E časopis Udruge Blokirani , No2 – Druga(čija) Hrvatska


Poštovani,

pred vama se nalazi E časopis, Udruge Blokirani No.2.

U časopisu, posebna se pozornost pridaje temi što su ciljevi strateškog plana Udruge za 2018. , te  kako se vi možete prijaviti za aktivnog člana Udruge.

Klikni na
E casopis No 2 Druga Hrvatska

 

Related Posts

Leave a reply