FINA, agencija u drzavnom vlasnistvu odn. kako drzava reketari građane

Kroz FINU koja je u vlasništvu države, građanima na stol dolazi najveći broj nezakonitih duplih i loših ovrha slijedom neustavnog Ovršnog zakona.

Ne jednom se građanin Hrvatske osvjedočio da troškove ovrhe FINI mora platiti premda je ovrha neopravdana ili nezakonita , a sada je FINA od 01.01.2014. ( FINA = DRŽAVA ) dobila zadatak da uz poslove ovrha bude i glavni partner i posrednik u nekretninskom biznisu u Hrvatskoj u kojem je model takav da najprije nekolicina sruši cijenu nekretnine ( sve legalno)
da bi je zatim kupili ispod vrijednosti i na taj način gomilali kapital do vremena kad će se opet dići cijene nekretnina, ostavljajući pri tom u ime “države i naroda” iza sebe pustoš, opustošene gradove,sela,obitelji, hrvatskog čovjeka.

Iz poslovanja FINE, koja je državna agencija, proizlazi da je upravo država ta , odnosno da su oni koji to rade u ime države ( koju su ovršnim zakonima i izmjenama pretvorili u svoju privatnu prčiju) ti koji sustavno uništavaju svoje temelje , svoje građane.

U VEZI s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, Financijska agencija (Fina) od 1. siječnja 2015. godine, na temelju zahtjeva za prodaju kojeg Fini dostavlja sud, provodi prodaju nekretnina i pokretnina u ovršnim postupcima pokrenutima nakon 1. siječnja 2015. godine.

Postupak provođenja elektroničke javne dražbe propisan je Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona.

Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona određeno je da od 1. siječnja 2015. godine Fina vodi Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku.

Očevidnik se vodi u elektroničkom obliku i predstavlja skup podataka o nekretninama i pokretninama koje se prodaju u ovršnom postupku. Očevidnik je javan, a podaci upisani u Očevidnik dostupni su putem interneta.

Podatke o nekretninama i pokretninama koje se prodaju u ovršnom postupku Fini dostavljaju nadležna tijela u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, u ovršnim postupcima pokrenutima nakon 1. siječnja 2015. godine.

Očevidnik se vodi o svim nekretninama koje se prodaju u ovršnom postupku, a o pokretninama ako je njihova procijenjena vrijednost veća od 50.000,00 kuna.

Podaci o nekretninama i pokretninama koje se prodaju u ovršnom postupku pokrenutom prije 1. siječnja 2015. godine dostavljaju se Hrvatskoj gospodarskoj komori.
_________________________________________

FINA
u državnom vlasništvu, Fina posluje isključivo na tržišnom principu- čitamo o FINI na službenim web stranicama FINE :” Uspješno poslujemo s bankama, Hrvatskom narodnom bankom, brojnim poslovnim sustavima i drugim subjektima poslovnog života. Također, partner smo državi na području javnih financija gdje smo proveli nekoliko sveobuhvatnih i ključnih projekata.

POVIJEST FINE
Financijska agencija pod ovim imenom djeluje od siječnja 2002. godine, ali iza sebe ima polustoljetnu poslovnu tradiciju. Nasljednica je Zavoda za platni promet (ZAP), odnosno još starije Službe društvenog knjigovodstva (SDK).

Iz Službe društvenog knjigovodstva, koja je u bivšoj državi imala isključivo pravo obavljati transakcije platnog prometa u tuzemstvu, 1993. prerasta u Zavod za platni promet. ZAP se usavršava u tehnološkom i organizacijskom smislu zadržavajući monopol na području platnog prometa sve do 2002. godine. Više od 500.000 transakcija dnevno obrađenih u realnom vremenu, iznimno visok stupanj zadovoljstva klijenata i izrazito pozitivne ocjene domaćih i inozemnih institucija, doprinijeli su da ZAP stekne vrhunsku reputaciju na financijskom tržištu.

Početkom 2002. godine donesen je Zakon o Financijskoj agenciji, kojom ta institucija u vlasništvu države nasljeđuje prava, obveze i imovinu bivšeg ZAP-a, nastavljajući u tržišnom okruženju oblikovati svoju poslovnu politiku, bez monopolističke pozicije.”

Related Posts

Leave a reply