pravo, koji je rješenjem ministra pravosuđa g. Orsata Miljenića u ožujku 2012. godine i imenovan za voditelja radne skupine, odnosno grupe koja je pripremala konačni prijedlog novog Ovršnog zakona, a koji je uz navedeno imenovan i za Predsjednik Stalno izabranog sudišta (arbitražnog sudišta) pri HGK i to poštovanog:
prof. dr. sc. MIHAILO DIKU
te ga molim da provede reviziju i vještačenje konačnog prijedloga novog Ovršnog zakona koji je upućen u Hrvatski sabor radi usvajanja, te da se putem pismeno obrazloženo i pravno argumentirano, te autorizirano stručno mišljenje s potpisom očituje u odnosu na sve prigovore i postavljena pitanja u odnosu zakonska rješenja konačnog prijedloga navedenog novog Ovršnog zakona, a posebno u odnosu na prigovore koji ukazuju da se radi o neustavnim ovlastima ovrhovoditelja, koje se temelje na gore navedenim neustavnim i koruprivnim odredbama, koje nemaju ustavnu osnovu, koji su detaljno obrazloženi u ovom podnesku, te brojnim u brojnim mojim podnescima koje sam već dostavila nadležnim institucijama i to putem pošte i uz preporučenu osobnu dostavu, pa tako i u Podnesku od 20. 09. 2012. godine i Podnesku od 24. 09. 2012. godine, koje dostavljam u prilogu, a koje sam Vam već ranije dostavila putem e-mail-a.
POŠTOVANI,

molima Vas da kao osobe koje ste prisegnuli i obvezali se štititi interese Republike Hrvatske i njenih građana, te štititi ustavnost i zakonitost, te pravni poredak i vladavinu prava Republike Hrvatske, a uz to kao osobe kojima je poznata važnosti Ovršnog zakona, kao jednog od najvažnijih zakona Republike Hrvatskoj, jer se s njim neposredno dira u imovinska prava, te interese građana, dakle njihovu imovinu, osigurate gore navedeno mišljenje prof. dr. sc. MIHAILO DIKE, a po potrebi osigurate autorizirano vještačenje i reviziju s potpisom u odnosu na konačni prijedlog Ovršnog zakona, za čije gore navedene odredbe odgovorno tvrdim da nemaju ustavnu osnovu.
Sve navedeno se posebno odnosi poštovanu predsjednicu i sve poštovane suce Ustavnog suda Republike Hrvatske, koji sukladno čl. 129. st. 5. Ustava Republike Hrvatske zaduženi da prate ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, te uz to obvezni da o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti izvješćujete Hrvatski sabor, što znači da su obvezni djelovati PREVENTIVNO.

Za potrebe gore navedenog mišljenja, a po potrebi vještačenja i revizije odredbi konačnog prijedloga Ovršnog zakona koje nemaju ustavnu osnovu, u prilogu dostavljam samo gore navedene Podneske s prigovorima, koje sam Vam s nekim prilozima već dostavila putem e-mail-a, s tim da u svakom trenutku stojim na raspolaganje, tako da navedene podneske mogu dopuniti s drugim brojnim podnescima koje sam uputila nadležnim institucijama, a u kojima sam precizno i detaljno pravno argumentirano obrazložila sve probleme rada i štetnih posljedica opisanih neustavnih ovlasti ovrhovoditelja, te neustavnih i koruptivnih odredbi Ovršnog zakona na kojima se takve odredbe temelje, a uz navedeno sve mogu i dokumentirati s brojnim slučajevima iz prakse, te brojnim rješenjima o ovrsi koja su donesena na temelju opisanih neustavnih i koruptivnih odredbi i ovlasti, uz pogodovano pribavljanje poslove, te uz pogodovani i povezani rad, za koji je općepoznato da se već godinama odvija u uvjetima sukoba interesa visokog stupnja, pa čak i u uvjetima u kojima javni bilježnik koji postupa mora biti isključen iz postupka po samom zakonu, zbog apsolutnog razloga za izuzeće od postupanja u kojim uvjetima mora prekinuti svaki rad u postupku, kao i dokumentirati s brojnim slučajevima iz prakse, te brojnim rješenjima o ovrsi iz kojih je razvidno da su donesena uz pomoć opisanih neustavnih ovlasti i u uvjetima sukoba interesa, pogodovanog i povezanog rada, na štetu imovinskih prava i financijskih interesa građana, ali istovremeno i na štetu njihovih temeljnih ljudskih i ustavnih prava.
JER OPISANI RAD U OVRŠNIM PREDMETIMA NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE, KOJI SE VEĆ GODINAMA NESMETANO PROVODI NA TEMELJU ODREDBI OVRŠNOG ZAKONA KOJE NEMAJU USTAVNE OSNOVE I KOJIMA SE RADI ZAJEDNIČKE KORISTI I INTERESA MALOBROJNIH KRŠE TEMELJNA PRAVA GRAĐANA JE IZA SEBE OSTAVIO BROJNE TRAGOVE.
No uz navedene Podneske koje sam Vam već uputila putem e-mail-a istovremeno Vam dostavljam i Zahtjev od 03. 04. 2012. godine kojim sam se po drugi put s upitom za pravno mišljenje, sukladno članku 5. Zakona o odvjetništvu obratila prof. dr. sc. MIHAILO DIKi, te ga pozvala na pravni dijalog, pored ostalog i po pitanju ustavnosti odgovarajućih odredbi važećeg Ovršnog zakona, te ustavnosti navedenih ovlasti ovrhovoditelja, smatrajući da se istima krše imovinska i neimovinska prava građana, no do današnjeg dana nisam dobila odgovor.
Stoga u prilogu ovog Podneska kojim se radi moguće revizije konačnog prijedloga novog Ovršnog zakona, traži stručno mišljenje pravne struke i pravne prakse, dostavljaju niže navedene podneske:
1. Podnesak od 20. 09. 2012. godine, upućen putem e-mail-a istog dana
2. Podnesak od 24. 09. 2012. godine, upućen putem e-mail-a istog dana
3. Podnesak od 03. 04. 2012. godine upućen prof. dr. sc. MIHAILU DIKI
Naime i ja sam se poštovanom prof. dr. sc. MIHAILO DIKU prvi put obratila još 2009. godine s upitom za pravno mišljenje i to sukladno članku 5. Zakona o odvjetništvu, jer su se u Komori, pa i u svojim pismenim odlukama uvijek pozivali na njegova usmena pravna mišljenja, tako da sam željela da ih on i autorizira, te pismeno potvrdi, jer ja vjerujem samo onim mišljenjima struke, koja su autorizirana i iza kojih struka stoji s vjerodostojnim potpisom, te imenom i prezimenom određene osobe.
Jer na moju žalost, još uvijek sam samo čovjek struke, jer još uvijek vjerujem samo u struku i humane vrijednosne sustave, tako da bih samo za takvu politiku dala sve, što se do danas nikada nije dogodilo, jer su me politike i njihove retorike, na žalost razočarale, sve.
Stoga mislim da bi pismeno mišljenje poštovanog prof. dr. sc. MIHAILE DIKE, kao priznatog stručnjaka ovršnog prava, koji je rješenjem ministra pravosuđa RH, poštovanog Orsata Miljenića, imenovan i za voditelja radne skupine, odnosno grupe za izradu nacrta prijedloga Ovršnog zakona, te koji je uz navedeno i Predsjednik Stalno izabranog sudišta (arbitražnog sudišta) pri HGK, iza kojeg bi on stajao svojim potpisom, te imenom i prezimenom, moglo biti vjerodostojno stručno pravno mišljenje, lišeno svake politike, jer bi on u takvom mišljenju mogao dati vjerodostojne odgovore na brojne prigovore i brojna pitanja u odnosu na konačni prijedlog Ovršnog zakona koji je upućen u Hrvatski sabor radi usvajanja, te njegove odredbe za koje se tvrdi da su neustavne i koruptivne, te da se na njima temelje neustavne ovlasti ovrhovoditelja, koje su u dugogodišnjoj primjeni, jer su preuzete iz starog i važećeg Ovršnog zakona.
Naime isti je kao voditelja radne skupine, odnosno grupe za izradu nacrta prijedloga Ovršnog zakona od početka bio na izvoru svih istina o tome kako se stvarao konačni prijedlog novog Ovršnog zakona, radi čega Vas molim da osigurate njegovo stručno mišljenje, kao vještačenje i reviziju o ustavnosti i ispravnosti navedenih odredbi Ovršnog zakona, jer ako se isti usvoji u Hrvatskom saboru, nakon toliko godina i višegodišnje primjene, zaslužuje da barem bude ustavan, te barem toliko ispravan proizvod, da se njime neće legalno, kao i do sada kršiti temeljna ljudska i ustavna prava građana.

