Hrvatska izgubila jer je presudu, umjesto suca, donijela sudska savjetnica

Ovo bila vec treća snažna ( poruka) presuda europskog suda protiv Republike Hrvatske u nizu ( kršenje čl.6 , pravo na pošteno suđenje)

Time se posredno daje za pravo tvrdnjama Miriam Kervatin, PR managera iz Pule koja od 2014. godine, koja od prve ustavne tužbe Blokiranih tvrdi i ustraje u dokazivanju hrvatskoj političkoj i pravosudnoj javnosti, da je preko 7 milijuna ovrsnih postupaka u Hrvatskoj nistetno jer ih provode tijela koja nisu sud ( čl. 6 Europske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda : Pravo na pravično suđenje )

Članak 6. PRAVO NA POŠTENO SUĐENJE

Europski sud za ljudska prava u najnovijoj presudi presudio je da je Republika Hrvatska povrijedila pravo podnositeljice zahtjeva Ive Ezgeta na pošteno suđenje zajamčeno člankom 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Europski sud za ljudska prava presudio je da je Hrvatska povrijedila pravo podnositeljice zahtjeva kojoj je presudu, u sporu radi ispravka zemljišnoknjižnog upisa, umjesto suca donijela sudska savjetnica.

“Sud je utvrdio da članak 6. Konvencije ne obuhvaća jedino samo postojanje ‘suda’ već se odnosi i na sastav suda u svakom konkretnom predmetu. Utvrdio je kako su prema tada važećem hrvatskom Zakonu o parničnom postupku sudski savjetnici bili ovlašteni u prvom stupnju provoditi parnični postupak, ocjenjivati dokaze i utvrđivati činjenice. Sudski savjetnici su bili ovlašteni provoditi postupak i predlagati sucu odluku u sporovima za isplatu novčane tražbine, ako vrijednost predmeta spora nije prelazila 50.000 kuna. Međutim, predmet podnositeljice zahtjeva nije ulazio u tu kategoriju s obzirom da je bila riječ o ispravku zemljišnoknjižnog upisa”

Sud je u konačnici utvrdio da je sporni postupka vodila sudska savjetnica koja to nije bila ovlaštena prema domaćem zakonu. Stoga je utvrdio povredu članka 6. Konvencije jer presudu u domaćem postupku nije donio “zakonom ustanovljeni sud”.

“Ove su europske presude ukazale da  koncept “ovrsnih pravila na hrvatski način”predstavlja suspektni miks privatnih i javnih instrumenata naplate, bez da se osumnjičenom dužniku dala mogućnost da ga se pita na sudu.” – izjavila je to Miriam Kervatin, predsjednica i osnivačica udruge Blokirani, koja je i prva započela napornu borbu, da unutar Hrvatske EU unije dokaže da siromaštvo nije zločin, da i osiromašeni i prezaduženim građanima Hrvatske  država mora osigurati zaštitu temeljnih ljudskih prava, krenuvši barem od prava na pošteno i javno suđenje!

Related Posts

Leave a reply