Duple ovrhe i kamatarenje po Hrvatskom Ovršnom zakonu su praksa

Proslijeđena poruka ———-
Šalje: tihori
Datum: 20. ožujka 2015. u 22:07
Predmet: Fwd: Obavijest o zapljeni !
Prima: zastita.potrosaca@hnb.hr, Željka Horvatić , zdenka.vidakovic@zsos.pravosudje.hr, Pitanja – Ministarstvo Pravosudja RH , Ured Ombudsman , Ured.predsjednika@zsri.pravosudje.hr, info

Tihomir Kopić Vrus
Rijeka

ŽUPANIJSKI SUD RIJEKA
N/P PREDSJEDNIK

OPĆINSKI SUD RIJEKA
N/P PREDSJEDNIK

PREDMET: PRIGOVOR U SVEZI PROVOĐENJA OVRHE BROJ POVRV-107/13 -1 DONESENA PO OPĆINSKOM SUDU RIJEKA.

Poštovani,

Upućujem Vam žalbu na provođenje ovrhe gore navedeni broj a gdje sam ovršen po odvjetničkom uredu Hanžeković u svezi duga prema erste banci(minus po tekućem računu). Naime Erste banka vodi uredno minus po tekućem računu, ukupan dug kao i sada dolazi ovrha na naplatu po istom tekućem računu. Smatram da je tako postupanje protuzakonito.

Nisam izrazio žalbu po ovrsi jer nisam mogao tada platiti minus po tekućem računu,naime blokiran sam od 2012.godine , spreman sam platiti ovrhu,bez žalbe računajući na manje troškove.

Naime vodi se dug po ovrsi kao i tekućem računu.

Prije dolaska ovrhe na FINU a gdje sam izrazio žalbu svezi neprovođenja ovrhe (izjavljeno po erste banci-nije pravomoćna) uplatio sam po dugovanju na tekućem računu. (kako je račun u blokadi, isti su uredno skinuli po tekućem računu a poradi kojega je i ovrha pokrenuta).Sada erste banka vodi kamatu po istom tekućem računu kao i kamatu po ovrsi a radi se o istoj stvari.

Iskreno ne razumijem kako je to moguće?

Zatažio sam do sada postupanje mjerodavnih službi,iste nisu učinile ništa a erste banka je samo gora u svom ponašanju. Takvo ponašanje ne razumijem. Isto smatram protuzakonitim.

Vas kao sud zamoljavam za zašitu svojih građanskih prava a koja su narušena postupanjem Erste banke a koja očito tlorabi instrument ovrhe , a gdje naplaćuje ovrhu , dalje vodi dug po tekućem računu ( a poradi čega je pokrenuta ovrha i ovršuje me se??).

S štovanjem,

Privitak
Dopis Erste banka
Stanje erste banka dana 20032015 automat erste banke

Tihomir Kopić Vrus

Related Posts

Leave a reply