No uz sve navedene odgovore, koji su nužno potrebni i bez kojih se ne može donijeti USTAVNI OVRŠNI ZAKON, koji će ubuduće osigurati pravilnu i zakonitu ovrhu, bez kršenja ustavnih prava građana, mislim da bi se prof. dr. sc. MIHAILO DIKA kao voditelj radne grupe koja je pripremala prijedlog Ovršnog zakona, te stoga od početku bila na izvoru svega, trebao očitovati, te dati odgovore i na veoma važna, niže navedena pitanja.
NAIME MISLIM DA BI SE POŠTOVANI PROFESOR
TREBAO OČITOVATI
NA PITANJA NA KOJA DO DANAS NITKO NIJE ODGOVORIO:

1. Zbog čega nisu usvojeni prijedlozi da se uvede „MAĐARSKI MODEL UČINKOVITE OVRHE“, koji bi u rasporedima ovršnih predmeta već u startu isključio opisane neustavne ovlasti ovrhovoditelja da bira određenog javnog bilježnika, jer bi se sukladno navedenom mađarskom modelu učinkovite ovrhe svi ovršni predmeti dijelili preko HRVATSKE JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE (HJK), na način da se svi zaprimaju u HJK, a onda uz uvažavanje propisane mjesne nadležnosti i redoslijeda zaprimanja ravnomjerno raspoređuju javnim bilježnicima po abecednom redu, za što je HJK dala suglasnost i izjavila da je za takve rasporede spremna i informatizacijski osposobljena, te da ih je u mogućnosti slijediti, no unatoč navedenog, takvi prijedlozi nisu usvojeni.
2. Zbog čega se Ovršnim zakonom ne ustrojava Registar pravomoćnih i ovršnih rješenja o ovrhama, koje donose javni bilježnici, kao registar dospjelih, te pravomoćnih i ovršnih tražbina, koje se također naplaćuju putem FIN-e, već se Ovršnim zakonom ustrojava isključivo i samo Registar zadužnica, koje su po pitanju ovrha manje bitne, jer se najčešće daju kao osiguranje tražbina, koje će tek nastati, a možda nikada neće ni nastati, tako da uopće ne dokazuju da je tražbina nastala i da postoji.
Naime prof. dr.sc. Mihailo Dika bi na navedeno pitanja mogao stručno i pravno argumentirano odgovoriti, tako da bi sve bilo transparentno i razvidno, a posebno da li su istiniti prigovori da se Registar zadužnica ustrojava isključivo radi pribavljanja i kontrola informacija, u smislu tko s kim i kako, dok se istovremeno nikako ne želi ustrojiti Registar pravomoćnih i ovršnih rješenja o ovrsi koje također donose javni bilježnici, a tražbine se naplaćuju kod FIN-e, kao i kod zadužnica.
No unatoč navedenog istovremeno s ustrojavanjem Registra zadužnica ne žali se ustrojiti Registar pravomoćnih i ovršnih rješenja o ovrsi jer se i nadalje ne želi da rad u ovršnim predmetima bude transparentan, već naprotiv želi se da rad na ovrhama i ubuduće bude netransparentan i izvan svakog sustava nadzora i kontrole, što je i isključivi razlog onemogućavanja prava na pristup bilo kakvim informacijama o radu na ovrhama, pa tako i običnim brojčanim rasporedima ovrha po pojedinim javnobilježničkim uredima, zbog čega se radi ostvarenja takvih prava moraju voditi postupci i na sudu, iako se radi o informacijama o broju predmeta zaprimljenih po pojedinim upisnicima, koji se ne nigdje ne prešućuju, pa ni na sudu, a uz to se radi o temeljnom ljudskom i ustavnom pravu zaštićenim Zakonom o pravu na pristup informacijama, kao važnom temeljnom i organskom Zakonu.

Stoga mislim da je gore navedeno autorizirano i potpisano mišljenje prof. dr. sc. MIHAILA DIKE s pravno argumentiranim odgovorima veoma važno, jer bi ukoliko bi odgovori bili uvjerljivi i dobro pravno obrazloženi mogli dokazali ustavnu osnovu gore navedenih odredbi, što znači da bi takvo mišljenje možda uspjelo sve postojeće prigovore protiv konačnog prijedloga novog Ovršnog zakona pretvoriti u afirmativna mišljenja, koja će se zalagati upravo za takve odredbe Ovršnog zakona .

————————————————————————————————————————
POŠTOVANI,
No u konkretnom slučaju mislim da navedeno mišljenje pravne struke ipak nije dovoljno.
Naime , obzirom na veoma ozbiljne prigovore u odnosu na navedene odredbe Ovršnog prava, kojima se osporava najvažnije, a to je ustavna osnova, uz navedeno mišljenje pravne struke, obzirom na dugogodišnju primjenu takvih odredbi Ovršnog zakona, te dugogodišnje osporavanje njihove ustavne osnove, nužno potrebno i mišljenje pravne prakse o primjeni takvih odredbi u radu na ovršnim premetima na temelju vjerodostojne isprave.
Stoga ovim podneskom pozivam priznatog pravnog stručnjaka iz prakse za ovršno pravo, a Vas poštovani, kao osobe koje ste prisegnuli i obvezali se štititi interese Republike Hrvatske i njenih građana, te štititi ustavnost i zakonitost, te pravni poredak i vladavinu prava Republike Hrvatske, kojim je uz to poznata važnosti Ovršnog zakona, kao jednog od najvažnijih zakona Republike Hrvatskoj, jer se s njim neposredno dira u imovinska prava, te interese građana, dakle njihovu imovinu, molim da osigurate autorizirano mišljenje s pravnog stručnjaka iz prakse potpisom i to poštovanog.
odvjetnika MARIJANA HANŽEKOVIĆA
Sve navedeno se posebno odnosi poštovanu predsjednicu i sve poštovane suce Ustavnog suda Republike Hrvatske, koji sukladno čl. 129. st. 5. Ustava Republike Hrvatske zaduženi da prate ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, te uz to obvezni da o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti izvješćujete Hrvatski sabor, što znači da su obvezni djelovati PREVENTIVNO.

