Dražba?! Ustavni sud, zadnja crta obrane od Ovršnog zakona!

“R J E Š E N J E-USTAVNI SUD ODGAĐA IZVRŠENJE O OVRSI -JAVNU DRAŽBU

I. Privremeno se odgađa izvršenje rješenja o ovrsi Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: Ovr-113/09 od 20. siječnja 2009. i Ovr-113/09-30 od 11. veljače 2013. – Zaključka broj: Ovr-113/09-46 od 30. travnja 2014. o prodaji nekretnina na prvoj javnoj dražbi određenoj za dan 1. srpnja 2014.

II. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a privremena odgoda izvršenja rješenja o ovrsi iz točke I. ove izreke ostaje na snazi do okončanja postupka pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske.

1. Ustavnu tužbu – u skladu s ovlaštenjem sadržanim u članku 63. stavku 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) prije iscrpljenog dopuštenog pravnog puta – podnijela je Slava Čukman iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u ustavnosudskom postupku zastupa Goranka Herljević, odvjetnica iz Zagreba.

1.1. Podnositeljica je na temelju članka 67. stavka 2. Ustavnog zakona predložila i odgodu izvršenja rješenja o ovrsi Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: Ovr-113/09 od 20. siječnja 2009. i Ovr-113/09-30 od 11. veljače 2013. – Zaključka o prodaji nekretnina od 30. travnja 2014. na prvoj javnoj dražbi određenoj za dan 1. srpnja 2014., do donošenja odluke o ustavnoj tužbi.

….je “potpuno razvidno da bi nepokretanjem ustavnosudskog postupka … za podnositeljicu ustavne tužbe mogle nastati teške i nepopravljive posljedice.”

U dijelu ustavne tužbe (i požurnici od 16. lipnja 2014.) koja se temelji na članku 67. stavku 2. Ustavnog zakona podnositeljica opetovano ponavlja da se “radi o slučaju u kojemu se osporenim pojedinačnim aktima grubo vrijeđaju ustavna prava”, a s obzirom “da je javna dražba u navedenom predmetu zakazana već za dan 01. 07. 2014.g., moli se hitnost u postupanju u ovom predmetu, jer će u protivnom nastati teške i nepopravljive posljedice.”

Rješenje PROČITATI :

Click to access U-IIIB-2793-2014.pdf

Related Posts

Leave a reply