FINU, banke i javne bilježnike na slobodno tržište. Ukinuti monopol

 

UDRUGA BLOKIRANI PREDLAŽU VLADI RH, REFORME :
UKIDANJE MONOPOLA u Hrvatskoj!
Priopćenje za medije, 02.01.2018. objavljeno u 13h

…(…)da se nijednom pojedincu, nijednoj struci, nijednom sektoru, nijednom sektoru zajednice više ne dodjeljuje monopol i ne promiče diskriminacija jedne grupe u odnosu na drugu…(…)

Jasne ideje, projekti za rješavanje gospodarskih problema i brži ekonomski oporavak.
Što je to spriječilo hrvatsku “vlast” da ih realizira u svih ovih godina i nakon ulaska u EU, nema odgovora?

 

MONOPOLI GUŠE TRŽIŠTE I LJUDSKE SLOBODE

Odgovor se krije u sivoj masi, monopolista radi kojih dobar dio općeg društvenog razvoja stagnira na razini iz 79-te ( glave su nam davno ispod razine tržišnih sloboda.)

 

NEMA VIŠE ZAŠTIĆENIH. DEREGULACIJA MONOPOLISTA

Što smo mogli učiti iz razvijenih demokracija jest deregulacija “zaštićenih skupina”u vrijednosnom kontekstu:” Nema više monopola za nikog.!”

U Hrvatskom pravnom sustavu imamo ugrađen snažan model obrane monopola, kreiran za određene grupe ljudi.  Možda je to imalo nekog smisla tijekom 90-tih; možda jer ne vidim da je dugoročno pomoglo nikome osim partikularnim igračima primjer Adris i Agrokor, danas vidimo kako to završi ( Todorić.)

 

ANALIZA ZAKONSKE REGULATIVE

Države unutar kojih je razvijen model liberalnog dijaloga i konstruktivne kritike stalno analiziraju vlastitu zakonsku regulativu kako bi je pojednostavnili s ciljem olakšanja života građana kao i poslovanja gospodarskih subjekata.

Pri tome se pazi da se nijednom pojedincu, nijednoj struci, nijednom sektoru, nijednom sektoru zajednice ne dodjeljuje monopol i ne promiče diskriminacija jedne grupe u odnosu na drugu ( npr. Predstečajni i Ovršni i Stečaj potrošača.)

U hrvatskom zakonodavstvu je to, nažalost, nešto što smo trebali sa zgražanjem odmah primijetiti promijeniti, no još uvijek predstavlja temeljni motiv usvajanja vlasti, zakona, pravilnika u kojima je prvenstveno i jasno ugrađen motiv zaštite monopola pojedinaca
( Lex Agrokor kojim su milijarde preusmjerene pravo u ruke jedne grupe ljudi, ili čak jedne osobe, a posve zanemareno sudstvo RH..)

 

PORUKA UDRUGE BLOKIRANI VLADI RH za 2018.

Udruga Blokirani je u svojim ciljevima za 2018. ucrtala jasne putokaze, među prvim zadacima Ukidanje monopola.

1. Prvi primjer monopola su banke i Pravilnik o porezu na dohodak ( kojim se propisano da se plaća može isplatiti samo na osobni račun u banci. )

Pogoduje monopolu bankarskog sektora, drži visoke cijene usluga banaka, a guši konkurentnost i slobodu tržišta.

2. Drugi su primjer monopola javni bilježnici.

Broj javnih bilježnika reguliran je Pravilnikom o službenim sjedištima javnih bilježnika i broj javnobilježničkih mjesta čime je ulaz novih bilježnika na tržište onemogućen.
Najuspješniji javni bilježnici u pravilu imaju uhodani krug klijenata, (prije svega tvrtki i banaka), i ne ovise isključivo o poslovanju s građanima. Sve veći dio njihovih prihoda odnosi se i na ovrhe ( 8 milijuna ovršnih postupaka.)

Usporedivši financijske rezultate poslovanja desetak najvećih javnih bilježnika ( zaštićeni monopolom ) s 10 najvećih odvjetničkih ureda (tržišno reguliranih) možemo zaključiti da bi ukidanjem Pravilnika i usluge javnih bilježnika trebale pasti, najmanje za 50 posto, čime postižemo ne samo smanjenje cijena usluga, nego i moguće poboljšanje kvalitete usluge, i otvaranje dodatnih radnih mjesta. Definitivno bi pali troškovi blokiranih iz prezaduženog privatnog sektora!