Jer poštovani odvjetnik MARIJAN HANŽEKOVIĆ bi kao pravni stručnjak iz prakse bi po pitanju svakodnevne i dugogodišnje primjeni odredbi Ovršnog zakona, kojima se već dugi niz godina osporava ustavna osnova, mogao dati najvjerodostojnije odgovore, radi čega ga i pozivam da pomogne i da svoj stručni doprinos.
Naime on se kao odvjetnik koji se bavi s ovrhama za velike korisnike, sigurno kao punomoćnik ovrhovoditelja u svojoj dugogodišnjoj primjeni takvog Ovršnog zakona, za koji se tvrdi da ima neustavne i koruptivne odredbe, koje ovrhovoditeljima daju opisane neustavne ovlasti, sigurno susreo sa svim neustavnim mogućnosti koje omogućavaju odredbe takvog Ovrši zakon, koje su bez ustavne osnove.
Stoga bi on takve odredbe Ovršnog zakona, za koje se tvrdi da nemaju ustavnu osnovu, kao odvjetnik, ali i kao stručnjak iz prakse mogao najbolje braniti ili ukazati da se ipak radi o neustavnim i koruptivnim odredbama, bez ustavne osnove, koje ovrhovoditeljima daju nedopuštene i neustavne ovlasti, te kojima se uz navedeno, radi ostvarenja zajedničke koristi i interesa krše imovinska i neimovinska prava građana.
Naima on je kao dugogodišnji stručnjak iz prakse sigurno dobro upoznat sa svim pravnim dosezima i pravnim posljedicama takvih odredbi Ovršnog zakona, što znači da zna i mora znati da li se radi o odredbama bez ustavne osnove, tako da bi svojim stručnim mišljenjem mogao definitivno pomoći ugroženim i narušenim pravima i interesima građana, ali i države, jer svaka pravna i ustavna država, pa tako i Republika Hrvatska ne voli zakone s neustavnim odredbama i bez ustavne osnove.
A sve navedeno bi on morao znati jer takav dugogodišnji rad za sobom ostavlja brojne ovršne predmete i vjerodostojne tragove, tako da su njemu kao odvjetniku s tako uspješnom praksom u ovršim predmetima najbolje poznati svi problemi, te mogućnost u radu s ovrhama, koji su ZA MNOGE POTPUNO NETRANSPARENTNI, dok njemu sigurno stižu brojni prigovori ovršenika, TAKO DA JE ZAPRAVO ON IZVOR I BROJNE JAVNOBILJEŽNIČKE PRAKSE, koja je u predmetima ovrha na temelju vjerodostojnih isprava, velikim dijelom u njegovim rukama, jer javnim bilježnicima i članovima HJK, kao ni brojčani rasporedi takvih predmeta po pojedinim javnobilježničkim uredima, uopće nije dostupna.
Stoga milim bi upravo on svojim vjerodostojnim i pravno argumentirano mišljenjem mogao otkloniti mnoge dvojbe, pa i braniti gore navedene odredbe Ovršnog zakona od prigovora da nemaju ustavne osnove, te time možda braniti i svoj dosadašnji rad.
Naime sve navedeno su razlozi zbog kojih mislim da bi poštovani odvjetnik MARIJAN HANŽEKOVIĆ, kao dugogodišnji stručnjak iz prakse koji u ovrhama zastupa velike korisnike mogao najviše pomoći i svih nas spasiti, od ovolike pisanije, te razriješiti brojne dvojbe o odredbama Ovršnog zakona za koje se već godinama tvrdi da su neustavne i koruptivne, te da ovrhovoditeljima daju neustavne ovlasti, koje im u ovršnim predmetima na temelju vjerodostojne isprave omogućavaju nedopuštene stvari, pa tako i povezani rad radi ostvarenja zajedničke koristi i interesa, na štetu i uz kršenje prava građana.
Naime iz novinskih članaka koje sam pročitala o poštovanom odvjetniku MARIJANU HANŽEKOVIĆU, kao što su primjerice neki članci iz časopisa:
-POSOVNI DNEVNIK NO1 BUSINISS PEOPLE BROJ 3, PROLJEĆE LJETO 2012., POD NASLOVOM: „USPJEŠNI, BOGAT I MOĆNI“, OBJAVLJEN BEZ DATUMA, ZATIM ČLANKA IZ
-JUTARNJEM LISTU OD 28. 11. 2010. GODINE, POD NASLOVOM: HANŽEKOVIĆ – NEPOZNATI SVIJET NAJMOĆNIJEG HRVATSKOG ODVJETNIKA, TE ČLANKA IZ
– JUTARNJEG LISTA OD 26. 06. 2012. GODINE, POD NASLOVOM RADNIČKA GALERIJA: POZNATI ZAGREBAČKI ODVJETNIK MARIJAN HANŽEKOVIĆ OTVARA NOVI IZLOŽBENI PROSTOR …………..…………
proizlazi da je on veoma „uspješan, bogat i moćan“, a uz to „najmoćniji hrvatski odvjetnik, ali uz sve navedeno proizlazi i da je „ljubitelj umjetnosti, jer veoma voli umjetnost“, jer tako ga oslovljavaju brojni novinski članci, od kojih se on nikada nije ogradio.
Radi navedenog mislim da bi svojom stručnim mišljenjem u odnosu na odredbe Ovršnog zakona za koje se tvrdi da nemaju ustavnu osnovu, veoma pomogao, a uz to bi mogao konzumirati najbolji osjećaj, jednak osjećaju u umjetnosti, a to je konzumiranje ispravnog postupka da je pomogao i razriješio opisane dvojbe, te zaustavio kršenja temeljnih prava građana, što je najbolja konzumacija od svih konzumacija umjetnosti, stvari i dobara, pa čak i stvari od kojih čovjek ima velike koristi.
Jer upravo iz navedenih članaka, koji gotovo identično prezentiraju njegovu osobu, te osobnu i poslovnu uspješnost, gensku kartu, te bogatstvo i moć, a isto tako i njegove ekonomske i pravne dimenzije, proizlazi da on vodi najveći odvjetnički urede u Republici Hrvatskoj sa više od stotinu stalno zaposlenih djelatnika, tako da ga i mediji nazivaju najmoćnijim hrvatskim odvjetnikom, koji radi s ovrhama za velike korisnike, u čijem uredu je zbog brojnosti ovrha, čak i telefonska centrala ustrojena kao pravi biznis, na način da signalizira lokal 1) za HRT, a lokal 2) za T-COM, s tim da članci ukazuju i na njegova velika ulaganja, te veličaju i njegov poduzetnički duh, kao uspješnog poduzetnika koji je prihode koje je ostvario od ovrha, jer zastupa velike korisnike, uspješno uložio, a onda ih daljnjim ulaganjima kao veliki ulagač u brojne uspješne projekte višestruko uvećao………… ŠTO GA JE ČAK DOVELO I DO IZDAVAČA BILTENA VIJESTI IZ BRUXELLESA.
Naime sve navedeno, ali i više od navedenog je razvidno iz navedenih, te drugih brojnih članaka o njemu, koje ja uopće nisam shvatila kao reklamiranje odvjetnika, iako svi navedeni članci s njegovim brojnim fotografijama, govore pretežno o njegovom uspjesima, ulaganjima bogatstvu i moći, a uz navedeno on u jednom od članaka na pitanje kako sebe doživljava, kao odvjetnik ili poduzetnik, precizno i jasno odgovara: „JA SAM SAMO ODVJETNIK“.
Naime ja navedene čanke nisam shvatila kao reklamiranje u odvjetništvu, koje je zabranjeno, i protivno Kodeksu odvjetničke etike, mada se on od takvih članaka nije ogradio, već je u njima otvoreno istupao, već sam sve shvatila veoma praktično i jednostavno, u smislu, „čovjek zna raditi“, za razliku od mene, „čovika od sike, galeba i mora“, dakle „čovika drugog kova“, koji ne zna raditi, već samo pisati „besmislice“.
Jer upravo tako moja razmišljanja i moja pisanje u svojim javnim istupima kvalificira Predsjednik HJK, kada mu ukažem na propust nadzora, te da rad HJK nije transparentan, te da se onemogućava pristup informacijama ili mu ukažem da uz pomoć Okružnica HJK koje odobrava i potpisuje u HJK, kao čelna osoba, koja je odgovorna za zakonitost rada HJK, sustavno isključuje od primjene važeće zakone RH i to na štetu pravne sigurnosti i pravnog prometa vjerodostojnih isprava na kojima se potpisi stranaka ovjeravaju na temelju izmišljene metode deponiranih potpisa, koju zakon ne poznaje, te na štetu enormnih, višemilijunskih financijskih interese i zakonitih prihoda Republike Hrvatske, jer se u određenim predmetima ne naplaćuju javnobilježničke pristojbe.
No unatoč navedenog Predsjednik HJK za moje pisanje kaže da su „besmislice“, a u Pisanom upozorenju koje mi izrekne jer ga upozoravam na nezakonite stvari tvrdi da se kao član Povjerenstva za stručno usavršavanje nisam istakla u radu Povjerenstva, a onda nakon što me nekoliko puta sankcionira i istovremeno kao članu tog istog Povjerenstva da Zahvalnici i Priznanje za stručni doprinos u radu Hrvatske javnobilježničke komore.
