Hrvatska Vlada nije osigurala zaštitu osobnih podataka 325 000 blokiranih

PRIOPĆENJE – POVREDA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA BLOKIRANIH

Udruga Blokirani podnijela je, na dan 25.05.2018. godine, pritužbu nadzornom tijelu, AZOP, Agenciji za zaštitu osobnih podataka protiv Vlade RH, voditelju obrade podataka s obzirom na povredu zaštite osobnih podataka 325 000 blokiranih građana RH.

S obzirom na to da je Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka (EU 2016/679) danas, 25.05.2018. godine, stupila na snagu te direktno primjenjiva u svim državama članicama EU, bez ikakve potrebe za dodatnom implementacijom u nacionalnom zakonodavstvu,
Udruga Blokirani zahtijeva da nadzorno tijelo AZOP (Agencija za zaštitu osobnih podataka) sukladno čl. 58. Uredbe provede istražne, korektivne radnje do Vlade RH kao voditelja obrade podataka, 325 000 blokiranih građana
te s obzirom na to da se nije vodila posebna briga ni osigurala posebna zaštita osobnih podataka blokiranih građana, privremeno zaustavi provedba i primjena sljedećih sustava:

1. Sustava javne objave osobnih podataka dužnika Porezne uprave, Ministarstva financija RH, (tzv. “stup srama”),

2. Sustava Jedinstvenog registra računa kojim se kroz FINU obrađuju, objavljuju, i trećim licima prenose, osobni podaci blokiranih građana,

3. Sustava “agencija za utjerivanje dugova” u kontekstu neovlaštene komunikacije do blokiranih građana;

Napominjemo da je Vlada RH (normativni Plan aktivnosti Vlade za 2017.) već godinu dana upoznata da Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) nije u skladu s Općom Uredbom.

Da je Vlada RH, zauzeta političkim interesima samoodržanja, (opet) propustila staviti interes građana RH na prvo mjesto, te uskladiti hrvatski zakonodavni okvir u skladu s Općom Uredbom, a pravo na zaštitu osobnih podataka predstavlja temeljno pravo utvrđeno člankom 8. stavak 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima („Povelja”) te člankom 16. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

Udruga Blokirani u ime svojih članova blokiranih građana RH stoga podnosi Nadzornom tijelu (AZOP) pritužbu te zahtijeva da se do usklađenja s Uredbom zaustavi sva ograničenja prava pojedinca na zaštitu osobnih podataka koje unutar nacionalnog zakonodavstva nisu u skladu s načelima Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Udruga Blokirani također traži od AZOP-a, a temeljem navedene pritužbe, cjelovito izvješće o napretku i ishodu tijeka prigovora što uključuje mogućnost upute o pravnom lijeku u skladu s čl. 78.Uredbe.

Udruga Blokirani

25.05.2018.

Iz medija: https://www.vecernji.hr/vijesti/blokirani-obustavite-slanje-podataka-utjerivacima-dugova-1247939

 

Related Posts

Leave a reply