Sigurno ima nezaposlenih odvjetnika koji žele biti javni bilježnici. Neka svi koji znaju i žele okušaju svoju poduzetničku šansu na slobodnom tržištu pa neka slabi ( i politički umreženi) odu s tržišta, a građani dobiju jeftiniju i bolju uslugu, ustavnu zaštitu i vlast koja im odgovara.

3. FINA na slobodno tržište

FINA je institut nastao u doba “socijalizma” i odnosio se je na međusobna potraživanja koja su između sebe imale pravne osobe.Kontrolu nad “društvenim sredstvima” provodio je SDK-a, pravni prednik FINA-e, pa se je vjerodostojnost uvijek mogla dokazati “izvatkom iz SDK-a”.
Od kada je Republika Hrvatska donijela svoj prvi Ustav, privatno vlasništvo jedno je od najviših vrednota ustavno pravnog poretka i može biti ograničeno samo odlukom suda, donesenoj na temelju zakona (isto EKLJP).

FINA
si je jednostavno, u jednom trenutku, umislila i uzela pravo ( kroz legalno osiguranjemonopola ) pa umjesto kontrole tisuću ili dvije pravnih osoba i njihovih društvenih sredstava, da može provoditi kontrolu nad privatnim vlasništvom i odlučivati umjesto suda i vlasnika, što radi od 2010. Ovo je nespojivo sa svakom pravnom stečevinom uređenog i uljudbenog društva, poglavito onda kada građanin nema mogućnosti izjaviti redovni pravni lijek protiv odluka FINA-e, ili barem uputiti redovni prigovor potrošača, na odluke trgovca koji naplaćuje svoje usluge, i dobiti blagovremenu sudsku kontrolu zakonitosti akata FINA-e kojom se određuje i provodi ovrha.

 

4.Ukinuti obvezne članarine kod Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore…

5. Zakon o obveznim odnosima je jedan od krucijalnih zakona kojim se jamči legalan korijen monopolista ( CERP i banke nastupom krize, su štoviše povećale ugovorne kamate unatoč njihovom padu u svijetu uz navode da se povećao rizik )

Zakonodavac nije ništa poduzeo svih ovih godina, već je štoviše protivno interesima hrvatskog naroda sve vrijeme pogoduje interesnim grupama uza koje su se pojavile i tvrtke za utjerivanje dugova s jasnim iskazom monopola na tržištu dugova…što sve predstavlja jasan primjer pogodovanja interesima odabranih)

ZAHTJEVI DEREGULACIJE MONOPOLA

UDRUGA Blokirani zahtjeva deregulaciju monopola što bi imalo sigurno odraza na smanjenje prezaduženosti, smanjenje iseljavanja, povećanje potrošnje i konsekventno, investicija i zapošljavanja.

Deregulacija monopolista bi otvorila nova radna mjesta, usluga bi se poboljšala, građani bi imali više izbora i bili bi ravnopravni pred zakonom što i jest glavni kotač razvoja.

Deregulacijom javnih bilježnika, FINE i svih ostalih “zaštićenih” organizacija, klubova, profesija u Hrvatskoj mogla bi pridonijeti gospodarskom rastu od najmanje 0,5% godišnje, a otvorilo bi se i novih radnih mjesta.

Ukidanjem pravilnika kojim se osigurava monopol banaka, FINE, javnih bilježnika, Komora u Hrvatskoj bi se samo za prvu godinu moglo kreirati nekoliko desetaka tisuća novih radnih mjesta.

 

ZAKLJUČAK I OSNOVNA PORUKA

Dugoročno je zaključak, kojim bi se zabranilo Vladi da u buduće usvaja i donosi bilo kakve diskriminirajuće propise. Državna regulacija monopolista i uništavanje konkurencije nikada ne donosi ništa dobro.

Uz navedeno, UDRUGA Blokirani će i dalje nastojati štititi slobodu građana od samovolje i zlouporabe državne vlasti, posebice u slučajevima mjera i radnji koje se poduzimaju prema njima bez njihova prethodnog znanja ( Ovršni, Stečajni, Porezni,bankarske naknade..)

Udruga Blokirani će kontrolirati zakonitost akata i postupanje primjenjivača pravnih normi na temelju jasnih i preciznih pravnih mjerila koji danas kroz brojne nedostatke u preciznosti pravne norme , u Hrvatskoj, u mnogočemu onemogućuju nadzor građana nad pravilnom primjenom načela razmjernosti, odlučnog za ustavnopravno ograničenje prava ili slobode građana (Ustav RH; EKLJP ).

Dakle, potrebno je sustavno rješenje koje izvire iz jednog ideala, ideala pravne države u kojoj nema monopola!

Udruga Blokirani
Miriam Kervatin

Related Posts

Leave a reply