S tima da ja takve njegove istupe o „besmislicama“ javno ne demantiram, kako ne bih naštetila ugledu i dobrom glasu HJK, te nadzornog Ministarstva pravosuđa RH, ali i Republike Hrvatske, što ne znači da ih ne bih mogla početi demantirati, jer upravo je u tijeku novi apsurd i besmislica, ali ovaj put ne moja već Predsjednika HJK, koja s nikako ne može objasnit ni pravom, ni etikom, ni razumom, te koja u HJK nema pravnog presedana.
Naime stegovni postupak koji je Predsjednik HJK inicirao protiv mene zbog mojeg pisanja, kojim ukazujem, te moralnog upozoravam na nezakoniti rad i propust nadzora zakonitosti, je okončan presudom nadležnog Županijskog suda kojom je optužba protiv mene odbijena, nakon što je nadležno Županijsko državno odvjetništvo odustalo od stegovnog progona protiv mene, no unatoč navedenog Predsjednik HJK, u ima HJK, kao oštećenika želi pod svaku cijenu nastaviti stegovni progon protiv mene, kako bi se na taj način prešutno i prebacivanjem odgovornosti obranio od odgovornosti da kao osoba odgovorna za zakoniti rad HJK, nije postupao po čl. 135. toč. 3. st. 3 Zakona o javnom bilježništvu i pazio da HJK radi u skladu sa zakonom, već je takve svoje dužnosti u potpunosti zanemario, pa tako i u odnosu na rad s ovrhama, koji je u HJK izvan svakog sustava nadzora i kontrole, uz prešućivanje svih informacija, pa tako i brojčanih raspored ovrha po pojedinim javnobilježničkim uredima.
Sve navedeno u odnosu na ovrhe, pa tako i izjave poštovanog odvjetnika MARIJANA HANŽEKOVIĆA iz gore navedenih članaka u svojoj ukupnosti ukazuje kako su ovrhe snažan instrument koje mogu brzo dignuti čovjeka, koji zna raditi, te ga veoma brzo uzdignuti i uvesti u krug „najuspješnijih, najbogatijih i nadmoćnih“.
Upravo radi svega navedenog, ja sam i pomislila da bi nam upravo on mogao pomoći, jer on je na izvoru prakse i svega, tako da bi mogao vjerodostojno ukazati na veoma štetne i opasne odredbe Ovršnog zakona, za koje se već godinama tvrdi da nemaju ustavnu osnovu ili bi takve odredbe Ovršnog zakona mogao najvjerodostojnije braniti.
Naime poštovani Odvjetnik Marijan Hanžeković, bi nam svima u ovom trenutku mogao pomoći, jer se on u odnosu na sve druge odvjetnike najviše bavi ovrhama, o čemu i sam daje izjave u novinama, tako da bi nam mogao dati brojne odgovore, pa po pitanju gore navedenih prigovora, ali i objasniti kako odredbe za koje se tvrdi da nemaju ustavnu osnovu funkcioniraju u praksi.
A navedeno znači da bi zapravo mogao dati sve odgovore po pitanju kršenja ili ne kršenja prava građana, počev od zasnivanja nadležnosti određenog izabranog javnog bilježnika, u okviru propisane šire ili uže mjesne nadležnosti, te po pitanju važećih propisa, sudske prakse, te javnobilježničke prakse koja je u odnosu takve ovršne premete potpuno netransparentna i izvan svakog sustava nadzora i kontrole, tako da bi poštovani odvjetnik, kao stručnjak iz prakse mogao dati paralelan prikaz sudske i javnobilježničke prakse po pitanju primjene važećih propisa, pa tako i po pitanju pripadajućih ili ne pripadajućih nagrada i troškova odvjetnika, koje povodom prigovora ovršenika, ako pravovremeno doznaju za doneseno rješenje, sudovi ne priznaju odvjetnicima s obrazloženjem da se radi o ne pripadajućim troškovima opomene, te ne pripadajućoj nagradi za izvid pravomoćnosti, jer takav trošak u trenutku donošenja rješenja nije ni nastao, a neizvjesno je da li će ikada u budućnosti i nastati, s tim da bi se uz sve navedeno mogao očitovati i u odnosu na relativne i apsolutne razloge za izuzeče, u kojima je javni bilježnik koji postupa po samom zakonu isključen od postupanja, tako da mora prekinuti svaki rad u predmetu, no on unatoč navedenog postupa i donosi sve odluke u odnosu na ovršenika i njegovu imovinu.
Točnije mislim da je poštovanom odvjetniku MARIJANU HANŽEKOVIĆU, kao stručnoj osobi iz prakse koja se podigla na ovrhama, te se i danas pretežno bavi ovrhama sve navedeno najbolje poznato, radi čega bi on mogao najbolje pomoći svojim autoriziranim i potpisanim stručnim mišljenjem, kojim bi se upravo on mišljenju mogao najbolje založiti da se iz Ovršnog zakona konačno ukinu opisane neustavne odredbe s koruptivnim elementima, koje nemaju ustavnu osnovu, ili da se iste konačno obrane od svih mogućih prigovora.
Stoga će upravo poštovani odvjetnik MARIJAN HANŽEKOVIĆ, kao najveći stručnjak pravne prakse u odnosu na nadležnosti koje se uređuju navedenim odredbama Ovršnog zakona kojima se osporava ustavna osnova, takve odredbe moći najvjerodostojnije braniti, te time svima nama, pa i meni pomoći, kako bih konačno prestala pisati ovakve „besmislice“.
POŠTOVANI,
radi svega navedenog mislim da bi trebalo hitno zatražiti navedena stručna mišljenja, pravne teorije i pravne prakse, koja bi bila u funkciji revizije i vještačenja navedenih odredbi Ovršnog zakona, za koje se tvrdi da nemaju ustavnu osnovu, te tvrdi da omogućavaju opisane neustavne ovlasti ovrhovoditelja, te koruptivnu i kriminalnu djelatnost u Republici Hrvatskoj, na štetu temeljnih prava građana, te zatražiti mišljenje pravne struke i teorije, koje poštovani prof. dr. sc. MIHAILO DIKA, kao priznati stručnjak ovršnog prava, a uz to i voditelj radne grupe za izradu konačnog prijedloga Ovršnog zakona, može vjerodostojno dati, a istovremeno zatražiti i mišljenje pravne prakse, koje poštovani odvjetnik MARIJAN HANŽEKOVIĆ, kao odvjetnik koji se već godinama i to veoma uspješno i pretežito bavi ovršnim predmetima, može najvjerodostojnije dati.
Pri tom opet naglašavam da se kod donošenja tako važnog zakona kao što je Ovršni zakon za koji se već godinama tvrdi da ima neustavne i koruptivne odredbe, bez ustavne osnove, a ujedno tvrdi da se na takvim odredbama temelje neustavne ovlasti ovrhovoditelj, koje omogućavaju pozivom na sam zakon, dakle legalno kršenje nje imovinskih i neimovinskih temeljnih ljudskih i ustavnih prava građana, nikako ne smije pozivati samo na „APSTRAKTNU I PRAVNO NE ARGUMENTIRANU POLITIČKU VOLJU“, neovisno od toga da li se radi o političkoj volji stare ili nove vlasti, jer to nije dovoljno,
NAIME U OPISANIM OKOLNOSTIMA DUGOGODIŠNJIH PRIGOVORA TO NIJE DOVOLJNO.
Naprotiv donošenje takvog zakona, koji je već godinama opterećen teškom hipotekom brojnih prigovora, pravne znanosti, pravne struke, udruga, javnosti i građana, te medija mora podržavati i stručno pravno mišljenje kakao mišljenje pravne teorije, tako i mišljenjem pravne prakse, koja su u stanju pravno argumentirano i vjerodostojno slijediti svoju započetu misao, te za sve svoje tvrdnje istovremeno dati ne općenite i paušalne, već konkretne i precizne, prave argumente.
NAIME KOD DONOŠENJA TAKO VAŽNOG ZAKONA SVAKA POLITIČKA VOLJA MORA IMATI USTAVNU OSNOVU I BITI VALJANO PRAVNO ARGUMENTIRANA.
NAVEDENO JE NUŽNO POTREBNO KAKO SE POD POJMOM POLITIČKE VOLJE NE BI PROVUKLE RAZNE OPASNE OPCIJE I MANIPULACIJE, I OPASNE RELATIVIZACIJE RADI VIŠIH CILJEVA I OPSTANKA MALOBROJNIH I POVLAŠTENIH INTERESA, TE ZAOBILAŽENJA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI, TE PRAVNOG PORETKA I VLADAVINE PRAVA.
A UPRAVO TAKVE SU I NEUSTAVNE OVLASTI OVRHOVODITELJA KOJE IM OMOGUĆAVAJU DA KAO POVLAŠTENA, ALI ISTO TAKO I NEPOSREDNO ZAINTERESIRANA, TE PRISTRANA STRANKA POSTUPKA U OKVIRU PROPISANE MJESNE NADLEŽNOSTI, PRIJEDLOGOM KOJIM KOD JAVNOG BILJEŽNIKA POKREĆU POSTUPAK, SLOBODNO BIRAJU OSOBU ODREĐENOG JAVNOG BILJEŽNIKA, KOJI ĆE POSTUPATI POVODOM NJIHOVOG PRIJEDLOGA, DAKLE U NJIHOVOJ PRAVNOJ STVARI I U TAKVOM POSTUPKU DONOSITI SVE ODLUKE U ODNOSU NA OVRŠENIKA I NJEGOVU IMOVINU, KAO DRUGU STRANKU ISTOG POSTUPKA.

JER ONI NA OPISANI NAČIN TAKVOG JAVNOG BILJEŽNIKA POGODUJU, TE MU POGODOVANJEM PRIBAVLJAJU POSLOVE, ŠTO JE KLASIČAN OBLIK KORUPTIVNE I KRIMINALNE DJELATNOSTI, A POSEBNO AKO JE PRAVNA POSLJEDICA TAKVOG POGODOVANOG I POVEZANOG RADA, S JEDNE STRANE OSTVARENJE ZAJEDNIČKE KORISTI I INTERESA, A S DRUGE STRANE KRŠENJE TEMELJNIH USTAVNIH PRAVA GRAĐANA, TE ŠTETA NA STRANI GRAĐANA, PA TAKO I ŠTETA NA STRANI FINANCIJSKIH INTRESA GRAĐANA.

STOGA OPISANE NEUSTAVNE OVLASTI OVRHOVODITELJA IZ OVRŠNOG ZAKONA TREBA HITNO ISKLJUČITI, A U PROTIVNOM PRAVNA STRUKA I PRAVNA PRAKSA IH MORAJU VJERODOSTOJNO OBRANITI.

JER TAKVE OVLASTI SU JEDNAKE NEUSTAVNIM I NEDOPUŠTENIM OVLASTIMA JEDNE STRANKE DA BIRA SUCA KOJI ĆE POSTUPATI U NJENOJ PRAVNOJ STVARI, TE POVODOM NJENOG PRIJEDLOGA I U TAKVOM POSTUPKU DONOSI SVE ODLUKE U ODNOSU NA DRUGU STRANKU ISTOG POSTUPKA.

TAKVE OVLASTI NE PRIZNAJE NITI JEDNA PRAVNO UREĐENA, DEMOKRATSKA I USTAVNA DRŽAVA U KOJOJ SE NE KRŠE TEMELJNA LJUDSKA PRAVA, RADI ČEGA S ETAKVE NEUSTAVNE OVLASTI NI U ODNOSU NA VRHOVODITELJA NE SMIJU DOPUSTITI.

NAIME TAKVIM NEUSTAVNIM OVLASTIMA I POGODOVANIM, TE POVEZANIM RADOM KOJIM SE PRIBAVLJAJU POSLOVI, A POSTUPAK PROVODI U UVJETIMA TEŠKOG SUKOBA INTERESA I TO VISOKOG STUPNJA, NARUŠENE SU SVE RAVNOTEŽE I TEMELJNA NAČELA PRAVA I SVAKOG POSTUPKA, PA I KONKRETNOG POSTUPKA U OVRŠNIM PREDMETIMA NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE.

JER BIT SVAKOG ISPRAVNOG POSTUPKA, PA TAKO I KONKRETNOG POSTUPKA SU OČUVANJE OBJEKTIVNOG I NEPRISTRANOG POSTUPANJA JAVNOG BILJEŽNIKA, TE RAVNOPRAVNOST STRANAKA, BEZ DISKRIMINACIJE I POVLAŠTENOG POLOŽAJA JEDNE STRANKE U ODNOSU NA DRUGU STRANKU ISTOG POSTUPKA, ŠTO JE U OKOLNOSTIMA POGODOVANOG PRIBAVLJANJA POSLOVA I DUGOGODIŠNJEG POVEZANOG RADA, TE TAKVIH SUKOBA INTERESA, U POTPUNOSTI ONEMOGUĆENO.

POŠTOVANI,

NA KRAJU PONOVNO PREDLAŽEM DA SE U OVRŠNOM ZAKONU USVOJI MODEL RASPOREDA OVRHA, KOJI JAMČI NEPRISTRANE I OBJEKTIVNE RASPOREDE, NJIHOV PRAVILAN I ZAKONITI RAD, TE UČINKOVITU OVRHU I TO:

„MAĐARSKI MODEL UČINKOVITE OVRHE“

KOJI ISTOVREMENO ISKLJUČUJE NEUSTAVNE OVLASTI OVRHOVODITELJA, NA KOJIMA SE TEMELJE SKANDALOZNI RASPOREDI OVRHAMA PO POJEDINIM JAVNOBILJEŽNILČKIM UREDIMA, TE RAZNE NEDOPUŠTENE TRGOVINE.

NAIME PREDLAŽEM DA SE SUKLADNO NAVEDENOM MAĐARSKOM MODELU UČINKOVITE OVRHE OVRŠNIM ZAKONOM USTROJE RASPODREDI OVRHA PREKO:

„HRVATSKE JAVNOBILJEŽNČKE KOMORE“

KAO OBJEKTIVNOG I NEPRISTRANOG TIJELA, KOJA SE VEĆ OČITOVALA DA JE ZA TAKVE RASPOREDE OSPOSOBLJENA, TAKO DA IH JE U MOGUĆNOSTI UREDNO PROVODITI.

Moja razmišljanja su uvijek bila veoma jednostavna, te otvorena, a sve ulice takvog razmišljanja uvijek transparentne i prohodne, te dostupne svakom obliku dijaloga, radi čega sam ovako uporno i pozivala na pravno argumentirane dijaloge, smatrajući da se radi o jednom od najvažnijih zakona za građene i Republiku Hrvatsku, u odnosu na koji se već dugi niz bahato ignoriraju svi mogući prigovori da sadrži opasne i koruptivne odredbe, koje nemaju ustavnu osnovu.

Stoga mislim da bi me svi Vi poštovani morali u potpunosti razumjeti, jer moja su razmišljanja veoma jednostavna, mada na prvi pogled izgledaju komplicirana.

26.09.2012.
_____

Podnsak br.4

JAVNI BILJEŽNIK
VEDRANA BILAN
21000 SPLIT
Kneza Ljudevita Posavskog 17
U Splitu, 28. 09. 2012. godine.

POŠTOVANI,
POŠTOVANE ČELNE I ODGOVORNE OSOBE
NAJVIŠE DRŽAVNE VLASTI REPUBLIKE HRVATSKE,
TE
POŠTOVANI SUCI NAJVIŠE SUDBENE VLASTI
REPUBLIKE HRVATSKE
A POSEBNO
POŠTOVANI SVI SUCI USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni_sud@usud.hr
– PREDSJEDNICA USTAVNOG SUDA RH, poštovana dr. sc. JASNA OMEJEC
– ZAMJENIK PREDSJEDNICE USTAVNOG SUDA poštovanI dr. sc. ALDO RADOLOVIĆ
– SUDAC USTAVNOG SUDA, poštovani MATE ARLOVIĆ
– SUDAC USTAVNOG SUDA, poštovani MARKO BABIĆ
– SUDAC USTAVNOG SUDA, poštovana SNJEŽANA BAGIĆ
– SUDAC USTAVNOG SUDA, poštovana SLAVICA BANIĆ
– SUDAC USTAVNOG SUDA, poštovani dr. sc. MARIO JELUŠIĆ
– SUDAC USTAVNOG SUDA, poštovani dr. sc. DAVOR KRAPAC
– SUDAC USTAVNOG SUDA, poštovani IVAN MATIJA
– SUDAC USTAVNOG SUDA, poštovani ANTUN PALARIĆ
– SUDAC USTAVNOG SUDA, poštovana dr. sc. DUŠKA ŠARIN
– SUDAC USTAVNOG SUDA, poštovani MIROSLAV ŠEPAROVIĆ
Ksenija_Podgornik@usud.hr
PREDSTOJNICA UREDA PREDSJEDNICE USTAVNOG SUDA, poštovana KSENIJA PODGORNIK
__________________________________________________________________________________________
sabor@sabor.hr
predsjednik@sabor.hr
josip.leko@sabor.hr
– POTPREDSJEDNIK HRVATSKOG SABORA, poštovani JOSIP LEKO
potpredsjednik_MB@sabor.hr
– POTPREDSJEDNIK HRVATSKOG SABORA, poštovani MILORAD BATINIĆ
potpredsjednik_ns@sabor.hr
– POTPREDSJEDNIK HRVATSKOG SABORA, poštovani NENAD STAZIĆ
odbprav@sabor.hr
– PREDSJEDNIK ODBORA ZA PRAVOSUĐE, poštovani prof. dr. sc. JOSIP KREGAR
odbzak@sabor.hr
– PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO, poštovana INGRID ANTIČEVIĆ MARINOVIĆ
nvsuzkor@sabor.hr
– PREDSJEDNIK NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE, poštovani VLADIMIR ŠEKS
__________________________________________________________________________________________
predsjednik@vlada.hr
PREDSJEDNIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, poštovani ZORAN MILANOVIĆ
__________________________________________________________________________________________
ministar@pravosudje.hr
– MINISTAR PRAVOSUĐA, poštovani mr. sc. ORSAT MILJENIĆ
asibaric@pravosudje.hr
– TAJNICA MINISTRA PRAVOSUĐA, poštovana ANITA ŠIBARIĆ
nacrtpzid_ovr@pravosudje.hr
– STRANICE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA NA KOJE SE ŠALJU PRIGOVORI NA OVRŠNI ZAKON
__________________________________________________________________________________________
ured@predsjednik.hr
– PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE, poštovani prof. dr. sc. IVO JOSIPOVIĆ
__________________________________________________________________________________________
uskok.zg@uskok.hr
– RAVNATELJ UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALA, poštovani DINKO CVITAN
__________________________________________________________________________________________
tajnistvo.dorh@dorh.hr
– GLAVNI DRŽAVNI ODVJETNIK, poštovani MLADEN BAJIĆ
__________________________________________________________________________________________
ombudsman@ombudsman.hr
– PUČKI PRAVOBRANITELJ, poštovani JURICA MALČIĆ
__________________________________________________________________________________________
ministrica@mvep.hr
– MINISTRICA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, poštovana prof.dr.sc. VESNA PUSIĆ
kabinet.ministrice@mvep.hr
– TAJNIK KABINETA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA RH, poštovani TOMISLAV CAR
__________________________________________________________________________________________
vsrh@vsrh.hr
– PREDSJEDNIK VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE, poštovani BRANKO HRVATIN
__________________________________________________________________________________________
Ured.Predsjednika@vusrh.pravosudje.hr
– PREDSJEDNIK VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH, poštovani ANTE GALIĆ
__________________________________________________________________________________________
ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr
– PREDSJEDNIK VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH – poštovani MARIO VUKELIĆ
__________________________________________________________________________________________
kabinet@mfin.hr
– MINISTAR FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE, poštovani SLAVKO LINIĆ
nada.first@mfin.hr
– MINISTAR FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE, poštovani SLAVKO LINIĆ
————————————————————————————————————————————–
POŠTOVANI,

SVI PRIGOVORI KOJE SAM VAM UPUTILA NA OVRŠNI ZAKON, KOJI SE UPRAVO DONOSI U HRVATSKOM SABORU I TO UNATOČ ČINJENICE DA SU NEKE NJEGOVE ODREBE VEOME OPASNE ZA GRAĐANE I DRŽAVU, JER NEMAJU USTAVNU OSNOVU, TAKO DA U REPUBLICI HRVATSKOJ OMOGUĆAVAJU LEGALNU KORUPTIVNU I KRIMINALNU DJELATNOST I TO POGODOVANIM PRIBAVLJANJEM POSLOVA RADI OSTVARENJA ZAJEDNIČKIH INTERESA I KORISTI, UPUĆENI SU I NA VAŠE ADRESE I TO POŠTANSKOM PREPORUČENOM POŠILJKOM I UZ OSOBNU DOSTAVU NA RUKE.
NO NASTAVNO NA PODNESKE KOJE SAM VAM VEĆ DOSTAVILA RADI RAZMATRANJA, TE MOGUĆE REVIZIJE KONAČNOG PRIJEDLOGA TAKVOG OVRŠNOG ZAKONA, U DIJELU ODREBI KOJE SE ODNOSE NA ODREĐIVANJE OVRHE NE TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE, ZA KOJI ODGOVORNO TVRDIM DA NEMAJU USTAVNU OSNOVU, TE DA SU ČAK I KORUPTIVNE, JER OVRHOVODITELJIMA DAJU NESUTAVNE OVLASTI, KOJE OMOGUĆAVAJU LEGALNU KORUPRTIVNU I KRIMINALNU DJELATNOST I TO POZIVOM NA SAM OVRŠNI ZAKON, TE NJEGOVE NEUSTVNE ODREBE, U PRILOGU DOSTAVLJAM DOPIS OD 26. 09. 2012. GODINE IZ KOJEG JE RAZVIDNO DA SU U HRVATSKOJ JAVNOBILJEŽNIČKOJ KOMORI ZLOUPORABOM POLOŽAJA PREUZETE OVLASTI UPRAVNOG ODBORA HJK U ČIJOJ JE NADLEŽNOSTI JE DAVANJE MIŠLJENJA I O OVRŠNOM ZAKONU, KOJI O NJEMU NIJE NI DAO KONAČNO MIŠLJENJE, KAKO BI SE POD SVAKU CIJENU OSIGURALO NJEGOVO DONOŠENJE, ŠTO SE SVE MOŽE DOKUMENTIRATI PREPISKOM I PRIGOVORIMA ČLANOVA UPRAVNOMG ODBORA HJK IZ KOJE JE RAZVIDNO DA SU IM OVLASTI ODUZETE I PO DRUGIM PITANJIMA PA TAKO I PITANJIMA PREDLAGANJE ČLANOVA MEĐUNARODNE RADNE GRUPE (U OKVIRU HEXAGONALE) ZA ELEKTRONSKE ISPRAVE, RADNE GRUPE ZA IZMJENU ZAKONA, TE ZA ČLANOVA ISPITNE KOMISIJE ZA POLAGANJE JAVNOBILJEŽNIČKOG ISPITA.
PRI TOM PODNESKE OD 12. 09. 2012. GODINE I 30. 08. 2012. GODINE, NA KOJI SE DOPIS POZIVA NE MOGU DOSTAVITI ZBOG ZAŠTITE UGLEDA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA RH, TE UGLEDA HJK I JAVNOBILJEŽNIČKE SLUŽBE.
UJEDNO DOSTAVLJAM I DOPIS OD 27. 09. 2012. GODINE KOJI SE ODNOSI NA ZLOUPORABU POLOŽAJA I ZAKONSKIH OVLASTI U HRVATSKOJ JAVNOBILJEŽNIČKOJ KOMORI, KOJA SE UZ ISKLJUĆENJE OD PRIMJENE VAŽEĆIH PROPISA, VEĆ GODINAMA PROVODI POZIVOM NA VIŠE AUTORITETE I VIŠE NALOGE.
S TIM DA NI NAVEDENI PODNESAK OD 18. 09. 2012. GODINE, NA KOJI SE DOPIS POZIVA NE MOGU DOSTAVITI ZBOG ZAŠTITE UGLEDA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA RH I UGLEDA HJK I JAVNOBILJEŽNIČKE SLUŽBE.
DOSTAVLJAM I PISMO OD 26. 07. 2012. GODINE IZ KOJEG JE MNOGO TOGA RAZVIDNO, A KOJE JE UPUĆENO ČLANU RADNE GRUPE ZA IZRADU OVRŠNOG ZAKONA, TE ČLANU HRVATSKE JAVNOBILJEŽNIČKE AKADEMIJE, KOJI SAM UPUTILA S MOLBOM DA SE SE ISPUNI OBEĆANJE I DA OČITOVANJE NA KORUPTIVNE ODREDBE OVRŠNOG ZAKONA, ŠTO MI JE KAO KOLEGICI OBEČANO.
OBAVJEŠTAVAM VAS DA SU MI HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA I MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, NAKON TOLIKO VIŠEGODIŠNJIH BORBI, TE SUDSKIH POSTUPAKA, DOSTAVILI PODATKE O BROJČANIM RASPOREIMA OVRHA PO POJEDINIM JAVNOBILJEŽNIK UREDIMA, KOJI SE MEĐUTIM MEĐUSOBNO NE POKLAPAJU, S TIM DA MI JE MINISTARTSVO DOSTAVILO TRANSPARENTNE PODATKE S IMENIMA I PREZIMENA, NA ČEMU MU ZAHVALJUJEM, DOK MI JE PREDSJEDNIK HJK DOSTAVIO NETRANSPARENTNE I ANONIMIZIRANE PODATKE.
DOSTAVLJENI PODACI DOKAZUJU SKANDALOZNE RASPOREDE OVRHA PO POJEDINIM JAVNOBILJEŽNIČKIM UREDIMA O KOJIMA SAM PISALA.
NO NAVEDENI PODACI SU DOSTAVLJENI PREKASNO I UZ KRŠENJE PRAVA O PRISTUP INFORMACIJAMA TAKO DA SE NE MOGU KORISTITI ZA BILO KAKVE PRAVNO ARGUMENTIRANE RASPRAVE U HRVATSKOM SABORU, JER DANAS ĆE SE U HRVATSKOM SABORU GLASOVATI O OVRŠNOM ZAKONU I NJEGOVIM NEUSTAVNIM, TE KORUPTIVNIM ODREDBAMA BEZ USTAVNE OSNOVE, KOJE SE ŽILAVO BORE ZA SVOJ OPSTANAK.
NAIMA U NJIHOVOJ TAKO ŽILAVOJ BORBI ZA OPSTANAK OPISANIM NEUSTAVNIM I KORUPTIVNIM ODREBAMA OČITO POMAŽU NEKI AUTORITETI PRAVNE STRUKE ILI VIŠI NALOZI, KOJI ONEMOGUĆAVAJU DA SE OZBILJNI PROBLEMI RADA NA OVRHAMA NA KOJE JE UKAZANO, TRANSPARENTNO I DEMOKRATSKI RASPRAVE.
NAIME ZA TAKVE TRANSPARENTNE I DEMOKRATSKE RASPRAVE I POLITIČKE VOLJE OČITO NIKAD NIJE NI BILO, TAKO DA JE NEMA NI DANS, MADA JE U MEĐUBVREMENU DOŠLO DO SMJENE VLASTI, JER U PROTIVNOM SE NE BI DONOSIO OVRŠNI ZAKON S NEUSTAVNIM I KORUPTIVNIM ODREDBAMA KOJIMA SE RADI OSTVARENJA ZAJEDNIČKIH KORISTI I INTERESA MALOBROJNIH I POVLAŠTENIH KRŠE TEMELJNA PRAVA GRAĐANA.
POŠTOVANI,
OBAVJEŠTAVAM VAS DA OSTALIM MOJIM ZAHTJEVIMA ZA PRISTUP INFORMACIJAM S KOJIMA STE UPOZNATI NIJE UDOVOLJENO, JER NI MINISTARSTVO PRAVOSUĐA RH, A NI PREDSJEDNIK HJK, PA TAKO NI HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA UOPĆE NE ZNAJU S KOJIM IZBORNIM REZULTATIMA SU IZABRANI PREDSJEDNIK HJK I ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA HJK, KAO TIJELA ODLUČIVANJA HJK.
STOGA ĆE SE NAVEDENO TEK SADA PONOVNO UTVRĐIVATI I PROVODITI NEKI DOKAZNI POSTUPCI IAKO ĆE USKORO NOVI IZBORI.
TOČNIJE OTVARAT ĆE SE GLASAČKE KUTIJE I „ŠKARTOCI“ U KOJIMA JE TADA 17. 04. 2010. GODINE NA IZBORNOJ SKUPŠTINI HJK, PO TKO ZNA KOJI PUT POKOPANA TRANSPARENTNOST I DEMOKRACIJA RADA HRVATSKE JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE, ŠTO MINISTARSTVO PRAVOSUĐA RH, ZBOG PROPUSTA NADZORA ZAKONITOSTI NJENOG RADA, DO DANAŠNJEG DANA OČITO NIJE NI PRIMJERILO.
POŠTOVANI,
PONOVNO VAS UPOZORAVAM DA JE DONOŠENJE OVRŠNOG ZAKONA NAŠA ZAJEDNIČKA MATURA I ISPIT ZRELOSTI ZA SVIJET SUVREMENE DEMOKRACIJE I ULAZAK U EUROPSKU UNIJU I DA ĆU JA TAKAV NEUSTAVNI I KORUPTIVNI ZAKONA POBIJATI.
PRI TOM ĆU UKAZATI DA SU SE SVI KOJI SU BRANILI OVRŠNI ZAKON U HRVATSKOM SABORU SVE RASPRAVE, UMJESTO NA BITNE STVARI USMJERAVALI NA JAVNE OVRŠITELJE, TE RASPRAVE O OVRHAMA PLAĆ, KOJE ĆE NAVODNO NOVI OVRŠNI ZAKON POBOLJŠATI, PRI ČEMU SE PREŠUĆUJ VJERODOSTOJNE ČINJENICE NA KOJE NITKO NE UKAZUJE, PA TAKO I DA JE OBRAČUN PLAĆE I DO SADA PO ZAKONU O RADU BIO I JOŠ UVIJEK JE OVRŠNA ISPRAVA S KOJOM SE MOŽE ODMAH IĆI U OVRHU, A NITI TKO OBJAŠNJAVA KAKO ĆE TO FINA PROVODITI OVRHE KADA NI U DRŽAVI, NI NA RAČUNIMA POSLODAVAC NEMA DOVOLJNO NOVACA, JER MNOGI SU RAČUNI BLOKIRANI, TE KAKO ĆE TO SUDSKI OVRŠITELJI, KOJI NEMAJU KVALIFIKACIJE KOJE SE TRAŽE U EUROPSKOJ UNIJI ZA PROVOĐENJE OVRHA, U KOJOJ SU OD 27 ZEMALJA U 19 ZEMALJA UVEDENI JAVNI OVRŠITELJI, KOJI SU S VISOKIM STRUČNIM KVALIFIKACIJAMA I POD STROGIM NADZOROM, JER EUROPSKA UNIJA NIJE PEĆINA, PROVODITI OVRHE, KAD SUDOVI U REPUBLICI HRVATSKOJ NEMAJU NOVACA NI ZA OTPREME GOTOVIH ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH RJEŠENJA, RADI ČEGA NA TISUĆE RJEŠENJA ČEKA JER SE GRAĐANIMA NE MOGU OTPREMITI, A UZ TO SU OTPUŠTENI I BROJNI STRUČNO OSPOSOBLJENI ZEMLJIŠNOKNJIŽNI REFERENTI, KOJI SU SE OSPOSOBLJAVALI O TROŠKU DRŽAVE I GRAĐANA, NO DANAS SUDOVI KOJI IMAJU OGROMNE ZAOSTATKE U RADU IH NE MOGU PLAĆATI, JER NEMA NOVACA, ALI OČITO MOGU PLAĆATI SUDSKE OVRŠITELJE ZA PROVOĐENJE OVRHA, TAKO DA JAVNI OVRŠITELJI UOPĆE NISU NI POTREBNI…………………………….NO O SVEMU NAVEDENOM U HRVATSKOM SABORU SE NIŠTA NE GOVORI.
JER U POSTUPKU USVAJANJA NOVOG OVRŠNOG ZAKONA NITKO NIJE NI POKUŠAO STVARI RAZJASNITI ILI OBJASNITI, TE DATI NEKE ODGOVORE, PA NI POVODOM PISMENIH I VEOMA PRECIZNIH I DETALJNO OBRAZLOŽENIH PRIGOVORA, TE ZAHTJEVA DA SE SVE NAVEDENE RETORIKE PROVJERE U SMISLU DA LI SU SAMO RETORIKE ILI UJEDNO I MANIPULACIJE S ČINJENICAMA KOJE NEMAJU SVOJE REALNE OSNOVE.
STOGA VAS POŠTOVANI PONOVNO MOLIM I POZIVAM DA U ODNOSU NA NOVI OVRŠNI ZAKON, KOJI SE UPRAVO USVAJA U HRVATSKOM SABORU POSTUPITE PRAVILNO I ZAKONITO, TE SAVJESNO I ODGOVORNO, JER POSTOJE VRIJEDNOSTI KOJE SU VAŽNIJE I OD ŽIVOTA, A POGOTOVO OD VIŠIH NALOGA I AUTORITETA, TE APSTRAKTNE POLITIČKE VOLJE, KOJA SE U KONKRETNOM SLUČAJU NE MOŽE VALJANO PRAVNO ARGUMENTIRATI, JER NEMA USTAVNE OSNOVE, TAKO DA SLUŽI SAMO MALOBROJNIMA, POVLAŠTENIMA I POGODOVANIMA, A NE I INTERESIMA DRAŽAVE, GRAĐANA I NARODA.

U Splitu, 28. 09. 2012. godine.

Uz iskazano poštovanje,
primite moje srdačne pozdrave,

JAVNI BILJEŽNIK
______

Related Posts

Leave a reply